پرسش و پاسخ : سوالات خود را برای ما ارسال کنید.

شما میتوانید در این بخش سوالات خود را در زمینه های مختلف صنعت نساجی در بحث های علمی و نظری برای ما ارسال نمایید تا کارشناسان ما در اسرع وقت سوالات شما را پاسخگو باشند

 

ارسال سوالات

ورود به بخش پرسش و پاسخ

info@kohanjournal.com

۰۲۱۷۷۲۴۵۷۸۰