اولاند:از هر ابزاري براي پايين آوردن قيمت نفت بايد استفاده کرد

    فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در پایان دیدار با باراک اوباما همتای آمریکایی اش در واشنگتن گفت باید

ادامه