اولین سمینار و نمایشگاه تخصصی با هدف آشنایی بیشتر با موارد مصرف نخ‌های پلی‌استری

اولین سمینار و نمایشگاه تخصصی با هدف آشنایی بیشتر مصرف کنندگان با توانایی‌ها و قابلیت‌های شرکت نفیس‌نخ و همچنین موارد

ادامه