اوباما خواستار پرداخت مالیات بیشتر از سوی ثروتمندان شد

  رییس جمهور آمریکا بار دیگر از ثروتمندان این کشور خواست تا نسبت به سایر اقشار آمریکایی مالیات بیشتری بپردازند.

ادامه