اخبار فرش ماشینیاسلاید شوگزارش نمایشگاه ها

نمایشگاه فرش ماشینی تهران- مصاحبه با آقای داوود کاشفی مجری برگزاری نمایشگاه

نفع بزرگ برگزاری نمایشگاه باشکوه برای کل صنعت نساجی و فرش ماشینی کشور است

تقريبا‭ ‬چند‭ ‬وقتي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬با‭ ‬حواشي‭ ‬بسياري‭ ‬روبرو‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬مسئله‭ ‬و‭ ‬بن‭ ‬بست‭ ‬در‭ ‬نحوه‭ ‬برگزاري‭ ‬رسيده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همين‭ ‬منظور‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رسانه‌اي‭ ‬مستقل‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬آقاي‭ ‬كاشفي‭ ‬مجري‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬رفتيم‭ ‬تا‭ ‬نظرات‭ ‬و‭ ‬صحبت‌هاي‭ ‬ايشان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬اتفاقات‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬جويا‭ ‬شويم‭. ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬صحبت‭ ‬آقاي‭ ‬كاشفي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬زواياي‭ ‬جديد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬شفاف‌تر‭ ‬بيانه‭ ‬كرده‌اند‭ ‬خدمت‭ ‬مخاطبان‭ ‬مجله‭ ‬ارائه‭ ‬مي‌دهيم‭.‬

لطفاً‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مجري‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بين‌المللي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬و‭ ‬صنايع‭ ‬وابسته‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬اتفاقاتي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬پيرامون‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬توضيحاتي‭ ‬را‭ ‬بفرماييد‭.‬

مسئله‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬آفتاب‭ ‬تقريبا‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬توسط‭ ‬همكار‭ ‬قبلي‭ ‬ما‭ ‬آقاي‭ ‬دستفال‭ ‬كه‭ ‬درحال‭ ‬حاضر‭ ‬البته‭ ‬كار‭ ‬اجرايي‭ ‬مشتركي‭ ‬انجام‭ ‬نمي‌دهيم‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭. ‬ايشان‭ ‬با‭ ‬همكاري‭ ‬اتحاديه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬شهرآفتاب‭ ‬كردند‭. ‬در‭ ‬اثر‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬در‭ ‬شهرآفتاب‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬اختلاف‭ ‬۲۳‭ ‬روز‭ ‬يعني‭ ‬به‭ ‬فاصله‭ ‬زماني‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬ماه‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬تهران‭ ‬از‭ ‬حيث‭ ‬تعداد‭ ‬غرفه‭ ‬گذار‭ ‬و‭ ‬متراژي‭ ‬يك‭ ‬مقداري‭ ‬آسيب‭ ‬ديد‭ ‬ولي‭ ‬كماكان‭ ‬با‭ ‬كيفيت‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬مرتب‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬اما‭ ‬دركل‭ ‬برگزاري‭ ‬اين‭ ‬چنيني‭ ‬دو‭ ‬نمايشگاه‭ ‬در‭ ‬درجه‭ ‬اول‭ ‬براي‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬آسيب‌زا‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬طي‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬شركت‌ها‭ ‬مجبور‭ ‬شدند‭ ‬ميان‭ ‬دو‭ ‬رويداد‭ ‬يكي‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬كنند‭. ‬

در‭ ‬نامه‌اي‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬خبرگزاري‌ها‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬صرفاً‭ ‬مسئله‭ ‬سياست‭ ‬گذاري‭ ‬مطرح‭ ‬و‭ ‬برعهده‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬كاشان‭ ‬محول‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مجوز‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬سال‭ ‬جاري‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬شركت‭ ‬توسعه‭ ‬اوراسيا‭ ‬نويد‭ ‬صادر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬الان‭ ‬كه‭ ‬خدمت‭ ‬شما‭ ‬هستيم‭ ‬مجري‭ ‬برگزاري‭ ‬دوره‭ ‬يازدهم‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬هستيم‭.‬

در‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬اخير‭ ‬همه‭ ‬بنگاه‭ ‬هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬كشور‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬تلاطم‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬هرحال‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬روي‭ ‬اجراي‭ ‬كار‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬تأثير‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬گذاشت‭. ‬طبيعي‭ ‬است‭ ‬زمانيكه‭ ‬بازار‭ ‬از‭ ‬رونق‭ ‬خوبي‭ ‬برخوردار‭ ‬باشد‭. ‬شركت‌ها‭ ‬تمايل‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬حداكثري‭ ‬و‭ ‬قدرتمندي‭ ‬دارند‭. ‬فكر‭ ‬مي‌كنم‭ ‬كه‭ ‬درحال‭ ‬حاضر‭ ‬اكثر‭ ‬بنگاه‌هايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬فعال‭ ‬هستند‭ ‬چندان‭ ‬رضايتي‭ ‬از‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬شهر‭ ‬افتاب‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬امسال‭ ‬نيز‭ ‬تمايلي‭ ‬به‭ ‬گرفتن‭ ‬غرفه‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬رويداد‭ ‬را‭ ‬ندارند‭. ‬اين‭ ‬عدم‭ ‬تمايل‭ ‬شركت‌ها‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬همان‭ ‬يك‭ ‬دور‭ ‬حضوري‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬تجربه‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬گويا‭ ‬عوايد‭ ‬مثبتي‭ ‬براي‌شان‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬نداشت‭. ‬تا‭ ‬اين‭ ‬لحظه‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬شما‭ ‬هستيم‭ ‬حداقل‭ ‬برند‭ ‬هاي‭ ‬مطرح‭ ‬حوزه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬كنار‭ ‬ما‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬امسال‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬توان‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬خواهند‭ ‬پرداخت‭.‬

‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬چه‭ ‬نظري‭ ‬داريد؟ 

سال‭ ‬گذشته ‭ ‬از‭ ‬اوايل‭ ‬ارديبهشت‭ ‬ماه‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬برجام‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بين‌المللي‭ ‬دچار‭ ‬مشكلاتي‭ ‬شد‭ ‬در‭ ‬خرداد‭ ‬ماه‭ ‬آقاي‭ ‬ترامپ‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬آمريكا‭ ‬نظرات‭ ‬ديگري‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬نوسانات‭ ‬ارزي‭ ‬خيلي‭ ‬زود‭ ‬شكل‭ ‬گرفت‭. ‬ما‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬سري‭ ‬تغييرات‭ ‬فاحش‭ ‬در‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬روبرو‭ ‬بوديم‭. ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬اثرات‭ ‬سوء‭ ‬و‭ ‬سختي‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬غرفه‌داران‭ ‬خارجي‭ ‬و‭ ‬داخلي‭ ‬گذاشته‭ ‬بود‭. ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬مسئله‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بلكه‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬توليدي‭ ‬و‭ ‬غيره‭ ‬كل‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬درگير‭ ‬خود‭ ‬كرده‭ ‬بود‭. ‬از‭ ‬اين‭ ‬جهت‭ ‬كه‭ ‬تمام‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬توليدكننده‭ ‬بايد‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬وارداتي‭ ‬مصرفي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تغييرات‭ ‬لحظه‌اي‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬قيمت‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬بود‭ ‬مواجه‭ ‬شده‭ ‬بودند‭ ‬لذا‭ ‬نمي‌توانستند‭ ‬قيمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‌اي‭ ‬براي‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬تعيين‭ ‬كنند‭. ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬شركت‌ها‭ ‬نمي‌دانستند‭ ‬شهريور‭ ‬ماه‭ ‬قيمت‭ ‬ارز‭ ‬روي‭ ‬چه‭ ‬عددي‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬نمي‌توانستند‭ ‬قيمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‌اي‭ ‬براي‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬مشخص‭ ‬كنند‭. ‬همين‭ ‬مسئله‭ ‬دليل‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬شركت‌ها‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬بود‭. ‬مثلا‭ ‬فرش‭ ‬فرهي،‭ ‬فرش‭ ‬ابريشم‭ ‬شمال‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬فرش‭ ‬شونهر‭ ‬و‭ ‬خيلي‌هاي‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬شركت‭ ‬نكردند،‭ ‬البته‭ ‬جايگزين‭ ‬آنها‭ ‬خيلي‌هاي‭ ‬ديگر‭ ‬آمدند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬ريسك‭ ‬بازار‭ ‬راپذيرفتند‭. ‬از‭ ‬قضا‭ ‬در‭ ‬شهريور‭ ‬ماه‭ ‬اين‭ ‬تغيير‭ ‬در‭ ‬نواسانات‭ ‬ارزي‭ ‬از‭ ‬طرفي‭ ‬به‭ ‬كمك‭ ‬توليد‭ ‬كننده‭ ‬ها‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬خيلي‭ ‬از‭ ‬تجار‭ ‬خارجي‭ ‬كه‭ ‬وارد‭ ‬بازار‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نمايشگاه‭ ‬خريد‭ ‬ارزي‭ ‬مي‌كردند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬براي‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬جذاب‭ ‬بود،‭ ‬آنقدر‭ ‬جالب‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬برخي‭ ‬از ‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬مي‌گفتند‭ ‬نه‭ ‬دوره‭ ‬قبلي‭ ‬نمايشگاه‭ ‬يك‭ ‬طرف‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬دهم‭ ‬يك‭ ‬طرف‭. ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬يك‭ ‬علت‭ ‬خيلي‭ ‬واضح‭ ‬داشت‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سنوات‭ ‬گذشته‭ (‬قبل‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۹۷‭) ‬قيمت‭ ‬ارزي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬حدود‭ ‬‮٤٤‬‭ ‬دلار‭ ‬تعيين‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نوساناتي‭ ‬كه‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬اخير‭ ‬داشت‭ ‬هر‭ ‬يك‭ ‬دلار‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬سيصد‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬فروردين‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬تا‭ ‬نزديكي‭ ‬سيزده‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬شهريور‭ ‬ماه‭ ‬رسيد‭. ‬در‭ ‬پي‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬شركت‌ها‭ ‬قيمت‭ ‬محصولات‌شان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬چيزي‭ ‬حدود‭ ‬۴۴‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬‮٢٤‬‭ ‬دلار‭ ‬رساندند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬تخفيف‭ ‬پنجاه‭ ‬درصدي‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬پرداختند‭. ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬كاهش‭ ‬قيمت‭ ‬براي‭ ‬خريداران‭ ‬و‭ ‬تجار‭ ‬خارجي‭ ‬بسيار‭ ‬جذاب‭ ‬بود‭.‬‭ ‬امسال‭ ‬هم‭ ‬فكر‭ ‬مي‌كنم‭ ‬كه‭ ‬نمايشگاه‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬رشد‭ ‬خيلي‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬مواجه‭ ‬شود‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬تمايل‭ ‬زيادي‭ ‬براي‭ ‬حضور‭ ‬پيدا‭ ‬كرده‌اند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬خيلي‭ ‬گسترده‭ ‬بتوانند‭ ‬محصولشان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هزينه‭ ‬اندك‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مشتري‭ ‬خارجي‭ ‬برسانند‭. ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬تقاضا‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬داخلي‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخير‭ ‬با‭ ‬افت‭ ‬مواجه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬ضرورت‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬كسب‭ ‬يك‭ ‬بازار‭ ‬خارجي‭ ‬خيلي‭ ‬ملموس‌تر‭ ‬و‭ ‬محسوس‌تر‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

جناب‭ ‬اقاي‭ ‬كاشفي‭ ‬دررابطه‭ ‬با‭ ‬نامه‌اي‭ ‬كه‭ ‬چندي‭ ‬پيش‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬خبرگزاري‌هاي‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬حوزه‭ ‬نساجي‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬صحبت‭ ‬كنيم،‭ ‬دراين‭ ‬نامه‭ ‬نماينده‭ ‬مجلس‭ ‬كاشان‭ ‬مسئله‌اي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬نحوه‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬آينده‭ ‬عنوان‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬خواستار‭ ‬اين‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬كاشان‭ ‬و‭ ‬كميته‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬شهر‭ ‬كاشان‭ ‬مسئوليت‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬گيرد‭. ‬وزير‭ ‬محترم‭ ‬صمت‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬درخواست‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬موافق‭ ‬است‭. ‬نظرشما‭ ‬درمورد‭ ‬اين‭ ‬نامه‭ ‬و‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬شكلي‭ ‬است؟‭ ‬آيا‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬برگزاري‭ ‬نميشگاه‭ ‬به‭ ‬مشكل‭ ‬خواهيم‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬آينده‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬شكلي‭ ‬خواهد‭ ‬بود؟

ابتدا‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬ريشه‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬پرداخت،‭ ‬من‭ ‬خاطرم‭ ‬هست‭ ‬كه‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬آقاي‭ ‬تولايي،‭ ‬رياست‭ ‬محترم‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬كاشان،‭ ‬از‭ ‬وزير‭ ‬وقت‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬آقاي‭ ‬شريعتمداري‭ ‬در‭ ‬خواست‭ ‬داشتند‭ ‬كه‭ ‬مسئوليت‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬كاشان‭ ‬منتقل‭ ‬شود،‭ ‬وزير‭ ‬وقت‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬نگاه‭ ‬مثبتي‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬سازماني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬متولي‭ ‬صنعت‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬هستند‭ ‬ارجاع‭ ‬داده‭ ‬بودند‭. ‬سازمان‭ ‬توسعه‭ ‬تجارت‭ ‬متولي‭ ‬صدور‭ ‬مجوزها‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هاي‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬تهران‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬مجري‭ ‬و‭ ‬مدير‭ ‬ناظر‭ ‬كليه‭ ‬رويداد‭ ‬هايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬برگزار‭ ‬مي‌شود‭.‬

‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬كاشان‭ ‬فضا‭ ‬و‭ ‬شرايط‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬‮١٧‬‭ ‬هزار‭ ‬مترمربع‭ ‬فضاي‭ ‬مفيد‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬اصلا‭ ‬زير‭ ‬ساخت‌هاي‭ ‬لازم‭ ‬من‭ ‬جمله‭ ‬هتل‭ ‬براي‭ ‬امكان‭ ‬دستيابي‭ ‬شركت‌ها‭ ‬و‭ ‬بنگاه‌هايي‭ ‬كه‭ ‬بيرون‭ ‬از‭  ‬شهر‭ ‬كاشان‭ ‬هستند‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬ضمن‭ ‬اينكه‭ ‬آيا‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬كاركشناسي‭ ‬و‭ ‬تخصصي‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬بررسي‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬آيا‭ ‬واقعا‭ ‬شهر‭ ‬كاشان‭ ‬پتانسيل‭ ‬لازم‭ ‬براي‭ ‬تبديل‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬قازيانت‭ ‬و‭ ‬دموتكس‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬دارد؟

در‭ ‬آن‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬آقاي‭ ‬تولايي‭ ‬جلساتي‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هردوي‭ ‬اين‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬برگزار‭ ‬كرديم‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬موقع‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬ايشان‭ ‬تذكر‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬گفتند‭ ‬كه‭ ‬مجري‭ ‬يك‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬استاندارد‭ ‬هايي‭ ‬برخوردار‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬سري‭ ‬امتيازات‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬رزومه‭ ‬و‭ ‬سابقه‭ ‬برگزاري‭ ‬چند‭ ‬نمايشگاه‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬استاني‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬كشوري‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬و‭ ‬حتي‭ ‬يادم‭ ‬هست‭ ‬كه‭ ‬آقاي‭ ‬خسرو‭ ‬تاج‭ ‬رئيس‭ ‬وقت‭ ‬سازمان‭ ‬توسعه‭ ‬تجارت‭ ‬نامه‭ ‬كتبي‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬آقاي‭ ‬تولايي‭ ‬نوشت‭ ‬دال‭ ‬براينكه‭ ‬شما‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬سياست‭ ‬گذاري‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬مي‌توانيد‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشيد‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬نيز‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬كتبي‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬ابلاغ‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬پذيرفتيم‭. ‬حتي‭ ‬من‭ ‬خاطرم‭ ‬هست‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬يك‭ ‬نامه‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬زديم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آقاي‭ ‬تولايي‭ ‬خواستيم‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬نقطه‭ ‬نظري‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬سياست‭ ‬گذاري‭ ‬دارند‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬منعكس‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬ما‭ ‬بتوانيم‭ ‬در‭ ‬شوراي‭ ‬سياست‭ ‬گذاري‭ ‬اين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬نظرات‭ ‬ايشان‭ ‬را‭ ‬اعمال‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬هيچوقت‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬چيزي‭ ‬منعكس‭ ‬نشد‭.‬‭ ‬چون‭ ‬ايشان‭ ‬مثل‭ ‬اينكه‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬ابتدا‭ ‬تمايل‌شان‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬برگزاري‭ ‬صفر‭ ‬تا‭ ‬صد‭ ‬نمايشگاه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ايشان‭ ‬واگذار‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬خب‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬مسئله‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬كاملاً‭ ‬توسط‭ ‬شركت‭ ‬توسعه‭ ‬اوراسيا‭ ‬نويد‭ ‬طراحي‭ ‬و‭ ‬تدوين‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬دهه‭ ‬از‭ ‬فعاليت‭ ‬آن‭ ‬مي‌گذرد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬با‭ ‬مديريت‭ ‬اوراسيا‭ ‬نويد‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬شركت‌ها‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬آمارها‭ ‬نمايشگاه‭ ‬موفقي‭ ‬هم‭ ‬بوده‭ ‬يعني‭ ‬كسي‭ ‬نمي‌تواند‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬دوران‭ ‬ده‭ ‬ساله‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نقطه‭ ‬ضعف‭ ‬فاحشي‭ ‬بگيرد‭ ‬كه‭ ‬بخواهد‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مجري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬تغيير‭ ‬كند‭.‬

اين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬كليه‭ ‬كارشناسان‭ ‬سازمان‭ ‬توسعه‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬نمايشگاه‌ها،‭ ‬رويداد‭ ‬بسيار‭ ‬موفق‭ ‬و‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬خوبي‭ ‬بوده‭. ‬علي‭ ‬رقم‭ ‬اينكه‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬اخير‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬متراژي‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬شهر‭ ‬آفتاب‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬مسائل‭ ‬اقتصادي‭ ‬كشور‭ ‬دچار‭ ‬مشكل‭ ‬بوديم‭ ‬ولي‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬توانستيم‭ ‬نمايشگاه‭ ‬راحفظ‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬چهارچوب‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬روند‭ ‬اصولي‭ ‬و‭ ‬استاندارد‭ ‬نمايشگاه‭ ‬را‭ ‬برگزار‭ ‬كنيم‭. ‬امسال‭ ‬هم‭ ‬آقاي‭ ‬تولايي‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬مجوز‭ ‬ما‭ ‬براي‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬به‭ ‬اتمام‭ ‬رسيده‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬صمت‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬توسعه‭ ‬تجارت‭ ‬مراجعه‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭ ‬تا‭ ‬خودشان‭ ‬مجوزهاي‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬بگيرند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دلايلي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بالا‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬كردم‭ ‬اين‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬اخذ‭ ‬مجوز‭ ‬نشده‭ ‬بودند‭.‬

ما‭ ‬يك‭ ‬نامه‭ ‬كتبي‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬زديم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آقاي‭ ‬تولايي‭ ‬خواستيم‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬نقطه‭ ‬نظري‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬سياست‭ ‬گذاري‭ ‬دارند‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬منعكس‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬ما‭ ‬بتوانيم‭ ‬در‭ ‬شوراي‭ ‬سياست‭ ‬گذاري‭ ‬اين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬نظرات‭ ‬ايشان‭ ‬را‭ ‬اعمال‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬هيچوقت‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬چيزي‭ ‬منعكس‭ ‬نشد

ما‭ ‬خودمان‭ ‬نامه‌‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬تمامي‭ ‬كانال‌هاي‭ ‬تلگرامي‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬را‭ ‬ديده‌ايم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬ما‭ ‬رسيده‭ ‬بود‭. ‬آقاي‭ ‬ساداتي‌نژاد‭ ‬نماينده‭ ‬محترم‭ ‬كاشان‭ ‬و‭ ‬آران‭ ‬بيدگل‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬نامه‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬سابقه‌اي‭ ‬كرده‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬آقاي‭ ‬شريعتمداري‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬درخواست‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬وزير‭ ‬فعلي‭ ‬هم‭ ‬عنوان‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬آن‭ ‬موقع‭ ‬وزير‭ ‬وقت‭ ‬يعني‭ ‬آقاي‭ ‬شريعتمداري‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬موافق‭ ‬بوده‭ ‬ما‭ ‬نيز‭ ‬مخالفتي‭ ‬نداريم‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬مراحل‭ ‬بعدي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬توسعه‭ ‬تجارت‭ ‬محول‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭. ‬اما‭ ‬از‭ ‬انجايي‭ ‬كه‭ ‬صرفا‭ ‬مسئله‭ ‬سياست‭ ‬گذاري‭ ‬مطرح‭ ‬بود‭ ‬مجوز‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬سال‭ ‬جاري‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬شركت‭ ‬توسعه‭ ‬اوراسيا‭ ‬نويد‭ ‬صادر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬الان‭ ‬كه‭ ‬خدمت‭ ‬شما‭ ‬هستيم‭ ‬مجري‭ ‬برگزاري‭ ‬دوره‭ ‬يازدهم‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬هستيم‭.‬

نگاه‭ ‬سازمان‭ ‬توسعه‭ ‬تجارت‭ ‬براي‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬هاي‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬مقداري‭ ‬تخصصي‌تر‭ ‬است‭. ‬آنها‭ ‬از‭ ‬مجريان‭ ‬نمايشگاه‭ ‬انتظاراتي‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروزما‭ ‬توانسته‌ايم‭ ‬خودمان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬استاندارد‭ ‬ها‭ ‬تطبيق‭ ‬دهيم‭.‬

اما‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬نكته‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬فعلي‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬كاشان‭ ‬نمي‌تواند‭ ‬متولي‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬تهران‭ ‬شود،‭ ‬اگر‭ ‬هم‭ ‬قرار‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬دستور‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‌ها‭ ‬براي‭ ‬مجريان‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬قرار‭ ‬بگيرد‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬تهران‭ ‬داده‭ ‬شود‭. ‬هيچكس‭ ‬هم‭ ‬مخالف‭ ‬اين‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬كاشان‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬با‭ ‬همين‭ ‬عنوان‭ ‬برگزار‭ ‬شود‭. ‬شهر‭ ‬كاشان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پايتخت‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬كشور‭ ‬سابقه‭ ‬برگزاري‭ ‬يك‭ ‬دوره‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬اما‭ ‬آنجا‭ ‬فضا‭ ‬و‭ ‬شرايط‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬‮١٧‬‭ ‬هزار‭ ‬مترمربع‭ ‬فضاي‭ ‬مفيد‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬اصلا‭ ‬زير‭ ‬ساخت‌هاي‭ ‬لازم‭ ‬من‭ ‬جمله‭ ‬هتل‭ ‬براي‭ ‬امكان‭ ‬دستيابي‭ ‬شركت‌ها‭ ‬و‭ ‬بنگاه‌هايي‭ ‬كه‭ ‬بيرون‭ ‬از‭  ‬شهر‭ ‬كاشان‭ ‬هستند‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬ضمن‭ ‬اينكه‭ ‬آيا‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬كاركشناسي‭ ‬و‭ ‬تخصصي‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬بررسي‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬آيا‭ ‬واقعا‭ ‬شهر‭ ‬كاشان‭ ‬پتانسيل‭ ‬لازم‭ ‬براي‭ ‬تبديل‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬قازيانتپ‭ ‬و‭ ‬دموتكس‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬دارد؟

ما‭ ‬يك‭ ‬نامه‭ ‬كتبي‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬زديم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آقاي‭ ‬تولايي‭ ‬فكر‭ ‬مي‌كنم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬كميته‭ ‬تخصصي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬انجمن‭ ‬صنايع‭ ‬نساجي‭ ‬كاشان‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬چه‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬امسال‭ ‬نمايشگاه‌مان‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬فرش‭ ‬دستبافت‭ ‬يكي‭ ‬باشد‭. ‬البته‭ ‬مجريان‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬دستبافت‭ ‬كاملا‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬مخالف‭ ‬بودند،‭ ‬حتي‭ ‬مديران‭ ‬و‭ ‬متوليان‭ ‬صنعت‭ ‬دستبافت‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬مراجعه‭ ‬و‭ ‬جلساتي‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬برگزار‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭ ‬خواستيم‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬نقطه‭ ‬نظري‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬سياست‭ ‬گذاري‭ ‬دارند‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬منعكس‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬ما‭ ‬بتوانيم‭ ‬در‭ ‬شوراي‭ ‬سياست‭ ‬گذاري‭ ‬اين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬نظرات‭ ‬ايشان‭ ‬را‭ ‬اعمال‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬هيچوقت‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬چيزي‭ ‬منعكس‭ ‬نشد‭.‬

همه‭ ‬اين‭ ‬موارد‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬دقيق‭ ‬توسط‭ ‬كارشناسان‭ ‬مربوطه‭ ‬بررسي‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬پي‭ ‬آن‭ ‬شرايط‭ ‬لازم‭ ‬براي‭ ‬برگزاري‭ ‬يك‭ ‬رويداد‭ ‬جهاني‭ ‬در‭ ‬كاشان‭ ‬توسط‭ ‬مسئولين‭ ‬فراهم‭ ‬گردد‭. ‬اگر‭ ‬كاشان‭ ‬روزي‭ ‬توانست‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬احسن‭ ‬برگزار‭ ‬كند‭ ‬آن‭ ‬موقع‭ ‬مي‌توان‭ ‬نشست‭ ‬و‭ ‬مسئله‭ ‬انتقال‭ ‬نمايشگاه‭ ‬به‭ ‬كاشان‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داد‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬شركت‭ ‬توسعه‭ ‬اوراسيا‭ ‬نويد‭ ‬متولي‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬دهه‭ ‬هم‭ ‬ازاين‭ ‬تولي‌گري‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬فكر‭ ‬نمي‌كنم‭ ‬سابقه‭ ‬چندين‭ ‬ساله‭ ‬اين‭ ‬اجازه‭ ‬را‭ ‬بدهد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬راحتي‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬حقوقش‭ ‬را‭ ‬پايمال‭ ‬كنند‭.‬

به‭ ‬طور‭ ‬دقيق‭ ‬بفرماييد‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬شكي‭ ‬خواهد‭ ‬بود؟‭ ‬

‭ ‬اگر‭ ‬شرايط‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬شكل‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬حيث‭ ‬عنايت‭ ‬به‭ ‬استانداردها‭ ‬و‭ ‬انتظارات‭ ‬واقعي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬مجريان‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭  ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬همين‭ ‬روند‭ ‬ادامه‭ ‬پيدا‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬بپردازند‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مسئله‭ ‬رانت‌ها‭ ‬صورت‭ ‬نگيرد‭ ‬مجري‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬نيز‭ ‬خودمان‭ ‬خواهيم‭ ‬بود‭. ‬همين‭ ‬الان‭ ‬كه‭ ‬خدمت‭ ‬شما‭ ‬هستيم‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬طي‭ ‬ده‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬بسيار‭ ‬خوبي‭ ‬برخوردار‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬امسال‭ ‬ما‭ ‬يك‭ ‬سالن‭ ‬ديگر‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬نمايشگاه‭ ‬اضافه‭ ‬كرده‌ايم‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬ده‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬سطح‭ ‬متراژي‭ ‬نمايشگاه‭ ‬رشد‭ ‬داشته است‭.‬

‭ ‬اگر‭ ‬بخواهيم‭ ‬شفاف‌تر‭ ‬درمورد‭ ‬مخالفت‭ ‬برخي‭ ‬شركت‌ها‭ ‬براي‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬صحبت‭ ‬كنيم‭ ‬بايد‭ ‬بگوييم‭ ‬كه‭ ‬نظر‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬عزيزان‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آقاي‭ ‬كاشفي‭ ‬سالن‭ ‬هشت‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬سوگلي‌هاي‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬چيست؟

يك‭ ‬شكايت‭ ‬كه‭ ‬خيلي‭ ‬از‭ ‬برند‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬دارند‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬يك‭ ‬سالن‭ ‬خيلي‭ ‬خوب‭ ‬داريم‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬سالن‭ ‬هشت‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬سري‭ ‬سالن‭ ‬را‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬كيفيت‭ ‬سالن‭ ‬هشت‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬برخوردار‭ ‬نيستند‭. ‬اين‭ ‬درواقع‭ ‬ضعف‭ ‬شركت‭ ‬ما‭ ‬نيست،‭ ‬بلكه‭ ‬ضعف‭ ‬ساختاري‭ ‬سايت‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هاي‭ ‬تهران‭ ‬است‭. ‬كه‭ ‬البته‭ ‬در‭ ‬طي‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬اخير‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬تصميم‭ ‬رسيده‌اند‭ ‬كه‭ ‬باقي‭ ‬سالن‌ها‭ ‬را‭ ‬بازسازي‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬سالن‭ ‬هاي‭ ‬استاندارد‭ ‬و‭ ‬جديدي‭ ‬را‭ ‬تحويل‭ ‬مجموعه‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬دهند‭. ‬اما‭ ‬مشكلات‭ ‬نقدينگي‭ ‬و‭ ‬تامين‭ ‬بودجه‭ ‬اين‭ ‬اجازه‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬نوسازي‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬نداده‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬دقيق‭ ‬اطلاع‭ ‬دارم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬شركت‭ ‬سهامي‭ ‬نمايشگاه‌ها‭ ‬هست‭ ‬كه‭ ‬سالن‭ ‬ده‭ ‬الي‭ ‬پانزده‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كامل‭ ‬تخريب‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استاندار‭ ‬هاي‭ ‬لازم‭ ‬و‭ ‬جديد‭ ‬بازسازي‭ ‬صورت‭ ‬گيرد‭. ‬

در‭ ‬نحوه‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‌ها‭ ‬يك‭ ‬روند‭ ‬اصولي‭ ‬و‭ ‬استانداردي‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬اجازه‭ ‬دهيد‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬دوستاني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬دموتكس‭ ‬هانوفر‭ ‬شركت‭ ‬كرده‌اند‭ ‬سوالي‭ ‬بپرسم‭. ‬آيا‭ ‬در‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬تغييري‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬غرفه‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬غرفه‭ ‬گذار‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هانوفر‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬است؟‭ ‬در‭ ‬اينجا‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬مسئله‌اي‭ ‬را‭ ‬لازم‭ ‬مي‌دانم‭. ‬خريدار‭ ‬خارجي‭ ‬مثل‭ ‬خريدار‭ ‬ايراني‭ ‬نيست‭. ‬آنها‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اينكه‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬رويدادي‭ ‬حاضر‭ ‬شوند‭ ‬مي‌دانند‭ ‬بايستي‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬چه‭ ‬غرفه‌اي‭ ‬بروند‭ ‬و‭ ‬محصول‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬كجا‭ ‬تهيه‭ ‬كنند‭. ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬ثابت‭ ‬بودن‭ ‬محل‭ ‬غرفه‌ها‭ ‬در‭ ‬سالن‌هاي‭ ‬اصلي‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬يك‭ ‬نظم‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬قاعده‭ ‬كلي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬دفاع‭ ‬مي‭ ‬كنيم‭.‬

‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شركت‭ ‬غرفه‭ ‬گذار‭ ‬وقتي‭ ‬يك‭ ‬سال‭ ‬وارد‭ ‬نمايشگاه‭ ‬مي‌شويد‭ ‬و‭ ‬نقطه‌اي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬اسكان‭ ‬و‭ ‬قرارگيري‭ ‬غرفه‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬انتخاب‭ ‬مي‌كنيد‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬هزينه‭ ‬مي‌كنيد‭ ‬و‭ ‬تمايل‭ ‬داريد‭ ‬ديگران‭ ‬به‭ ‬راحتي‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬پيدا‭ ‬كنند‭. ‬شركت‭ ‬هايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬هشت‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭ ‬سال‭ ‬هاست‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ثابت‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬حاضر‭ ‬مي‌شوند‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬نقطه‭ ‬ثابت‭ ‬هم‭ ‬روش‭ ‬مناسبي‭ ‬است‭ ‬براي‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬زحمات‭ ‬چندين‭ ‬ساله‭ ‬آنها‭.‬

ما‭ ‬در‭ ‬شركت‭ ‬توسعه‭ ‬اوراسيا‭ ‬نويد،‭ ‬هيچوقت‭ ‬به‭ ‬هيچكس‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سوگلي‭ ‬نگاه‭ ‬نكرده‌ايم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هيچكس‭ ‬يك‭ ‬هزارتومني‭ ‬مازاد‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬چيزي‭ ‬كه‭ ‬تكليف‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بوده‭ ‬نگرفته‌ايم‭. ‬علي‭ ‬رغم‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬كه‭ ‬ساير‭ ‬همكاران‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬ديگر‭ ‬حوزه‌هاي‭ ‬برگزاري‭ ‬رويدادهاي‭ ‬بين‌المللي‭ ‬تهران‭ ‬هستند‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نكته‌اي‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬اسپانسرينگ‭ ‬درنمايشگاه‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬محل‌هاي‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬بكر‭ ‬سالن‌هاي‭ ‬نمايشگاه‭ ‬به‭ ‬برخي‭ ‬شركت‌ها‭ ‬مي‌كنند‭.{‬يكي‭ ‬از‭ ‬شاخص‭ ‬هاي‭ ‬گرفتن‭ ‬اسپانسر‭ ‬اختصاص‭ ‬غرفه‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬مناسب‭ ‬سالن‭ ‬ها‭ ‬مي‌باشد‭.}‬

حال‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬دوستاني‭ ‬كه‭ ‬استدلال‭ ‬برگزاري‭ ‬همزمان‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬دستبافت‭ ‬و‭ ‬ماشيني‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬كرده‌اند‭ ‬يك‭ ‬سوال‭ ‬دارم‭. ‬آيا‭ ‬واقعا‭ ‬تاجر‭ ‬فرش‭ ‬دستبافت،‭ ‬تاجر‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬هم‭ ‬هست؟‭ ‬كسي‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬تضمين‭ ‬مي‌كند؟

 

ما‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬اخير‭ ‬فقط‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬از‭ ‬عنصري‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬تعرفه‭ ‬دوبرابر‭ ‬سالن‌ها‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬غرفه‭ ‬هاي‭ ‬ورودي‭ ‬اختصاص‭ ‬مي‌يابد‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬نمايشگاه‭ ‬ها‭ ‬اين‭ ‬مجوز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مجريان‭ ‬برگزاري‭ ‬داده‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬كسري‭ ‬هاي‭ ‬نقدينگي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬آيتم‭ ‬بهره‭ ‬ببرند‭ ‬استفاده‭ ‬كرده‌ايم‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخير‭ ‬هم‭ ‬كسي‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬مخالفتي‭ ‬نداشته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬اعتراضي‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬منعكس‭ ‬نشده‭.‬

شما‭ ‬اطلاعي‭ ‬از‭ ‬دلايل‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬شهر‭ ‬آفتاب‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬دستبافت‭ ‬داريد؟

فكر‭ ‬مي‌كنم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬كميته‭ ‬تخصصي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬انجمن‭ ‬صنايع‭ ‬نساجي‭ ‬كاشان‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬چه‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬امسال‭ ‬نمايشگاه‌مان‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬فرش‭ ‬دستبافت‭ ‬باشد‭. ‬البته‭ ‬مجريان‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬دستبافت‭ ‬كاملا‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬مخالف‭ ‬بودند،‭ ‬حتي‭ ‬مديران‭ ‬و‭ ‬متوليان‭ ‬صنعت‭ ‬دستبافت‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬مراجعه‭ ‬و‭ ‬جلساتي‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬برگزار‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭. ‬و‭ ‬از‭ ‬نمايشگاه‭ ‬درخواست‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬حتما‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬دستبافت‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬فاصله‭ ‬زماني‭ ‬مناسب‭ ‬برگزار‭ ‬شود‭. ‬

دوستان‭ ‬در‭ ‬كميته‭ ‬فرش‭ ‬درخواستي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت‭ ‬معدن‭ ‬تجارت‭ ‬داده‭ ‬بودند‭. ‬آقاي‭ ‬وزير‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬آقاي‭ ‬مقيمي‭ ‬نامه‌اي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانم‭ ‬مهندس‭ ‬محرابي‭ ‬ارسال‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬خانم‭ ‬مهندس‭ ‬محرابي‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مدير‭ ‬كل‭ ‬دفتر‭ ‬صنايع‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬پوشاك‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬مديريت‭ ‬كنند‭. ‬ايشان‭ ‬نيز‭ ‬نامه‌اي‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬فرستادند‭ ‬و‭ ‬اواخر‭ ‬فروردين‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬جاري‭ ‬ما‭ ‬يك‭ ‬جلسه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬ايشان‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬خانه‭ ‬داشتيم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جلسه‭ ‬افرادي‭ ‬از‭ ‬انجمن‭ ‬صنايع‭ ‬نساجي‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬تعدادي‭ ‬از‭ ‬اشخاص‭ ‬از‭ ‬كميته‭ ‬تخصصي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬اقاي‭ ‬تولايي‭ ‬رئيس‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬كاشان‭ ‬به‭ ‬همرا‭ ‬آقاي‭ ‬منزوي‭ ‬مديرعامل‭ ‬قالي‭ ‬سليمان‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭. ‬دوستان‭ ‬ديگري‭ ‬هم‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭ ‬كه‭ ‬نيازي‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬بردن‭ ‬نيست‭. ‬كارشناسان‭ ‬وزارت‌خانه‭ ‬كه‭ ‬مستقيماً‭ ‬با‭ ‬خانم‭ ‬مهندس‭ ‬محرابي‭ ‬همكاري‭ ‬مي‌كنند‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جلسه‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬مديران‭ ‬بخش‭ ‬صنعت‭ ‬دستبافت‭ ‬هم‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬تحريم‭ ‬اين‭ ‬جلسه‭ ‬شركت‭ ‬نكردند‭. ‬آنها‭ ‬كماكان‭ ‬روي‭ ‬نقطه‭ ‬نظر‭ ‬خودشان‭ ‬اصرار‭ ‬ورزيدند‭ ‬و‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬برگزاري‭ ‬همزماني‭ ‬دو‭ ‬نمايشگاه‭ ‬دستبافت‭ ‬و‭ ‬ماشيني‭ ‬نبودند‭.‬

به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬بايد‭ ‬بپذيريم‭ ‬كه‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬دستبافت‭ ‬خيلي‭ ‬بزرگ‌تر‭ ‬و‭ ‬فراگير‌تر‭ ‬از‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬اولين‭ ‬و‭ ‬برترين‭ ‬بخش‭ ‬حوزه‭ ‬صنايع‭ ‬دستي‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬مي‌رود‭. ‬سال‭ ‬هاي‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هويت‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دنيا‭ ‬به‭ ‬جهانيان‭ ‬معرفي‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬بسيار‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭.‬

حال‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬دوستاني‭ ‬كه‭ ‬استدلال‭ ‬برگزاري‭ ‬همزمان‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬دستبافت‭ ‬و‭ ‬ماشيني‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬كرده‌اند‭ ‬يك‭ ‬سوال‭ ‬دارم‭. ‬آيا‭ ‬واقعا‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬بايد‭ ‬بپذيريم‭ ‬كه‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬دستبافت‭ ‬خيلي‭ ‬بزرگ‌تر‭ ‬و‭ ‬فراگير‌تر‭ ‬از‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬اولين‭ ‬و‭ ‬برترين‭ ‬بخش‭ ‬حوزه‭ ‬صنايع‭ ‬دستي‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬مي‌رود‭. ‬سال‭ ‬هاي‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هويت‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دنيا‭ ‬به‭ ‬جهانيان‭ ‬معرفي‭ ‬مي‌كند‭. ‬با‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬بسيار‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬تاجر‭ ‬فرش‭ ‬دستبافت،‭ ‬تاجر‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬هم‭ ‬هست؟‭ ‬كسي‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬تضمين‭ ‬مي‌كند؟‭ ‬

 

آقاي‭ ‬مهندس‭ ‬فرهي‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬مخالفت‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همكاري‭ ‬برخي‭ ‬ديگر‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬جديدي‭ ‬را‭ ‬بنا‭ ‬كردند‭. ‬ايشان‭ ‬عنوان‭ ‬كردند‭: ‬حالا‭ ‬كه‭ ‬آنها‭ (‬دستبافي‌ها‭) ‬به‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬امكان‭ ‬را‭ ‬نمي‌دهند‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬آفتاب‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬را‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬دستبافت‭ ‬برگزار‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬سايت‭ ‬شهر‭ ‬آفتاب‭ ‬علي‭ ‬رغم‭ ‬دستور‭ ‬العمل‌ها‭ ‬و‭ ‬مقرراتي‭ ‬كه‭ ‬خودشان‭ ‬پاي‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬امضا‭ ‬كرده‌اند‭ ‬و‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬اجراي‭ ‬دستورات‭ ‬سازمان‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬هستند‭.‬

‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬بندهاي‭ ‬توافق‭ ‬نامه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬ميان‭ ‬شهرآفتاب‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬توسعه‭ ‬تجارت‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬شرح‭ ‬است؛‭ ‬شركت‭ ‬نمايشگاه‭ ‬شهرآفتاب‭ ‬اجازه‭ ‬برگزاري‭ ‬رويدادي‭ ‬مشابه‭ ‬با‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬نمايشگاه‌هاي‭ ‬بين‌المللي‭ ‬چمران‭ ‬برگزار‭ ‬مي‌شود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬زماني‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬شش‭ ‬ماه‭ ‬را‭ ‬ندارد‭.‬

حال‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬دوستاني‭ ‬كه‭ ‬استدلال‭ ‬برگزاري‭ ‬همزمان‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬دستبافت‭ ‬و‭ ‬ماشيني‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬كرده‌اند‭ ‬يك‭ ‬سوال‭ ‬دارم‭. ‬آيا‭ ‬واقعا‭ ‬تاجر‭ ‬فرش‭ ‬دستبافت،‭ ‬تاجر‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬هم‭ ‬هست؟‭ ‬كسي‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬تضمين‭ ‬مي‌كند؟

‭ ‬اگر‭ ‬صحبت‭ ‬خاصي‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نكته‭ ‬داريد‭ ‬بفرماييد‭.‬

‭ ‬دوستان‭ ‬اگر‭ ‬درمورد‭ ‬مسئله‭ ‬نمايشگاه‭ ‬جوانمردانه‭ ‬بخواهند‭ ‬رقابت‭ ‬بكنند‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬استقبال‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬صرفا‭ ‬با‭ ‬صحبت‌هاي‭ ‬ناعادلان‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬سركوب‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ظرفيت‌هايي‭ ‬كه‭ ‬دارند‭ ‬به‭ ‬تخريب‭ ‬ما‭ ‬بپردازند‭ ‬خب‭ ‬ما‭ ‬نمي‌توانيم‭ ‬كاري‭ ‬انجام‭ ‬دهيم‭. ‬ما‭ ‬از‭ ‬شنيدن‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬نحوه‭ ‬برگزاري‭ ‬اين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬استقبال‭ ‬مي‌كنيم‭.‬

‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬يك‭ ‬دهه‌اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬بزرگواران‭ ‬عزيز‭ ‬بوده‌ايم‭ ‬همواره‭ ‬تلاش‭ ‬كرده‌ايم‭ ‬فضا‭ ‬و‭ ‬شرايط‭ ‬رشد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬محيا‭ ‬كنيم‭. ‬به‭ ‬نظرم‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬خاورميانه‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬تهران‭ ‬بسيار‭ ‬خوب‭ ‬جا‭ ‬افتاده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تقويم‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬خارجي‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬اتفاقاتي‭ ‬كه‭ ‬طي‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬اخير‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬در‭ ‬درجه‭ ‬اول‭ ‬به‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬آسيب‭ ‬مي‌زند‭ ‬و‭ ‬شرايطي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورده‭ ‬كه‭ ‬خيلي‭ ‬ها‭ ‬درواقع‭ ‬متضرر‭ ‬شوند‭. ‬

توصيه‭ ‬من‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اندكي‭ ‬از‭ ‬حواشي‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آمده‭ ‬دور‭ ‬شويم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬يكپارچه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬بپردازيم‭. ‬و‭ ‬خواسته‌اي‭ ‬منطبق‭ ‬بر‭ ‬اصول‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬اخلاقي‭ ‬است‭. ‬اتفاقا‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬كه‭ ‬دوستان‭ ‬جلسه‌اي‭ ‬ترتيب‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬طرفين‭ ‬به‭ ‬ارئه‭ ‬نقطه‭ ‬نظرات‭ ‬و‭ ‬راهكارهاي‭ ‬موجود‭ ‬بپردازند‭ ‬تا‭ ‬بتوانيم‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬باشكوه‌تر‭ ‬كه‭ ‬نفع‭ ‬بزرگ‭ ‬آن‭ ‬براي‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬كشور‭ ‬است‭ ‬استقبال‭ ‬مي‌كنيم‭.‬

————————————————————————————

این مطلب را نیز بخوانید
پیشنهاد سردبیر : فرش وینتیج چیست و چرا علاقه به خرید آن افزایش یافته است؟ 

————————————————————————————
تحریریه مجله نساجی کهن
ارسال مقالات و ترجمه جهت انتشار در سایت : info@kohanjournal.com

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین خبرها و به روز ترین نمایشگاه های نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید
[instagram-feed]

 

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن