دموتکس ۲۰۱۹ ، اسف بار ترین دموتکس تاریخ برای ایرانیان

نمايشگاه‭ ‬دموتكس‭ ‬آلمان‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬۱۱‭ ‬تا‭ ‬۱۴‭ ‬ژانويه‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬هانوفر‭ ‬برگزار‭ ‬گرديد‭. ‬اين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬كه‭ ‬هرساله‭ ‬با‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬حرارت‭ ‬زيادي‭ ‬برگزار‭ ‬مي‭ ‬شد‭ ‬امسال‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬هواي‭ ‬غريبي‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬سكون‭ ‬عمومي‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬نمايشگاه‭ ‬حاكم‭ ‬بود‭ ‬فضاي‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬نيز‭ ‬بسيار‭ ‬نا‭ ‬اميد‭ ‬كننده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬چندين‭ ‬شركت‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬مطرح‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ايران‭ ‬كه‭ ‬مهمترين‭ ‬آنها‭ ‬ستاره‭ ‬كوير‭ ‬يزد‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬مشهد‭ ‬بودند‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬امسال‭ ‬انصراف‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬مديران‭ ‬اين‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬براي‭ ‬بازديد‭ ‬به‭ ‬نمايشگاه‭ ‬آمدند‭. ‬مهمترين‭ ‬مشكلات‭ ‬امسال‭ ‬كه‭ ‬دموتكس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كام‭ ‬ايراني‭ ‬ها‭ ‬تلخ‭ ‬كرد‭ ‬وضعيت‭ ‬نا‭ ‬بسامان‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬دلار،‭ ‬عدم‭ ‬حمايت‭ ‬هاي‭ ‬دولتي،‭ ‬افق‭ ‬تاريك‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬كشور،‭ ‬مشكلات‭ ‬در‭ ‬حمل‭ ‬بار‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬انتقالات‭ ‬مالي‭ ‬و‭ ‬تامين‭ ‬دشوار‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬ارز‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ميرسد‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬منوال‭ ‬پيش‭ ‬برود‭ ‬در‭ ‬سالهاي‭ ‬بعد‭ ‬كم‭ ‬كم‭ ‬ميزان‭ ‬مشاركت‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صفر‭ ‬برساند‭. ‬برخي‭ ‬از‭ ‬كارشناسان‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬اعتقاد‭ ‬داشتند‭ ‬حضور‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬با‭ ‬شرايط‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬و‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬ميلياردي‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬وجه‭ ‬توجيه‭ ‬اقتصادي‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬مي‭ ‬توانستند‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شرايط‭ ‬راه‭ ‬هاي‭ ‬جايگزيني‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬بازاريابي‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬مشتريان‭ ‬خود‭ ‬پيدا‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬ارزان‭ ‬تر‭ ‬و‭  ‬كاراتر‭ ‬باشد‭. ‬

عدم‭ ‬حضور‭ ‬ستاره‭ ‬كوير‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬مشهد‭ ‬كه‭ ‬جمعا‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬۴۰‭ ‬دوره‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هانوفر‭ ‬غرفه‭ ‬گذار‭ ‬بوده‭ ‬اند‭ ‬واكنش‭ ‬هاي‭ ‬مختلفي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬ساير‭ ‬ايراني‭ ‬هاي‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬اين‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬را‭ ‬منطقي‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬ديگر‭ ‬آنرا‭ ‬تصميمي‭ ‬نادرست‭ ‬دانستند‭. ‬

به‭ ‬عقيده‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬كنندگان‭ ‬و‭ ‬بازديدكنندگان‭ ‬افزايش‭ ‬شعبات‭ ‬دموتكس‭ ‬در‭ ‬تركيه،‭ ‬شانگهاي،‭ ‬آمريكا‭ ‬و‭ ‬مكزيك‭ ‬موجب‭ ‬كاهش‭ ‬اهميت‭ ‬دموتكس‭ ‬هانوفر‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هرچند‭ ‬شايد‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مالي‭ ‬به‭ ‬سود‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬پخش‭ ‬شدن‭ ‬تعداد‭ ‬بازديد‭ ‬كنندگان‭ ‬و‭ ‬غرفه‭ ‬گذاران‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬هاي‭ ‬مختلف‭ ‬جهان‭ ‬چندان‭ ‬خوشايند‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬غرفه‭ ‬گذاران‭ ‬نباشد‭. ‬

دموتكس‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬برگزاري‭ ‬و‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬سازماندهي‭ ‬مانند‭ ‬هميشه‭ ‬عالي‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬نقص‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬قرارداشت‭. ‬امسال‭ ‬نيز‭ ‬مانند‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۸‭ ‬نحوه‭ ‬چينش‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬هاي‭ ‬كالايي‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬فرش‭ ‬دستباف‭ ‬در‭ ‬ورودي‭ ‬شمالي‭ ‬قرارداشتند‭. ‬

طبق‭ ‬اعلام‭ ‬شركت‭ ‬برگزاركننده‭ ‬نمايشگاه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬۱۴۰۰‭ ‬شركت‭ ‬از‭ ‬۶۰‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬حاضر‭ ‬بوده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۷۰‭ ‬درصد‭ ‬بازديدكنندگان‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬آلمان‭ ‬به‭ ‬نمايشگاه‭ ‬آمدند‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬گزارش‭ ‬كوتاه‭ ‬سعي‭ ‬كرده‭ ‬ايم‭ ‬نظرات‭ ‬حاضرين‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمع‭ ‬و‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬برسانيم‭: ‬

مهندس‭ ‬نيكزاد‭ – ‬شركت‭ ‬فرش‭ ‬نيكزاد‭ :‬

دموتکس ۲۰۱۹ ، اسف بار ترین دموتکس تاریخ برای ایرانیانمهندس‭ ‬نيكزاد‭ ‬مدير‭ ‬عامل‭ ‬شركت‭ ‬هنركده‭ ‬نيكزاد‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬ششمين‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬دموتكس‭ ‬حاضر‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارد‭ ‬نمايشگاه‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬زير‭ ‬سايه‭ ‬سنگين‭ ‬تحريم‭ ‬ها‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬ايراني‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬مشكلات‭ ‬متعدد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬رقبا‭ ‬كمرنگ‭ ‬تر‭ ‬است‭. ‬

ايشان‭ ‬ادامه‭ ‬مي‭ ‬دهد‭ : ‬متاسفانه‭ ‬امسال‭ ‬چندين‭ ‬شركت‭ ‬بزرگ‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬حضور‭ ‬نيافتند‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬براي‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ما‭ ‬بسيار‭ ‬نا‭ ‬اميد‭ ‬كننده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬دليل‭ ‬حضور‭ ‬كمرگ‭ ‬ايرانيها‭ ‬و‭ ‬تحريم‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مشكلات‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ترك‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬گرفتن‭ ‬بازار‭ ‬ايران‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬همين‭ ‬سهم‭ ‬كوچك‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬بدهند‭ ‬ديگر‭ ‬دليلي‭ ‬براي‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬علت‭ ‬حضور‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬مشترياني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سالهاي‭ ‬گذشته‭ ‬پيداكرده‭ ‬ايم‭ ‬و‭ ‬مجبور‭ ‬بوديم‭ ‬براي‭ ‬حفظ‭ ‬مشتريان‭ ‬و‭  ‬نتيجه‭ ‬گيري‭ ‬از‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬زيادي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬۵‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬داشته‭ ‬ايم‭ ‬و‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬نيازهاي‭ ‬مشتريان‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬حضور‭ ‬يابيم‭.‬

متاسفانه‭ ‬صادرات‭ ‬تقريبا‭ ‬غير‭ ‬ممكن‭ ‬شده‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬نخ‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دلار‭ ‬۱۴۰۰۰‭ ‬توماني‭ ‬از‭ ‬پتروشيمي‭ ‬ها‭ ‬بخريم،‭ ‬با‭ ‬دلار‭ ‬۱۱۰۰۰‭ ‬توماني‭ ‬فرش‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬مي‭ ‬گويد‭ ‬بايد‭ ‬دلار‭ ‬را‭ ‬۸۰۰۰‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬بدهيد‭! ‬متاسفانه‭ ‬فشار‭ ‬زيادي‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬توليدكننده‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬صنايع‭ ‬كوچك‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬كه‭ ‬بار‭ ‬اشتغال‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دوش‭ ‬مي‭ ‬كشند‭ ‬بيشتر‭ ‬مشكل‭ ‬دارند‭.‬

ايشان‭ ‬همچنين‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬محصولات‭ ‬ارايه‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬نيز‭ ‬گفت‭:‬‌‭ ‬ما‭ ‬امسال‭ ‬محصولات‭ ‬جديد‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬لايت‭ ‬كارپت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمايشگاه‭ ‬آورديم‭ ‬كه‭ ‬داراي‭ ‬ويژگي‭ ‬هاي‭ ‬بسيار‭ ‬ويژه‭ ‬اي‭ ‬هستند‭. ‬اين‭ ‬فرش‭ ‬ها‭ ‬بسيار‭ ‬سبك،‭ ‬زيبا،‭ ‬قابل‭ ‬بسته‭ ‬بندي‭ ‬و‭ ‬حمل‭ ‬راحت،‭ ‬ضد‭ ‬آلرژي،‭ ‬آسم‭ (‬به‭ ‬دليل‭ ‬پرز‭ ‬دار‭ ‬نبودن‭) ‬و‭ ‬البته‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬خاب‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬فرش‭ ‬بسيار‭ ‬شبيه‭ ‬به‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬دستباف‭ ‬هستند‭. ‬لايت‭ ‬كارپت‭ ‬ها‭ ‬براي‭ ‬زندگي‭ ‬امروز‭ ‬طراحي‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬سعي‭ ‬كرده‭ ‬ايم‭ ‬طراحي‭ ‬هاي‭ ‬اصيل‭ ‬و‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬طرحي‭ ‬متفاوت‭ ‬ارايه‭ ‬دهيم‭. ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهان‭ ‬بي‭ ‬نظير‭ ‬است‭ ‬،‭ ‬فقط‭ ‬توسط‭ ‬شركت‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬توليد‭ ‬مي‭ ‬شود،‭ ‬اين‭ ‬فرش‭ ‬ها‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بافته‭ ‬شدن‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬ماشين‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬يك‭ ‬لايه‭ ‬نان‭ ‬وون‭ ‬كه‭ ‬ضد‭ ‬لغزش‭ ‬يا‭ ‬آنتي‭ ‬اسليپ‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬چسبانده‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬ما‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬توانسته‭ ‬اين‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ايتاليا،‭ ‬آلمان،‭ ‬روسيه،‭ ‬عراق،‭ ‬برزيل‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬كشور‭ ‬ديگر‭ ‬صادر‭ ‬كنيم‭. ‬با‭ ‬همه‭ ‬مشكلات‭ ‬عقب‭ ‬نشسته‭ ‬ايم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تلاش‭ ‬ادامه‭ ‬مي‭ ‬دهيم‭ ‬تا‭ ‬مشكلات‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬كنيم‭.‬

خانم‭ ‬نيلوفر‭ ‬عباسي‭ – ‬شركت‭ ‬نيل‭ ‬ديزاين

شركت‭ ‬نيل‭ ‬ديزاين‭ ‬براي‭ ‬اولين‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬حضور‭ ‬يافت‭. ‬خانم‭ ‬عباسي‭ ‬كه‭ ‬حدود‭ ‬۱۷‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬طراحي‭ ‬فرش‭ ‬فعاليت‭ ‬دارند‭ ‬تحصيلات‭ ‬دانشگاهي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬فرش‭ ‬گذرانده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬فرش‭ ‬دستباف‭ ‬و‭ ‬ماشيني‭ ‬فعاليت‭ ‬دارد‭. ‬ايشان‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬حضور‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬غرفه‭ ‬گذار‭ ‬به‭ ‬خبرنگار‭ ‬مجله‭ ‬كهن‭ ‬گفت‭: ‬هدف‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬ارتقاء‭ ‬كارها‭ ‬و‭ ‬پيشرفت‭ ‬و‭ ‬معرفي‭ ‬طرح‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬نقشه‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬‭ ‬ما‭ ‬بيشتر‭ ‬برروي‭ ‬طراحي‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬دستباف‭ ‬مدرن‭ ‬تمركز‭ ‬داريم‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬مي‭ ‬كنم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬كمبود‭ ‬بسيار‭ ‬زيادي‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬متاسفانه‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬مدرن‭ ‬دستباف‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬كپي‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬طرحهاي‭ ‬مدرن‭  ‬اروپايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تاريخ‭ ‬مصرف‭ ‬آنها‭ ‬نيز‭ ‬گذشته‭ ‬است،‭ ‬خوشبختانه‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬طراحان‭ ‬بسيار‭ ‬قوي‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كلاسيك‭ ‬داريم‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مدرن‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬ريسك‭ ‬پذيري‭ ‬پايين‭ ‬توليد‭ ‬كنندگان‭ ‬به‭ ‬طراحان‭ ‬ميدان‭ ‬داده‭ ‬نمي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬اصلا‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مدرن‭ ‬پيشرفت‭ ‬نكرده‭ ‬ايم‭. ‬اين‭ ‬فرهنگ‭ ‬از‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬به‭ ‬فرش‭ ‬دستباف‭ ‬هم‭ ‬منتقل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬علاقه‭ ‬دارند‭ ‬منتظر‭ ‬بمانند‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬موفق‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬كپي‭ ‬كنند‭.  ‬در‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬مدرني‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬ارايه‭ ‬مي‭ ‬دهيم‭ ‬سعي‭ ‬كرده‭ ‬ايم‭ ‬المان‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬موتيف‭ ‬هاي‭ ‬اصيل‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬ياد‭ ‬نبريم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬مدرن‭ ‬كه‭ ‬هنر‭ ‬اصيل‭ ‬ايراني‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬نهفته‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬قرارداده‭ ‬ايم‭. ‬متاسفانه‭ ‬برخي‭ ‬فكر‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬طرح‭ ‬مدرن‭ ‬يعني‭ ‬زيرپاگذاشتن‭ ‬همه‭ ‬اصول‭ ‬و‭ ‬قوانين‭ ‬طراحي‭ ‬ايراني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬درست‭ ‬نيست‭.  ‬اصولا‭ ‬طراحي‭ ‬يك‭ ‬فرش‭ ‬مدرن‭ ‬از‭ ‬آنجايي‭ ‬چالش‭ ‬برانگيز‭ ‬تر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬محدوديت‭ ‬بيشتري‭ ‬در‭ ‬تعداد‭ ‬رنگ‭ ‬داريد‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬طرح‭ ‬مدرن‭ ‬تنها‭ ‬دو‭ ‬يا‭ ‬سه‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬گاها‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬خانواده‭ ‬رنگي‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬خلق‭ ‬يك‭ ‬طرح‭ ‬موفق‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬تصوير‭ ‬سازي‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬تخيل‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬دانستن‭ ‬اصول‭ ‬و‭ ‬مباني‭ ‬قوي‭ ‬توسط‭ ‬طراح‭ ‬دارد‭. ‬چالش‭ ‬مهم‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬طراحي‭ ‬فرش‭ ‬مدرن‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬فرش‭ ‬ها‭ ‬تاريخ‭ ‬مصرف‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬مانند‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬كلاسيك‭ ‬هميشه‭ ‬خريدار‭ ‬ندارند‭. ‬

اقاي‭ ‬سودايي‭ – ‬شركت‭ ‬فرش‭ ‬زرتشت‭ ‬

اقاي‭ ‬سودايي‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬فرش‭ ‬زرتشت‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬ششمين‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬حضور‭ ‬يافته‭ ‬است‭ ‬نمايشگاه‭ ‬امسال‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬هاي‭ ‬پيش‭ ‬ساكن‭ ‬تر‭ ‬توصيف‭ ‬كرد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬امر‭ ‬مهم‭ ‬دانست‭. ‬ايشان‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬برخي‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬امسال‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬اين‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬تصميم‭ ‬اشتباهي‭ ‬گرفتند‭ ‬و‭ ‬حتما‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬حتي‭ ‬با‭ ‬غرفه‭ ‬اي‭ ‬كوچك‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬حاضر‭ ‬مي‭ ‬شدند‭. ‬علت‭ ‬حضور‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬تنها‭ ‬ملاقات‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬مشتريان‭ ‬قديمي‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬جهت‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬حائز‭ ‬اهميت‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬غرفه‭ ‬شركت‭ ‬فرش‭ ‬زرتشت‭ ‬خبري‭ ‬از‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬مدرن‭ ‬نبود‭ ‬وقتي‭ ‬دليل‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آقاي‭ ‬سودايي‭ ‬جويا‭ ‬شدم‭ ‬ايشان‭ ‬اينگونه‭ ‬پاسخ‭ ‬داد‭: ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬ايراني‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬وجه‭ ‬نبايد‭ ‬وارد‭ ‬بحث‭ ‬مدرن‭ ‬شوند‭. ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ترك‭ ‬نمي‭ ‬توانند‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬كلاسيك‭ ‬موفق‭ ‬باشند‭. ‬قطعا‭ ‬وقتي‭ ‬خريداري‭ ‬وارد‭ ‬يك‭ ‬غرفه‭ ‬ايراني‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬براي‭ ‬ديدن‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬كلاسيك‭ ‬مي‭ ‬آيد‭ ‬نه‭ ‬مدرن‭. ‬

اقاي‭ ‬سودايي‭ ‬حضور‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬تازه‭ ‬وارد‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬را‭ ‬اصلا‭ ‬توصيه‭ ‬نمي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرايط‭ ‬موجود‭ ‬اگر‭ ‬شركتي‭ ‬بخواهد‭ ‬براي‭ ‬اولين‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬حاضر‭ ‬شود‭ ‬هيچ‭ ‬گونه‭ ‬توجيه‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬منطقي‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭. ‬

اقاي‭ ‬مهندس‭ ‬علاقه‭ ‬بند‭ –  ‬شركت‭ ‬ايران‭ ‬ديبا‭ ‬

دموتکس ۲۰۱۹ ، اسف بار ترین دموتکس تاریخ برای ایرانیانشركت‭ ‬ايران‭ ‬ديبا‭ ‬براي‭ ‬سومين‭ ‬بار‭ ‬متوالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬دموتكس‭ ‬حاضر‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬طيف‭ ‬وسيعي‭ ‬از‭ ‬مستربچ‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬گريد‭ ‬هاي‭ ‬پليمرهاي‭ ‬پلي‭ ‬آميد،‭ ‬پلي‭ ‬پروپيلن،‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬و‭ … ‬كه‭ ‬براي‭ ‬نخ‭ ‬توليد‭ ‬نخ‭ ‬هاي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬و‭ ‬الياف‭ ‬استيپل‭ ‬براي‭ ‬توليد‭ ‬نان‭ ‬وون‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬موكت‭  ‬به‭ ‬كار‭ ‬ميرود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عرضه‭ ‬نمايش‭ ‬در‭ ‬آورد‭. ‬اقاي‭ ‬علاقه‭ ‬بند‭ ‬هدف‭ ‬اصلي‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬را‭ ‬برند‭ ‬سازي‭ ‬مي‭ ‬داند‭ ‬و‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬سنگين‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬بلند‭ ‬مدت‭ ‬مي‭ ‬داند‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬شركتي‭ ‬اصول‭ ‬بازاريابي‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬بداند‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬اين‭ ‬هزينه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬يافتن‭ ‬مشتريان‭ ‬جديد‭ ‬جبران‭ ‬كند‭.   ‬ايشان‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬جو‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬نمايشگاه‭ ‬گفت‭ : ‬نمايشگاه‭ ‬امسال‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬خلوت‭ ‬بودن‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬كيفيت‭ ‬بازديدكننده‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬خوبي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬متاسفانه‭ ‬مهمترين‭ ‬مساله‭ ‬اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬امسال‭ ‬حس‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬جو‭ ‬نااميدي‭ ‬شديد‭ ‬بر‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬تحريم‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬سخت‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬ناممكن‭ ‬شده‭ ‬صادرات‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬هزينه‭ ‬يك‭ ‬كانتينر‭ ‬فرش‭ ‬۲۰‭ ‬فوتي‭ ‬براي‭ ‬صادرات‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دريايي‭ ‬از‭ ‬بندر‭ ‬عباس‭ ‬به‭ ‬بندر‭ ‬سيدني‭ ‬استراليا‭ ‬تا‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬پيش‭ ‬۸۰۰‭ ‬دلار‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬اين‭ ‬مبلغ‭ ‬تنها‭ ‬براي‭ ‬حمل‭ ‬كانتينر‭ ‬تا‭ ‬بندر‭ ‬جبل‭ ‬علي‭ ‬كفايت‭ ‬مي‭ ‬كند‭. ‬دولت‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬وجه‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬حمايت‭ ‬جدي‭ ‬نمي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬عملا‭ ‬با‭ ‬خودتحريمي‭ ‬ها‭ ‬فقر‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬كشور‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬ايم‭. ‬صادرات‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬رگ‭ ‬حياتي‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬كارخانجات‭ ‬ما‭ ‬باشد،‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬متوسط‭ ‬هر‭ ‬كانتينر‭ ‬بار‭ ‬صادراتي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬درب‭ ‬كارخانه‭ ‬بيرون‭ ‬برود‭ ‬تا‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬حقوق‭ ‬كارگران‭ ‬كارخانه‭ ‬را‭ ‬تامين‭ ‬مي‭ ‬كند‭. ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬يك‭ ‬روند‭ ‬با‭ ‬ثبات‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنجايي‭ ‬كه‭ ‬بيشتر‭ ‬يك‭ ‬كشور‭ ‬وارد‭ ‬كننده‭ ‬هستيم‭ ‬تا‭ ‬صادر‭ ‬كننده‭ ‬زير‭ ‬ساخت‭ ‬هاي‭ ‬لازم‭ ‬براي‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬نداريم‭. ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬شاهد‭ ‬بوديم‭ ‬و‭ ‬هستيم‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬نداشتن‭ ‬زير‭ ‬ساخت‭ ‬هاي‭ ‬صادراتي‭ ‬كشورهاي‭ ‬رقيب‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬بازارهاي‭ ‬صادراتي‭ ‬ايران‭ ‬مانند‭ ‬قطر،‭ ‬روسيه،‭ ‬عراق‭ ‬،‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ … ‬را‭ ‬تسخير‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬تلنگر‭ ‬كوچك‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬مي‭ ‬گيرند‭. ‬متاسفانه‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬پشتيبان‭ ‬ندارند‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬ساير‭ ‬كشورهاي‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬توسعه‭ ‬تمام‭ ‬قد‭ ‬پشت‭ ‬توليد‭ ‬كننده‭ ‬و‭ ‬صادر‭ ‬كننده‭ ‬ايستاده‭ ‬اند‭. ‬صادرات‭ ‬مزاياي‭ ‬متعددي‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬ايجاد‭ ‬اشتغال،‭ ‬ارز‭ ‬آوري،‭ ‬افزايش‭ ‬سطح‭ ‬تكنولوژي‭  ‬و‭ ‬افزايش‭ ‬فرهنگ‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬مراوده‭ ‬با‭ ‬دنيا‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬

‭ ‬واژه‭ ‬ايران‭ ‬هراسي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬مي‭ ‬توان‭ ‬در‭ ‬اينجا‭ ‬تجربه‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬از‭ ‬مراوده‭ ‬با‭ ‬ايراني‭ ‬ها‭ ‬هراس‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬تفكر‭ ‬رسيده‭ ‬اند‭ ‬كه‭ ‬اصولا‭ ‬تجارت‭ ‬با‭ ‬ايران‭ ‬امكان‭ ‬پذير‭ ‬نيست‭. ‬اما‭ ‬از‭ ‬طرفي‭ ‬هم‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هايي‭ ‬مانند‭ ‬دموتكس‭ ‬يك‭ ‬نياز‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬مشتريان‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬بتوانند‭ ‬به‭ ‬شركت‭ ‬شما‭ ‬اعتماد‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬بدانند‭ ‬كه‭ ‬شركتي‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬هستيد‭. ‬حضور‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬بايد‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬نوآوري‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬محصولات‭ ‬جديد‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬فرشي‭ ‬فقط‭ ‬بخواهند‭ ‬با‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬نقشه‭ ‬بازي‭ ‬كنند‭ ‬نتايج‭ ‬خوبي‭ ‬كه‭ ‬جبران‭ ‬كننده‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬ميلياردي‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬باشد‭ ‬را‭ ‬بدست‭ ‬نخواهند‭ ‬آورد‭. ‬

اقاي‭ ‬مهندس‭ ‬علاقه‭ ‬بند‭ ‬كيفيت‭ ‬محصولات‭ ‬ارايه‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬ايران‭ ‬ديبا‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬را‭ ‬قابل‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬رقباي‭ ‬اروپايي‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭ : ‬كيفيت‭ ‬مستر‭ ‬بچ‭ ‬هاي‭ ‬ما‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬باكيفيت‭ ‬ترين‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬هاي‭ ‬با‭ ‬تكنولوژي‭ ‬روز‭ ‬اروپا‭ ‬توليد‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬دست‭ ‬كمي‭ ‬از‭ ‬نمونه‭ ‬هاي‭ ‬خارجي‭ ‬ندارد‭. ‬ما‭ ‬همواره‭ ‬سعي‭ ‬كرده‭ ‬ايم‭ ‬تا‭ ‬كيفيت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬كنيم‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬كمتر‭ ‬نيز‭ ‬بينجامد‭. ‬استراتژي‭ ‬ما‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬جنس‭ ‬با‭ ‬كيفيت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬روزي‭ ‬قرار‭ ‬باشد‭ ‬كيفيت‭ ‬را‭ ‬فدا‭ ‬كنيم‭ ‬ترجيح‭ ‬مي‭ ‬دهيم‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬حضور‭ ‬نداشته‭ ‬باشيم‭. ‬

اقاي‭ ‬روزبه‭ ‬مروج‭ – ‬نماينده‭ ‬سلرز‭ ‬در‭ ‬ايران

دموتکس ۲۰۱۹ ، اسف بار ترین دموتکس تاریخ برای ایرانیانبه‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬شركت‭ ‬هايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬امسال‭ ‬حضور‭ ‬نداشتند‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرايط‭ ‬موجود‭ ‬بر‭ ‬بازار‭ ‬جهاني‭ ‬تصميم‭ ‬بسيار‭ ‬درستي‭ ‬گرفته‭ ‬اند‭. ‬امسال‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كلي‭ ‬تعداد‭ ‬بازديد‭ ‬كننده‭ ‬كمتر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬فضاهاي‭ ‬خالي‭ ‬بيشتري‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬ديده‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬غرفه‭ ‬هاي‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬خارجي‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬متراژ‭ ‬همراه‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬و‭ ‬موكت‭ ‬و‭ ‬كلا‭ ‬كفپوش‭ ‬هاي‭ ‬نساجي‭ ‬ميزان‭ ‬نوآوري‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬تحولات‭ ‬آنقدر‭ ‬زياد‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬كشش‭ ‬چندين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬شعب‭ ‬مختلف‭ ‬دموتكس‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬شايد‭ ‬در‭ ‬كل‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مالي‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬شركت‭ ‬برگزار‭ ‬كننده‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬براي‭ ‬غرفه‭ ‬گذاران‭ ‬چندان‭ ‬نتيجه‭ ‬خوبي‭ ‬نداشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬شركتي‭ ‬بخواهد‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬اين‭ ‬رويدادها‭ ‬شركت‭ ‬كند‭ ‬به‭ ‬اجبار‭ ‬بايد‭ ‬هزينه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تقسيم‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬بازديدكنندگان‭ ‬نيز‭ ‬پخش‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭. ‬

متاسفانه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬صادرات‭ ‬بسيار‭ ‬سخت‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬راههاي‭ ‬جايگزين‭ ‬براي‭ ‬ادامه‭ ‬كار‭ ‬هستند‭. ‬برخي‭ ‬سعي‭ ‬كرده‭ ‬اند‭ ‬با‭ ‬تاسيس‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬سوم‭ ‬مانند‭ ‬آلمان،‭ ‬عمان،‭ ‬تركيه‭ ‬و‭ … ‬تحريم‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬دور‭ ‬بزنند‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬نامبرده‭ ‬انبار‭ ‬فرش‭ ‬تاسيس‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬اينها‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬اضافي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬كننده‭ ‬تحميل‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬تنها‭ ‬نقش‭ ‬يك‭ ‬مسكن‭ ‬موقت‭ ‬را‭ ‬بازي‭ ‬كند‭. ‬متاسفانه‭ ‬تحريم‭ ‬ها‭ ‬هرچند‭ ‬ظاهرا‭ ‬تنها‭ ‬توسط‭ ‬آمريكا‭ ‬اعمال‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬نفوذ‭ ‬بالاي‭ ‬اين‭ ‬كشور،‭ ‬بقيه‭ ‬كشورهاي‭ ‬جهان‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬تجارت‭ ‬با‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬ايرانيان‭ ‬هراس‭ ‬دارند‭.‬

اقاي‭ ‬مروج‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تحولات‭ ‬روي‭ ‬داده‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬چاپ‭ ‬ديجيتال‭ ‬به‭ ‬خبرنگار‭ ‬مجله‭ ‬كهن‭ ‬گفت‭: ‬نفوذ‭ ‬چاپ‭ ‬ديجيتال‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬ديده‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬روند‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬فيس‭ ‬تو‭ ‬فيس‭ ‬بايد‭ ‬كمي‭ ‬نگران‭ ‬باشند‭. ‬چاپ‭ ‬ديجيتال‭ ‬افزايش‭ ‬انعطاف‭ ‬پذيري‭ ‬در‭ ‬انواع‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬نقشه‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬نهايت‭ ‬رنگ،‭ ‬كاهش‭ ‬متراژ‭ ‬سفارش،‭ ‬سرعت‭ ‬عمل‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬مزاياي‭ ‬ديگر‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬سنتي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ندارند‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬انقلابي‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬رخ‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭ . ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬دو‭ ‬خط‭ ‬چاپ‭ ‬فرش‭ ‬وارد‭ ‬ايران‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬خوب‭ ‬جواب‭ ‬داده‭ ‬قطعا‭ ‬به‭ ‬زودي‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬فراهم‭ ‬شدن‭ ‬اوضاع‭ ‬اقتصادي‭ ‬تعداد‭ ‬بسيار‭ ‬بيشتري‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬چاپ‭ ‬ديجيتال‭ ‬وارد‭ ‬ايران‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬خيلي‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬توليد‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬تكنولوژي‭ ‬خواهند‭ ‬رفت‭. ‬

در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬دموتكس‭ ‬امسال‭ ‬نيز‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ارايه‭ ‬دهنده‭ ‬ماشين‭ ‬آلات‭ ‬چاپ‭ ‬ديجيتال‭ ‬فرش‭ ‬براي‭ ‬اولين‭ ‬بار‭ ‬غرفه‭ ‬گذار‭ ‬هستند‭ ‬موضوعي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سالها‭ ‬گذشته‭ ‬خبري‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نبود‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬دهنده‭ ‬اهميت‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬و‭ ‬نياز‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬تكنولوژي‭ ‬است‭. ‬

ايشان‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اينكه‭  ‬آيا‭ ‬تكميل‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬چاپ‭ ‬ديجيتال‭ ‬تفاوتي‭ ‬با‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬معمول‭ ‬دارد‭ ‬يا‭ ‬خير‭ ‬گفت‭: ‬تكميل‭ ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬فرش‭ ‬ها‭ ‬عموما‭ ‬تفاوتي‭ ‬با‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬رايج‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬تفاوت‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬دستگاه‭ ‬چاپ‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬شيرينگ‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬سطح‭ ‬صافي‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬ماشين‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬همچنين‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬چاپ‭ ‬بايد‭ ‬رنگ‭ ‬هاي‭ ‬اضافي‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬پروسه‭ ‬شستشوي‭ ‬كوتاه‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬خشك‭ ‬شود‭. ‬

از‭ ‬اقاي‭ ‬مروج‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬پايدار‭ ‬و‭ ‬دوستدار‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬سوال‭ ‬كرديم‭ ‬كه‭ ‬آيا‭ ‬اين‭ ‬قابليت‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬ما‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬يا‭ ‬خير‭. ‬ايشان‭ ‬اينگونه‭ ‬پاسخ‭ ‬دادند‭: ‬امروزه‭ ‬بحث‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬پايدار‭ ‬و‭ ‬دوستدار‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬كشورهاي‭ ‬اروپايي‭ ‬يك‭ ‬مساله‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬مسايل‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬اينكه‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬تبديل‭ ‬شود‭ ‬نيازمند‭ ‬يك‭ ‬فرهنگ‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬متاسفانه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬بسيار‭ ‬عقب‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬اصولا‭ ‬از‭ ‬سطوح‭ ‬بالاي‭ ‬كشوري‭ ‬تا‭ ‬مردم‭ ‬عادي‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬آشنايي‭ ‬چنداني‭ ‬ندارند‭. ‬بحث‭ ‬بازيافت‭ ‬فرش‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬بسيار‭ ‬مورد‭ ‬غفلت‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬كه‭ ‬قطعا‭  ‬با‭ ‬فرهنگ‭ ‬سازي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬نياز‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬هايي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬صورت‭ ‬گيرد‭. ‬

visionme_image_gallery_desktop.jpg

يكي‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬هاي‭ ‬جالب‭ ‬نمايشگاه‭ ‬امسال‭ ‬حضور‭ ‬جدي‭ ‬چندين‭ ‬شركت‭ ‬ارائه‭ ‬كننده‭ ‬تجهيزات‭ ‬و‭ ‬سيستم‭ ‬هاي‭ ‬واقعيت‭ ‬مجازي‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بود‭. ‬اين‭ ‬تكنولوژي‭ ‬ها‭ ‬كه‭ ‬معمولا‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬هاي VR : Virtual Reality  و AR : Augmented Reality در‭ ‬بازار‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭ ‬توانسته‭ ‬اند‭ ‬در‭ ‬سالهاي‭ ‬اخير‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬جاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬صنايع‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬هاي‭ ‬زندگي‭ ‬انسان‭ ‬باز‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬درهاي‭ ‬جديدي‭ ‬را‭ ‬پيش‭ ‬روي‭ ‬ما‭ ‬باز‭ ‬كنند‭. ‬اين‭ ‬تكنولوژي‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬و‭ ‬كفپوش‭ ‬توانسته‭ ‬با‭ ‬شبيه‭ ‬سازي‭ ‬محيط‭ ‬كار‭ ‬يا‭ ‬منزل‭ ‬افراد‭ ‬دقيقا‭ ‬آنچه‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬سليقه‭ ‬و‭ ‬خواست‭ ‬مشتري‭ ‬سازگار‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬شناسايي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬مشتري‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬بهترين‭ ‬گزينه‭ ‬ياري‭ ‬دهد‭. ‬شايد‭ ‬براي‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬پيش‭ ‬آمده‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬وقتي‭ ‬براي‭ ‬خريد‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني،‭ ‬فرش‭ ‬دستباف‭ ‬،‭ ‬موكت،‭ ‬پاركت‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬ساير‭ ‬كفپوش‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬فروشگاه‭ ‬مراجعه‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬مدل‭ ‬يا‭ ‬محصول‭ ‬خاصي‭ ‬را‭ ‬پسنديده‭ ‬ايد‭ ‬هميشه‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬خود‭ ‬فرش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬پهن‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬سعي‭ ‬كرده‭ ‬ايد‭ ‬با‭ ‬تصوير‭ ‬سازي‭ ‬ببينيد‭ ‬آيا‭ ‬اين‭ ‬فرش‭ ‬براي‭ ‬محل‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬مناسب‭ ‬است‭ ‬يا‭ ‬خير‭. ‬احتمالا‭ ‬۹۰‭ ‬درصد‭ ‬افراد‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬قوه‭ ‬تخيل‭ ‬پايين‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬عدم‭ ‬تمكر‭ ‬نمي‭ ‬توانند‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬آزمون‭ ‬سربلند‭ ‬بيرون‭ ‬بيايند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نتيجه‭ ‬دقيقي‭ ‬برسند‭. ‬لذا‭ ‬تكنولوژي‭ ‬واقعيت‭ ‬مجازي‭ ‬وارد‭ ‬كار‭ ‬زار‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مشتري‭ ‬را‭ ‬هدايت‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭.  ‬در‭ ‬اين‭ ‬مدل‭ ‬مشتري‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬محصول‭ ‬انتخابي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مجازي‭ ‬و‭ ‬زنده‭ ‬در‭ ‬دكوراسيون‭ ‬هاي‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬رنگ‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬سايز‭ ‬بندي‭ ‬هاي‭ ‬مختلف‭ ‬مشاهده‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬دقيقا‭ ‬ببيند‭ ‬تخته‭ ‬فرشي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دار‭ ‬فروشگاه‭ ‬اويزان‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬محيط‭ ‬خانه‭ ‬چطور‭ ‬خود‭ ‬نمايي‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭. ‬

Admin

فارغ التحصیل رشته تکنولوژی نساجی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *