فروش ماشین آلات بافندگی پیکانول

نوع پیشنهاد:  فروش  ماشین آلات بافندگی دسته بندی کالا:  ماشین آلات نساجی نوع محصول:  ماشین آلات دست دوم مقدار: چهار

ادامه

فروش تعدادی ماشین آلات کتن و ژاکارد بافندگی کارل مایر و لیبا تیپ

نوع پیشنهاد: فروش دسته بندی کالا: ماشین آلات نساجی نوع محصول: ماشین آلات دست دوم مقدار: ۳ قیمت: توافقی توضیحات

ادامه

ماشین آلات دست دوم : فروش دستگاه اسمیت ۵۰۰ عرض دو متر در حال کار

نوع پیشنهاد: فروش ماشین آلات دست دوم دسته بندی کالا: ماشین آلات نساجی نوع محصول: ماشین آلات دست دوم مقدار:

ادامه