نخستین نشست اعضاء انجمن صنایع نساجی، پوشاک و چرم استان با مدیرکل سازمان تامین اجتماعی مازندران

در این نشست که که در دفتر کار مدیرکل تامین اجتماعی استان مازندران انجام شد، اعضای هیات مدیره انجمن نساجی،

بیشتر بخوانید

حمایت دست اندرکاران صنعت نساجی وپوشاک از برگزاری دومین نمایشگاه

  انجمن صنایع نساجی، جامعه متخصصین نساجی، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان و اتحادیه پوشاک تهران از برگزاری نمایشگاه توانمندی های

بیشتر بخوانید