فرش سجاده ای و بازار ۲ میلیاردی!

گفتگو‭ ‬با‭ ‬مدير‭ ‬عامل‭ ‬شركت‭ ‬فرش‭ ‬سجاده‭ ‬سادات‭ – ‬مهندس‭ ‬محمدي

صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬داراي‭ ‬زيرشاخه‭ ‬هايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هركدام‭ ‬ميتواند‭ ‬با‭ ‬تكيه‭ ‬بر‭ ‬امكانات،‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تكنولوژي‭ ‬موجود‭ ‬دركشور‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬هايي‭ ‬ارز‭ ‬آور‭ ‬در‭ ‬بدنه‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬بدل‭ ‬شوند‭. ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬هاي‭ ‬مهم‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬كشورهاي‭ ‬مسلمان‭ ‬توليد‭ ‬سجاده‭ ‬فرش‭ ‬مي‭ ‬باشد‭. ‬محصولي‭ ‬كه‭ ‬مي‭ ‬توان‭ ‬با‭ ‬تغييراتي‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬سليقه‭ ‬اديان‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬بسيار‭ ‬زيادي‭ ‬از‭ ‬كشورها‭ ‬صادر‭ ‬كرد‭. ‬مسلمانان‭ ‬جهان‭ ‬حدود‭ ‬۲‭ ‬ميليارد‭ ‬جمعيت‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬فرهنگ‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬آوردن‭ ‬نماز‭ ‬و‭ ‬وجود‭ ‬اماكن‭ ‬مذهبي‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬مسلمان‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬سجاده‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬

در‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬كشورهاي‭ ‬قوي‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬توليد‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬بافت‭ ‬فرش‭ ‬سجاده‭ ‬اي‭ ‬رواج‭ ‬دارد‭. ‬امروز‭ ‬با‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬برترين‭ ‬شركتهاي‭ ‬توليد‭ ‬كننده‭ ‬سجاده‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬گفتگو‭ ‬نشسته‭ ‬ايم‭…‬

لطفاً‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬مختصري‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬شركت‭ ‬فرش‭ ‬سجاده‭ ‬بفرماييد‭.‬

فرش‭ ‬سجاده‭ ‬سادات‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬ديد‭ ‬ميداني‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬خارجي‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۵‭ ‬وارد‭ ‬بازار‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬رقباي‭ ‬خود‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬اكنون‭ ‬به‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬برترين‭ ‬برندهاي‭ ‬فرش‭ ‬سجاده‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬تبديل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬شركت‭ ‬فرش‭ ‬سجاده‭ ‬سادات‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬نياز‭ ‬مشتري‭ ‬فرش‭ ‬توليد‭ ‬ميشود‭ ‬و‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مواردي‭ ‬كه‭ ‬فرش‭ ‬سجاده‭ ‬سادات‭ ‬را‭ ‬متمايز‭ ‬از‭ ‬ساير‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬كرده‭ ‬همين‭ ‬موضوع‭ ‬است‭. ‬تنوع‭ ‬توليد،‭ ‬تنوع‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬سفارشي‭ ‬در‭ ‬محصولات‭ ‬ما‭ ‬ديده‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بهترين‭ ‬ماشين‭ ‬آلات‭ ‬و‭ ‬متخصصين‭ ‬بافت‭ ‬توانسته‭ ‬ايم‭ ‬مشتريان‭ ‬وفادار‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬خارجي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬كيفيت‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬خود‭ ‬خشنود‭ ‬سازيم‭. ‬متاسفانه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرايط‭ ‬بد‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬گراني‭ ‬افسار‭ ‬گسيخته‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬شاهد‭ ‬تقاضاي‭ ‬بازار‭ ‬براي‭ ‬اجناس‭ ‬ارزان‭ ‬قيمت‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬سعي‭ ‬كرده‭ ‬ايم‭ ‬تا‭ ‬۳۰‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬ظرفيت‭ ‬توليد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بافت‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬ارزان‭ ‬تر‭ ‬اختصاص‭ ‬دهيم‭ ‬تا‭ ‬پاسخگوي‭ ‬نياز‭ ‬مشتريان‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقطع‭ ‬زماني‭ ‬باشيم‭. ‬

شركت‭ ‬فرش‭ ‬سادات‭ ‬توانسته‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬پروژه‭ ‬هايي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬پاكستان‭ ‬و‭ ‬آذربايجان‭ ‬و‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬چه‭ ‬تعداد‭ ‬توليد‭ ‬كننده‭ ‬فرش‭ ‬سجاده‭ ‬اي‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟‭ ‬آيا‭ ‬جايي‭ ‬براي‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬بيشتر‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟‭ ‬

متاسفانه‭ ‬نمي‭ ‬توان‭ ‬عدد‭ ‬دقيقي‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬چون‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬كه‭ ‬توليد‭ ‬فرش‭ ‬دارند‭ ‬بعضاً‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬غير‭ ‬تخصصي‭ ‬سجاده‭ ‬هم‭ ‬توليد‭ ‬مي‌كنند‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬امر‭ ‬باعث‭ ‬آشفته‭ ‬بازاري‭ ‬در‭ ‬قيمت‭ ‬دهي‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬جا‭ ‬براي‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬بيشتر‭ ‬نمي‭ ‬گذارد‭.‬

توليد‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬سجاده‭ ‬اي‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬كميت،‭ ‬كيفيت‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬فروش‭ ‬چطور‭ ‬ارزيابي‭ ‬مي‭ ‬كنيد؟‭ ‬

حقيقتا‭ ‬بستر‭ ‬مناسبي‭ ‬براي‭ ‬توليد‭ ‬فرش‭ ‬سجاده‭ ‬اي‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬ولي‭ ‬اگر‭ ‬همكاران‭ ‬وجدان‭ ‬كاري‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬فداي‭ ‬پول‭ ‬نكنند‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬خود‭ ‬ارزش‭ ‬قائل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دادن‭ ‬نخ‭ ‬هاي‭ ‬بي‭ ‬كيفيت‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬اكرليك‭ ‬خودداري‭ ‬كنند‭. ‬بارها‭ ‬مشاهده‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬قيمت‭ ‬هايي‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬اسم‭ ‬اكرليك‭ ‬بوده‭ ‬ولي‭ ‬الياف‭ ‬بسيار‭ ‬بي‭ ‬كيفيت‭ ‬ارسال‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬كننده‭ ‬عادي‭ ‬فرق‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬را‭ ‬نمي‌داند‭ ‬ولي‭ ‬اين‭ ‬در‭ ‬دراز‭ ‬مدت‭ ‬باعث‭ ‬بد‭ ‬بيني‭ ‬مشتري‭ ‬هاي‭ ‬بعدي‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬صادرات‭ ‬رعايت‭ ‬اين‭ ‬موارد‭ ‬مهم‭ ‬تر‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬صادرات‭ ‬خوبي‭ ‬به‭ ‬كشورهاي‭ ‬مسلمان‭ ‬همسايه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬از‭ ‬جنبه‭ ‬فني‭ ‬و‭ ‬بافت‭ ‬مشكل‭ ‬و‭ ‬كمبودي‭ ‬نداريم‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬مشكل‭ ‬ما‭ ‬وجدان‭ ‬كاري‭ ‬پايين‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬زير‭ ‬پله‭ ‬اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بعضا‭ ‬منفعت‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬صادرات‭ ‬اجناس‭ ‬قلابي‭ ‬زير‭ ‬سوال‭ ‬ميبرند‭.‬

‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬كوچك‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬راه‭ ‬هايي‭ ‬مي‭ ‬توانند‭ ‬براي‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬استفاده‭ ‬كنند؟

خوب‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬كه‭ ‬داراي‭ ‬سايت‭ ‬رسمي‭ ‬نيستند‭ ‬صرفا‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سنتي‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬ها‭ ‬حضور‭ ‬پيدا‭ ‬ميكنند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬حضور‭ ‬نتيجه‭ ‬مطلوبي‭ ‬براي‭ ‬آنها‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬عصر‭ ‬تكنولوژي‭ ‬وارتباطات‭ ‬است‭ ‬حرف‭ ‬و‭ ‬سخن‭ ‬هر‭ ‬شركت‭ ‬يا‭ ‬ميز‭ ‬پذيرش‭ ‬هر‭ ‬شركت‭ ‬كه‭ ‬گويايي‭ ‬توانمندي‌هاي‭ ‬آن‭ ‬شركت‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬ميتواند‭ ‬سايت‭ ‬آن‭ ‬شركت‭ ‬باشد‭ ‬حالا‭ ‬بعضي‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬كه‭ ‬توان‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هاي‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬ندارند‭ ‬مي‌توانند‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬مجلات‭ ‬حضور‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مكتوب‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬

نظر‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬شكل‭ ‬گيري‭ ‬دو‭ ‬نمايشگاه‭ ‬شهر‭ ‬آفتاب‭ ‬و‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬سيول‭ ‬چيست؟‭ ‬آيا‭  ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ظرفيت‭ ‬وجود‭ ‬دو‭ ‬نمايشگاه‭ ‬را‭ ‬دارد؟

وجود‭ ‬نمايشگاه‭ ‬يك‭ ‬اتفاق‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬رقابت‭ ‬ناسالم‭ ‬و‭ ‬آشفته‭ ‬كردن‭ ‬ذهن‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬توسط‭ ‬برگزار‭ ‬كنندگان‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬نمايشگاه‭ ‬پسنديده‭ ‬نيست‭. ‬قطعا‭ ‬اگر‭ ‬رقابت‭ ‬صحيح‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬شركتي‭ ‬كه‭ ‬خدمات‭ ‬بهتري‭ ‬ارائه‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬اتوماتيك‭ ‬باقي‭ ‬خواهد‭ ‬ماند‭.‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بحران‭ ‬هاي‭ ‬اخير‭ ‬ارزي‭ ‬و‭ ‬ركود‭ ‬موجود؛‭ ‬آينده‭  ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬بخش‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬سجاده‭ ‬اي‭ ‬را‭ ‬چطور‭ ‬ارزيابي‭ ‬مي‭ ‬كنيد؟

اين‭ ‬بحران‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬گير‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬افت‭ ‬فروش‭ ‬۵۰‭ ‬تا‭ ‬۶۰‭ ‬درصدي‭ ‬محصولات‭ ‬كارخانجات‭ ‬شده‭. ‬حتي‭ ‬در‭ ‬فرش‭ ‬سجاده‭ ‬وقتي‭ ‬قيمت‭ ‬ها‭ ‬۱۰۰‭ ‬درصد‭ ‬گران‭ ‬شده‭ ‬خوب‭ ‬متقاضي‭ ‬هم‭ ‬كم‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬لطمه‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬وارد‭ ‬مي‌شود‭ ‬فرقي‭ ‬بين‭ ‬فرش‭ ‬و‭ ‬سجاده‭ ‬ندارد‭.‬

در‭ ‬پايان‭ ‬اگر‭ ‬مطلبي‭ ‬براي‭ ‬اضافه‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مصاحبه‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬كردن‭ ‬ميدانيد‭ ‬اضافه‭ ‬نماييد‭.‬

من‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬كوچكترين‭ ‬عضو‭ ‬در‭ ‬بين‭ ‬توليد‭ ‬كنندگان‭ ‬عزيز‭ ‬درد‭ ‬دلي‭ ‬دارم‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬همكاران‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬فرش‭ ‬نامرغوب‭ ‬ميزنند‭ ‬و‭ ‬اسم‭ ‬توليد‭ ‬كنندگان‭ ‬فرش‭ ‬را‭ ‬خراب‭ ‬مي‌كنند‭. ‬چرا‭ ‬به‭ ‬كارمند‭ ‬يا‭ ‬كارگري‭ ‬كه‭ ‬قصد‭ ‬خريد‭ ‬فرش‭ ‬دارد‭ ‬فرش‭ ‬بي‭ ‬كيفيت‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬مي‌دهيد؟

شايد‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقطع‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬ارزان‭ ‬تر‭ ‬نياز‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬ولي‭ ‬نه‭ ‬هر‭ ‬فرشي‭!!!  ‬اين‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬وهله‭ ‬اول‭ ‬چاه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬درجه‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬برند‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ايران‭ ‬ضربه‭ ‬ميزنند‭. ‬

من‭ ‬شاهد‭ ‬اين‭ ‬هستم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬محروم‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬سختي‭ ‬پول‭ ‬جمع‭ ‬ميكنند‭ ‬تا‭ ‬مسجد‭ ‬محل‭ ‬يا‭ ‬روستاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬فرش‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬توليد‭ ‬كنندگان‭ ‬آنقدر‭ ‬خدانشناس‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مردم‭ ‬نيز‭ ‬فرش‭ ‬قلابي‭ ‬مي‭ ‬فروشند‭. ‬بنده‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬ديده‭ ‬ام‭ ‬و‭ ‬بارها‭ ‬مشترياني‭ ‬تماس‭ ‬گرفتند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬خصوص‭ ‬ابراز‭ ‬ناراحتي‭ ‬كرده‭ ‬اند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬فلان‭ ‬شركت‭ ‬خريد‭ ‬كرده‭ ‬ايم‭ ‬ولي‭ ‬فرش‭ ‬يك‭ ‬ساله‭ ‬مثل‭ ‬موكت‭ ‬شده‭!! ‬چه‭ ‬جوابي‭ ‬بايد‭ ‬داد؟‭ ‬آيا‭ ‬همكار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬خراب‭ ‬كنيم‭ ‬يا‭ ‬بگويم‭ ‬ما‭ ‬نمي‌دانيم؟‭ ‬پس‭ ‬وجدان‭ ‬كاري‭ ‬بعضي‭ ‬همكاران‭ ‬كجا‭ ‬رفته؟‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬دلار‭ ‬گران‭ ‬شده‭ ‬ولي‭ ‬وجدان‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬بين‭ ‬نرفته‭ ‬است،‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬گران‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬صداقت‭ ‬از‭ ‬بين‭ ‬نرفته‭. ‬

اميدوارم‭ ‬كمي‭ ‬تامل‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬حرف‭ ‬هاي‭ ‬اين‭ ‬جانب‭ ‬اندكي‭ ‬همكاراني‭ ‬كه‭ ‬سهوا‭ ‬يا‭ ‬عمدا‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬چنين‭ ‬كارهايي‭ ‬مي‭ ‬زنند‭ ‬را‭ ‬تكاني‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬خواب‭ ‬غفلت‭ ‬بيدار‭ ‬كند‭.‬

Admin

فارغ التحصیل رشته تکنولوژی نساجی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *