مديريت مصرف در صنعت نساجي

موتور هاي آسنکرون و موتور هاي جريان مستقيم عمدتاً در صنعت نساجي بکار برده مي شوند .در صنعت نساجي ، معمولاً بين ۸ تا ۳۲ الکتو موتوردر يک خط حلاجي وجود دارد که بسته به نوع استفاده از ماشين جهت الياف مصنوعي يا طبيعي ، سال ساخت ماشين ، شرکت سازنده وتجهيزات جانبي آن متغير است .الکترو موتور هاي ماشينهاي خط حلاجي عمدتاً از نوع آسنکرون است .

همچنين تعداد الکترو موتور هاي ماشين کاردينگ در صنعت نساجي معمولاً ۱ تا ۳ عدد و از نوع آسنکرون است و در ماشينهاي کشش ، ۱ تا ۲ الکترو موتور بکار برده مي شود . موتور هاي ماشين کشش نيز از نوع آسنکرون است .‏
نگرشي بر برخي خطوط توليد صنايع نساجي (کد هاي مختلف )  و ماشينهايي که در اين خطوط معمولاً امکان خارج شدن در ساعات پيک را دارند :‏

‏- ماشينهاي حلاجي در کارخانه هاي ريسندگي سيستم الياف کوتاه عموماً ظرفيتي بيش از ساير ماشينها دارند . بنابراين توصيه مي شود به دليل وجود اين توان اضافي حتي الامکان ماشين حلاجي را در ساعات پيک از خط توليد خارج نمايند .‏

‏- ماشينهاي مقدمات بافندگي مانند دولاتاب ، دولاکن ، آهار ، چله پيچي مستقيم و چله پيچي بخشي است . معمولاً ظرفيت ماشينهاي دو لاکن و دولاتاب بيش از مقدار نياز نخهاي دو يا چند لا است . لذا در واحد هايي که اين نوع ماشين را داراست ، مي توان در ساعات پيک اين ماشينها را از خط توليد خارج کرد . همچنين توان توليد ماشينهاي آهارو چله پيچي عموما به ميزان قابل توجهي بيش از ظرفيت ماشينهاي بافندگي است که مي توان از اين موضوع براي کاهش مصرف در ساعات پيک شبکه استفاده کرد و استراحت و سرويس مقطعي اين ماشينها را در برنامه ريزي توليد حتي الامکان به اين ساعات منتقل کرد .‏
‏- واحد هاي رنگرزي و تکميل سيستم پنبه اي معمولاً داراي يک يا چند خط زير است :‏
‏۱٫    خط شستشو و سفيدگري
‏۲٫    خط رنگرزي و تکميل پارچه هاي الوان
‏۳٫     خط چاپ و تکميل‏
بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد که ظرفيت قسمتهاي رنگرزي و تکميل کارخانه هاي بزرگ معمولاً بيش از طرفيت قسمت بافت است . بنابراين ، زمان کارکرد ماشينهاي قسمت رنگرزي و تکميل کمتر است .‏
در برنامه ريزي توليد مي توان استراحت ، سرويس و تعميرات ماشينهاي اين بخش را در ساعات پيک اعمال کرد و حتي الامکان بار مصرفي در اين ساعات را به حداقل ممکن رساند .‏
‏- در کارخانه هاي تکسچرايزينگ , چون هيترهاي ماشين , انرژي زيادي مصرف مي کنند توقف اين ماشين در هيچ شرايطي جايز نيست وبه همين دليل برخلاف عموم کارخانه ها , روزهاي کارکرد اين ماشينها درسال ۳۰۰ روز محاسبه مي شود.‏

‏- کارخانه هاي الياف سازي به دليل وجود مواد پليمرمذاب درون راکتورها, لوله ها و پمپها مي بايست در تمام طول سال پيوسته کار کنند تا از سفت شدن مواد در مسير خط توليدجلوگيري شود. اين گروه کارخانه ها از نظر تعداد محدود مي باشند.‏
پيشنهاد هاي اعمال مديريت انرژي :‏
مديريت انرژي و روشهاي کاهش مصرف را مي توان در اعمال موارد زير خلاصه کرد :‏
ـ بهينه سازي ابعاد سالنها جهت صرفه جويي انرژي در تهويه محيط کار
ـ بهينه سازي ارتفاع سالنها جهت صرفه جويي در مصرف روشنايي
ـ استفاده از لامپهاي کم مصرف و پر بازده ، روشنايي موضعي ، هماهنگي زمان کار با زمان استفاده از روشنايي مصنوعي ‏‎] ‎‏ لامپها ‏‎[‎‏ و تميز کردن لامپهاي روشنايي .‏
ـ بکارگيري بالاستهاي الکتروني براي لامپهاي فلورسنت .‏
ـ سرويس هاي منظم کوتاه مدت و بلند مدت ماشين مانند روغنکاري ، تميز کاري ، تعويض قطعات معيوب ، تنظيم صحيح ماشينها براساس فاکتور هاي مواد اوليه خطوط توليد که پيامد آن کاهش تلفات الکتريکي است .‏
ـ بکارگيري قطعات يدکي استاندارد
ـ اعمال کنترل کيفي محصول هر ماشين و تلاش براي کاهش درصد ضايعات خط توليد و جلوگيري از دوباره کاري در خط توليد. ‏
ـ بهبود شبکة تغذيه الکتريکي براساس اصول فني و ايجاد امکان از نقاط مختلف شبکه براي کاهش تلفات .‏
ـ هماهنگي شروع به کار ماشينها واستفاده کامل از توان توليد واحد .‏
ـ تامين مواد اوليه مناسب و هماهنگ با مشخصات فني ماشينهاي توليد .‏
ـ عدم استفاده از بخاريهاي المنتي براي گرم کردن سالنها و بخش غير توليدي.‏
ـ جداسازي برق مصرفي واحد هاي مسکوني و خانه هاي سازماني از برق کارخانه ها .‏
ـ متعادل کردن بار بين فازهاي مختلف در جهت کاهش تلفات شبکه .‏
ـ نصب خازن با طرفيت مناسب در نقاط خاص براي اصلاح ضريب قدرت و کاهش تلفات شبکه .‏
ـ استفاده از حداکثر ظرفيت ماشينها ( پرباري ) به منظور کاهش مصرف انرژي واحد محصول توليدي ‏
به طوري که از نتايج بررسيهاي انجام شده بر مي آيد ، مديريت انرژي با مديريت توليد ارتباط مستقيم دارد و همچنين واحد هايي که در احداث آنها اصول فني رعايت شده است ، ميزان اتلاف انرژي کمتري دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *