نقش شرکت های مدیریت صادرات در توسعه صادرات غیر نفتی

مصاحبه با آقای امیر حسین عبایی (دانشجوی دکترای مدیریت – مدرس و مشاور در دانشگاه و صنعت و مشاور مدیریت صادرات)
در خصوص نقش شرکت های مدیریت صادرات در توسعه صادرات غیر نفتی و چگونگی ایجاد اینگونه شرکتهاABAEI

◄ شركت مديريت صادرات چيست؟ به منظور توسعه صادرات بنگاههای کوچک ومتوسط راهکار عملی چیست؟
پيشرفتهاي اقتصادي و صنعتي در چند دهه اخير، نياز به دستيابي به بازارهاي جديد و افزايش چشمگير رقابت هاي بين المللي سبب گشته تا حضور در اين بازارها با توجه به روابط حاكم بر آنها از پيچيدگي خاصي برخوردار گردد.
حضور مداوم در بازارهاي بين المللي براي بسياري از كشورها از جنبه هاي سياسي و اقتصادي داراي اهميت حياتي بوده و بقا ويا عدم بقاي اينگونه كشورها منوط به اين امر مهم مي باشد.

از اين نظر با توجه به پيچيدگي امر و وجود رقابتهاي فزاينده، دقت و تصميم گيري مطلوب و اتخاذ سياستهاي مناسب در سطوح مختلف ضروري گشته است. يكي از ابزارهايي كه در بسياري كشورها، از آن براي توسعه صادرات بنگاههاي كوچك و متوسط استفاده می شود، واسطه هاي صادراتي مي باشد. واسطه هاي صادراتي شركتهاي تخصصي هستند كه محصولات داخلي و خدمات را به نمايندگي از توليدكنندگان صنعتي، گروه هاي كشاورزي و توزيع كنندگان در بازارهاي خارجي بازاريابي مي کنند. چنين واسطه هايي عموماً به منظور پيگيري يكي از دو الگو يا استراتژي تجاري يا تركيبي از هر دو تاسيس مي گردند. يكي از اين استراتژيها بعنوان شركت مديريت صادرات EMC و ديگري بعنوان شركت تجارت صادرات ETC شناخته ميشوند.

◄ شركت مديريت صادرات چيست؟
شركت مديريت صادرات يكي از انواع واسطه هاي صادراتي Export intermediaries است كه براي كمك به بنگاههاي اقتصادي در جهت ورود به بازارهاي جهاني ايفاي نقش مي كند. اين شركتها بسته به شرايط و نياز مي توانند مديريت تمام يا بخشي از فعاليتهاي صادراتي بنگاههاي كوچك و متوسط را بعهده بگيرند. اين شرکتها در آمریکا به EMC در اروپا با نام trading house در ژاپن وكشورهاي جنوب شرقي آسيا با نامGeneral trading Company یا سوگوشوشا شناخته ميشوند ولي اين واسطه ها در تمام دنيا خدمات تقريباً مشابهي را ارائه مي دهند.

شركت مديريت صادرات (EMC) يك شركت كاملاً مستقل مي باشد كه مانند يك دپارتمان انحصاري فروش صادراتي براي صادركننده ها عمل مي كند. يك شركت مديريت صادرات معمولاً يك قرارداد رسمي، جهت مديريت امر صادرات شركتها با آنها مي بندد در بعضي موارد شركت مديريت صادرات (EMC) نمايندگي تمام محصولات خط توليد آنها را مي پذيرد ولي ممكن است هميشه بدين شكل نباشد. معمولا شركت مديريت صادرات حق انحصاري فروش در تمامي بازارهاي خارجي را دارد ولي باز ممكن است هميشه اينگونه نباشد. شركتهاي مديريت صادرات نبايد با شركتهاي تجارت صادرات (ETC)كه معمولاً بدنبال پيدا كردن مشتريان خارجي هستند و هيچ تعهدي به صادركننده خاصي ندارند اشتباه شوند. تعهد در قبال حفظ رابطه بلند مدت با توليد كنندگان و مصرف كنندگان ماهيت شركت مديريت صادرات را از ساير واحدهاي تجاري متمايز مي نمايد. به عنوان بخشي از اين تعهد شركتهاي مديريت صادرات در زمينه ارتقاي ارزش افزوده مي كوشند كه اين خود يعني زمينه هاي غير از بازاريابي بين المللي را نيز پوشش ميدهند. شركت مديريت صادرات خدمات را در راستاي شناسايي و انگيزش تقاضاي بازارهاي بين المللي و همچنين نحوه پردازش و پاسخ صحيح به تقاضاي بازارهاي خارجي و به عبارتي تسهيل تجارت خارجي به بنگاههاي توليدي – صادراتي ارائه مي دهد كه در نتيجه بنگاههاي اقتصادي از ورود به بازارهاي جهاني منتفع مي شوند وشركت مديريت صادرات هم از ايجاد رابطه بلند مدت بين صادركننده و خريدار سود مي برد و حاصل آن براي كشور هم نيل به يكي از اهداف مهم توسعه يعني توسعه صادرات غيرنفتي مي باشد

◄ انواع شركتهاي مديريت صادرات کدامند؟
بعضی از شرکتهای EMC شبیه به یک نمایندگی عمل مي كنند بطوريكه در يك بازار حضور پيدا مي كنند به دنبال جذب مشتريان خارجي هستند ولي با نام خود صادركننده اصلي فعاليت مي كنند. فاكتورها به نام خود توليد كننده صادر مي شود و به توليد كننده در تمامي مراحل و جزئيات انجام صادرات كمك مي كند، در اين حالت صادركننده خود ريسك عدم پرداخت پول را مي پذيرد و ممكن است قيمت را به توليد كننده پيشنهاد دهد ولي در اين حالت تصميم و قيمت نهايي توسط توليد كننده گرفته مي شود.
در ساير موارد شركتهاي مديريت صادرات همانند يك توزيع كننده عمل مي كنند. در اغلب موارد شركت مدیریت صادرات بمثابه يك توزيع كننده انحصاري مي باشد بطوريكه محصول را از توليد كننده با يك قيمت ثابت و توافقي مي خرد و سپس به مشتري خارجي با قيمت مورد نظر خودش مي فروشد. در اين حالت شركت مديريت صادرات خود مسئول صدور فاكتور و پذيرش ريسك عدم پرداخت مي باشد. دراين موارد توليد كننده هيچ كنترلي بر قيمت صادراتي ندارد حتي ممكن است مشتري خارجي را نيز نشناسد.

◄ نحوه فعاليت شركتهاي مديريت صادرات چگونه است؟
اغلب شركتهاي مديريت صادرات در بازارهاي خارجي شبكه فروش داير مي كنند . حتي بعضي از آنها شعبه وانبار فروش هم دارند. آنچه كه معمولتر است اين است كه شركتهاي مديريت صادرات نماينده ها و شبكه هاي گسترده اي از توزيع كنندگان و دلالان را در هر بازاري دارند كه براي انجام امور صادراتي خود از آنها استفاده مي كنند.

◄ خدمات شركتهاي مديريت صادرات چگونه است؟
خدمات يك شركت مديريت صادرات بسياري از جنبه هاي مربوط به صادرات از جمله انجام تحقيقات بازار، ترتيب امور حمل و نقل، تعين توزيع كننده يا نماينده خارجي، حضور در نمايشگاههاي خارجي، انجام امور مربوط به تبليغات، تنظيم اسناد و صورتحسابها را پوشش ميدهد.

بطور كلي خدماتي را كه براي شركتهاي مديريت صادرات بر شمرده اند به دو دسته تقسيم مي شوند يك دسته خدماتي هستند كه براي ايجاد تقاضا در بازارهاي بين المللي مي باشد دسته ديگر خدماتي هستند كه شركتهاي مديريت صادرات به بنگاههاي كوچك ومتوسط ارائه ميدهند تا آنها را در پاسخ به تقاضاي مشتريان بين المللي ياري دهند.■

Admin

فارغ التحصیل رشته تکنولوژی نساجی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *