اولویت اقدامات رئیس جمهور جدید آمریکا باید حل مشکلات اقتصادی و بیکاری باشد

کارشناسان عقیده دارند که مشکلات مالی و میزان بالای بیکاری از عمده موضوعاتی هستند که رئیس جمهور جدید امریکا باید

ادامه