اخبار فرش ماشینی

روند جهانی تولید و مصرف چیپس، الیاف و نخ فیلامنت پلی استر در مقایسه با ایران- قسمت سوم

صادرات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬چيپس،‭ ‬الياف‭ ‬و‭ ‬نخ‭ ‬پلي‭ ‬استر

متاسفانه‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬ظرفيت‭ ‬هاي‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬پروانه‭ ‬هاي‭ ‬بهره‭ ‬برداري‭ ‬صادره‭ ‬ابهامات‭ ‬زيادي‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬استناد‭ ‬صرف‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬آمار‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬را‭ ‬مشكل‭ ‬مي‭ ‬سازد‭. ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬آن‭ ‬بايستي‭ ‬به‭ ‬ساير‭ ‬منابع‭ ‬آماري‭ ‬نظير‭ ‬سايت‭ ‬گمرك‭ ‬نيز‭ ‬مراجعه‭ ‬نمود‭.‬

آمار‭ ‬ورودي‭ ‬و‭ ‬خروجي‭ ‬گمركات‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬آمارهايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬جهت‭ ‬ارزيابي‭ ‬وضعيت‭ ‬كلي‭ ‬زنجيره‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬مفيد‭ ‬واقع‭ ‬شود،‭ ‬هرچند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬نيز‭ ‬معضلاتي‭ ‬از‭ ‬قبيل‭ ‬قاچاق،‭ ‬كم‭ ‬اظهاري،‭ ‬اظهار‭ ‬كالا‭ ‬با‭ ‬كدهاي‭ ‬تعرفه‭ ‬متفرقه‭ ‬و‭ … ‬نيز‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬حصول‭ ‬يك‭ ‬نتيجه‭ ‬قطعي‭ ‬مي‭ ‬شود،‭ ‬اما‭ ‬بررسي‭ ‬كلي‭ ‬آمار‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬طي‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬روند‭ ‬كلي‭ ‬وضعيت‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬سازد‭.‬

بدين‭ ‬منظور‭ ‬تعدادي‭ ‬از‭ ‬كد‭ ‬تعرفه‭ ‬هاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬اتيلن‭ ‬ترفتالات‭ (‬نوع‭ ‬نساجي،‭ ‬نوع‭ ‬بطري‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬انواع‭)‬،‭ ‬انواع‭ ‬الياف‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬استيپل‭ ‬در‭ ‬حالتهاي‭ ‬مختلف،‭ ‬نخ‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬فيلامنت‭ ‬و‭ ‬ريسيده‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬حالتهاي‭ ‬مختلف‭ ‬انتخاب‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬آمار‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬صادارت‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬طي‭ ‬۵‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬آمار‭ ‬پايگاه‭ ‬اينترنتي‭ ‬گمرك‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران‭ ‬استخراج‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جداول‭ ‬مرتبط‭ ‬درج‭ ‬گرديدند‭. ‬‭[‬۱۱‭]‬

در‭ ‬اين‭ ‬جداول‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬اطلاعات‭ ‬واردات‭ ‬ذيل‭ ‬درج‭ ‬شده‭ ‬است‭: ‬ميزان‭ ‬وزني‭ ‬واردات‭ ‬كالاهاي‭ ‬منتخب‭ ‬پلي‭ ‬استري‭ (‬جدول‭ ‬۴‭)‬،‭ ‬ميزان‭ ‬ارزش‭ ‬واردات‭ ‬كالاهاي‭ ‬منتخب‭ ‬پلي‭ ‬استري‭ (‬جدول‭ ‬۵‭)‬،‭ ‬كشور‭ ‬مبدا‭ ‬واردات‭ ‬كالاهاي‭ ‬منتخب‭ ‬پلي‭ ‬استري‭ (‬جدول‭ ‬۶‭) ‬و‭ ‬گمركهاي‭ ‬واردات‭ ‬كالاهاي‭ ‬منتخب‭ ‬پلي‭ ‬استري‭ (‬جدول‭ ‬۷‭).‬

به‭ ‬همين‭ ‬ترتيب‭ ‬اطلاعات‭ ‬صادرات‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ذيل‭ ‬درج‭ ‬شده‭ ‬است‭: ‬ميزان‭ ‬وزني‭ ‬صادرات‭ ‬كالاهاي‭ ‬منتخب‭ ‬پلي‭ ‬استري‭ (‬جدول‭ ‬۸‭)‬،‭ ‬ميزان‭ ‬ارزش‭ ‬صادرات‭ ‬كالاهاي‭ ‬منتخب‭ ‬پلي‭ ‬استري‭ (‬جدول‭ ‬۹‭)‬،‭ ‬كشورهاي‭ ‬مقصد‭ ‬صادرات‭ ‬كالاهاي‭ ‬منتخب‭ ‬پلي‭ ‬استري‭ (‬جدول‭ ‬۱۰‭) ‬و‭ ‬گمركهاي‭ ‬صادرات‭ (‬شهر‭) ‬كالاهاي‭ ‬منتخب‭ ‬پلي‭ ‬استري‭ (‬جدول‭ ‬۱۱‭)‬

همانگونه‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬جدول‭ ‬۴‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬طي‭ ‬۵‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬ميزان‭ ‬واردات‭ ‬كالاهاي‭ ‬منتخب‭ ‬پلي‭ ‬استري‭ ‬بطور‭ ‬متوسط‭ ‬عددي‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬۱۰۰‭ ‬الي‭ ‬۲۰۰‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بين‭ ‬در‭ ‬سالهاي‭ ‬اخير‭ ‬بيشترين‭ ‬سهم‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬نخ‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬يك‭ ‬لا‭ ‬FDY‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬اين‭ ‬۲‭ ‬كالا‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۵۰%‭ ‬سهم‭ ‬واردات‭ ‬كل‭ ‬كالاهاي‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬جدول‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬شده‭ ‬اند‭.‬

براي‭ ‬واردات‭ ‬كالاهاي‭ ‬مذكور‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬مبلغي‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۲۰۰‭ ‬ميليون‭ ‬دلار‭ ‬صرف‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ميانگين‭ ‬گيري‭ ‬كل‭ ‬واردات‭ ‬۵‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ارزشي‭ ‬و‭ ‬وزني‭ ‬متوجه‭ ‬مي‭ ‬شويم‭ ‬كه‭ ‬بطور‭ ‬متوسط‭ ‬براي‭ ‬واردات‭ ‬هر‭ ‬كيلو‭ ‬كالاي‭ ‬پلي‭ ‬استري‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جدول‭ ‬رقمي‭ ‬معادل‭ ‬۱‭.‬۳۸۵‭ ‬دلار‭ ‬ارز‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬خارج‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

بر‭ ‬طبق‭ ‬اطلاعات‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬جدول‭ ‬۶‭ ‬و‭ ‬۷‭ ‬مشخصاً‭ ‬بزرگترين‭ ‬شريك‭ ‬تجاري‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬كشور‭ ‬چين‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬اكثر‭ ‬ميزان‭ ‬واردات‭ ‬ايران‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مستقيم‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬غيرمستقيم‭ ‬از‭ ‬امارات‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

بررسي‭ ‬آمار‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬جداول‭ ‬۸‭ ‬و‭ ‬۹‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ميزان‭ ‬صادرات‭ ‬گروه‭ ‬كالايي‭ ‬منتخب‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬در‭ ‬كليه‭ ‬سالها‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬ميزان‭ ‬واردات‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬در‭ ‬بعضي‭ ‬مواقع‭ ‬نظير‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۵‭ ‬اين‭ ‬ميزان‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬۴۰%‭ ‬از‭ ‬كل‭ ‬واردات‭ ‬نيز‭ ‬كمتر‭ ‬گشته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬سنگيني‭ ‬كفه‭ ‬واردات‭ ‬كالاهاي‭ ‬منتخب‭ ‬پلي‭ ‬استري‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬آنها‭ ‬دارد‭. ‬با‭ ‬ميانگين‭ ‬گيري‭ ‬كل‭ ‬صادرات‭ ‬۵‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ارزشي‭ ‬و‭ ‬وزني‭ ‬متوجه‭ ‬مي‭ ‬شويم‭ ‬كه‭ ‬بطور‭ ‬متوسط‭ ‬براي‭ ‬صادرات‭ ‬هر‭ ‬كيلو‭ ‬كالاي‭ ‬پلي‭ ‬استري‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جدول‭ ‬رقمي‭ ‬معادل‭ ‬۱‭.‬۳۲۶‭ ‬دلار‭ ‬ارز‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬رقم‭ ‬هماهنگي‭ ‬مناسبي‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬دلاري‭ ‬كالاهاي‭ ‬وارداتي‭ ‬مشابه‭ ‬دارد‭.‬

يكي‭ ‬از‭ ‬نكات‭ ‬بسيار‭ ‬جالب‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جدول‭ ‬حجم‭ ‬بالاي‭ ‬صادرات‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نساجي‭ ‬مي‭ ‬باشد‭. ‬هرچند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬طي‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬ميزان‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬ذوب‭ ‬ريسي‭ ‬افزايش‭ ‬يافته‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬ماده‭ ‬اوليه‭ ‬نيز‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬رشد‭ ‬داشته‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬ميزان‭ ‬صادرات‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نساجي‭ ‬نيز‭ ‬روند‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رشدي‭ ‬داشته‭ ‬به‭ ‬گونه‭ ‬اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬طي‭ ‬۵‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬سهم‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬از‭ ‬كل‭ ‬صادرات‭ ‬كالاهاي‭ ‬منتخب‭ ‬نساجي‭ ‬از‭ ‬۲۳‭ ‬%‭ ‬به‭ ‬۵۸‭ ‬% نيز‭ ‬افزايش‭ ‬يافته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬روند‭ ‬مطلوبي‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬بايستي‭ ‬با‭ ‬سياست‭ ‬گذاري‭ ‬صحيح‭ ‬حتي‭ ‬الامكان‭ ‬از‭ ‬خام‭ ‬فروشي‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬جلوگيري‭ ‬و‭ ‬ضمن‭ ‬تامين‭ ‬نياز‭ ‬واحدهاي‭ ‬داخلي‭ ‬به‭ ‬ايجاد‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬بيشتر‭ ‬كمك‭ ‬نمود‭.‬

نمودار‭ ‬سهم‭ ‬كشورهاي‭ ‬واردكننده‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬ايران‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شكل‭ ‬۱۰‭ ‬نيز‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬اسيت‭ ‬به‭ ‬نوع‭ ‬ديگري‭ ‬تائيد‭ ‬كننده‭ ‬اين‭ ‬مطلب‭ ‬مي‭ ‬باشد‭. ‬همانگونه‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شكل‭ ‬نيز‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬۸۰‭ ‬%‭ ‬صادرات‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نساجي‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬هندوستان‭ ‬و‭ ‬۸‭ ‬%‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬تايلند‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬اين‭ ‬كشورها‭ ‬از‭ ‬بزرگترين‭ ‬صادركنندگان‭ ‬نخ‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬دنيا‭ ‬مي‭ ‬باشند‭. ‬كاملاً‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬اعمال‭ ‬استراتژي‭ ‬بهتر‭ ‬مي‭ ‬توان‭ ‬اين‭ ‬ميزان‭ ‬چيپس‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬نخ‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬حتي‭ ‬منسوج‭ ‬تبديل‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬محصول‭ ‬آنرا‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬بالاتر‭ ‬به‭ ‬كشورهاي‭ ‬ديگر‭ ‬صادر‭ ‬كرد‭.‬

در‭ ‬خصوص‭ ‬موضوع‭ ‬صادرات‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬بطري‭ ‬موضوع‭ ‬كاملاً‭ ‬متفاوت‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬همانگونه‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نمودار‭ ‬شكل‭ ‬۱۱‭ ‬نيز‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كشور‭ ‬عراق‭ ‬با‭ ‬سهم‭ ‬۵۲ %‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كشور‭ ‬تركمنستان‭ ‬با‭ ‬۱۸‭ ‬%‭ ‬بزرگترين‭ ‬خريداران‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬مي‭ ‬باشند‭.‬

از‭ ‬نكات‭ ‬ديگر‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬سهم‭ ‬تقريباً‭ ‬۳۰‭ ‬درصدي‭ (‬متوسط‭ ‬دوره‭ ‬۵‭ ‬ساله‭) ‬صادرات‭ ‬الياف‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬استيپل‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬دسته‭ ‬تاو‭ ‬مي‭ ‬باشد‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬نيز‭ ‬بايستي‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬ميزان‭ ‬صادرات‭ ‬نيز‭ ‬عمدتاً‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬الياف‭ ‬بازيافتي‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تهيه‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬ضايعات‭ ‬بطري‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

مشخصاً‭ ‬با‭ ‬لحاظ‭ ‬نمودن‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬نمونه‭ ‬كالاي‭ ‬صادراتي،‭ ‬مشخص‭ ‬مي‭ ‬گردد‭ ‬كه‭ ‬سهم‭ ‬صادرات‭ ‬ساير‭ ‬كالاهاي‭ ‬پلي‭ ‬استري‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬۱۰‭ ‬%‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آمار‭ ‬توليد‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬واردات‭ (‬قانوني‭ ‬و‭ ‬مشخص‭ ‬در‭ ‬گمرك‭) ‬وابستگي‭ ‬بسياري‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬ماده‭ ‬اوليه‭ ‬دارد‭.‬

نمودارهاي‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬شكل‭ ‬۱۲‭ ‬الي‭ ‬۱۴‭ ‬نيز‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬هرچند‭ ‬ميزان‭ ‬صادرات‭ ‬نخ‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬كليه‭ ‬حالتهاي‭ ‬آن‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬POY – FDY – DTY‭ ‬بسيار‭ ‬كم‭ ‬و‭ ‬ناچيز‭ ‬مي‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬همين‭ ‬مقدار‭ ‬كم‭ ‬نيز‭ ‬عمدتاً‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬همسايه‭ ‬تركيه‭ ‬ارسال‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

لازم‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاري‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬نوسانات‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬جذابيت‭ ‬صادرات‭ ‬كالاهاي‭ ‬پايين‭ ‬دستي‭ ‬پتروشيمي‭ (‬مخصوصاً‭ ‬پلي‭ ‬استر‭) ‬پيش‭ ‬بيني‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬۶‭ ‬ماهه‭ ‬ابتداي‭ ‬سال‭ ‬جاري‭ ‬آمار‭ ‬صادرات‭ ‬رشد‭ ‬بسيار‭ ‬يافته‭ ‬باشد،‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬آمار‭ ‬تفكيكي‭ ‬گمرك‭ ‬جهت‭ ‬بازه‭ ‬زماني‭ ‬مذكور‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬آينده‭ ‬منتشر‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬لذا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬نمي‭ ‬توان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬كمي‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬آن‭ ‬اظهار‭ ‬نظر‭ ‬نمود‭.‬

جمع‭ ‬بندي

همانگونه‭ ‬كه‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬هم‭ ‬اكنون‭ ‬در‭ ‬دنيا‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬مهمترين‭ ‬ماده‭ ‬اوليه‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬مي‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬سرعت‭ ‬رشد‭ ‬مصرف‭ ‬آن‭ ‬چندين‭ ‬برابر‭ ‬متوسط‭ ‬سرعت‭ ‬رشد‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬مي‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬بر‭ ‬فاصله‭ ‬ميان‭ ‬مصرف‭ ‬اين‭ ‬الياف‭ ‬و‭ ‬رتبه‭ ‬دوم‭ ‬الياف‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬كه‭ ‬همان‭ ‬پنبه‭ ‬مي‭ ‬باشد‭ ‬افزوده‭ ‬مي‭ ‬شود‭.‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬كم‭ ‬آبي‭ ‬و‭ ‬خشكسالي‭ ‬هاي‭ ‬اخير‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬مطمئناً‭ ‬كشاورزان‭ ‬با‭ ‬مشكلات‭ ‬زيادي‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رو‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬افزايش‭ ‬ميزان‭ ‬سطح‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬طي‭ ‬سالهاي‭ ‬آتي‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬ذهن‭ ‬مي‭ ‬باشد،‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬مشخصاً‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬ايران‭ ‬نيز‭ ‬همانند‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬كشورهاي‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬آينده‭ ‬وابستگي‭ ‬بسيار‭ ‬زيادي‭ ‬به‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬

بررسي‭ ‬مقايسه‭ ‬اي‭ ‬آمار‭ ‬توليد‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬توسط‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬تنها‭ ‬توليدكننده‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬در‭ ‬انواع‭ ‬مختلف‭ ‬نساجي،‭ ‬بطري‭ ‬و‭ … ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬آمار‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬در‭ ‬حالتهاي‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬كشور‭ ‬روزانه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۵۰۰‭ ‬تن‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬چيپس،‭ ‬الياف‭ ‬و‭ ‬نخ‭ ‬كه‭ ‬همگي‭ ‬جز‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬محسوب‭ ‬مي‭ ‬شوند‭ ‬كمبود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مواد‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬وارداتي‭ ‬تامين‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬ديگر‭ ‬با‭ ‬كمي‭ ‬آينده‭ ‬نگري‭ ‬مي‭ ‬توان‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬واحد‭ ‬توليد‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬با‭ ‬حداقل‭ ‬ظرفيت‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬۶۰۰‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شرايط‭ ‬فعلي‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬بازار‭ ‬كاملاً‭ ‬اقتصادي‭ ‬مفروض‭ ‬نمود،‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬واحد‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬محصول‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورتهاي‭ ‬مختلفي‭ ‬نظير‭ ‬چيپس،‭ ‬الياف‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬نخ‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬واحدهاي‭ ‬پايين‭ ‬دستي‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬كشور‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭.‬

تهيه‭ ‬و‭ ‬تنظيم‭: ‬دكتر‭ ‬شاهين‭ ‬كاظمي‭ –  ‬دكتري‭ ‬مهندسي‭ ‬شيمي‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬علوم‭ ‬الياف‭ – ‬عضو‭ ‬هيئت‭ ‬مديره‭ ‬انجمن‭ ‬صنايع‭ ‬نساجي‭ ‬ايران

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن