اخبار فرش ماشینیاسلاید شوگزارش نمایشگاه ها

دموتکس ۲۰۱۹ ، اسف بار ترین دموتکس تاریخ برای ایرانیان

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

نمايشگاه‭ ‬دموتكس‭ ‬آلمان‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬۱۱‭ ‬تا‭ ‬۱۴‭ ‬ژانويه‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬هانوفر‭ ‬برگزار‭ ‬گرديد‭. ‬اين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬كه‭ ‬هرساله‭ ‬با‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬حرارت‭ ‬زيادي‭ ‬برگزار‭ ‬مي‭ ‬شد‭ ‬امسال‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬هواي‭ ‬غريبي‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬سكون‭ ‬عمومي‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬نمايشگاه‭ ‬حاكم‭ ‬بود‭ ‬فضاي‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬نيز‭ ‬بسيار‭ ‬نا‭ ‬اميد‭ ‬كننده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬چندين‭ ‬شركت‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬مطرح‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ايران‭ ‬كه‭ ‬مهمترين‭ ‬آنها‭ ‬ستاره‭ ‬كوير‭ ‬يزد‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬مشهد‭ ‬بودند‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬امسال‭ ‬انصراف‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬مديران‭ ‬اين‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬براي‭ ‬بازديد‭ ‬به‭ ‬نمايشگاه‭ ‬آمدند‭. ‬مهمترين‭ ‬مشكلات‭ ‬امسال‭ ‬كه‭ ‬دموتكس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كام‭ ‬ايراني‭ ‬ها‭ ‬تلخ‭ ‬كرد‭ ‬وضعيت‭ ‬نا‭ ‬بسامان‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬دلار،‭ ‬عدم‭ ‬حمايت‭ ‬هاي‭ ‬دولتي،‭ ‬افق‭ ‬تاريك‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬كشور،‭ ‬مشكلات‭ ‬در‭ ‬حمل‭ ‬بار‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬انتقالات‭ ‬مالي‭ ‬و‭ ‬تامين‭ ‬دشوار‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬ارز‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ميرسد‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬منوال‭ ‬پيش‭ ‬برود‭ ‬در‭ ‬سالهاي‭ ‬بعد‭ ‬كم‭ ‬كم‭ ‬ميزان‭ ‬مشاركت‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صفر‭ ‬برساند‭. ‬برخي‭ ‬از‭ ‬كارشناسان‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬اعتقاد‭ ‬داشتند‭ ‬حضور‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬با‭ ‬شرايط‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬و‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬ميلياردي‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬وجه‭ ‬توجيه‭ ‬اقتصادي‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬مي‭ ‬توانستند‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شرايط‭ ‬راه‭ ‬هاي‭ ‬جايگزيني‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬بازاريابي‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬مشتريان‭ ‬خود‭ ‬پيدا‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬ارزان‭ ‬تر‭ ‬و‭  ‬كاراتر‭ ‬باشد‭. ‬

عدم‭ ‬حضور‭ ‬ستاره‭ ‬كوير‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬مشهد‭ ‬كه‭ ‬جمعا‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬۴۰‭ ‬دوره‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هانوفر‭ ‬غرفه‭ ‬گذار‭ ‬بوده‭ ‬اند‭ ‬واكنش‭ ‬هاي‭ ‬مختلفي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬ساير‭ ‬ايراني‭ ‬هاي‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬اين‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬را‭ ‬منطقي‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬ديگر‭ ‬آنرا‭ ‬تصميمي‭ ‬نادرست‭ ‬دانستند‭. ‬

به‭ ‬عقيده‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬كنندگان‭ ‬و‭ ‬بازديدكنندگان‭ ‬افزايش‭ ‬شعبات‭ ‬دموتكس‭ ‬در‭ ‬تركيه،‭ ‬شانگهاي،‭ ‬آمريكا‭ ‬و‭ ‬مكزيك‭ ‬موجب‭ ‬كاهش‭ ‬اهميت‭ ‬دموتكس‭ ‬هانوفر‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هرچند‭ ‬شايد‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مالي‭ ‬به‭ ‬سود‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬پخش‭ ‬شدن‭ ‬تعداد‭ ‬بازديد‭ ‬كنندگان‭ ‬و‭ ‬غرفه‭ ‬گذاران‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬هاي‭ ‬مختلف‭ ‬جهان‭ ‬چندان‭ ‬خوشايند‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬غرفه‭ ‬گذاران‭ ‬نباشد‭. ‬

hinza chemical تبلیغات

دموتكس‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬برگزاري‭ ‬و‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬سازماندهي‭ ‬مانند‭ ‬هميشه‭ ‬عالي‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬نقص‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬قرارداشت‭. ‬امسال‭ ‬نيز‭ ‬مانند‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۸‭ ‬نحوه‭ ‬چينش‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬هاي‭ ‬كالايي‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬فرش‭ ‬دستباف‭ ‬در‭ ‬ورودي‭ ‬شمالي‭ ‬قرارداشتند‭. ‬

طبق‭ ‬اعلام‭ ‬شركت‭ ‬برگزاركننده‭ ‬نمايشگاه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬۱۴۰۰‭ ‬شركت‭ ‬از‭ ‬۶۰‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬حاضر‭ ‬بوده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۷۰‭ ‬درصد‭ ‬بازديدكنندگان‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬آلمان‭ ‬به‭ ‬نمايشگاه‭ ‬آمدند‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬گزارش‭ ‬كوتاه‭ ‬سعي‭ ‬كرده‭ ‬ايم‭ ‬نظرات‭ ‬حاضرين‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمع‭ ‬و‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬برسانيم‭: ‬

مهندس‭ ‬نيكزاد‭ – ‬شركت‭ ‬فرش‭ ‬نيكزاد‭ :‬

دموتکس ۲۰۱۹ ، اسف بار ترین دموتکس تاریخ برای ایرانیانمهندس‭ ‬نيكزاد‭ ‬مدير‭ ‬عامل‭ ‬شركت‭ ‬هنركده‭ ‬نيكزاد‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬ششمين‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬دموتكس‭ ‬حاضر‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارد‭ ‬نمايشگاه‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬زير‭ ‬سايه‭ ‬سنگين‭ ‬تحريم‭ ‬ها‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬ايراني‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬مشكلات‭ ‬متعدد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬رقبا‭ ‬كمرنگ‭ ‬تر‭ ‬است‭. ‬

ايشان‭ ‬ادامه‭ ‬مي‭ ‬دهد‭ : ‬متاسفانه‭ ‬امسال‭ ‬چندين‭ ‬شركت‭ ‬بزرگ‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬حضور‭ ‬نيافتند‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬براي‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ما‭ ‬بسيار‭ ‬نا‭ ‬اميد‭ ‬كننده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬دليل‭ ‬حضور‭ ‬كمرگ‭ ‬ايرانيها‭ ‬و‭ ‬تحريم‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مشكلات‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ترك‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬گرفتن‭ ‬بازار‭ ‬ايران‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬همين‭ ‬سهم‭ ‬كوچك‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬بدهند‭ ‬ديگر‭ ‬دليلي‭ ‬براي‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬علت‭ ‬حضور‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬مشترياني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سالهاي‭ ‬گذشته‭ ‬پيداكرده‭ ‬ايم‭ ‬و‭ ‬مجبور‭ ‬بوديم‭ ‬براي‭ ‬حفظ‭ ‬مشتريان‭ ‬و‭  ‬نتيجه‭ ‬گيري‭ ‬از‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬زيادي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬۵‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬داشته‭ ‬ايم‭ ‬و‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬نيازهاي‭ ‬مشتريان‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬حضور‭ ‬يابيم‭.‬

متاسفانه‭ ‬صادرات‭ ‬تقريبا‭ ‬غير‭ ‬ممكن‭ ‬شده‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬نخ‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دلار‭ ‬۱۴۰۰۰‭ ‬توماني‭ ‬از‭ ‬پتروشيمي‭ ‬ها‭ ‬بخريم،‭ ‬با‭ ‬دلار‭ ‬۱۱۰۰۰‭ ‬توماني‭ ‬فرش‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬مي‭ ‬گويد‭ ‬بايد‭ ‬دلار‭ ‬را‭ ‬۸۰۰۰‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬بدهيد‭! ‬متاسفانه‭ ‬فشار‭ ‬زيادي‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬توليدكننده‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬صنايع‭ ‬كوچك‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬كه‭ ‬بار‭ ‬اشتغال‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دوش‭ ‬مي‭ ‬كشند‭ ‬بيشتر‭ ‬مشكل‭ ‬دارند‭.‬

ايشان‭ ‬همچنين‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬محصولات‭ ‬ارايه‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬نيز‭ ‬گفت‭:‬‌‭ ‬ما‭ ‬امسال‭ ‬محصولات‭ ‬جديد‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬لايت‭ ‬كارپت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمايشگاه‭ ‬آورديم‭ ‬كه‭ ‬داراي‭ ‬ويژگي‭ ‬هاي‭ ‬بسيار‭ ‬ويژه‭ ‬اي‭ ‬هستند‭. ‬اين‭ ‬فرش‭ ‬ها‭ ‬بسيار‭ ‬سبك،‭ ‬زيبا،‭ ‬قابل‭ ‬بسته‭ ‬بندي‭ ‬و‭ ‬حمل‭ ‬راحت،‭ ‬ضد‭ ‬آلرژي،‭ ‬آسم‭ (‬به‭ ‬دليل‭ ‬پرز‭ ‬دار‭ ‬نبودن‭) ‬و‭ ‬البته‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬خاب‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬فرش‭ ‬بسيار‭ ‬شبيه‭ ‬به‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬دستباف‭ ‬هستند‭. ‬لايت‭ ‬كارپت‭ ‬ها‭ ‬براي‭ ‬زندگي‭ ‬امروز‭ ‬طراحي‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬سعي‭ ‬كرده‭ ‬ايم‭ ‬طراحي‭ ‬هاي‭ ‬اصيل‭ ‬و‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬طرحي‭ ‬متفاوت‭ ‬ارايه‭ ‬دهيم‭. ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهان‭ ‬بي‭ ‬نظير‭ ‬است‭ ‬،‭ ‬فقط‭ ‬توسط‭ ‬شركت‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬توليد‭ ‬مي‭ ‬شود،‭ ‬اين‭ ‬فرش‭ ‬ها‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بافته‭ ‬شدن‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬ماشين‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬يك‭ ‬لايه‭ ‬نان‭ ‬وون‭ ‬كه‭ ‬ضد‭ ‬لغزش‭ ‬يا‭ ‬آنتي‭ ‬اسليپ‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬چسبانده‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬ما‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬توانسته‭ ‬اين‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ايتاليا،‭ ‬آلمان،‭ ‬روسيه،‭ ‬عراق،‭ ‬برزيل‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬كشور‭ ‬ديگر‭ ‬صادر‭ ‬كنيم‭. ‬با‭ ‬همه‭ ‬مشكلات‭ ‬عقب‭ ‬نشسته‭ ‬ايم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تلاش‭ ‬ادامه‭ ‬مي‭ ‬دهيم‭ ‬تا‭ ‬مشكلات‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬كنيم‭.‬

خانم‭ ‬نيلوفر‭ ‬عباسي‭ – ‬شركت‭ ‬نيل‭ ‬ديزاين

شركت‭ ‬نيل‭ ‬ديزاين‭ ‬براي‭ ‬اولين‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬حضور‭ ‬يافت‭. ‬خانم‭ ‬عباسي‭ ‬كه‭ ‬حدود‭ ‬۱۷‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬طراحي‭ ‬فرش‭ ‬فعاليت‭ ‬دارند‭ ‬تحصيلات‭ ‬دانشگاهي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬فرش‭ ‬گذرانده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬فرش‭ ‬دستباف‭ ‬و‭ ‬ماشيني‭ ‬فعاليت‭ ‬دارد‭. ‬ايشان‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬حضور‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬غرفه‭ ‬گذار‭ ‬به‭ ‬خبرنگار‭ ‬مجله‭ ‬كهن‭ ‬گفت‭: ‬هدف‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬ارتقاء‭ ‬كارها‭ ‬و‭ ‬پيشرفت‭ ‬و‭ ‬معرفي‭ ‬طرح‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬نقشه‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬‭ ‬ما‭ ‬بيشتر‭ ‬برروي‭ ‬طراحي‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬دستباف‭ ‬مدرن‭ ‬تمركز‭ ‬داريم‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬مي‭ ‬كنم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬كمبود‭ ‬بسيار‭ ‬زيادي‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬متاسفانه‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬مدرن‭ ‬دستباف‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬كپي‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬طرحهاي‭ ‬مدرن‭  ‬اروپايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تاريخ‭ ‬مصرف‭ ‬آنها‭ ‬نيز‭ ‬گذشته‭ ‬است،‭ ‬خوشبختانه‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬طراحان‭ ‬بسيار‭ ‬قوي‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كلاسيك‭ ‬داريم‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مدرن‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬ريسك‭ ‬پذيري‭ ‬پايين‭ ‬توليد‭ ‬كنندگان‭ ‬به‭ ‬طراحان‭ ‬ميدان‭ ‬داده‭ ‬نمي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬اصلا‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مدرن‭ ‬پيشرفت‭ ‬نكرده‭ ‬ايم‭. ‬اين‭ ‬فرهنگ‭ ‬از‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬به‭ ‬فرش‭ ‬دستباف‭ ‬هم‭ ‬منتقل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬علاقه‭ ‬دارند‭ ‬منتظر‭ ‬بمانند‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬موفق‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬كپي‭ ‬كنند‭.  ‬در‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬مدرني‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬ارايه‭ ‬مي‭ ‬دهيم‭ ‬سعي‭ ‬كرده‭ ‬ايم‭ ‬المان‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬موتيف‭ ‬هاي‭ ‬اصيل‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬ياد‭ ‬نبريم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬مدرن‭ ‬كه‭ ‬هنر‭ ‬اصيل‭ ‬ايراني‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬نهفته‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬قرارداده‭ ‬ايم‭. ‬متاسفانه‭ ‬برخي‭ ‬فكر‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬طرح‭ ‬مدرن‭ ‬يعني‭ ‬زيرپاگذاشتن‭ ‬همه‭ ‬اصول‭ ‬و‭ ‬قوانين‭ ‬طراحي‭ ‬ايراني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬درست‭ ‬نيست‭.  ‬اصولا‭ ‬طراحي‭ ‬يك‭ ‬فرش‭ ‬مدرن‭ ‬از‭ ‬آنجايي‭ ‬چالش‭ ‬برانگيز‭ ‬تر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬محدوديت‭ ‬بيشتري‭ ‬در‭ ‬تعداد‭ ‬رنگ‭ ‬داريد‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬طرح‭ ‬مدرن‭ ‬تنها‭ ‬دو‭ ‬يا‭ ‬سه‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬گاها‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬خانواده‭ ‬رنگي‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬خلق‭ ‬يك‭ ‬طرح‭ ‬موفق‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬تصوير‭ ‬سازي‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬تخيل‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬دانستن‭ ‬اصول‭ ‬و‭ ‬مباني‭ ‬قوي‭ ‬توسط‭ ‬طراح‭ ‬دارد‭. ‬چالش‭ ‬مهم‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬طراحي‭ ‬فرش‭ ‬مدرن‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬فرش‭ ‬ها‭ ‬تاريخ‭ ‬مصرف‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬مانند‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬كلاسيك‭ ‬هميشه‭ ‬خريدار‭ ‬ندارند‭. ‬

اقاي‭ ‬سودايي‭ – ‬شركت‭ ‬فرش‭ ‬زرتشت‭ ‬

اقاي‭ ‬سودايي‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬فرش‭ ‬زرتشت‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬ششمين‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬حضور‭ ‬يافته‭ ‬است‭ ‬نمايشگاه‭ ‬امسال‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬هاي‭ ‬پيش‭ ‬ساكن‭ ‬تر‭ ‬توصيف‭ ‬كرد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬امر‭ ‬مهم‭ ‬دانست‭. ‬ايشان‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬برخي‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬امسال‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬اين‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬تصميم‭ ‬اشتباهي‭ ‬گرفتند‭ ‬و‭ ‬حتما‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬حتي‭ ‬با‭ ‬غرفه‭ ‬اي‭ ‬كوچك‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬حاضر‭ ‬مي‭ ‬شدند‭. ‬علت‭ ‬حضور‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬تنها‭ ‬ملاقات‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬مشتريان‭ ‬قديمي‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬جهت‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬حائز‭ ‬اهميت‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬غرفه‭ ‬شركت‭ ‬فرش‭ ‬زرتشت‭ ‬خبري‭ ‬از‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬مدرن‭ ‬نبود‭ ‬وقتي‭ ‬دليل‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آقاي‭ ‬سودايي‭ ‬جويا‭ ‬شدم‭ ‬ايشان‭ ‬اينگونه‭ ‬پاسخ‭ ‬داد‭: ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬ايراني‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬وجه‭ ‬نبايد‭ ‬وارد‭ ‬بحث‭ ‬مدرن‭ ‬شوند‭. ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ترك‭ ‬نمي‭ ‬توانند‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬كلاسيك‭ ‬موفق‭ ‬باشند‭. ‬قطعا‭ ‬وقتي‭ ‬خريداري‭ ‬وارد‭ ‬يك‭ ‬غرفه‭ ‬ايراني‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬براي‭ ‬ديدن‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬كلاسيك‭ ‬مي‭ ‬آيد‭ ‬نه‭ ‬مدرن‭. ‬

اقاي‭ ‬سودايي‭ ‬حضور‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬تازه‭ ‬وارد‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬را‭ ‬اصلا‭ ‬توصيه‭ ‬نمي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرايط‭ ‬موجود‭ ‬اگر‭ ‬شركتي‭ ‬بخواهد‭ ‬براي‭ ‬اولين‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬حاضر‭ ‬شود‭ ‬هيچ‭ ‬گونه‭ ‬توجيه‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬منطقي‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭. ‬

اقاي‭ ‬مهندس‭ ‬علاقه‭ ‬بند‭ –  ‬شركت‭ ‬ايران‭ ‬ديبا‭ ‬

دموتکس ۲۰۱۹ ، اسف بار ترین دموتکس تاریخ برای ایرانیانشركت‭ ‬ايران‭ ‬ديبا‭ ‬براي‭ ‬سومين‭ ‬بار‭ ‬متوالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬دموتكس‭ ‬حاضر‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬طيف‭ ‬وسيعي‭ ‬از‭ ‬مستربچ‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬گريد‭ ‬هاي‭ ‬پليمرهاي‭ ‬پلي‭ ‬آميد،‭ ‬پلي‭ ‬پروپيلن،‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬و‭ … ‬كه‭ ‬براي‭ ‬نخ‭ ‬توليد‭ ‬نخ‭ ‬هاي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬و‭ ‬الياف‭ ‬استيپل‭ ‬براي‭ ‬توليد‭ ‬نان‭ ‬وون‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬موكت‭  ‬به‭ ‬كار‭ ‬ميرود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عرضه‭ ‬نمايش‭ ‬در‭ ‬آورد‭. ‬اقاي‭ ‬علاقه‭ ‬بند‭ ‬هدف‭ ‬اصلي‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬را‭ ‬برند‭ ‬سازي‭ ‬مي‭ ‬داند‭ ‬و‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬سنگين‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬بلند‭ ‬مدت‭ ‬مي‭ ‬داند‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬شركتي‭ ‬اصول‭ ‬بازاريابي‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬بداند‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬اين‭ ‬هزينه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬يافتن‭ ‬مشتريان‭ ‬جديد‭ ‬جبران‭ ‬كند‭.   ‬ايشان‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬جو‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬نمايشگاه‭ ‬گفت‭ : ‬نمايشگاه‭ ‬امسال‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬خلوت‭ ‬بودن‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬كيفيت‭ ‬بازديدكننده‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬خوبي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬متاسفانه‭ ‬مهمترين‭ ‬مساله‭ ‬اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬امسال‭ ‬حس‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬جو‭ ‬نااميدي‭ ‬شديد‭ ‬بر‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬تحريم‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬سخت‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬ناممكن‭ ‬شده‭ ‬صادرات‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬هزينه‭ ‬يك‭ ‬كانتينر‭ ‬فرش‭ ‬۲۰‭ ‬فوتي‭ ‬براي‭ ‬صادرات‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دريايي‭ ‬از‭ ‬بندر‭ ‬عباس‭ ‬به‭ ‬بندر‭ ‬سيدني‭ ‬استراليا‭ ‬تا‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬پيش‭ ‬۸۰۰‭ ‬دلار‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬اين‭ ‬مبلغ‭ ‬تنها‭ ‬براي‭ ‬حمل‭ ‬كانتينر‭ ‬تا‭ ‬بندر‭ ‬جبل‭ ‬علي‭ ‬كفايت‭ ‬مي‭ ‬كند‭. ‬دولت‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬وجه‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬حمايت‭ ‬جدي‭ ‬نمي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬عملا‭ ‬با‭ ‬خودتحريمي‭ ‬ها‭ ‬فقر‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬كشور‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬ايم‭. ‬صادرات‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬رگ‭ ‬حياتي‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬كارخانجات‭ ‬ما‭ ‬باشد،‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬متوسط‭ ‬هر‭ ‬كانتينر‭ ‬بار‭ ‬صادراتي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬درب‭ ‬كارخانه‭ ‬بيرون‭ ‬برود‭ ‬تا‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬حقوق‭ ‬كارگران‭ ‬كارخانه‭ ‬را‭ ‬تامين‭ ‬مي‭ ‬كند‭. ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬يك‭ ‬روند‭ ‬با‭ ‬ثبات‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنجايي‭ ‬كه‭ ‬بيشتر‭ ‬يك‭ ‬كشور‭ ‬وارد‭ ‬كننده‭ ‬هستيم‭ ‬تا‭ ‬صادر‭ ‬كننده‭ ‬زير‭ ‬ساخت‭ ‬هاي‭ ‬لازم‭ ‬براي‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬نداريم‭. ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬شاهد‭ ‬بوديم‭ ‬و‭ ‬هستيم‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬نداشتن‭ ‬زير‭ ‬ساخت‭ ‬هاي‭ ‬صادراتي‭ ‬كشورهاي‭ ‬رقيب‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬بازارهاي‭ ‬صادراتي‭ ‬ايران‭ ‬مانند‭ ‬قطر،‭ ‬روسيه،‭ ‬عراق‭ ‬،‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ … ‬را‭ ‬تسخير‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬تلنگر‭ ‬كوچك‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬مي‭ ‬گيرند‭. ‬متاسفانه‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬پشتيبان‭ ‬ندارند‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬ساير‭ ‬كشورهاي‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬توسعه‭ ‬تمام‭ ‬قد‭ ‬پشت‭ ‬توليد‭ ‬كننده‭ ‬و‭ ‬صادر‭ ‬كننده‭ ‬ايستاده‭ ‬اند‭. ‬صادرات‭ ‬مزاياي‭ ‬متعددي‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬ايجاد‭ ‬اشتغال،‭ ‬ارز‭ ‬آوري،‭ ‬افزايش‭ ‬سطح‭ ‬تكنولوژي‭  ‬و‭ ‬افزايش‭ ‬فرهنگ‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬مراوده‭ ‬با‭ ‬دنيا‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬

‭ ‬واژه‭ ‬ايران‭ ‬هراسي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬مي‭ ‬توان‭ ‬در‭ ‬اينجا‭ ‬تجربه‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬از‭ ‬مراوده‭ ‬با‭ ‬ايراني‭ ‬ها‭ ‬هراس‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬تفكر‭ ‬رسيده‭ ‬اند‭ ‬كه‭ ‬اصولا‭ ‬تجارت‭ ‬با‭ ‬ايران‭ ‬امكان‭ ‬پذير‭ ‬نيست‭. ‬اما‭ ‬از‭ ‬طرفي‭ ‬هم‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هايي‭ ‬مانند‭ ‬دموتكس‭ ‬يك‭ ‬نياز‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬مشتريان‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬بتوانند‭ ‬به‭ ‬شركت‭ ‬شما‭ ‬اعتماد‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬بدانند‭ ‬كه‭ ‬شركتي‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬هستيد‭. ‬حضور‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬بايد‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬نوآوري‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬محصولات‭ ‬جديد‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬فرشي‭ ‬فقط‭ ‬بخواهند‭ ‬با‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬نقشه‭ ‬بازي‭ ‬كنند‭ ‬نتايج‭ ‬خوبي‭ ‬كه‭ ‬جبران‭ ‬كننده‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬ميلياردي‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬باشد‭ ‬را‭ ‬بدست‭ ‬نخواهند‭ ‬آورد‭. ‬

اقاي‭ ‬مهندس‭ ‬علاقه‭ ‬بند‭ ‬كيفيت‭ ‬محصولات‭ ‬ارايه‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬ايران‭ ‬ديبا‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬را‭ ‬قابل‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬رقباي‭ ‬اروپايي‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭ : ‬كيفيت‭ ‬مستر‭ ‬بچ‭ ‬هاي‭ ‬ما‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬باكيفيت‭ ‬ترين‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬هاي‭ ‬با‭ ‬تكنولوژي‭ ‬روز‭ ‬اروپا‭ ‬توليد‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬دست‭ ‬كمي‭ ‬از‭ ‬نمونه‭ ‬هاي‭ ‬خارجي‭ ‬ندارد‭. ‬ما‭ ‬همواره‭ ‬سعي‭ ‬كرده‭ ‬ايم‭ ‬تا‭ ‬كيفيت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬كنيم‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬كمتر‭ ‬نيز‭ ‬بينجامد‭. ‬استراتژي‭ ‬ما‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬جنس‭ ‬با‭ ‬كيفيت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬روزي‭ ‬قرار‭ ‬باشد‭ ‬كيفيت‭ ‬را‭ ‬فدا‭ ‬كنيم‭ ‬ترجيح‭ ‬مي‭ ‬دهيم‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬حضور‭ ‬نداشته‭ ‬باشيم‭. ‬

اقاي‭ ‬روزبه‭ ‬مروج‭ – ‬نماينده‭ ‬سلرز‭ ‬در‭ ‬ايران

دموتکس ۲۰۱۹ ، اسف بار ترین دموتکس تاریخ برای ایرانیانبه‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬شركت‭ ‬هايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬امسال‭ ‬حضور‭ ‬نداشتند‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرايط‭ ‬موجود‭ ‬بر‭ ‬بازار‭ ‬جهاني‭ ‬تصميم‭ ‬بسيار‭ ‬درستي‭ ‬گرفته‭ ‬اند‭. ‬امسال‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كلي‭ ‬تعداد‭ ‬بازديد‭ ‬كننده‭ ‬كمتر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬فضاهاي‭ ‬خالي‭ ‬بيشتري‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬ديده‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬غرفه‭ ‬هاي‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬خارجي‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬متراژ‭ ‬همراه‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬و‭ ‬موكت‭ ‬و‭ ‬كلا‭ ‬كفپوش‭ ‬هاي‭ ‬نساجي‭ ‬ميزان‭ ‬نوآوري‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬تحولات‭ ‬آنقدر‭ ‬زياد‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬كشش‭ ‬چندين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬شعب‭ ‬مختلف‭ ‬دموتكس‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬شايد‭ ‬در‭ ‬كل‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مالي‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬شركت‭ ‬برگزار‭ ‬كننده‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬براي‭ ‬غرفه‭ ‬گذاران‭ ‬چندان‭ ‬نتيجه‭ ‬خوبي‭ ‬نداشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬شركتي‭ ‬بخواهد‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬اين‭ ‬رويدادها‭ ‬شركت‭ ‬كند‭ ‬به‭ ‬اجبار‭ ‬بايد‭ ‬هزينه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تقسيم‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬بازديدكنندگان‭ ‬نيز‭ ‬پخش‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭. ‬

متاسفانه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬صادرات‭ ‬بسيار‭ ‬سخت‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬راههاي‭ ‬جايگزين‭ ‬براي‭ ‬ادامه‭ ‬كار‭ ‬هستند‭. ‬برخي‭ ‬سعي‭ ‬كرده‭ ‬اند‭ ‬با‭ ‬تاسيس‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬سوم‭ ‬مانند‭ ‬آلمان،‭ ‬عمان،‭ ‬تركيه‭ ‬و‭ … ‬تحريم‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬دور‭ ‬بزنند‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬نامبرده‭ ‬انبار‭ ‬فرش‭ ‬تاسيس‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬اينها‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬اضافي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬كننده‭ ‬تحميل‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬تنها‭ ‬نقش‭ ‬يك‭ ‬مسكن‭ ‬موقت‭ ‬را‭ ‬بازي‭ ‬كند‭. ‬متاسفانه‭ ‬تحريم‭ ‬ها‭ ‬هرچند‭ ‬ظاهرا‭ ‬تنها‭ ‬توسط‭ ‬آمريكا‭ ‬اعمال‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬نفوذ‭ ‬بالاي‭ ‬اين‭ ‬كشور،‭ ‬بقيه‭ ‬كشورهاي‭ ‬جهان‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬تجارت‭ ‬با‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬ايرانيان‭ ‬هراس‭ ‬دارند‭.‬

اقاي‭ ‬مروج‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تحولات‭ ‬روي‭ ‬داده‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬چاپ‭ ‬ديجيتال‭ ‬به‭ ‬خبرنگار‭ ‬مجله‭ ‬كهن‭ ‬گفت‭: ‬نفوذ‭ ‬چاپ‭ ‬ديجيتال‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬ديده‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬روند‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬فيس‭ ‬تو‭ ‬فيس‭ ‬بايد‭ ‬كمي‭ ‬نگران‭ ‬باشند‭. ‬چاپ‭ ‬ديجيتال‭ ‬افزايش‭ ‬انعطاف‭ ‬پذيري‭ ‬در‭ ‬انواع‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬نقشه‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬نهايت‭ ‬رنگ،‭ ‬كاهش‭ ‬متراژ‭ ‬سفارش،‭ ‬سرعت‭ ‬عمل‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬مزاياي‭ ‬ديگر‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬سنتي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ندارند‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬انقلابي‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬رخ‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭ . ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬دو‭ ‬خط‭ ‬چاپ‭ ‬فرش‭ ‬وارد‭ ‬ايران‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬خوب‭ ‬جواب‭ ‬داده‭ ‬قطعا‭ ‬به‭ ‬زودي‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬فراهم‭ ‬شدن‭ ‬اوضاع‭ ‬اقتصادي‭ ‬تعداد‭ ‬بسيار‭ ‬بيشتري‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬چاپ‭ ‬ديجيتال‭ ‬وارد‭ ‬ايران‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬خيلي‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬توليد‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬تكنولوژي‭ ‬خواهند‭ ‬رفت‭. ‬

در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬دموتكس‭ ‬امسال‭ ‬نيز‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ارايه‭ ‬دهنده‭ ‬ماشين‭ ‬آلات‭ ‬چاپ‭ ‬ديجيتال‭ ‬فرش‭ ‬براي‭ ‬اولين‭ ‬بار‭ ‬غرفه‭ ‬گذار‭ ‬هستند‭ ‬موضوعي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سالها‭ ‬گذشته‭ ‬خبري‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نبود‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬دهنده‭ ‬اهميت‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬و‭ ‬نياز‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬تكنولوژي‭ ‬است‭. ‬

ايشان‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اينكه‭  ‬آيا‭ ‬تكميل‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬چاپ‭ ‬ديجيتال‭ ‬تفاوتي‭ ‬با‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬معمول‭ ‬دارد‭ ‬يا‭ ‬خير‭ ‬گفت‭: ‬تكميل‭ ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬فرش‭ ‬ها‭ ‬عموما‭ ‬تفاوتي‭ ‬با‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬رايج‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬تفاوت‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬دستگاه‭ ‬چاپ‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬شيرينگ‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬سطح‭ ‬صافي‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬ماشين‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬همچنين‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬چاپ‭ ‬بايد‭ ‬رنگ‭ ‬هاي‭ ‬اضافي‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬پروسه‭ ‬شستشوي‭ ‬كوتاه‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬خشك‭ ‬شود‭. ‬

از‭ ‬اقاي‭ ‬مروج‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬پايدار‭ ‬و‭ ‬دوستدار‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬سوال‭ ‬كرديم‭ ‬كه‭ ‬آيا‭ ‬اين‭ ‬قابليت‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬ما‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬يا‭ ‬خير‭. ‬ايشان‭ ‬اينگونه‭ ‬پاسخ‭ ‬دادند‭: ‬امروزه‭ ‬بحث‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬پايدار‭ ‬و‭ ‬دوستدار‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬كشورهاي‭ ‬اروپايي‭ ‬يك‭ ‬مساله‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬مسايل‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬اينكه‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬تبديل‭ ‬شود‭ ‬نيازمند‭ ‬يك‭ ‬فرهنگ‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬متاسفانه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬بسيار‭ ‬عقب‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬اصولا‭ ‬از‭ ‬سطوح‭ ‬بالاي‭ ‬كشوري‭ ‬تا‭ ‬مردم‭ ‬عادي‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬آشنايي‭ ‬چنداني‭ ‬ندارند‭. ‬بحث‭ ‬بازيافت‭ ‬فرش‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬بسيار‭ ‬مورد‭ ‬غفلت‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬كه‭ ‬قطعا‭  ‬با‭ ‬فرهنگ‭ ‬سازي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬نياز‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬هايي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬صورت‭ ‬گيرد‭. ‬

visionme_image_gallery_desktop.jpg

يكي‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬هاي‭ ‬جالب‭ ‬نمايشگاه‭ ‬امسال‭ ‬حضور‭ ‬جدي‭ ‬چندين‭ ‬شركت‭ ‬ارائه‭ ‬كننده‭ ‬تجهيزات‭ ‬و‭ ‬سيستم‭ ‬هاي‭ ‬واقعيت‭ ‬مجازي‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بود‭. ‬اين‭ ‬تكنولوژي‭ ‬ها‭ ‬كه‭ ‬معمولا‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬هاي VR : Virtual Reality  و AR : Augmented Reality در‭ ‬بازار‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭ ‬توانسته‭ ‬اند‭ ‬در‭ ‬سالهاي‭ ‬اخير‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬جاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬صنايع‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬هاي‭ ‬زندگي‭ ‬انسان‭ ‬باز‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬درهاي‭ ‬جديدي‭ ‬را‭ ‬پيش‭ ‬روي‭ ‬ما‭ ‬باز‭ ‬كنند‭. ‬اين‭ ‬تكنولوژي‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬و‭ ‬كفپوش‭ ‬توانسته‭ ‬با‭ ‬شبيه‭ ‬سازي‭ ‬محيط‭ ‬كار‭ ‬يا‭ ‬منزل‭ ‬افراد‭ ‬دقيقا‭ ‬آنچه‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬سليقه‭ ‬و‭ ‬خواست‭ ‬مشتري‭ ‬سازگار‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬شناسايي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬مشتري‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬بهترين‭ ‬گزينه‭ ‬ياري‭ ‬دهد‭. ‬شايد‭ ‬براي‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬پيش‭ ‬آمده‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬وقتي‭ ‬براي‭ ‬خريد‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني،‭ ‬فرش‭ ‬دستباف‭ ‬،‭ ‬موكت،‭ ‬پاركت‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬ساير‭ ‬كفپوش‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬فروشگاه‭ ‬مراجعه‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬مدل‭ ‬يا‭ ‬محصول‭ ‬خاصي‭ ‬را‭ ‬پسنديده‭ ‬ايد‭ ‬هميشه‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬خود‭ ‬فرش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬پهن‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬سعي‭ ‬كرده‭ ‬ايد‭ ‬با‭ ‬تصوير‭ ‬سازي‭ ‬ببينيد‭ ‬آيا‭ ‬اين‭ ‬فرش‭ ‬براي‭ ‬محل‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬مناسب‭ ‬است‭ ‬يا‭ ‬خير‭. ‬احتمالا‭ ‬۹۰‭ ‬درصد‭ ‬افراد‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬قوه‭ ‬تخيل‭ ‬پايين‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬عدم‭ ‬تمكر‭ ‬نمي‭ ‬توانند‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬آزمون‭ ‬سربلند‭ ‬بيرون‭ ‬بيايند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نتيجه‭ ‬دقيقي‭ ‬برسند‭. ‬لذا‭ ‬تكنولوژي‭ ‬واقعيت‭ ‬مجازي‭ ‬وارد‭ ‬كار‭ ‬زار‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مشتري‭ ‬را‭ ‬هدايت‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭.  ‬در‭ ‬اين‭ ‬مدل‭ ‬مشتري‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬محصول‭ ‬انتخابي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مجازي‭ ‬و‭ ‬زنده‭ ‬در‭ ‬دكوراسيون‭ ‬هاي‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬رنگ‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬سايز‭ ‬بندي‭ ‬هاي‭ ‬مختلف‭ ‬مشاهده‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬دقيقا‭ ‬ببيند‭ ‬تخته‭ ‬فرشي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دار‭ ‬فروشگاه‭ ‬اويزان‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬محيط‭ ‬خانه‭ ‬چطور‭ ‬خود‭ ‬نمايي‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭. ‬

[instagram-feed]

دانلود رایگان کاتالوگ جدید فرش رویال هالی ترکیه

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن