اخبار فرش ماشینیاسلاید شوگزارش نمایشگاه ها

نمايشگاه‭ ‬دموتكس‭ ‬آلمان ۲۰۱۹ ; سناریوی افول خودخواسته

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

نمايشگاه‭ ‬دموتكس‭ ‬آلمان‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬۱۱‭ ‬تا‭ ‬۱۴‭ ‬ژانويه‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬هانوفر‭ ‬برگزار‭ ‬گرديد‭. ‬اين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬كه‭ ‬هرساله‭ ‬با‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬حرارت‭ ‬زيادي‭ ‬برگزار‭ ‬مي‭ ‬شد‭ ‬امسال‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬هواي‭ ‬غريبي‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬سكون‭ ‬عمومي‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬نمايشگاه‭ ‬حاكم‭ ‬بود‭ ‬فضاي‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬نيز‭ ‬بسيار‭ ‬نا‭ ‬اميد‭ ‬كننده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬چندين‭ ‬شركت‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬مطرح‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ايران‭ ‬كه‭ ‬مهمترين‭ ‬آنها‭ ‬ستاره‭ ‬كوير‭ ‬يزد‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬مشهد‭ ‬بودند‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬امسال‭ ‬انصراف‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬مديران‭ ‬اين‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬براي‭ ‬بازديد‭ ‬به‭ ‬نمايشگاه‭ ‬آمدند‭. ‬مهمترين‭ ‬مشكلات‭ ‬امسال‭ ‬كه‭ ‬دموتكس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كام‭ ‬ايراني‭ ‬ها‭ ‬تلخ‭ ‬كرد‭ ‬وضعيت‭ ‬نا‭ ‬بسامان‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬دلار،‭ ‬عدم‭ ‬حمايت‭ ‬هاي‭ ‬دولتي،‭ ‬افق‭ ‬تاريك‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬كشور،‭ ‬مشكلات‭ ‬در‭ ‬حمل‭ ‬بار‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬انتقالات‭ ‬مالي‭ ‬و‭ ‬تامين‭ ‬دشوار‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬ارز‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ميرسد‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬منوال‭ ‬پيش‭ ‬برود‭ ‬در‭ ‬سالهاي‭ ‬بعد‭ ‬كم‭ ‬كم‭ ‬ميزان‭ ‬مشاركت‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صفر‭ ‬برساند‭. ‬برخي‭ ‬از‭ ‬كارشناسان‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬اعتقاد‭ ‬داشتند‭ ‬حضور‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬با‭ ‬شرايط‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬و‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬ميلياردي‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬وجه‭ ‬توجيه‭ ‬اقتصادي‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬مي‭ ‬توانستند‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شرايط‭ ‬راه‭ ‬هاي‭ ‬جايگزيني‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬بازاريابي‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬مشتريان‭ ‬خود‭ ‬پيدا‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬ارزان‭ ‬تر‭ ‬و‭  ‬كاراتر‭ ‬باشد‭. ‬

عدم‭ ‬حضور‭ ‬ستاره‭ ‬كوير‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬مشهد‭ ‬كه‭ ‬جمعا‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬۴۰‭ ‬دوره‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هانوفر‭ ‬غرفه‭ ‬گذار‭ ‬بوده‭ ‬اند‭ ‬واكنش‭ ‬هاي‭ ‬مختلفي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬ساير‭ ‬ايراني‭ ‬هاي‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬اين‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬را‭ ‬منطقي‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬ديگر‭ ‬آنرا‭ ‬تصميمي‭ ‬نادرست‭ ‬دانستند‭. ‬

به‭ ‬عقيده‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬كنندگان‭ ‬و‭ ‬بازديدكنندگان‭ ‬افزايش‭ ‬شعبات‭ ‬دموتكس‭ ‬در‭ ‬تركيه،‭ ‬شانگهاي،‭ ‬آمريكا‭ ‬و‭ ‬مكزيك‭ ‬موجب‭ ‬كاهش‭ ‬اهميت‭ ‬دموتكس‭ ‬هانوفر‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هرچند‭ ‬شايد‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مالي‭ ‬به‭ ‬سود‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬پخش‭ ‬شدن‭ ‬تعداد‭ ‬بازديد‭ ‬كنندگان‭ ‬و‭ ‬غرفه‭ ‬گذاران‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬هاي‭ ‬مختلف‭ ‬جهان‭ ‬چندان‭ ‬خوشايند‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬غرفه‭ ‬گذاران‭ ‬نباشد‭. ‬

hinza chemical تبلیغات

دموتكس‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬برگزاري‭ ‬و‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬سازماندهي‭ ‬مانند‭ ‬هميشه‭ ‬عالي‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬نقص‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬قرارداشت‭. ‬امسال‭ ‬نيز‭ ‬مانند‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۸‭ ‬نحوه‭ ‬چينش‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬هاي‭ ‬كالايي‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬فرش‭ ‬دستباف‭ ‬در‭ ‬ورودي‭ ‬شمالي‭ ‬قرارداشتند‭. ‬

طبق‭ ‬اعلام‭ ‬شركت‭ ‬برگزاركننده‭ ‬نمايشگاه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬۱۴۰۰‭ ‬شركت‭ ‬از‭ ‬۶۰‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬حاضر‭ ‬بوده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۷۰‭ ‬درصد‭ ‬بازديدكنندگان‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬آلمان‭ ‬به‭ ‬نمايشگاه‭ ‬آمدند‭. ‬

[instagram-feed]

دانلود رایگان کاتالوگ جدید فرش رویال هالی ترکیه

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن