اسلاید شومقالاتنساجی و مردم

روند جهانی تولید و مصرف چیپس، الیاف و نخ فیلامنت پلی استر در مقایسه با ایران- قسمت دوم

صنعت‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬در‭ ‬ايران

داستان‭ ‬توليد‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۵۴‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تاسيس‭ ‬كارخانه‭ ‬پلي‭ ‬اكريل‭ ‬اصفهان‭ ‬توسط‭ ‬آقاي‭ ‬اكبر‭ ‬لاجورديان‭ (‬گروه‭ ‬صنعتي‭ ‬بهشهر‭) ‬و‭ ‬با‭ ‬دانش‭ ‬فني‭ ‬شركت‭ ‬دوپونت‭ ‬(DuPont)‭ ‬آمريكا‭ ‬آغاز‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬اين‭ ‬شركت‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۵۷‭ ‬به‭ ‬بهره‭ ‬برداري‭ ‬رسيد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬خود‭ ‬بزرگترين‭ ‬پروژه‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬مشاركتي‭ ‬محسوب‭ ‬مي‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬دهه‭ ‬۱۳۸۰‭ ‬شمسي‭ ‬تنها‭ ‬توليدكننده‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬ايران‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬دهه‭ ‬۱۳۸۰‭ ‬ابتدا‭ ‬شركت‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬يزد‭ ‬با‭ ‬تكنولوژي‭ ‬نوي‭ ‬والسينا‭ ‬(NoyVallesina)‭ ‬ايتاليا‭ ‬و‭ ‬متعاقب‭ ‬آن‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬با‭ ‬تكنولوژي‭ ‬زيمر‭ ‬(Zimmer)‭ ‬آلمان‭ ‬در‭ ‬خوزستان‭ ‬به‭ ‬بهره‭ ‬برداري‭ ‬رسيدند‭ ‬كه‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬تحول‭ ‬عظيمي‭ ‬در‭ ‬صنايع‭ ‬تبديلي‭ ‬پايين‭ ‬دستي‭ ‬و‭ ‬رونق‭ ‬گرفتن‭ ‬توليد‭ ‬نخ‭ ‬فيلامنت‭ ‬و‭ ‬الياف‭ ‬استيپل‭ ‬گرديدند‭. (‬توليد‭ ‬كارخانه‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬يزد‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬متوقف‭ ‬گرديد‭)‬

هرچند‭ ‬كه‭ ‬توليد‭ ‬شركت‭ ‬پلي‭ ‬اكريل‭ ‬اصفهان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مستقيم‭ (‬CP)‭ ‬نخ‭ ‬فيلامنتي‭ ‬و‭ ‬الياف‭ ‬استيپل‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬به‭ ‬ميزان‭ ‬۲۱‭ ‬و‭ ‬۳۶‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬بود‭ (‬در‭ ‬كارخانجات‭ ‬CP‭ ‬مواد‭ ‬مذاب‭ ‬بدون‭ ‬تبديل‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬چيپس‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬اكسترودر‭ ‬مستقيماً‭ ‬از‭ ‬فاز‭ ‬پليمري‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬ريسندگي‭ ‬انتقال‭ ‬مي‭ ‬يابد‭)‬،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬شركتهاي‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬يزد‭ ‬و‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬عمده‭ ‬بخش‭ ‬توليد‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استري‭ ‬تعريف‭ ‬گرديد‭.‬

پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬فاز‭ ‬طراحي‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬ويژه‭ ‬اقتصادي‭ ‬ماهشهر‭ ‬اجرا‭ ‬گرديده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬فاز‭ ‬داراي‭ ‬واحد‭ ‬مستقل‭ ‬توليد‭ ‬اسيد‭ ‬ترفتاليك‭ ‬به‭ ‬صورت CTA‭ ‬و‭ ‬PTA‭ ‬مي‭ ‬باشد‭. ‬ظرفيت‭ ‬بخشهاي‭ ‬مختلف‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬با‭ ‬احتساب‭ ‬۳۳۰‭ ‬روز‭ ‬كاري‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬جدول‭ ‬۱‭ ‬مي‭ ‬باشد‭. ‬‭[‬۸‭]‬

البته‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هرچند‭ ‬در‭ ‬آمار‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬پايگاه‭ ‬اينترنتي‭ ‬شركت‭ ‬ملي‭ ‬صنايع‭ ‬پتروشيمي‭ ‬ايران‭ ‬مجموع‭ ‬ظرفيت‭ ‬شركت‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬۸۰۷‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬عنوان‭ ‬گرديده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬اجراي‭ ‬پروژه‭ ‬هاي‭ ‬بهينه‭ ‬سازي‭ ‬فاز‭ ‬۲‭ ‬ظرفيت‭ ‬سالانه‭ ‬اين‭ ‬مجتمع‭ ‬به‭ ‬نزديك‭ ‬۹۰۰‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬افزايش‭ ‬خواهد‭ ‬يافت‭.‬

در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬واحد‭ ‬Poly H‭ ‬اين‭ ‬مجموعه‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬اجراي‭ ‬پروژه‭ ‬افزايش‭ ‬ظرفيت‭ ‬از‭ ‬مدار‭ ‬توليد‭ ‬خارج‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬مذاب‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬جهت‭ ‬توليد‭ ‬خط‭ ‬نخ‭ ‬فيلامنت‭ ‬از‭ ‬واحد‭ ‬Poly G‭ ‬تامين‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬ظرفيت‭ ‬نامي‭ ‬توليد‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نوع‭ ‬نساجي‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۱۰۰۰‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬مي‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬بايستي‭ ‬بررسي‭ ‬شود‭ ‬ظرفيت‭ ‬واقعي‭ ‬توليد‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬چقدر‭ ‬است‭ ‬؟

مواد‭ ‬اوليه‭ ‬توليد‭ ‬پليمر‭ ‬پلي‭ ‬اتيلن‭ ‬ترفتالات‭ (‬PET)‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭: ‬منو‭ ‬اتيلن‭ ‬گلايكول‭ ‬(MEG) و‭ ‬اسيد‭ ‬ترفتاليك‭ ‬خالص‭ ‬(PTA)‭ ‬كه‭ ‬ماده‭ ‬دومي‭ ‬از‭ ‬پارا‭ ‬زايلين‭ ‬(PX)‭ ‬و‭ ‬اسيد‭ ‬استيك‭ ‬توليد‭ ‬مي‭ ‬شود‭.‬

ميزان‭ ‬مصرف‭ ‬منواتيلن‭ ‬گلايكول‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬۲۹۰‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬مهمترين‭ ‬تامين‭ ‬كنندگان‭ ‬اين‭ ‬ماده‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬ظرفيت‭ ‬سالانه‭ ‬آنها‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭: ‬

پتروشيمي‭ ‬مارون‭ (‬۴۴۳‭)‬،‭ ‬پتروشيمي‭ ‬مرواريد‭ (‬۵۰۰‭)‬،‭ ‬فرسا‭ ‬شيمي‭ (‬۴۰۰‭) ‬و‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شازند‭ ‬اراك‭ (‬۱۱۹‭).‬

ميزان‭ ‬مصرف‭ ‬پارا‭ ‬زايلين‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬۴۶۸‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬مهمترين‭ ‬تامين‭ ‬كنندگان‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬ظرفيت‭ ‬سالانه‭ ‬آنها‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭: ‬

پتروشيمي‭ ‬بوعلي‭ (‬۴۰۰‭)‬،‭ ‬پتروشيمي‭ ‬فرآورش‭ ‬بندر‭ ‬امام‭ (‬۱۸۰‭)‬،‭ ‬پتروشيمي‭ ‬نوري‭-‬برزويه‭ (‬۷۵۰‭)‬،‭ ‬پتروشيمي‭ ‬اصفهان‭ (‬۴۴‭).‬

چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نوع‭ ‬نساجي‭ ‬(PETTG)‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ماده‭ ‬اوليه‭ ‬دهها‭ ‬كارخانه‭ ‬توليد‭ ‬نخ‭ ‬فيلامنتي‭ ‬و‭ ‬الياف‭ ‬استيپل‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬استراتژيك‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬محسوب‭ ‬گرديده‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬بسيار‭ ‬مهمي‭ ‬در‭ ‬حركت‭ ‬واحدهاي‭ ‬پايين‭ ‬دست‭ ‬نساجي‭ ‬دارد‭.‬

اين‭ ‬چيپس‭ ‬در‭ ‬انواع‭ ‬مختلفي‭ ‬نظير‭ ‬نيمه‭ ‬مات‭ ‬(Semi Dull)،‭ ‬فوق‭ ‬براق‭ ‬(Super Bright)،‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬(MOD‭)‬،‭ ‬و‭ … ‬توليد‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬براي‭ ‬كاربرد‭ ‬خاصي‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬مناسب‭ ‬مي‭ ‬باشند‭.‬

بر‭ ‬طبق‭ ‬آمار‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬كارگروه‭ ‬پايش‭ ‬صنايع‭ ‬نساجي‭ ‬در‭ ‬انجمن‭ ‬صنايع‭ ‬نساجي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬۳۲‭ ‬شركت‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ (‬۲۷‭ ‬گروه‭ ‬صنعتي‭) ‬توليدكننده‭ ‬نخ‭ ‬فيلامنت‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نيمه‭ ‬آرايش‭ ‬يافته (POY)‭ ‬و‭ ‬كاملاً‭ ‬آرايش‭ ‬يافته‭ ‬(FDY‭) ‬در‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬فعاليت‭ ‬مشغول‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬همگي‭ ‬به‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ماده‭ ‬اوليه‭ ‬نيازمند‭ ‬مي‭ ‬باشند‭ (‬شركتهاي‭ ‬پلي‭ ‬اكريل‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مستقيم‭ (‬CP‭) ‬نخ‭ ‬و‭ ‬الياف‭ ‬توليد‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬آمار‭ ‬لحاظ‭ ‬نشده‭ ‬اند‭ ‬البته‭ ‬در‭ ‬شركت‭ ‬پلي‭ ‬اكريل‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬سيستم‭ ‬ريسندگي‭ ‬اكسترودر‭ ‬و‭ ‬ريسندگي‭ ‬مستقيم‭ ‬استفاده‭ ‬مي‭ ‬شود‭).‬

در‭ ‬اين‭ ‬شركتها‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۷۰۷‭ ‬وايندر‭ ‬توليد‭ ‬نخ‭ ‬فيلامنت‭ ‬POY‭ ‬و‭ ‬۲۵۰‭ ‬وايندر‭ ‬توليد‭ ‬نخ‭ ‬فيلامنت‭ ‬FDY،‭ ‬به‭ ‬علاوه‭ ‬۲۲۴‭ ‬وايندر‭ ‬توليد‭ ‬نخ‭ ‬فيلامنت‭ ‬POY در‭ ‬سيستم‭ ‬مستقيم CP‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬كار‭ ‬مي‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬لحاظ‭ ‬نمودن‭ ‬نخ‭ ‬نمره‭ ‬نهايي‭ ‬۱۵۰‭ ‬دنير‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬متوسط‭ ‬نمره‭ ‬نخ‭ ‬رايج‭ ‬در‭ ‬ايران،‭ ‬بطور‭ ‬متوسط‭ ‬اين‭ ‬شركتها‭ ‬روزانه‭ ‬حداقل‭ ‬به‭ ‬۹۵۰‭ ‬تن‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ماده‭ ‬اوليه‭ ‬نيازمند‭ ‬مي‭ ‬باشند‭. ‬البته‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬پروانه‭ ‬هاي‭ ‬بهره‭ ‬برداري‭ ‬صادره‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬بيانگر‭ ‬ظرفيت‭ ‬اسمي‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬۱۷۰۰‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬مي‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬۷۰%‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬ظرفيت‭ ‬همگن‭ ‬محاسبه‭ ‬شده‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬واحدها‭ ‬است‭. ‬‭[‬۹‭]‬

بر‭ ‬طبق‭ ‬آئين‭ ‬نامه‭ ‬هاي‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬در‭ ‬محاسبه‭ ‬ظرفيت‭ ‬پروانه‭ ‬هاي‭ ‬بهره‭ ‬برداري‭ ‬صنايع‭ ‬ذوب‭ ‬ريسي‭ ‬۳۳۳‭ ‬روز‭ ‬كاري‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬معادل‭ ‬۸۰۰۰‭ ‬ساعت‭ ‬يا‭ ‬۱۱‭ ‬ماه‭ ‬لحاظ‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬محدوديتهاي‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬خاموش‭ ‬شدن‭ ‬دستگاههاي‭ ‬ذوب‭ ‬ريسي‭ ‬و‭ ‬اجبار‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬مداوم‭ ‬عملاً‭ ‬اين‭ ‬دستگاهها‭ ‬در‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۳۵۰‭ ‬روز‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬مشغول‭ ‬مي‭ ‬باشند‭.‬

هرچند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬اخير‭ ‬اكثريت‭ ‬واحدهاي‭ ‬مذكور‭ ‬با‭ ‬تكنولوژي‭ ‬چين‭ ‬و‭ ‬صرف‭ ‬تامين‭ ‬نياز‭ ‬داخلي‭ ‬راه‭ ‬اندازي‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬اما‭ ‬معدودي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬واحدها‭ ‬با‭ ‬بهره‭ ‬گيري‭ ‬از‭ ‬تكنولوژي‭ ‬روز‭ ‬شركتهاي‭ ‬صاحبنامي‭ ‬نظير‭: ‬تي‭ ‬ام‭ ‬تي‭ ‬(TMT)‭ ‬ژاپن،‭ ‬بارمگ‭ ‬(Barmag)‭ ‬آلمان‭ ‬و‭ ‬ويبا‭ ‬سيات‭ ‬(VibaSiat)‭ ‬ايتاليا‭ ‬نيز‭ ‬توانسته‭ ‬اند‭ ‬محصولاتي‭ ‬با‭ ‬كيفيت‭ ‬جهاني‭ ‬توليد‭ ‬نمايند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بازارهاي‭ ‬صادراتي‭ ‬نيز‭ ‬قابل‭ ‬عرضه‭ ‬هستند‭. ‬

لازم‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬جديدترين‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬هاي‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اجراي‭ ‬توافق‭ ‬برجام،‭ ‬۲‭ ‬واحد‭ ‬بزرگ‭ (‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬تعداد‭ ‬وايندر‭) ‬با‭ ‬تكنولوژي‭ ‬شركت‭ ‬تي‭ ‬ام‭ ‬تي‭ ‬(TMT)‭ ‬ژاپن‭ ‬و‭ ‬بارمگ‭ ‬(Barmag) آلمان‭ ‬نيز‭ ‬تا‭ ‬انتهاي‭ ‬سال‭ ‬جاري‭ (‬۱۳۹۷‭) ‬در‭ ‬استانهاي‭ ‬اصفهان‭ ‬و‭ ‬چهارمحال‭ ‬و‭ ‬بختياري‭ ‬به‭ ‬بهره‭ ‬برداري‭ ‬كامل‭ ‬خواهند‭ ‬رسيد،‭ ‬كه‭ ‬آمار‭ ‬آنها‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬ظرفيت‭ ‬ذوب‭ ‬ريسي‭ ‬توليد‭ ‬نخ‭ ‬فيلامنت‭ ‬ايران‭ ‬لحاظ‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬واحد‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬تكنولوژي‭ ‬چين‭ ‬استفاده‭ ‬مي‭ ‬نمودند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬نيازهاي‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬بازار‭ ‬پروژه‭ ‬افزايش‭ ‬ظرفيت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بالاترين‭ ‬تكنولوژي‭ ‬هاي‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬اجرا‭ ‬نمودند‭ ‬تا‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬قابليت‭ ‬صادراتي‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ارتقا‭ ‬دهند‭ ‬بلكه‭ ‬به‭ ‬نيازهاي‭ ‬كيفي‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬بازار‭ ‬داخلي‭ ‬نيز‭ ‬توجه‭ ‬نمايند‭.‬

در‭ ‬كنار‭ ‬واحدهاي‭ ‬توليد‭ ‬نخ‭ ‬فيلامنت،‭ ‬شركتهاي‭ ‬توليدكننده‭ ‬الياف‭ ‬استيپل‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مصرف‭ ‬كنندگان‭ ‬بزرگ‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬مي‭ ‬باشند‭.‬‭ ‬به‭ ‬غير‭ ‬از‭ ‬شركتهاي‭ ‬پلي‭ ‬اكريل‭ ‬اصفهان‭ ‬و‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مستقيم‭ ‬(CP)‭ ‬توانايي‭ ‬توليد‭ ‬الياف‭ ‬استيپل‭ ‬را‭ ‬دارند،‭ ‬۴‭ ‬شركت‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تخصصي‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬توليد‭ ‬الياف‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬استيپل‭ ‬نوع‭ ‬پنبه‭ ‬اي‭ (‬Cotton‭ ‬Type‭) ‬از‭ ‬مواد‭ ‬نو‭ ‬جهت‭ ‬تغذيه‭ ‬كارخانجات‭ ‬ريسندگي‭ ‬الياف‭ ‬كوتاه‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬ظرفيت‭ ‬توليد‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬۱۳۰‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ( ‬تقريباً‭ ‬۳۸۵‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬روز‭) ‬مي‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬ماشين‭ ‬آلات‭ ‬همگي‭ ‬آنها‭ ‬چيني‭ ‬مي‭ ‬باشد‭.‬

در‭ ‬كنار‭ ‬آنها‭ ‬۱۷‭ ‬شركت‭ ‬توليدكننده‭ ‬الياف‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬استيپل‭ ‬نيز‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اختلاطي‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬نو‭ (‬چيپس‭) ‬و‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬بازيافتي‭ (‬پرك‭ ‬و‭ …) ‬جهت‭ ‬توليد‭ ‬محصول‭ ‬خود‭ ‬كه‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭ ‬الياف‭ ‬تو‭ ‬خالي‭ ‬(Hollow)‭ ‬و‭ ‬پشمي‭ ‬(Wool Type)‭ ‬استفاده‭ ‬مي‭ ‬نمايند‭ ‬كه‭ ‬ظرفيت‭ ‬پروانه‭ ‬بهره‭ ‬برداري‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۲۶۷‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬سال‭ (‬تقريباً‭ ‬۸۱۰‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬روز‭) ‬بوده‭ ‬و‭ ‬ماشين‭ ‬آلات‭ ‬آنها‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬چين‭ ‬تامين‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬عمده‭ ‬الياف‭ ‬توليدي‭ ‬توسط‭ ‬اين‭ ‬واحدها‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ماده‭ ‬اوليه‭ ‬در‭ ‬صنايع‭ ‬ريسندگي‭ ‬الياف‭ ‬بلند،‭ ‬پركننده‭ ‬مبلمان‭ ‬و‭ ‬كالاي‭ ‬خواب‭ ‬و‭ … ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬مي‭ ‬گيرد‭.‬

همچنين‭ ‬۲۱‭ ‬شركت‭ ‬نيز‭ ‬داراي‭ ‬خطوط‭ ‬توليد‭ ‬الياف‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬استيپل‭ ‬صرفاً‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬بازيافتي‭ (‬پرك‭ ‬و‭ …) ‬مي‭ ‬باشند‭ ‬كه‭ ‬ظرفيت‭ ‬پروانه‭ ‬بهره‭ ‬برداري‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۱۷۸‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬سال‭ (‬۵۴۰‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬روز‭) ‬بوده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ماشين‭ ‬آلات‭ ‬عمدتاً‭ ‬كره‭ ‬اي‭ ‬و‭ ‬بعضاً‭ ‬ايراني‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬مي‭ ‬نمايند‭ ‬و‭ ‬محصول‭ ‬توليدي‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬الياف‭ ‬بي‭ ‬بافت‭ ‬يا‭ ‬ساليد‭ ‬(Solid)‭ ‬عمدتاً‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬موكت،‭ ‬لايه‭ ‬عايق‭ ‬رطوبتي‭ ‬و‭ ‬منسوجات‭ ‬بي‭ ‬بافت‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬مي‭ ‬گيرد‭.‬

حال‭ ‬اگر‭ ‬بطور‭ ‬فرضي‭ ‬۵۰%‭ ‬ظرفيت‭ ‬واحدهاي‭ ‬توليد‭ ‬الياف‭ ‬استيپل‭ ‬نو‭ ‬و‭ ‬بازيافتي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬كنندگان‭ ‬چيپس‭ ‬نساجي‭ ‬اختصاص‭ ‬دهيم‭ (‬بدون‭ ‬محاسبه‭ ‬شركتهاي‭ ‬صرفاً‭ ‬بازيافتي‭)‬،‭ ‬با‭ ‬احتساب‭ ‬۴‭ ‬شركتي‭ ‬كه‭ ‬انحصاراً‭ ‬الياف‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬استيپل‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬نو‭ (‬Virgin)‭ ‬توليد‭ ‬مي‭ ‬نمايند‭ ‬مشخص‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬صنعت‭ ‬توليد‭ ‬الياف‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬استيپل‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬متوسط‭ ‬روزانه‭ ‬۷۹۰‭ ‬تن‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نيازمند‭ ‬مي‭ ‬باشد‭.‬

بدين‭ ‬ترتيب‭ ‬مجموع‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬براساس‭ ‬پروانه‭ ‬هاي‭ ‬بهره‭ ‬برداري‭ ‬صادره‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬توليد‭ ‬نخ‭ ‬فيلامنت‭ ‬و‭ ‬الياف‭ ‬استيپل‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۲۴۹۰‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬مي‭ ‬باشد‭.‬

مشخصاً‭ ‬با‭ ‬لحاظ‭ ‬نمودن‭ ‬ظرفيت‭ ‬اسمي‭ ‬توليد‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نساجي‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬۱۰۰۰‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬اختلاف‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬بين‭ ‬نياز‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مواد‭ ‬و‭ ‬ظرفيت‭ ‬عملي‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬تامين‭ ‬آن‭ ‬توسط‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬مشاهده‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬نيازمند‭ ‬برنامه‭ ‬ريزي‭ ‬دقيق‭ ‬و‭ ‬آينده‭ ‬نگري‭ ‬جهت‭ ‬رفع‭ ‬اين‭ ‬نياز‭ ‬مي‭ ‬باشد‭.‬

البته‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬ميزان‭ ‬عرضه‭ ‬هفتگي‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬كالا‭ ‬بسيار‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬ظرفيت‭ ‬اسمي‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ (‬۷۰۰۰‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هفته‭) ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬منجر‭ ‬شده‭ ‬يا‭ ‬واحدهاي‭ ‬پايين‭ ‬دستي‭ ‬با‭ ‬ظرفيتي‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬ظرفيت‭ ‬نامي‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مشغول‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نمايند‭.‬

در‭ ‬جدول‭ ‬۲‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نمونه‭ ‬ميزان‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضاي‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬در‭ ‬طي‭ ‬۹‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ (‬ابتداي‭ ‬فروردين‭ ‬‭ ‬انتهاي‭ ‬آذر‭) ‬كه‭ ‬بازار‭ ‬مواد‭ ‬پليمري‭ ‬با‭ ‬بحرانهايي‭ ‬نظير‭ ‬افزايش‭ ‬ناگهاني‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬برداشته‭ ‬شدن‭ ‬سقف‭ ‬رقابت‭ ‬مواجه‭ ‬گرديد‭ ‬درج‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‭[‬۱۰‭]‬

با‭ ‬توجه‭ ‬عرضه‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬شنبه‭ ‬هر‭ ‬هفته،‭ ‬مبناي‭ ‬شمارش‭ ‬هفته‭ ‬هاي‭ ‬اين‭ ‬جدول‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬شنبه‭ ‬اول‭ ‬هر‭ ‬ماه‭ ‬لحاظ‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬همانگونه‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬جدول‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬طي‭ ‬۹‭ ‬ماه‭ ‬ابتداي‭ ‬سال‭ ‬جاري‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تقاضاي‭ ‬۵۸۵‭ ‬هزار‭ ‬تني‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نوع‭ ‬نساجي‭ ‬تنها‭ ‬۱۷۳‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬مواد‭ ‬توسط‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬عرضه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نسبت‭ ‬ميزان‭ ‬عرضه‭ ‬به‭ ‬تقاضا‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬مي‭ ‬باشد‭. ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تقاضاي‭ ‬هفتگي‭ ‬متوسط‭ ‬۱۵۳۰۰‭ ‬تني‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬ميزان‭ ‬عرضه‭ ‬متوسط‭ ‬پتورشيمي‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬۵۰۰۰‭ ‬تن‭ ‬وبده‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬مشابه‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نوع‭ ‬بطري‭ ‬با‭ ‬شرايط‭ ‬بحراني‭ ‬تر‭ ‬نيز‭ ‬مشاهده‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬گزارش‭ ‬به‭ ‬جزئيات‭ ‬آن‭ ‬پرداخته‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬جدول‭ ‬ظرفيت‭ ‬اسمي‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬متوسط‭ ‬ظرفيت‭ ‬اسمي‭ ‬توليد‭ ‬۹‭ ‬ماهه‭ ‬اين‭ ‬شركت‭ ‬براي‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نوع‭ ‬نساجي‭ ‬تقريباً‭ ‬بايستي‭ ‬برابر‭ ‬با‭ ‬۲۷۵‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬اختلاف‭ ‬۱۰۰‭ ‬هزار‭ ‬تني‭ ‬عرضه‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬توسط‭ ‬اين‭ ‬مجموعه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ظرفيت‭ ‬اسمي‭ ‬آن‭ ‬مي‭ ‬باشد‭.‬

البته‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬بحث‭ ‬برانگيز‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬قراردادهاي‭ ‬عرضه‭ ‬مستقيم‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬با‭ ‬تعدادي‭ ‬از‭ ‬واحدهاي‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬ايجاد‭ ‬اختلافاتي‭ ‬بين‭ ‬شركتهاي‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬گرديده‭ ‬و‭ ‬بايستي‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬نحوي‭ ‬شفاف‭ ‬سازي‭ ‬شود‭ (‬آمار‭ ‬عرضه‭ ‬قراردادي‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬بطن‭ ‬آمار‭ ‬جدول‭ ‬۲‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭). ‬

از‭ ‬سويي‭ ‬شركت‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬موظف‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬هميشه‭ ‬كف‭ ‬عرضه‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ميزان‭ ‬۳۵۰۰‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هفته‭ ‬مشخص‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬رعايت‭ ‬نمايد‭ ‬كه‭ ‬آمار‭ ‬جدول‭ ‬۲‭ ‬حاكي‭ ‬از‭  ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬متوسط‭ ‬عرضه‭ ‬۴۰‭ ‬هفته‭ ‬ابتدايي‭ ‬سال‭ ‬جاري‭ ‬توسط‭ ‬اين‭ ‬شركت‭ (‬شامل‭ ‬قراردادها‭) ‬در‭ ‬حد‭ ‬متوسط‭ ‬۵۰۰۰‭ ‬تن‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬ميزان‭ ‬تعهد‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬شكل‭ ‬۸‭ ‬اعداد‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬جدول‭ ‬۲‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬نموداري‭ ‬و‭ ‬شماتيك،‭ ‬مقايسه‭ ‬اي‭ ‬بين‭ ‬ميزان‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضاي‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نساجي‭ ‬در‭ ‬طي‭ ‬۹‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬مي‭ ‬دهد‭. ‬همانگونه‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬شكل‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬ماههاي‭ ‬تير‭ ‬و‭ ‬مرداد‭ ‬بحراني‭ ‬ترين‭ ‬ماههاي‭ ‬سال‭ ‬بوده‭ ‬اند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬طي‭ ‬اين‭ ‬۲‭ ‬ماه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬مصرف‭ ‬كنندگان‭ ‬قبلي‭ ‬و‭ ‬حقيقي،‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬واحدهايي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬دليلي‭ ‬در‭ ‬سامانه‭ ‬بهين‭ ‬ياب‭ ‬مجاز‭ ‬به‭ ‬خريد‭ ‬چپيس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نساجي‭ ‬بوده‭ ‬اند‭ (‬نظير‭ ‬واحدهاي‭ ‬توليدكننده‭ ‬الياف‭ ‬استيپل‭ ‬۱۰۰%‭ ‬بازيافتي‭ ‬و‭ …) ‬و‭ ‬يا‭ ‬واحدهايي‭ ‬كه‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬ظرفيت‭ ‬نامي‭ ‬خود‭ ‬توليد‭ ‬مي‭ ‬نمودند‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬واحدهايي‭ ‬كه‭ ‬پروانه‭ ‬بهره‭ ‬برداري‭ ‬آنها‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬ظرفيت‭ ‬واقعي‭ ‬توليد‭ ‬آنها‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬خريد‭ ‬و‭ ‬انبارش‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬هجوم‭ ‬آوردند،‭ ‬به‭ ‬گونه‭ ‬اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مدت‭ ‬شاهد‭ ‬ثبت‭ ‬تقاضاي‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۱۰‭ ‬برابري‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬عرضه‭ ‬هستيم‭.‬

در‭ ‬صورتيكه‭ ‬آمار‭ ‬۲‭ ‬ماهه‭ ‬مذكور‭ (‬۱۰‭ ‬هفته‭) ‬را‭ ‬از‭ ‬جدول‭ ‬مقايسه‭ ‬آماري‭ ‬حذف‭ ‬نماييم‭ ‬متوجه‭ ‬مي‭ ‬شويم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬طي‭ ‬۷‭ ‬ماه‭ ‬فروردين،‭ ‬ارديبهشت،‭ ‬خرداد،‭ ‬شهريور،‭ ‬مهر،‭ ‬آبان‭ ‬و‭ ‬آذر‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تقاضاي‭ ‬۲۴۲‭ ‬هزار‭ ‬تني‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نوع‭ ‬نساجي‭ ‬تقريباً‭ ‬۱۴۳‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬مواد‭ ‬توسط‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬عرضه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬طي‭ ‬هفته‭ ‬هاي‭ ‬عادي‭ ‬بازار،‭ ‬شركتهاي‭ ‬نساجي‭ ‬تقاضاي‭ ‬خريد‭ ‬متوسط‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۸۰۸۰‭ ‬تن‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬داشته‭ ‬اند‭ ‬كه‭ ‬شركت‭ ‬پتروشيمي‭ ‬تندگويان‭ ‬بطور‭ ‬متوسط‭ ‬در‭ ‬بازه‭ ‬زماني‭ ‬مذكور‭ ‬۴۷۶۶‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هفته‭ ‬چيپس‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬عرضه‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬فرضيات‭ ‬احتمالاً‭ ‬در‭ ‬صورتيكه‭ ‬شركت‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬بتواند‭ ‬طي‭ ‬چند‭ ‬هفته‭ ‬متوالي‭ ‬ميزان‭ ‬عرضه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬۷۰۰۰‭ ‬تن‭ ‬افزايش‭ ‬دهد‭ (‬كه‭ ‬البته‭ ‬اين‭ ‬عدد‭ ‬با‭ ‬ظرفيت‭ ‬نامي‭ ‬اعلامي‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬فعلي‭ ‬كاملاً‭ ‬در‭ ‬تطابق‭ ‬است‭)‬،‭ ‬التهاب‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬برطرف‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬پاسخگويي‭ ‬به‭ ‬نيازهاي‭ ‬تجميع‭ ‬شده‭ ‬مشتريان‭ ‬ميزان‭ ‬رقابت‭ ‬قيمتي‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬نيز‭ ‬كاسته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬صنايع‭ ‬پايين‭ ‬دستي‭ ‬مي‭ ‬توانند‭ ‬با‭ ‬قيمت‭ ‬رقابتي‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تامين‭ ‬مواد‭ ‬خود‭ ‬اقدام‭ ‬نمايند‭.‬

همانگونه‭ ‬كه‭ ‬گفته‭ ‬شد،‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نوع‭ ‬نساجي‭ ‬در‭ ‬انواع‭ ‬مختلفي‭ ‬عرضه‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬۵‭ ‬نوع‭ ‬اصلي‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬توسط‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬منظم‭ ‬توليد‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭: ‬

‭- ‬چيپس‭ ‬نيمه‭ ‬مات TG 641 – SD

‭- ‬چيپس‭ ‬نيمه‭ ‬مات‭ ‬TG 645 – SD

‭- ‬چيپس‭ ‬فوق‭ ‬براق‭ ‬TG 641 – SB

‭- ‬چيپس‭ ‬فوق‭ ‬براق TG 645 – SB

‭- ‬چيپس‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬TG‭ ‬۶۴۱‭ -‬ MOD

در‭ ‬خصوص‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نوع‭ ‬بطري‭ ‬نيز‭ ‬مهمترين‭ ‬انواع‭ ‬عرضه‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭: ‬چيپس‭ ‬BG731،‭ ‬BG732،‭ ‬BG735،‭ ‬BG781،‭ ‬BG785،‭ ‬BG821،‭ ‬BG825،‭ ‬BG841‭ ‬و‭ ‬BG845

علاوه‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬محدودي‭ ‬نيز‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نوع‭ ‬فيلم‭ ‬با‭ ‬كد‭ ‬FG641‭ ‬نيز‭ ‬عرضه‭ ‬مي‭ ‬نمايد‭.‬

در‭ ‬سه‭ ‬بخش‭ ‬مجزا‭ ‬از‭ ‬جدول‭ ‬۳‭ ‬نسبت‭ ‬بين‭ ‬ميزان‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضاي‭ ‬چيپس‭ ‬هاي‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نوع‭ ‬نساجي‭ ‬(TG)،‭ ‬نوع‭ ‬بطري‭ ‬(BG)‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬فيلم‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۶‭ ‬و‭ ‬۱۳۹۷‭ ‬درج‭ ‬گرديده‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬سهولت‭ ‬مقايسه‭ ‬ستوني‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬۹‭ ‬ماهه‭ ‬ابتدايي‭ ‬سال‭ ‬۹۶‭ ‬مشخص‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مقايسه‭ ‬آنرا‭ ‬با‭ ‬زمان‭ ‬مشابه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۷‭ ‬تسهيل‭ ‬مي‭ ‬نمايد‭.‬

همانگونه‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬آمار‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬جدول‭ ‬۳‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۶‭ ‬ميزان‭ ‬عرضه‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نوع‭ ‬نساجي‭ ‬درحدود‭ ‬۷۸‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬ميزان‭ ‬تقاضا‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬قاعدتاً‭ ‬بايستي‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬ايجاد‭ ‬رسوبي‭ ‬در‭ ‬انبارهاي‭ ‬شركت‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬گردد‭ ‬كه‭ ‬البته‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آمارهاي‭ ‬صادرات‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نوع‭ ‬نساجي‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬جدول‭ ‬شماره‭ ‬۸‭ ‬كه‭ ‬نشان‭ ‬دهنده‭ ‬صادراتي‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۸۵‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬مقاصدي‭ ‬نظير‭ ‬كشور‭ ‬هندوستان‭ ‬است،‭ ‬مشخص‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬كليه‭ ‬اين‭ ‬اضافه‭ ‬عرضه‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬صادر‭ ‬گرديده‭ ‬است‭.‬

اما‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬بازه‭ ‬زماني‭ ‬شركتهاي‭ ‬نساجي‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬۵۶‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نوع‭ ‬نساجي‭ ‬نيز‭ ‬نموده‭ ‬اند‭.‬

مقايسه‭ ‬آمار‭ ‬عرضه‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬در‭ ‬۹‭ ‬ماهه‭ ‬ابتداي‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۶‭ (‬۲۶۸٫۶۴۲‭) ‬و‭ ‬۹‭ ‬ماهه‭ ‬ابتداي‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۷‭ (‬۲۰۰٫۹۸۶‭) ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬عرضه‭ ‬پتروشيمي‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاري‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬مشابه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۶۸‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬كمتر‭ ‬بوده‭ ‬است‭ (‬بطور‭ ‬متوسط‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬هفته‭ ‬۱۷۰۰‭ ‬تن‭ ‬كمتر‭ ‬بوده‭ ‬است‭) ‬كه‭ ‬احتمالاً‭ ‬اين‭ ‬مساله‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬التهاب‭ ‬بازار‭ ‬شدت‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

مقايسه‭ ‬آمار‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضاي‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نوع‭ ‬بطري‭ ‬نيز‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ميزان‭ ‬تقاضاي‭ ‬اين‭ ‬چيپس‭ ‬نيز‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۳‭ ‬برابر‭ ‬ميزان‭ ‬عرضه‭ ‬آن‭ ‬مي‭ ‬باشد‭. ‬البته‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬نيز‭ ‬اختلاف‭ ‬فاحشي‭ ‬بين‭ ‬ميزان‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضاي‭ ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬چيپس‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاري‭ ‬نيز‭ ‬تكرار‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬نكته‭ ‬بسيار‭ ‬عجيب‭ ‬صادرات‭ ‬۱۹‭ ‬هزار‭ ‬تني‭ ‬چيپس‭ ‬بطري‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬واردات‭ ‬۳۲‭ ‬هزار‭ ‬تني‭ ‬آن‭ ‬مي‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬جاي‭ ‬تامل‭ ‬دارد‭ (‬جداول‭ ‬۴‭ ‬و‭ ‬۸‭). ‬

شايان‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬ميزان‭ ‬عرضه‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬در‭ ‬۹‭ ‬ماه‭ ‬ابتدايي‭ ‬سال‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬بازه‭ ‬زماني‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاري‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۳۰‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬بيشتر‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بايستي‭ ‬شركت‭ ‬پتروشيمي‭ ‬برنامه‭ ‬اي‭ ‬اجرا‭ ‬نمايد‭ ‬تا‭ ‬حتي‭ ‬الامكان‭ ‬اين‭ ‬اختلاف‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬دهد‭.‬

در‭ ‬مجموع‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬براي‭ ‬انواع‭ ‬مختلف‭ ‬چيپس‭ ‬پليمري‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬ميليون‭ ‬تقاضا‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تقريباً‭ ‬به‭ ‬۶۰%‭ ‬آن‭ ‬توسط‭ ‬شركت‭ ‬پتروشيمي‭ ‬پاسخ‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

مقايسه‭ ‬آمارهاي‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬جداول‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ (‬جدول‭ ‬۳‭) ‬و‭ ‬آمارهاي‭ ‬جداول‭ ‬ميزان‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ (‬جدول‭ ‬۴‭ ‬و‭ ‬۸‭) ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬راهكاري‭ ‬كاهش‭ ‬بحران‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬ممنوع‭ ‬نمودن‭ ‬صادرات‭ ‬چيپس‭ ‬و‭ ‬آزاد‭ ‬نمودن‭ ‬واردات‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬تنظيم‭ ‬نمودن‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضاي‭ ‬بازار‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬بدين‭ ‬ترتيب‭ ‬بحران‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬كمبود‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬به‭ ‬زيرشاخه‭ ‬ها‭ ‬آن‭ ‬سرايت‭ ‬ننمايد‭.‬

لازم‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬برطبق‭ ‬آمار‭ ‬جدول‭ ‬۴‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۷۰‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬انواع‭ ‬مختفل‭ ‬نخ‭ ‬پلي‭ ‬استري‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۶‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬فعال‭ ‬سازي‭ ‬ظرفيت‭ ‬هاي‭ ‬نصب‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬راحتي‭ ‬مي‭ ‬توان‭ ‬اين‭ ‬ميزان‭ ‬نخ‭ ‬را‭ ‬داخل‭ ‬كشور‭ ‬توليد‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬آن‭ ‬بي‭ ‬نياز‭ ‬شد‭.‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬بيشترين‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬از‭ ‬بين‭ ‬انواع‭ ‬مختلف‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬چيپس‭ ‬نوع‭ ‬TG645SD مي‭ ‬باشد،‭ ‬نمودار‭ ‬قيمت‭ ‬اين‭ ‬ماده‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬مبناي‭ ‬كلي‭ ‬در‭ ‬شكل‭ ‬۹‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

همانگونه‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬نمودار‭ ‬نيز‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬انتهاي‭ ‬شهريور‭ ‬ماه‭ ‬كه‭ ‬سقف‭ ‬رقابت‭ ‬از‭ ‬معاملات‭ ‬اين‭ ‬كالا‭ ‬برداشته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬قيمت‭ ‬پايه‭ ‬مساوي‭ ‬قيمت‭ ‬ميانگين‭ ‬معامله‭ ‬در‭ ‬۴‭ ‬هفته‭ ‬گذشته‭ ‬اجرايي‭ ‬گشت،‭ ‬به‭ ‬يكباره‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬پليمري‭ ‬با‭ ‬جهش‭ ‬ناگهاني‭ ‬قيمت‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬۳‭ ‬برابر‭ ‬مواجه‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬قيمت‭ ‬معامله‭ ‬چيپس‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬كالا‭ ‬از‭ ‬محدوده‭ ‬۵‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬حد‭ ‬۱۶‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬نيز‭ ‬رسيد‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مدتي‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬تقريبي‭ ‬۱۴‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬تثبيت‭ ‬گرديد‭.‬

اين‭ ‬مساله‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬سو‭ ‬در‭ ‬واحدهاي‭ ‬ذوب‭ ‬ريسي‭ ‬مسائل‭ ‬از‭ ‬قبيل‭ ‬عدم‭ ‬توانايي‭ ‬تامين‭ ‬سرمايه‭ ‬در‭ ‬گردش‭ ‬را‭ ‬ايجاد‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر‭ ‬با‭ ‬انتقال‭ ‬اين‭ ‬افزايش‭ ‬قيمت‭ ‬به‭ ‬واحدهاي‭ ‬پايين‭ ‬دستي‭ ‬بافندگي‭ ‬كه‭ ‬معمولاً‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬كوچك‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬مالي‭ ‬بالايي‭ ‬برخوردار‭ ‬نيستند‭ ‬سبب‭ ‬گرديد‭ ‬كه‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬متوقف‭ ‬گردند‭ ‬و‭ ‬مسائلي‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬بازار‭ ‬پارچه‭ ‬را‭ ‬ايجاد‭ ‬نمود‭.‬

البته‭ ‬اين‭ ‬افزايش‭ ‬قيمت‭ ‬سبب‭ ‬گرديد‭ ‬تا‭ ‬حجم‭ ‬زيادي‭ ‬از‭ ‬تقاضاي‭ ‬كاذب‭ ‬بازار‭ ‬بورس‭ ‬نيز‭ ‬كاهش‭ ‬يافته‭ ‬و‭ ‬ميزان‭ ‬تقاضا‭ ‬به‭ ‬زير‭ ‬۱۰‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هفته‭ ‬كاهش‭ ‬يابد‭.‬

شايان‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نساجي‭ ‬كه‭ ‬داراي‭ ‬ويسكوزيته‭ ‬ذاتي‭ ‬‭(‬IV)‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬۰‭.‬۶۴‭ ‬مي‭ ‬باشد،‭ ‬در‭ ‬تعدادي‭ ‬از‭ ‬كاربردهاي‭ ‬نساجي‭ ‬نيازمند‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬چيپس‭ ‬با‭ ‬ويسكوزيته‭ ‬بالاتر‭ ‬نظير‭ ‬۰‭.‬۷۸‭ ‬و‭ ‬۰‭.‬۸۲‭ ‬مي‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬گستره‭ ‬محصولات‭ ‬پتروشيمي‭ ‬شهيد‭ ‬تندگويان‭ ‬اين‭ ‬محصولات‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬چيپس‭ ‬نوع‭ ‬بطري‭ ‬طبقه‭ ‬بندي‭ ‬مي‭ ‬شوند‭.‬

در‭ ‬كنار‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬نخهاي‭ ‬فيلامنتي‭ ‬و‭ ‬الياف‭ ‬استيپل‭ ‬پلي‭ ‬استري،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ورود‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬طي‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخير‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬نخ‭ ‬فيلامنت‭ ‬BCF كه‭ ‬محصول‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬خاص‭ ‬جهت‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬صنايع‭ ‬توليد‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬و‭ ‬موكت‭ ‬تافتينگ‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬مي‭ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬عمدتاً‭ ‬مصرف‭ ‬كننده‭ ‬گرانول‭ ‬پلي‭ ‬پروپيلن‭ ‬بودند‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬جديد‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬ماشين‭ ‬آلات‭ ‬توليد‭ ‬نخ‭ ‬BCF‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬از‭ ‬كشورهاي‭ ‬سوئيس‭ ‬و‭ ‬ايتاليا‭ ‬حركت‭ ‬نمودند‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬تامين‭ ‬ويژگي‭ ‬هاي‭ ‬خاص‭ ‬ارتجاعيت‭ ‬و‭ ‬جهندگي‭ ‬نخ‭ ‬نيازمند‭ ‬به‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬با‭ ‬ويسكوزيته‭ ‬بالاتر‭ ‬مي‭ ‬باشيم‭ ‬به‭ ‬ناچار‭ ‬اين‭ ‬شركتها‭ ‬از‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نوع‭ ‬بطري‭ ‬براي‭ ‬توليد‭ ‬نخ‭ ‬BCF‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬استفاده‭ ‬مي‭ ‬نمايند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آمار‭ ‬فوق‭ ‬ظرفيت‭ ‬آنها‭ ‬لحاظ‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬

علاوه‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬الياف‭ ‬توخالي‭ ‬(Hollow)‭ ‬نيز‭ ‬گاهاً‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬افزايش‭ ‬كيفيت‭ ‬ارتجاعيت‭ ‬محصول‭ ‬خود‭ ‬ناچار‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬تركيبي‭ ‬از‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬با‭ ‬ويسكوزيته‭ ‬بالاتر‭ ‬يا‭ ‬همان‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نوع‭ ‬بطري‭ ‬مي‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬ظرفيت‭ ‬مصرف‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬بايستي‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬چيپس‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬بطري‭ ‬لحاظ‭ ‬نمود‭.‬

تهيه‭ ‬و‭ ‬تنظيم‭: ‬دكتر‭ ‬شاهين‭ ‬كاظمي‭ –  ‬دكتري‭ ‬مهندسي‭ ‬شيمي‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬علوم‭ ‬الياف‭ – ‬عضو‭ ‬هيئت‭ ‬مديره‭ ‬انجمن‭ ‬صنايع‭ ‬نساجي‭ ‬ايران

برچسب ها

Admin

فارغ التحصیل رشته تکنولوژی نساجی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن