اولين جشنواره و نمايشگاه بین المللی مُد و لباس

Image

صنعت نساجي و پوشاك بدليل قدمتي كه دارد ميتواند تاثيرات بسزايي در جامعه بگذارد. صنعت نساجي در كشور ما علاوه بر داشتن بسترهاي پيشرفته و نيز دارا بودن  نيروي متخصص و ماهر متاسفانه از حمايت خاصي برخوردار نمي باشد و همين موضوع باعث نداشتن انگيزه در بين صاحب نظران و توليد كنندگان اين حرفه شده است. در زير نظرات  آقاي ابوالفضل محمد خاني دبير اولين جشنواره و نمايشگاه مد و لباس را از نظر ميگذرانيم .

ادامه