اخبار فرش ماشینیاسلاید شوگزارش نمایشگاه ها

نمايشگاه‭ ‬دموتكس‭ ‬آلمان ۲۰۱۹ ; سناریوی افول خودخواسته

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

نمايشگاه‭ ‬دموتكس‭ ‬آلمان‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬۱۱‭ ‬تا‭ ‬۱۴‭ ‬ژانويه‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬هانوفر‭ ‬برگزار‭ ‬گرديد‭. ‬اين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬كه‭ ‬هرساله‭ ‬با‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬حرارت‭ ‬زيادي‭ ‬برگزار‭ ‬مي‭ ‬شد‭ ‬امسال‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬هواي‭ ‬غريبي‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬سكون‭ ‬عمومي‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬نمايشگاه‭ ‬حاكم‭ ‬بود‭ ‬فضاي‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬نيز‭ ‬بسيار‭ ‬نا‭ ‬اميد‭ ‬كننده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬چندين‭ ‬شركت‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬مطرح‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ايران‭ ‬كه‭ ‬مهمترين‭ ‬آنها‭ ‬ستاره‭ ‬كوير‭ ‬يزد‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬مشهد‭ ‬بودند‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬امسال‭ ‬انصراف‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬مديران‭ ‬اين‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬براي‭ ‬بازديد‭ ‬به‭ ‬نمايشگاه‭ ‬آمدند‭. ‬مهمترين‭ ‬مشكلات‭ ‬امسال‭ ‬كه‭ ‬دموتكس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كام‭ ‬ايراني‭ ‬ها‭ ‬تلخ‭ ‬كرد‭ ‬وضعيت‭ ‬نا‭ ‬بسامان‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬دلار،‭ ‬عدم‭ ‬حمايت‭ ‬هاي‭ ‬دولتي،‭ ‬افق‭ ‬تاريك‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬كشور،‭ ‬مشكلات‭ ‬در‭ ‬حمل‭ ‬بار‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬انتقالات‭ ‬مالي‭ ‬و‭ ‬تامين‭ ‬دشوار‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬ارز‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ميرسد‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬منوال‭ ‬پيش‭ ‬برود‭ ‬در‭ ‬سالهاي‭ ‬بعد‭ ‬كم‭ ‬كم‭ ‬ميزان‭ ‬مشاركت‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صفر‭ ‬برساند‭. ‬برخي‭ ‬از‭ ‬كارشناسان‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬اعتقاد‭ ‬داشتند‭ ‬حضور‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬با‭ ‬شرايط‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬و‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬ميلياردي‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬وجه‭ ‬توجيه‭ ‬اقتصادي‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬مي‭ ‬توانستند‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شرايط‭ ‬راه‭ ‬هاي‭ ‬جايگزيني‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬بازاريابي‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬مشتريان‭ ‬خود‭ ‬پيدا‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬ارزان‭ ‬تر‭ ‬و‭  ‬كاراتر‭ ‬باشد‭. ‬

عدم‭ ‬حضور‭ ‬ستاره‭ ‬كوير‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬مشهد‭ ‬كه‭ ‬جمعا‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬۴۰‭ ‬دوره‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هانوفر‭ ‬غرفه‭ ‬گذار‭ ‬بوده‭ ‬اند‭ ‬واكنش‭ ‬هاي‭ ‬مختلفي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬ساير‭ ‬ايراني‭ ‬هاي‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬اين‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬را‭ ‬منطقي‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬ديگر‭ ‬آنرا‭ ‬تصميمي‭ ‬نادرست‭ ‬دانستند‭. ‬

به‭ ‬عقيده‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬كنندگان‭ ‬و‭ ‬بازديدكنندگان‭ ‬افزايش‭ ‬شعبات‭ ‬دموتكس‭ ‬در‭ ‬تركيه،‭ ‬شانگهاي،‭ ‬آمريكا‭ ‬و‭ ‬مكزيك‭ ‬موجب‭ ‬كاهش‭ ‬اهميت‭ ‬دموتكس‭ ‬هانوفر‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هرچند‭ ‬شايد‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مالي‭ ‬به‭ ‬سود‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬پخش‭ ‬شدن‭ ‬تعداد‭ ‬بازديد‭ ‬كنندگان‭ ‬و‭ ‬غرفه‭ ‬گذاران‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬هاي‭ ‬مختلف‭ ‬جهان‭ ‬چندان‭ ‬خوشايند‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬غرفه‭ ‬گذاران‭ ‬نباشد‭. ‬

دموتكس‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬برگزاري‭ ‬و‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬سازماندهي‭ ‬مانند‭ ‬هميشه‭ ‬عالي‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬نقص‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬قرارداشت‭. ‬امسال‭ ‬نيز‭ ‬مانند‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۸‭ ‬نحوه‭ ‬چينش‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬هاي‭ ‬كالايي‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬فرش‭ ‬دستباف‭ ‬در‭ ‬ورودي‭ ‬شمالي‭ ‬قرارداشتند‭. ‬

طبق‭ ‬اعلام‭ ‬شركت‭ ‬برگزاركننده‭ ‬نمايشگاه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬۱۴۰۰‭ ‬شركت‭ ‬از‭ ‬۶۰‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬حاضر‭ ‬بوده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۷۰‭ ‬درصد‭ ‬بازديدكنندگان‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬آلمان‭ ‬به‭ ‬نمايشگاه‭ ‬آمدند‭. ‬

[instagram-feed]

دانلود كاتالوگ فرش ماشينی شرکت فيضی امریکا

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن