پارچه پنبه ای محافظ در برابر پرتو فرابنفش با استفاده از نانوذرات سیلیکون ساب اکساید

پارچه پنبه ای محافظ پرتو فرابنفش با استفاده از نانوذرات سیلیکون ساب اکساید توسط محققانی از دانشکده نساجی دانشگاه دونگ

ادامه