اخبار فرش ماشینیاسلاید شو

رشد ۳/۴ درصدی تولید منسوجات بی بافت اروپا در سال ۲۰۱۷

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

آمار‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬سازمان‭ ‬EDANA‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬صنعت‭ ‬منسوجات‭ ‬بي‭ ‬بافت‭ ‬نشاندهنده‭ ‬پويايي‭ ‬و‭ ‬دوام‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۷‭ ‬توليد‭ ‬بي‭ ‬بافت‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬بيشترين‭ ‬ميزان‭ ‬افزايش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حجم‭ ‬توليد‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬توانسته‭ ‬با‭ ‬رشد‭ ‬۳‭/‬۴‭ ‬درصدي‭ ‬توليدي‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۲‭.‬۵۴۴‭.‬۴۵۰‭ ‬تن‭ ‬با‭ ‬گردش‭ ‬مالي‭ ‬معادل‭  ‬۷‭,‬۸۶۹‭ ‬ميليون‭ ‬يورو‭ (‬۶/۵‭ +‬درصد‭ ) ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬كند‭. ‬توليد‭ ‬نهايي‭ ‬اتحاديه‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬۲‭ ‬ميليون‭ ‬تن‭ ‬است‭.‬

Jacques Prigneaux‭ ‬مدير‭ ‬تحليل‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬اقتصادي‭ ‬سازمان‭ ‬EDANA‭ ‬گفت‭: ‬“ما‭ ‬همچنان‭ ‬تغييرات‭ ‬مورد‭ ‬انتظار‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬اروپا‭ ‬را‭ ‬رصد‭ ‬مي‭ ‬كنيم‭. ‬هرچند‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬كشورهايي‭ ‬مانند‭ ‬فرانسه‭ ‬و‭ ‬بنلوكس‭ (‬مجموعه‭ ‬كشورهاي‭ ‬هلند،‭ ‬بلژيك‭ ‬و‭ ‬لوكزامبرگ‭) ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬ثبات‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬رشد‭ ‬بودند،‭ ‬اما‭ ‬تعداد‭ ‬بيشتري‭ ‬در‭ ‬كشورهايي‭ ‬مانند‭ ‬يونان،‭ ‬روماني،‭ ‬چك،‭ ‬اسلواني،‭ ‬انگلستان‭ ‬و‭ ‬ايرلند‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬رشد‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‭ ‬اي‭ ‬داشته‭ ‬اند‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬بين‭ ‬شاخص‭ ‬ترين‭ ‬كشور،‭ ‬تركيه‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬نرخ‭ ‬رشد‭ ‬دورقمي‭ ‬را‭ ‬رقم‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬روسيه‭ ‬با‭ ‬نرخ‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬انتظار،‭ ‬يعني‭ ‬نرخ‭ ‬رشد‭ ‬۹‭ ‬درصدي‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬

روند‭ ‬واگرا‭ ‬براي‭ ‬پروسه‭ ‬هاي‭ ‬مختلف‭ ‬توليد

روند‭ ‬واگرا‭ ‬بين‭ ‬فرآيندهاي‭ ‬مختلف‭ ‬توليد‭ ‬نيز‭ ‬مشاهده‭ ‬شد‭.‬ه‭ ‬است‭. ‬توليد‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬Wet-laid‭ ‬مهمترين‭ ‬نرخ‭ ‬رشد‭ (‬۲/۱۰‭ + ‬درصد‭) ‬را‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬خود‭ ‬ثبت‭ ‬كرد‭. ‬اين‭ ‬رشد‭ ‬به‭ ‬ين‭ ‬دليل‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬عمد‭ ‬خطوط‭ ‬جديد‭ ‬نصب‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كامل‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۷‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گرفته‭ ‬شدند‭. ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬از‭ ‬web-formation‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬نشاندهنده‭ ‬۹‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬توليدات‭ ‬بي‭ ‬بافتها‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬است‭. ‬توليد‭ ‬بي‭ ‬بافت‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬Short-fibre airlaid‭ ‬با‭ ‬رشد‭ ‬قابل‭ ‬قبولي‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۳‭/‬۱‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۷‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬توليدات‭ ‬بي‭ ‬بافت‭ ‬ها‭ ‬بر‭ ‬پايه‭ ‬پليمر‭ (‬spunmelt and‭ ‬assimilated)‭ ‬رشد‭ ‬قبل‭ ‬توجهي‭ ‬حدود‭ ‬۲‭/‬۴‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬تناژ‭ ‬و‭ ‬۳‭/‬۴‭ ‬درصدي‭ ‬در‭ ‬متراژ‭ (‬sqm‭)‬‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬اند‭. ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬از‭ ‬الياف‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬الياف‭ ‬بي‭ ‬بافت‭ ‬اروپا‭ ‬موقعيت‭ ‬پيشتازي‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سهم‭ ‬بازار‭ ‬۴۱‭ ‬درصدي‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬وزني‭ ‬و‭ ‬۶۵‭ ‬درصدي‭ ‬از‭ ‬سطوح‭ ‬به‭ ‬كاربرده‭ ‬شده،‭ ‬موقعيت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬بي‭ ‬بافت‭ ‬ها‭ ‬تضمين‭ ‬و‭ ‬تاييد‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬ميزان‭ ‬كلي‭ ‬توليدات‭ ‬محصولات‭ ‬spunmelt‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۷‭ ‬معادل‭ ‬۱‭.‬۰۵۶‭.‬۴۹۴‭ ‬تن‭ (‬۴۸٫۴۴۸‭ ‬mio sqm)‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬توليد‭ ‬بي‭ ‬بافت‭ ‬هاي‭ ‬Drylaid هم‭ ‬معادل‭ ‬۱‭.‬۰۵۶‭.‬۷۴۲‭ ‬تن‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬نشانگر‭ ‬رشد‭ ‬۶‭/‬۳‭ ‬درصدي‭ ‬در‭ ‬تناژ‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬مي‭ ‬باشد‭.‬

رشد‭ ‬۳‭/‬۴‭ ‬درصدي‭ ‬توليد‭ ‬منسوجات‭  ‬بي‭ ‬بافت‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۷

اگرچه‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬هدف‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬اصلي‭ ‬توليد‭ ‬الياف‭ ‬بي‭ ‬بافت‭ ‬به‭ ‬كارگيري‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬محصولات‭ ‬بهداشتي‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬۸‭/‬۲۹‭ ‬درصد‭ ‬سهم‭ ‬بازار‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬وزني‭ ‬ركورد‭ ‬رشد‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬براي‭ ‬منسوجات‭  ‬بي‭ ‬بافت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬هاي‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬غير‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬بهداشتي‭ ‬را‭ ‬ثبت‭ ‬مي‭ ‬كند‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬رشد‭ ‬۲‭/‬۱۳‭ ‬درصدي‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬پزشكي،‭ ‬۱۳‭ ‬درصدي‭ ‬در‭ ‬صنايع‭ ‬اتومبيل‭ ‬و‭ ‬خودروسازي‭ ‬و‭ ‬۲۱‭ ‬درصدي‭ ‬در‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬صنايع‭ ‬الكترونيك‭ ‬صحت‭ ‬اين‭ ‬مطلب‭ ‬را‭ ‬تاييد‭ ‬مي‭ ‬كند‭.‬

بي‭ ‬بافت‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬بازارهاي‭ ‬دستمال‭ ‬مرطوب‭ ‬هم‭ ‬فروخته‭ ‬مي‭ ‬شوند،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۶‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬چنين‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬فروش‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افزايش‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬۵‭/‬۴‭ ‬درصدي‭ ‬در‭ ‬تناژ‭ ‬و‭ ‬۷‭/‬۵‭ ‬درصدي‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

Pierre Wiertz‭ ‬مديركل‭ ‬سازمان‭ ‬EDANA‭ ‬گفت‭:‬”‭ ‬براي‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬چهل‭ ‬سال‭ ‬آمارهاي‭ ‬سالانه‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬EDANA جامع‭ ‬ترين‭ ‬آمار‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬كه‭ ‬اصلي‭ ‬ترين‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬ترين‭ ‬منبع‭ ‬براي‭ ‬كسب‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬شركت‭ ‬ها،‭ ‬اعضاي‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬منتشر‭ ‬كرده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دادن‭ ‬بينشي‭ ‬بي‭ ‬نظير‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬راه‭ ‬كسب‭ ‬و‭ ‬كارشان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬كمك‭ ‬مي‭ ‬كند‭.‬

هم‭ ‬چنين‭ ‬يك‭ ‬گزارش‭ ‬تفكيك‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬جزئيات‭ ‬كامل‭ ‬از‭  ‬آمار‭ ‬سالانه‭ ‬منحصرا‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬عضو‭ ‬EDANA‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مزاياي‭ ‬عضويت‭ ‬در‭ ‬شبكه‭ ‬ماست‭. ‬اعضا‭ ‬همچنين‭ ‬مي‭ ‬توانيد‭ ‬به‭ ‬نموداري‭ ‬آمار‭ ‬منتشره‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬راحتي‭ ‬در‭ ‬اپليكيشن‭  EDANA Statistics App‭ ‬دسترسي‭ ‬پيدا‭ ‬كنند‭.‬

[instagram-feed]

دانلود كاتالوگ فرش ماشينی شرکت فيضی امریکا

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن