اخبار نساجی

نقدینگی سرگردان در راه بازار ارز / جدول ۳۳ ساله قیمت دلار در ایران

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

خبرگزاری مهر – گروه اقتصادی: نرخ دلار در بازار آزاد تهران در روزهای اخیر به دلیل ورود نقدینگی به این بازار و حرکت آن از بازار سکه به بازار دلار، قیمتها را دچار تغییر و افزایش کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در ۶ روز گذشته نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافته است، برخی کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند که با تثبیت نسبی قیمتها در بازار سکه که طی یک ماه گذشته با نوسانات، تغییرات و افزایش قیمت شدیدی مواجه بود، هم اکنون نوبت بازار دلار رسیده است.

این کارشناسان اقتصادی دلیل این امر را حرکت نقدینگی در دست مردم و برخی از دلالان از بازار سکه به بازار دلار عنوان می کنند. آنان معتقدند که با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، نقدینگی از بانکها خارج شده و گاهی به سمت بازار سکه، گاهی بازار دلار و سایر بازارهای پرسود حرکت می کند.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی سیاست فعلی اعمال شده در بازار ارز را شناور مدیریت شده اعلام کرده و می گوید: با تغییر ترکیب سبد ارزی کشور طی چند سال گذشته از دلار به سایر ارزها سود قابل توجهی نصیب کشور شده است.

بازار ارز ایران طی سالهای گذشته نظام چند نرخی تا یکسان سازی نرخ ارز و تعیین نرخ ارز براساس نظام ارزی شناور مدیریت شده را تجربه کرده است.
نرخ فروش دلار در پایان روز گذشته در بازار آزاد ۱۱۹۲ تومان بود، بر این اساس نرخ دلار در بازار آزاد افزایش دوباره ای را تجربه می کند. با توجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری مهر قیمت دلار در ۳۳ سال گذشته را منتشر کرد.

hinza chemical تبلیغات

نرخ دلار در بازار آزاد
در ۳۳ سال گذشته نرخ دلار در بازار غیر رسمی کشور همواره روند صعودی را طی کرده، به طوریکه نرخ دلار آزاد از ۱۰ تومان در سال ۵۷ به ۱۱۹۲ تومان در حال حاضر رسیده است.
قیمت دلار در بازار غیر رسمی در سال ۱۳۵۷ معادل ۱۰ تومان، در سال ۵۸ حدود ۱۴ تومان، در سال ۵۹ معادل ۲۰ تومان، در سال ۶۰ حدود ۲۷ تومان، در سال ۶۱ حدود ۳۵ تومان و در سال۶۲ حدود ۴۵ تومان بوده است.
همچنین نرخ دلار آزاد در سالهای ۶۳ تا ۶۷ به ترتیب ۵۸ تومان، ۶۱ تومان، ۷۴ تومان، ۹۹ تومان و ۹۶ تومان فروش می رفت، اما در سال ۶۸ با ادامه روند صعودی قیمت آن سه رقمی شد به طوریکه در این سال به ۱۲۰ تومان افزایش یافت.

این افزایش قیمت باعث رسیدن نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۱۴۱ تومان در سال ۶۹ شد، در سال ۷۰ نرخ دلار با حدود یک تومان افزایش به ۱۴۲ تومان رسید.
دلار آزاد در سال ۷۱ حدود ۱۴۹ تومان، در سال ۷۲ حدود ۱۸۰ تومان بود و در سال ۷۳ به بیش از ۲۶۳ تومان رسید، این روند صعودی قیمت ادامه یافت و در سال ۷۴نرخ دلار را به یکباره طی یکسال به ۴۰۳ تومان رساند.
نرخ فروش دلار در بازار غیر رسمی در سال ۷۵ نیز روند افزایشی را همچنان ادامه داد تا به ۴۴۴ تومان افزایش یافت، نرخ دلار در سال ۷۶ به ۴۷۸ تومان رسید، اما دوباره در سال ۷۷ با روندی جهشی مواجه شد و به نرخ ۶۴۶ تومان  صعود کرد.

قیمت دلار آزاد در سال ۷۸ از نرخ ۶۴۶ تومان سال ۷۷ به ۸۶۳ تومان افزایش یافت، اما در سال ۷۹ برای اولین بار روند نزولی را تجربه کرد و به ۸۱۳ تومان رسید، روند نزولی طی دو سال پس از آن نیز ادامه یافت به طوریکه در سال ۸۰ و ۸۱ به ترتیب نرخهایی حدود ۷۹۲ تومان و ۷۹۹ تومان را تجربه کرد.
نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۸۲ دوباره افزایش یافت و به رقمی حدود ۸۳۲ تومان رسید، در سال ۸۳ این نرخ به ۸۷۴ رسید و در نهایت در سال ۸۴ بود که نرخ دلار به بالای ۹۰۰ تومان برای اولین بار رسید و در سالهای پس از آن نرخهایی معادل ۹۰۰ تومان را تجربه کرد.
نرخ دلار آزاد در پایان سال ۸۴ به حدود ۹۰۴ تومان، در سال ۸۵ حدود۹۲۲ تومان، در سال ۸۶ معادل ۹۳۵ تومان و در سال ۸۷ حدود ۹۶۶ تومان شد. قیمت دلار در بازار آزاد در پایان سال ۸۸ معادل ۱۰۰۰ تومان و در پایان سال ۸۹ حدود ۱۱۰۰ تومان فروخته می شد.

قیمت دلار در بازار آزاد در ۳۳سال
سال     تومان
۱۳۵۷    ۱۰
۱۳۵۸    ۱۴
۱۳۵۹    ۲۰
۱۳۶۰    ۲۷
۱۳۶۱    ۳۵
۱۳۶۲    ۴۵
۱۳۶۳    ۵۸
۱۳۶۴    ۶۱
۱۳۶۵    ۷۴
۱۳۶۶    ۹۹
۱۳۶۷    ۹۶
۱۳۶۸    ۱۲۰
۱۳۶۹    ۱۴۱
۱۳۷۰    ۱۴۲
۱۳۷۱    ۱۴۹
۱۳۷۲    ۱۸۰
۱۳۷۳    ۲۶۳
۱۳۷۴    ۴۰۳
۱۳۷۵    ۴۴۴
۱۳۷۶    ۴۷۸
۱۳۷۷    ۶۴۶
۱۳۷۸    ۸۶۳
۱۳۷۹    ۸۱۳
۱۳۸۰    ۷۹۲
۱۳۸۱    ۷۹۹
۱۳۸۲    ۸۳۲
۱۳۸۳    ۸۷۴
۱۳۸۴    ۹۰۴
۱۳۸۵    ۹۲۲
۱۳۸۶    ۹۳۵
۱۳۸۷    ۹۶۶
۱۳۸۸     ۱۰۰۰
۱۳۸۹     ۱۱۰۰

نرخ رسمی دلار
در کنار بازار آزاد، بانک مرکزی هر روز نرخ رسمی دلار را برای فروش در شعب بانکی و صرافی ها اعلام می کند، بر این اساس طی سالهای ۵۷ تا ۵۹ نرخ دلار در بازار رسمی ۷ تومان و در سالهای ۶۰ تا ۶۲ حدود ۸ تومان فروخته می شد، در سال ۶۳ نرخ دلار به ۹ تومان رسید، اما در سال پس از آن یعنی ۶۴ مجددا با روندی کاهشی ۸ تومان تعیین شد.

بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را در سال ۶۵ مجددا کاهش داد و به ۷ تومان رساند که این نرخ سال ۶۶ هم تثبیت شد، در سال ۶۷ نرخ دلار به روندی کاهشی خود در بازار رسمی ادامه داد، ب طوریکه هر دلار حدود ۶ تومان بفروش می رسید، اما در سال ۶۸ دوباره یک تومان افزایش یافت و به حدود ۷ تومان رسید.
نرخ دلار در بازار رسمی طی سالهای ۶۹ دوباره کاهش یافت و به ۶ تومان رسید که این نرخ در سال ۷۰ ثابت بود، اما در سال ۷۱ به یکباره نرخ تعیین شده برای دلار توسط بانک مرکزی افزایش بسیار چشمگیری یافت و به ۱۴۵ تومان رسید.

برخی از کارشناسان اقتصادی دلیل این امر را تفاوت بسیار زیاد نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی عنوان می کنند، زیرا این تفاوت به تشدید دلالی و سفته بازی و ایجاد یک بازار سیاه کاذب در شرایطی که کشور با بحرانهای اقتصادی و جنگ مواجه بود، دامن می زد.
در سال ۷۲ نرخ دلار ۲۰ تومان نسبت به سال قبل از خود افزایش یافت و به ۱۶۵ تومان رسید، در سال ۷۳ نرخ دلار روند افزایشی را ادامه داد و به ۱۷۵ تومان رسید و این نرخ تا ۷ سال پس از آن یعنی سال ۸۰ ثابت بود، در حالیکه نرخ دلار در بازار آزاد هر روز یک قیمت را تجربه می کرد و تفاوت قیمت بسیار زیادی بین نرخ دلار رسمی و غیر رسمی وجود داشت.

در سال ۸۱ به یکباره نرخ دلار رسمی به شدت افزایش قیمت پیدا کرد یعنی از نرخ ۱۷۵ تومان سال ۸۰ به ۷۹۵ تومان سال ۸۱ رسید، در سال ۸۲ قیمت دلار روند صعودی را طی کرد و ۸۲۸ تومان فروخته شد.
نظام ارزی که در ایران تا سال ۸۱ اعمال می شد، چند نرخی بود، اما در سال مذکور به نظام یکسان سازی نرخ ارز تبدیل شد که این کار منجر به افزایش یکباره قیمت شد.
بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را دوباره در سال ۸۳ افزایش داد و ۸۷۱ تومان تعیین کرد، از سال ۸۴ تاکنون نیز قیمت دلار به هیچ وجه از ۹۰۰ تومان کمتر نشده است، در عین حال از سال ۸۲ به این طرف بود که تفاوت نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی کاهش یافت.

بر این اساس بانک مرکزی نرخ دلار رسمی را در سال ۸۴ حدود ۸۰۲ تومان، در سال ۸۵ ۹۱۹ تومان، در سال ۸۶ حدود ۹۲۸ تومان و در سال ۸۷ حدود ۹۵۷ تومان تعیین کرد.
قیمت دلار در بازار رسمی در پایان سال ۸۸ حدود ۹۸۳ تومان و در پایان سال ۸۹ حدود ۱۰۳۶ تومان بوده است، دیروز نیز نرخ دلار اعلام شده توسط بانک مرکزی ۱۰۵۴ تومان بود.

قیمت رسمی دلار در ۳۳ سال
سال    تومان
۱۳۵۷    ۷
۱۳۵۸    ۷
۱۳۵۹    ۷
۱۳۶۰    ۸
۱۳۶۱    ۸
۱۳۶۲    ۸
۱۳۶۳    ۹
۱۳۶۴    ۸
۱۳۶۵    ۷
۱۳۶۶    ۷
۱۳۶۷    ۶
۱۳۶۸    ۷
۱۳۶۹    ۶
۱۳۷۰    ۶
۱۳۷۱    ۱۴۵
۱۳۷۲    ۱۶۵
۱۳۷۳    ۱۷۵
۱۳۷۴    ۱۷۵
۱۳۷۵    ۱۷۵
۱۳۷۶    ۱۷۵
۱۳۷۷    ۱۷۵
۱۳۷۸    ۱۷۵
۱۳۷۹    ۱۷۵
۱۳۸۰    ۱۷۵
۱۳۸۱    ۷۹۵
۱۳۸۲    ۸۲۸
۱۳۸۳    ۸۷۱
۱۳۸۴    ۹۰۲
۱۳۸۵    ۹۱۹
۱۳۸۶    ۹۲۸
۱۳۸۷    ۹۵۷
۱۳۸۸    ۹۸۳
۱۳۸۹    ۱۰۳۶

دانلود رایگان کاتالوگ جدید فرش رویال هالی ترکیه

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن