اهداي ۱۵۰ میلیون ریال برای خرید فرش نو عروسان از سوي يک حامی نیکوکار

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان، اردوان میهن پور افزود: این

ادامه