نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در راه است

محصولات جدید، کیفیت و شور و اشتیاق تجارت در قاره کهن؛ نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در راه است نمایشگاه

ادامه

Useful Links

Important Links: http://www.iccim.org/ http://www.isiri.com/ http://www.texi.org/Organisation.asp http://www.texindex.com/ http://www.texinfo.com/en http://www.textileworld.com/    http://www.textileworldasia.com/ http://www.AMEInfo.com http://www.AlArabiya.net ‎ http://www.alaswaq.net ‎ http://www.AlJazeera.net http://‎www.ArabianBusiness.com ‎ http://www.Argaam.com http://www.Bayt.com

ادامه