کتابهاي تاليف شده در زمينه حلقوي پودي‎ ‎

کتابهاي متعددي در زمينه بافندگي حلقوي وجود دارد.از آن جمله مي توان‎ ‎به موارد زير اشاره نمود‎:

Flat Knitting , Raz
Knitting technology , Spencer
Circular Knitting‎: Technology, Process, Structures, Yarns, Quality
Chandrasekhar Iyer, Bernd Mammel, Wolfgang Sch?ch – 1995


خوشبختانه دو کتاب آخر بترتيب توسط خانم مهندس خرم طوسي و آقاي دکتر لطيفي به‎ ‎فارسي ترجمه شده است‎.

Warp knitting production,   اين کتاب توسط آقاي دکتر جدي در دو جلد  به‎ ‎فارسي ترجمه شده است‎. ‎

‎ Flat Knitting , The new generation  ‎اين کتاب آخرين تکنولوژي بکار رفته‎ ‎در ماشينهاي حلقوي تخت باف را تشريح مي کند‎.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *