استاندارد اوکوتکس ۱۰۰ چیست ؟ (OEKO-TEX 100)

استاندارد اوکوتکس :: بیش از ۲۵ سال است که موسسه استانداردهای نساجی اوکوتکس برای ایجاد اطمینان در تولید محصولات فاقد هرگونه

ادامه

استاندارد اوکوتکس ؛صدور گواهینامه تولید پایدار صنعت نساجی و فرش ماشینی

استاندارد اوکوتکس  معرفی سیستم صدور گواهینامه تولید پایدار در صنعت نساجی و فرش ماشینی STEP استاندارد اوکوتکس (OEKO-TEX®) چیست و

ادامه