اخبار فرش ماشینیاسلاید شومد و پوشاک

نقش نگاران پندار : قطره ای از هنر ایرانی در دریای خروشان هیم تکستایل فرانکفورت

‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬مديران‭ ‬شركت‭ ‬نقش‭ ‬نگاران‭ ‬پندار

چند‭ ‬سالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬طراحي‭ ‬پارچه‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬ايراني‭ ‬اين‭ ‬جرات‭ ‬و‭ ‬جسارت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬داده‭ ‬اند‭ ‬كه‭ ‬پا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مرزها‭ ‬فراتر‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬حرف‭ ‬هميشه‭ ‬شنيده‭ ‬ايم‭ ‬كه‭ ‬طراحي‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬نزد‭ ‬ايرانيان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بس‭ … ‬را‭ ‬در‭ ‬صحنه‭ ‬جهاني‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬عملي‭ ‬نشان‭ ‬دهند‭ ‬كه‭ ‬اتفاق‭ ‬بسيار‭ ‬فرخنده‭ ‬اي‭ ‬براي‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬ايران‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬وقتي‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬۳‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هيم‭ ‬تكستايل‭ ‬فرانكفورت‭ ‬كه‭ ‬مخصوص‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬طراحي‭ ‬و‭ ‬چاپ‭ ‬بود‭ ‬قدم‭ ‬ميزدم‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬فكر‭ ‬ميكردم‭ ‬كه‭ ‬چقدر‭ ‬فاصله‭ ‬است‭ ‬بين‭ ‬آنچه‭ ‬ما‭ ‬ايراني‭ ‬ها‭ ‬بر‭ ‬زبان‭ ‬جاري‭ ‬مي‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬واقعيت‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬فرهنگترين‭ ‬ملت‭ ‬دنيا‭ ‬مي‭ ‬دانيم‭ ‬اما‭ ‬رفتار‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬خودمان‭ ‬و‭ ‬عرصه‭ ‬هاي‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬بسيار‭ ‬تاسف‭ ‬آور‭ ‬است،‭ ‬اينكه‭ ‬هنر‭ ‬را‭ ‬نزد‭ ‬ايرانيان‭ ‬مي‭ ‬دانيم‭ ‬و‭ ‬بس‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬همين‭ ‬دسته‭ ‬است‭. ‬آيا‭ ‬سهم‭ ‬كشوري‭ ‬با‭ ‬۸۰‭ ‬ميليون‭ ‬جمعيت‭ ‬و‭ ‬چندين‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬دانشگاه‭ ‬طراحي‭ ‬پارچه‭ ‬و‭ ‬نساجي‭ ‬در‭ ‬بزرگترين‭ ‬رويداد‭ ‬نساجي‭ ‬جهان‭ ‬فقط‭ ‬يك‭ ‬شركت‭ ‬است؟‭ ‬پس‭ ‬كجا‭ ‬هستند‭ ‬اين‭ ‬طراحان‭ ‬استثنايي‭ ‬و‭ ‬خلاق‭ ‬ما‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬افتخار‭ ‬مي‭ ‬كنيم‭! ‬

برخي‭ ‬مي‭ ‬گويند‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بالاست‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬نويسنده‭ ‬براي‭ ‬يك‭ ‬شركت‭ ‬طراحي‭ ‬كه‭ ‬واقعا‭ ‬حرفه‭ ‬اي‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬باشد‭ ‬هزينه‭ ‬زيادي‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬با‭ ‬يافتن‭ ‬مشتريان‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬چند‭ ‬برابر‭  ‬آنرا‭ ‬بدست‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬بيشتر‭ ‬شبيه‭ ‬يك‭ ‬توجيه‭ ‬است‭.‬

فرش ماشینی خوب تبلیغات

در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هيم‭ ‬تكستايل‭ ‬۲۰۱۹‭  ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مهمترين‭ ‬و‭ ‬بزرگترين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬صنعت‭ ‬منسوجات‭ ‬خانگي‭ ‬جهان‭ ‬نيز‭ ‬شركت‭ ‬نقش‭ ‬نگاران‭ ‬پندار‭ ‬براي‭ ‬چهارمين‭ ‬سال‭ ‬متوالي‭ ‬حضور‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عرضه‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬خود‭ ‬براي‭ ‬انواع‭ ‬پارچه،‭ ‬پرده،‭ ‬كاغذ‭ ‬ديواري،‭ ‬كالاي‭ ‬خواب‭ ‬و‭ ‬كفپوش‭ ‬ها‭ ‬پرداخت‭. ‬خانم‭ ‬بهبهاني‭ (‬مدير‭ ‬روابط‭ ‬عمومي‭ ‬شركت‭) ‬كه‭ ‬نقش‭ ‬نگاران‭ ‬را‭ ‬اولين‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬شركت‭ ‬طراحي‭ ‬چاپ‭ ‬پارچه‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬معرفي‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارد‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬هيم‭ ‬تكستايل‭ ‬براي‭ ‬همه‭ ‬طراحان‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬طراحي‭ ‬ضروري‭ ‬است‭. ‬ايشان‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬نمايشگاه‭ ‬به‭ ‬خبرنگار‭ ‬مجله‭ ‬كهن‭ ‬گفت‭ : ‬نمايشگاه‭ ‬هيم‭ ‬تكستايل‭ ‬يك‭ ‬رويداد‭ ‬بي‭ ‬نظير‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬همكاران‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬طراحي‭ ‬پارچه‭ ‬توصيه‭ ‬مي‭ ‬كنم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬شركت‭ ‬كنند‭. ‬اينجا‭ ‬محلي‭ ‬عالي‭ ‬براي‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬بودن،‭ ‬ملاقات‭ ‬مشتريان‭ ‬در‭ ‬بالاترين‭ ‬كلاس‭ ‬جهاني‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬نظر‭ ‬با‭ ‬دريايي‭ ‬از‭ ‬صاحب‭ ‬نظران‭ ‬و‭ ‬ليدرهاي‭ ‬اصلي‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬است‭. ‬عليرغم‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬زيادي‭ ‬كه‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬دارد‭ ‬ما‭ ‬نتايج‭ ‬بسيار‭ ‬خوبي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬گرفته‭ ‬ايم‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬بزرگترين‭ ‬انگيزه‭ ‬براي‭ ‬حضور‭ ‬مداوم‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬است‭. ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬طراحان‭ ‬توان‭ ‬حضور‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬غرفه‭ ‬گذار‭ ‬را‭ ‬ندارند‭ ‬مي‭ ‬توانند‭ ‬تنها‭ ‬براي‭ ‬بازديد‭ ‬به‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بيايند‭ ‬و‭ ‬قطعا‭ ‬شگفت‭ ‬زده‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭. ‬

الهام‭ ‬از‭ ‬طبيعت‭ ‬ترند‭ ‬اصلي‭ ‬امسال‭ ‬

خانم‭ ‬بخشي‭ ‬مدير‭ ‬عامل‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬جواب‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬سوال‭ ‬كه‭ ‬بيشتر‭ ‬چه‭ ‬طرح‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬نقشه‭ ‬هايي‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬مد‭ ‬است‭ ‬گفت‭ : ‬به‭ ‬طور‭ ‬كلي‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬امسال‭ ‬ديده‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬الهام‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬طبيعت‭ ‬و‭ ‬رنگ‭ ‬هاي‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬طبيعت‭ ‬با‭ ‬زمينه‭ ‬هاي‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬رنگ‭ ‬پريده‭ ‬بيشتر‭ ‬مورد‭ ‬سليقه‭ ‬بازار‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كلي‭ ‬مشتريان‭ ‬ما‭ ‬دو‭ ‬دسته‭ ‬اند‭ ‬يك‭ ‬دسته‭ ‬تقريبا‭ ‬هرسال‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬مشابهي‭ ‬مي‭ ‬آيند‭ ‬و‭ ‬مثلا‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬بته‭ ‬جقه‭ ‬هستند‭ ‬هرسال‭ ‬همان‭ ‬طرح‭ ‬با‭ ‬تركيب‭ ‬هاي‭ ‬جديد‭ ‬مي‭ ‬خواهند‭ ‬و‭ ‬دسته‭ ‬دوم‭ ‬همواره‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬ترند‭ ‬بازار‭ ‬حركت‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ . ‬مشتريان‭ ‬اروپايي‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬آلماني‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شناختي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايراني،‭ ‬فرش‭ ‬ايراني،‭ ‬كاشي‭ ‬كاري‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ … ‬دارند‭ ‬از‭ ‬كار‭ ‬طراحان‭ ‬ايراني‭ ‬نيز‭ ‬استقبال‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬خلاقيت‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬عامل‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬برجسته‭ ‬در‭ ‬كارهاي‭ ‬ايران‭ ‬مي‭ ‬دانند‭. ‬همچنين‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬موتيف‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬نقوش‭ ‬ايراني‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اسلام‭ ‬با‭ ‬اروپايي‭ ‬ها‭ ‬مشابهت‭ ‬دارد‭. ‬

نقش نگاران پندار

طراحان‭ ‬ايراني‭ ‬با‭ ‬دنيا‭ ‬تعامل‭ ‬ندارند

متاسفانه‭ ‬طراحان‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬دنيا‭ ‬تعامل‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬نمي‭ ‬توانند‭ ‬ايده‭ ‬هاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بسط‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬تجاري‭ ‬نمايند‭. ‬حضور‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬ايده‭ ‬هاي‭ ‬بسيار‭ ‬زيادي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬ايران‭ ‬قابل‭ ‬اجراست‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬موتيف‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬اروپا‭ ‬پرفروش‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طراحان‭ ‬ما‭ ‬نشان‭ ‬بدهد‭. ‬به‭ ‬روز‭ ‬بودن‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬نيازهاي‭ ‬رشد‭ ‬هر‭ ‬طراح‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬استوديو‭ ‬طراحي‭ ‬است‭. ‬

شركت‭ ‬نقش‭ ‬نگاران‭ ‬پندار‭ ‬از‭ ‬۲۴‭ ‬طراح‭ ‬جوان‭ ‬فارغ‭ ‬التحصيل‭ ‬دانشگاه‭ ‬هاي‭ ‬معتبر‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬طراحي‭ ‬پارچه‭ ‬هستند‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬فارغ‭ ‬التحصيلان‭ ‬رشته‭ ‬طراحي‭ ‬پارچه‭ ‬بسيار‭ ‬با‭ ‬استعداد‭ ‬هستند‭ ‬اما‭ ‬نمي‭ ‬دانند‭ ‬چطور‭ ‬با‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬كارخانجات‭ ‬كار‭ ‬كنند‭. ‬يك‭ ‬شركت‭ ‬طراحي‭ ‬پارچه‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬فاصله‭ ‬بين‭ ‬دانشگاه‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬پر‭ ‬ميكند‭. ‬اميدوارم‭ ‬روزي‭ ‬برسد‭ ‬كه‭ ‬تعداد‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬طراحي‭ ‬پارچه‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬قدري‭ ‬زياد‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬تكرار‭ ‬و‭ ‬كپي‭ ‬درآمده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬خلاقيت‭ ‬و‭ ‬نوآوري‭ ‬حركت‭ ‬كند‭. ‬آنگاه‭ ‬قطعا‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬كارخانجات‭ ‬استقبال‭ ‬بيشتري‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬وقتي‭ ‬چرخه‭ ‬نساجي‭ ‬بچرخد‭ ‬منافع‭ ‬همه‭ ‬فعالان‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭.‬

[instagram-feed]

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن