گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

EVTEKS

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

Mr. Erol Turkun – Vanelli President ………… Mr. Ekrem Arslan- UIB

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

Vanelli Company Stand

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

Gulesar Company Stand

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

Mr. Ufuk OCAK – Gulesar President

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

Mr. Ufuk OCAK – Gulesar President

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

Mr. Osman Nuri – Vice president of UTIB

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

Mrs. Inkrit Berbee – LOSTER Concept

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

حضور ۴ شرکت ایرانی در نمایشگاه

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

ورودی نمایشگاه

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

نقشه راهنمای سالن ها

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

حضور فعال مجله کهن در نمایشگاه

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

غرفه مجله نساجی کهن  Kohan Textile Journal

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

محل ثبت نام خیل عظیم بازدید کنندگان از سرتاسر جهان

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

ورودی نمایشگاه

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

روسای انجمن های نساجی ترکیه

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

گزارش تصویری نمایشگاه EVTEKS 2012 ترکیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *