گزارشی درباره عدم کارآیی سموم در مزارع پنبه کاری نداشتیم

معاون مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه مشکلی در مزارع پنبه کاری استان گلستان نداشته ایم، گفت: گزارشی مبنی بر اینکه سموم استفاده شده در مزارع پنبه کاری بی اثر بوده، تاکنون مطرح نشده است.

محمد جواد سروش در گفتگو با مهر در زمینه عدم کارآیی سموم به کارگرفته شده در مزارع پنبه اظهار داشت: تمام سمومی که به کشور وارد می شوند ، کنترل کیفی شده و تحت آزمایشهای لازم قرار می گیرند. این سموم باید براساس استانداردهای FAO تهیه شده باشند.

وی با اشاره به اینکه مبارزه شیمیایی با کرم قوزه پنبه، به تراکم جمعیت آفات بستگی ندارد، گفت: در این نوع مبارزه بیشتر درصد آفات مهم است به گونه ای که اگر ۱۰۰ درصد آفت وجود داشته باشد باید ۷۰ درصد آن از بین برود.
معاون مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات تصریح کرد: امسال به دلیل خشکسالی در استان گلستان، جمعیت آفت پنبه افزایش یافت و یک بار سم پاشی  پاسخگو نبود؛ بنابراین کشاورزان باید چندین بار نسبت به سم پاشی اقدام می کردند.
سروش اعلام کرد: براساس آزمایشات انجام شده، تاکنون گزارشی در زمینه عدم کآرایی سموم استفاده شده در استان گلستان نداشته‌ایم، ضمن اینکه در مزارع پنبه کاری استان گلستان هیچ مشکلی از بابت سموم و دفع آفات نداشته‌ایم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *