دریافت مجله نساجی کهن

دریافت اشتراک مجله کهن

 

مجله نساجی کهن قصد دارد خدمت رسانی خود به فعالان صنعت نساجی و فرش ماشینی ایران را بیش از پیش گسترش دهد و در همین راستا، از علاقه مندان دعوت بعمل می آید تا با پرداخت هزینه مربوطه به جمع مشترکان مجله بپیوندند .

لازم به ذکر است مجله کهن، دو ماهنامه می باشد و در سال ۶ نسخه از مجله برای شما ارسال خواهد شد .

فرم اشتراک مجله کهن

اشتراک سالیانه مجله

اشتراک سالیانه مجله به همراه ۱نسخه اضافه از هر شماره

اشتراک سالیانه مجله به همراه ۲نسخه اضافه از هر شماره

اشتراک سالیانه مجله به همراه ۳نسخه اضافه از هر شماره

اشتراک سالیانه مجله به همراه ۴نسخه اضافه از هر شماره

اشتراک سالیانه مجله به همراه ۵نسخه اضافه از هر شماره