درباره ابريشم بيشتر بدانيم

درباره ابريشم بيشتر بدانيم :: پر واضح است كه رشد و در نهايت قطع وابستگي اقتصادي هرملتي به اجانب در گرو همت مردم آن كشور در رشد و ازدياد توليدات آن كشور مي باشد .پرورش كرم ابريشم مستلزم تامين تخم نوغان ، برگ توت و امكانات مناسب پرورش مي باشد .تامين نيروي انساني آموزش ديده لازمه تكميل كننده عمليات پرورش خواهد بود ، ‏يكي از مصارف عمده ابريشم در دنيا توليد پارچه هاي ابريشمي است و از مزايا و ويژگيهاي خاصي برخوردار است كه مهمترين آنها ايجاد تحرك در مصرف كننده بخصوص خانمها مي گردد و بهمين دليل در دين مبين اسلام پوشيدن لباسهاي ابريشمي براي خانمها تجويز گرديده است . از طرفي اگر فرهنگ استفاده از پوشاك ابريشمي بين خانمها رايج شود مصرف سرانه به مراتب بالا خواهد رفت . ‏

بافت پارچه هاي ابريشمي نيزازدير باز در ايران معمول بوده و شهرهاي عمده كشور در زمانهاي مختلف به توليد و صدورانواع پارچه هاي ابريشمي شهرت داشته اند . اين هنر ارزنده به لحاظ مشكلات اقتصادي سالهاي زيادي است كه از رونق افتاده و در شرائط حاضر جز درمعدود نقاطي در كشور به بافت پارچه هاي ابريشمي اقدام نمي گردد . احياء اين صنعت و هنرارزنده درقالب امكانات پيشرفته جهاني مي تواند وجهه ارزنده اي به توسعه نوغانداري و تجارت جهاني پارچه هاي ابريشمي معروف كشور بدهد و با ارزش افزوده فراواني كه توليد خواهد كر د به رواج و رونق اقتصادي كشور و بهبود و رفاه جامعه كشاورزي و صنعتي منجر گردد. ‏
توسعه بافت قالي هاي نفيس ابريشمي و افزايش حجم صادرات اين توليدارزنده كشور نيزاز موارد توسعه نوغانداري مي باشد كه به رونق تجارت غير نفتي كشور كمك خواهد كرد و موجبات جذب ارزهاي خارجي به كشور را فراهم خواهدساخت . در اين راستاطرح هاي توسعه نوغانداري و صنايع ابريشم راه گشاي اين تحول اساسي بوده و با اجراي آن اميدوار است كه در جهت افزايش سطوح اشتغال ، ارتقاء كيفيت محصولات توليدي ورفاه بيشترجوامع كشاورزي و صنعتي و افزايش توان اقتصادي كشوركمك گردد. ‏
‏ ‏


تاريخچه ابريشم ‏
ابريشم ليفي است پروتئيني كه به فرم رشته از دهان حشره كرم ابريشم ريسيده مي شود ، اين حشره ليف ابريشم را به دور خود تنيده و پيله ابريشم را درست كرده و درداخل آن بسر مي برد . ‏
بر اساس مدارك تاريخي اولين كشوري كه به صنعت توليد ابريشم دست يافت كشور چين بود و اين زمانرا مورخين ۲۶۵? سال قبل از ميلاد مسيح ثبت كرده اند.چنانچه گفته اندملكه چين طرزاستفاده  و بازكردن ابريشم از پيله را ياد گرفته و شخصا به پرورش كرم ابريشم و توليد آن پرداخته و باني اين صنعت مهم گرديده است.سالهاي متمادي صنعت ابريشم در انحصار چين بود مردم چين سنت ديرينه اي در پوشيدن البسه ابريشمي دارند و براي اقليتي استفاده از فرآورده هاي ابريشمي جزو ضروريات زندگي آنها قرار دارد. و اولين كشوري كه پس ازچين به اين صنعت دست يافت كشورشبه جزيره كره بود بعدها اين صنعت به كشورهاي ژاپن ، هندوستان ، ايران و كشورهاي اروپائي از جمله فرانسه و ايتاليا رسيد.‏
لوئي پاستور دانشمند فرانسوي موفق به كشف عامل بيماري پپرين وروش كنترل آن گرديد،گر چه با اين كشف صنعت نوغانداري فرانسه تا حدودي احياء شد ولي انقلاب صنعتي و تغييرات اقتصادي و اجتماعي پديدارشده در اروپا موجب گرديد كه شرائط احياء كامل اين صنعت فراهم نشود .‏

ابريشم بعنوان ظريفترين ، محكم ترين ، پردوام ترين و پر جلا ترين نخ جهان ازسابقه اي به قدمت تمدن بشري برخورداربوده و اصلي ترين مورد مصرف آن بافت پارچه هاي ابريشمي بوده است . بررسي تاريخ وسير تحول جامه ملل نشان مي دهد كه فاخرترين لباسها همواره از پارچه هاي ابريشمي دوخته شده ابريشم هم در بافت پارچه هاي لطيف و خنك مناسب فصل گرما و هم درلايه آستر خزهاي زمستاني بعنوان عايق حرارتي گرم مورد استفاده قرار داشته است .‏

پيشينه صنايع ابريشم در ايران ‏
در ايران آغازورود و توسعه پرورش كرم ابريشم درسواحل بحرخزر مي باشد ، ايران از قديم الايام شاهراه ارتباطي بين شرق و غرب بوده و رفت و آمدهاي تجاري جز ازطريق اين كشور امكان پذير نبوده است ، دوران حكومت مغول در ايران با پرورش كرم ابريشم و صنايع مربوط به آن پيشرفت محسوسي داشته و بافتن پارچه هاي ابريشمي مخصوصا در خراسان ، يزد و كرمان از اهميت فوق العادهاي بر خوردار بوده است .از نوشته هاي دانشمندان ومورخين وبعضي سياحان قديم چنين بر مي آيد كه پرورش و نگهداري كرم ابريشم در مناطق مختلف خراسان ونواحي ساحلي درياي خزر مرسوم بوده است . چنانكه سياحي به نام ( استخري ) از قرن ۱۳ نيز اشاره به اين موضوع مي نمايد .به طوركلي پرورش كرم ابريشم در ايران در دو دوره مختلف با فاصله زماني مديدي رونق بسزائي داشته است ،  اولين دوره در سالهاي ۴۰۰ تا ۴۵۰ بعد ازميلاد بوده است كه در آن زمان ايران يكي از مراكز مهم پخش نوغان به شمار مي آمد و از همين نقطه بود كه تخم نوغان در دوران قدرت و سلطه اعراب  به افريقا و از راه افريقا به اسپانيا واز آنجا در اواخر قرن دهم ميلادي به ايتاليا برده شد .‏

مقدار توليدابريشم را در حدود ۲۳۰ سال پيش در ايران تقريبا ۹۰۰ هزاركيلوگرم تخمين  مي زنند كه اكثر آن به كشورهاي اروپائي صادر مي شده است .‏
ابريشم در آن زمان از منابع گرانبها بوده و بنا به نوشته مورخين قسمتي از ماليات جنسي ولايات ابريشم خيزبا ابريشم مبادله مي گرديد . ‏
‏ دوره صفويه را مي توان عصر شكوفايي اين فعاليت نام برد بطوريكه ميزان توليد ابريشم را در اين زمان تا ۳۰۰۰ تن بر آورد كرده اند و در اين زمان مناطقي نظير :مازندران، خراسان اصفهان،يزد،كرمان و كاشان از جمله مراكز توليد پيله و ابريشم بوده اند.‏
محصول ابريشم در گيلان آنچنان پر رونق بود كه مورخ يوناني معتقد است كه قدمت كرم ابريشم در گيلان به زمان بني اسرائيل ميرسد، او انتساب اين نظر را به گيلانيها داده و نوشته است كه بعقيده گيلانيها اين كرم ها از جراحت ايوب پيغمبر زماني كه مشغول رياضت بوده خارج شده و ازآن زمان براي گيلك ها باقي مانده است .‏
كارخانه ابريشم كشي اولين بار اواسط قرن نوزدهم در دوران سلطنت ناصر الدين شاه بوسيله يكي از سرمايه داران گيلان به نام آقا محمد خان رشتي درقريه بركاده رشت بنا شد كه فعاليت آن پس از مدت كوتاهي متوقف گرديد . در آخرين سال سلطنت ناصرالدين شاه يكي ديگرازتجار معروف گيلان به نام حاج امين الضرب موفق شد درحددانش فني آن روز كارخانه ابريشم كشي مجهزي با استفاده از ماشين آلات فرانسوي درشهر رشت ايجاد كند ، و با استفاده از مديران بازرگاني ديبلت (‏debblet‏) فرانسوي انحصارتاسيس آن را به مدت ۲۰ سال به دست آورد اين كارخانه با نيروي كارگران ايراني چندين سال با موفقيت به ابريشم كشي و توليد محصول با كيفيت مورد قبول بازارهاي بين المللي پرداخت ولي سرانجام مسائل اجتماعي و ناسازگاريهاي دو فرهنگ شرق و غرب آن را به تعطيلي كشاند .‏

دلایل افت تولید پیله کرم ابریشم/ قاچاق فرآورده‌های ابریشمی پیله و نخ
‏ در زمان سلطنت احمد شاه قاجار شايد بيش از۱۰۰ كارخانه ابريشم كشي در گيلان تآسيس شد و شهرستان رشت به تنهائي صاحب بيش از۴۰ دستگاه ماشين براي خشك كردن پيله بود كه از مهمترين آنها ميتوان كارخانه پيله حاج معين السلطنه و كارخانه پيله رمضاني را نام برد.‏
در اواخر سلطنت قاجار به دليل بي توجهي به اين فعاليت و از طرفي شيوع بيماري مهلك پبرين مجددا دوره ركورد اين صنعت شروع شد و ميزان توليد ابريشم را به يكصد تن كاهش داد، پس ازشناخت عامل بيماري توسط لوئي پاستور اين صنعت مجددآ درايران رونق گرفت .  از آن به بعد فعاليتهايي در اين زمينه به عمل آمد كه به نتيجه مثبتي نرسيد ،از جمله اينكه در سال ????كارخانه حرير بافي چالوس راه اندازي شد ولي تعطيل گرديد . ضمن اينكه توليدپيله توسط كشاورزان دستخوش نوسانهاي قيمت آن در بازار بوده  بطوري كه ميزان توليد نخ ابريشم در زمان پيروزي انقلاب اسلامي ايران به تن رسيده است.‏
كاروانهائي كه محموله ابريشم خود را ازچين و مغولستان از راه تركستان و ايران و تركيه و به اروپاحمل مي كردند اجبارآ راه طول و درازي را طي مي نمودند كه اين راه به جاده ابريشم مشهور گشته است.‏

‏ جاده ابريشم : ‏
كاروانهائي كه محموله ابريشم خود را ازچين و مغولستان از راه تركستان و ايران و تركيه و به اروپاحمل مي كردند اجبارآ راه طول و درازي را طي مي نمودند كه اين راه به جاده ابريشم مشهور گشته است.‏
جاده ابريشم تاريخ ديرينه‌اي دارد و در روند پيشرفت تمدن جهان نقش مهمي ايفا كردهاست.با ايجاد جاده ابريشم سالانه مقادير منتابهي از ابريشم چين ازطريق هندوستان و ايران به طرف غرب حمل و در آنجا با كالاهاي ديگرمبادله ميگرديد ، اهميت تجارت اين كالا وحمل ونقل آن از طريق اين جاده تا زمان توسعه راههاي دريائي و حفر كانال سوئز ادامه داشته است .  همچنين مسير مهم گسترش تمدن باستاني چين به غرب به شمار مي‌رفته و بيش از دوهزار سال پيش  پل تبادلات اقتصاي و فرهنگي شرق و غرب بوده است. اين جاده اساسا درسلسله “هان” چين در قرن يكم قبل از ميلاد شكل گرفت. در آن زمان جاده ابريشم بهافغانستان، ازبكستان، ايران و شهر “اسكندريه” مصر در غرب امتداد مي‌يافت. راهاندازي جاده ابريشم باعث تبادلات مستقيم و تاثير گذاري بين اين تمدن‌هاي قديمي شداز آن به بعد، پيشرفت اين تمدن‌ها ديگر بدون ارتباط نبود و جاده ابريشم مسيرگفت‌وگوي تمدن‌هاي شرق و غرب ناميده شده است‏‎ . ‎
‏ بر اساس منابع تاريخي “ماركوپولو” از راه جاده ابريشم دريايي وارد چين شده و از همين جاده به “ونيز” زادگاه خودبازگشته است .‏
‏ ‏
‏ ‏
كاربردهاي توت :‏
ساقه هاي درخت توت و پودر ساقه توت يك بستر خوب براي توليد قارچ خوراكي است ، بعضي از كشاورزان بعد از هرس ساقه هاي درخت راجمع آوري واز آن براي كشت قارچ استفاده مي نمايند .‏
در سال هاي اخير با كشف منافع داروئي برگ توت تعدادي از شركت ها اقدام به توليد چاي از برگ توت نموده اند كه البته استانداردهاي آن از سوي مراكز دولتي اعلام شده است . امروزه اين نوع چاي دركشورهائي نظير چين و تايلند توليد مي گردد كه دركاهش چربي ، فشارخون ، كاهش گلوكز خون ، پيشگيري ازديابت ، كاهش كلسترول دررگ ها ، كاهش چربي كبد به عنوان آنتي اكسيدان ، افزايش فعاليت آنزيم هاي دفاعي ، پيشگيري ازسرطان  و كاهش وزن بدن موثر است .‏
‏ ‏
مزاياي پودر شفيره كرم ابريشم:‏
شفيره: مرحله اي از دگرديسي كرم ابريشم در داخل پيله كه حدفاصل مرحله كرمي و پروانگي ميباشد. پودر شفيره كرم ابريشم يك خوراك پروتئيني غير متداول براي حيوانات بوده كه به عنوان يك محصول فرعي پس ازجداكردن رشته هاي ابريشم از پيله بدست مي آيد . قبل از بازشدن رشته هاي ابريشم پيله را حرارت مي دهند  تا شفيره آن كشته شود . ازيك پيله ابريشم مقادير زيادي نخ رشته اي با ملكول هاي كشيده و ليفي شكل بدست مي آيد . پس ازجدا شدن نخ ابريشم ، شفيره باقيمانده خشك و سپس آسياب مي شود .‏
پودر شفيره كرم ابريشم حاوي مواد جاذب شيميائي و تحريك كننده اشتهاي ماهي هاست و بهترين جايگزين پودر ماهي در جيره آبزيان مي باشد . ‏
شفيره كرم ابريشم ،از ضايعات صنايع توليدي ابريشم و پسماند فرآيند ريسندگي است. با توجه به ساختارآمينواسيدي شفيره ، تصور مي شد كه اين ماده قابليت جذب مواد رنگزاي گوناگون را باتنظيم شرايط جذب خواهد داشت‎. ‎‏ جذب مواد رنگزا به خواص اين ماده و ساختار آن ، اندازه ذرات ، دماو زمان بستگي دارد. شفيره كرم ابريشم پس از آماده سازي به عنوان جاذبطبيعي جهت حذف مواد رنگزا مورد استفاده قرار مي گيرد. اين شفيره ها از دو جنبهاستخراج بيوپليمرها و خود كرم ابريشم بررسي شده است. از بيوپليمرهاي به دست آمده ازشفيره كرم ابريشم مي توان در صنايع دارويي و پزشكي مانند توليد باندهاي ترميم زخم وهمچنين در صنايع تصفيه آب و پساب به عنوان الكتروليت استفاده كرد. ‏

‏  كاربردهاي پزشكي و داروئي كرم ابريشم ‏
ژاپن به منظورتكميل اطلاعات نقشه ژنتيكي كرم ابريشم سال ۱۹۹۹ را بعنوان پروژه كرم ابريشم آغاز كرده است اخيرآ ژاپن و كره موفق شدند كه با انتقال يك ژن موسوم به ‏‎ ( Jellyfish )‎كرم ابريشم ترانسژنيك توليد نمايند . اگرتوليد اين نوع كرم ابريشم عملي شود مي توان انتظار داشت كه مواد شيميائي مفيد متعددي نظير ابريشم اسپايدر ، كلاژن ، فيبروئين و….. به مقدار زياد توسط كرم ابريشم توليد شود .‏

پودر كرم ابريشم به عنوان كاهش دهنده فشار خون براي افراد ديابتي نوع ۲ مطرح شده است و هم اكنون مطالعاتي در خصوص دستيابي به عامل ضد ديابت درپودركرم ابريشم درجريان است ، در اين بررسي هامشخص شده است كه پودر كرم ابريشم ، گلوكز حيوانات ديابتي را كاهش مي دهد. احتمالآ بخشي از اين فعل و انفعال به دليل ممانعت از فعاليت آنزيم آْلفا – مالتازگلوكوزايد كه درروده كوچك بوده و جذب گلوكز به وسيله خون يا بافت را به تآخير مي اندازد . همچنين ثابت شده است كه پودر كرم ابريشم در تحرك سيستم ايمني ، رفع خستگي و بهبود مقاومت مؤثر است . كرم ابريشم مي تواند يك مولد عامل ضد باكتريايي با استفاده ازكلو ويروس ها بوده و در سيستم ايمني كرم ابريشم تلاش شده است تعدادي پروتئين ضد باكتريايي نيز ازكرم ابريشم جدا و خالص سازي شود . درگذشته درطب سنتي چين از لاروهاي خشك مبتلا به موسكاردين سفيد استفاده مي شده و در حال حاضر از اين لاروها براي ضد عفوني ، كاهش كلسترول ، درمان ديابت استفاده مي شود .‏

‏ ‏عمده مصرف نخ ابریشم در حوزه صنعت فرش است

كاربردهاي پروتئين ابريشم : ‏
ابريشم:ابريشم بصورت دو رشته يا فيلامنت با سطح مقطع مثلثي شكل از دو سوراخ ريز كه در بخش زيرين دهان كرم جاي دارد بيرون آمده با يكديگر جمع و بيدرنگ در برابرهوا خشك  و به فرم پيله ريسيده مي شود   .‏
بعد از اينكه كشورهاي پيشرو تصميم گرفتند كه محصولاتي با ارزش افزوده بيشترتوليد كنند ، كاربرد پروتئين هاي ابريشم مورد بررسي قرارگرفت به اين منظور پودر ، فيلم و محلول آن توليدشد . تحقيقات متعدد نشان داد كه از فيبروئين مي توان درصنايع مختلف از جمله آرايشي ، غذائي ، پزشكي و داروسازي استفاده نمود .امروزه از پودرابريشم به سبب خصوصيات فيزيكي و شيميائي آن استفاده فراواني مي شود . ويژگي هاي فيبروئين درخصوص سازگاري پوستي ، بلوكه كردن اشعه ماوراي بنفش ، نگهداري رطوبت و چسبندگي پوستي سبب شده است كه ازدهه ۱۹۷۰ در صنايع آرايشي استفاده شود . فيبروئين هنگامي كه درمواد آرايشي مو استفاده مي شود اثر فوق العاده اي بر درخشندگي ، جلا و حالت مو داردو ازآن دربرابر تغيير رنگ محافظت مي نمايد . ‏
فيبروئين پروتئين اصلي ابريشم با استفاده از روش هاي شيميائي و بيولوژيك قابل تجزيه به اليگوپپتيدها و اسيدهاي آمينه است . اين موضوع سبب شده است كه در حال حاضر ۹۹% فيبروئين قابل جذب توسط انسان باشد هنگامي كه فيبروئين جذب شود تآثيرزيادي بر كاهش سطح كلسترول و قند خون همچنين پيشگيري و درمان پاركينسون ، كند ذهني و سهولت متابوليسم الكل را دارد .‏
فيبروئين به عنوان يك افزودني در نوشابه ها ، شيريني ، تافي ، رشته سوپ ،خمير سويا استفاده مي شود نخ ابريشم از گذشته به عنوان نخ جراحي استفاده مي شده است اخيرآ تحقيقات زيادي جهت استفاده از فيبروئين ابريشم درپزشكي و داروسازي انجام شده است بر اساس نتايج اين تحقيقات از فيبروئين براي ماده پوششي زخم ها به عنوان جايگزيني پوست طبيعي ، غشاي پوستي ، حامل دارويي ، حسگرهاي بيولوژيك استفاده مي شود فيبروئين مي تواند جايگزين چندين ماده مورد استفاده در پليت هاي آزمايشگاهي نظير كلاژن ، سيليكون و پليسترن شود .به عنوان يك كاربرد درصنايع پودر ابريشم طي مراحل فرآوري شده و بارنگ مخلوط مي شود اين نوع رنگ بعد از مصرف ضمن ايجادسطحي نرم  بر روي سطوح استيل ، چوب، پارچه و غيره سبب حفاظت از آنها مي شود .‏

روش ترميم عصب هاي آسيب ديده بوسيله ابريشم :‏
دانشمندان انگليسي براساس تحقيقاتي اعلام نمودند كه مي توان از الياف ابريشم براي كمك به ترميم عصب هاي آسيب ديده استفاده نمود. ، اين دانشمندان ثابت كردند عصب مي تواند در كنار دسته اي از الياف خاص، موسوم به “اسپايدراكس” كه مشخصه هاي مشابه تار عنكبوت دارد، رشد كند.اين گروه از محققان اميدوارند  كه تار ابريشم بتواند عصب قطع شده (حتي در موارد قطع نخاع ) را نيز به رشد مجدد وادار كند. كرم هاي ابريشم كه ابريشم “اسپايدراكس” را توليد مي كنند به لحاظ ژنتيكي دستكاري شده اند تا الياف مناسب پيوند با سلول عصب را بسازند.پرفسور “جان پريستلي” از دانشگاه “كويين مري” لندن كه سرپرستي اين تحقيق را برعهده دارد، مي گويد: الياف ابريشم مانند يك داربست عمل مي كند و سلول هاي عصب مي تواند بر روي آن رشد كند.  گروه تحقيق دانشگاه كويين مري، الياف ابريشم را در نسوج كشت شده و همچنين حيوانات آزمايش كرده است كه در دو مورد، نتيجه موفقيت آميز بوده است. در تصاويري كه از روند رشد سلولهاي عصب گرفته شده، دو تحول ديده مي شود. يكي رشد فيبرهاي عصب در كنار ابريشم و ديگري رشد سلولهاي كمكي موسوم به شوان است كه براي بازسازي عصب نقش بسيار مهمي دارد، در آزمايش هايي كه بر روي حيوانات صورت گرفته الياف ابريشم به رشد عصب در ناحيه نخاع و عصب جنبي كمك كرده است. يكي از مزاياي الياف ابريشم اين است كه مي توان آنها را به شكل لوله هايي پيچيده براي جاسازي عصب درآورد. از اين لوله هاي ابريشمي همچنين مي توان براي پل زدن ميان انتهاي عصب پاره شده استفاده كرد.  اين گروه تحقيق اميدوار است كه بتواند از ابريشم براي درمان بيماراني كه عصب جنبي آنها – عصبي كه عضلات و حس لامسه را ميسر مي كند ، مثلا در بريدگي عميق دست، استفاده كند.‏
‏ ‏
اهميت صنايع ابريشم بافي ‏
صنايع ابريشم بافي به لحاظ ارزش افزوده فراواني كه حاصل ميكند در جهان وبخصوص دركشورهاي صنعتي دست اندركار ابريشم اهميت ويژه اي دارند . قيمت هاي مناسب پارچه هاي ابريشمي در بازارهاي جهاني و توسعه روز افزون مصرف فرآورده هاي ابريشمي از طرفي و ارزش افزوده فراوان اين صنعت از طرف ديگر موجب شده كه كشورهاي عمده توليد كننده ابريشم مانند چين – كره – ژاپن مساعي خود را به جاي فروش ابريشم خام ، به توليدفرآورده هاي ابريشمي معطوف دارند و اين امر اگر چه بازارهاي جهاني ابريشم خام را با كمبودهائي مواجه و موجب افزايش قيمت نخ ابريشم شده و منافعي را متوجه توليدكنندگان ابريشم مي سازد ، معهذا چون قيمت نخ اساس قيمت فروش فرآورده هاي ابريشم مي باشد ، لذا افزايش قيمت نخ نمي تواندموجبي براي انصراف از تفكر ايجادصنايع ابريشم بافي گردد بهمين دليل كشورهاي نوغان خيز بايد براي دستيابي به ارزش افزوده فراوان اين صنعت درحد توان مالي ، اقتصادي خود به توليد فرآوردهاي نهائي ابريشم اقدام كنند . ‏
درطرحهاي توسعه نوغانداري علاوه بر استفاده كامل از نخ ابريشم توليدي درصنايع قالي بافي ، بهره گيري از صنايع تبديل ابريشم به فرآورده هاي نهائي ابريشمي نيز مورد نظر قرار گرفته و بتدريج كه اين صنايع در كشور احداث شوند فروش نخ ابريشم به بازارهاي جهاني محدود ترخواهد گرديد.‏

با استفاده از صنايع ابريشم ،علاوه بر انواع پارچه هاي خالص ابريشمي كه درطرح ها و رنگهاي بسيار متفاوت و متنوع توليد مي شوند ، از ابريشم مخلوط با الياف ديگري مانند پنبه ، كتان ، پشم و در بعضي موارد ويسكوز و پلي استر نيز پارچه ها وفرآورده هاي متنوع ديگري توليد مي شود كه هركدام با مصارف مختلف ، ازجايگاه اقتصادي ويژه اي برخوردار است ولي در هر حال پارچه هاي ابريشمي خالص از سودآوري زيادي برخوردارميباشند.‏
در خصوص ويژگي هاي اقتصادي صنعت نوغانداري قابل ذكر است كه سرمايه گذاري در اين رشته در مقايسه با پاره اي از فعاليت هاي توليدي كمتر بوده و زمان بازگشت سرمايه اين رشته بسيار سريع است و كشت و كار توت در غالب خاكها و با كيفيت مختلف توپوگرافي و شرايط فني متفاوت ، امكان پذير است . هم چنين در توتستان ها نياز شديد به ماشين آلات وجود ندارد و كشت توت در كنار كانال هاي آبياري ، حاشيه رودخانه ها و آب راه ها و مزارع عملي است و ارزش افزوده فعاليت هاي پرورش كرم ابريشم قابل توجه و بازگشت سرمايه گذاري سريع است . اين فعاليت امكانات تأمين مواد اوليه برخي  از صنايع نساجي ، قالي بافي ، پزشكي ، نظامي و مخابراتي را فراهم مي سازد . ‏

ابریشم

ويژگي هاي اقتصادي نوغانداري و صنايع ابريشم
‏ را مي توان ازجهات مختلف اقتصادي واجتماعي به شرح زير مورد توجه قرارداد:‏
‏۱-  سرمايه گذاري دراين رشته درمقايسه باپاره اي ازفعاليتهاي توليدي كمتر بوده وزمان بازگشت سرمايه ازبرخي رشته هاي ديگر سريعتر است . ‏
‏۲-    كشت وكار توت درغالب خاكها امكان پذير بوده وبه خصوص درموقعيت جغرافيايي كشور دربيشتر نقاط مملكت قابل اجراست .‏
‏۳- بايك بار ايجادتوتستان امكان بهره برداري طي۳۰۰۰ سال بعدفراهم خواهدشدوهرينه هاي نگهداري سالانه هم چندان قابل ملاحظه نخواهدبود.‏
‏۴- اين فعاليت امكانات تامين مواداوليه برخي از صنايع قالي بافي ،پزشكي ونظامي را فراهم مي كند.‏
‏۵- اين فعاليت مي تواند به عنوان منبع درآمد ارزي كشورازطريق توليد موادخام ،نخ ابريشم قالي بافي وتوليد پارچه وساير فرآورده هاي ابريشمي مورد توجه قرارگيرد.‏
‏۶- پرورش كرم ابريشم علاوه برايجاد امكان استفاده ازتمامي نيروي فعال ،امكان بكارگيري بخش غيرفعال جامعه روستايي (كودكان،زنان وسالخوردگان) كه توان انجام كارهاي كشاورزي راندارندفراهم مي سارد.‏
‏۷- حرفه اي است كارگرطلب واشتغالزا كه به صورت شغل فرعي نيزمي توانددرمجاورت مشاغل اصلي روستايي موردتوجه قرارگيرد.‏
‏ ۸- بافراهم ساختن منبع درآمداضافي براي روستاييان مي تواند به عنوان وسيله اي جهت جلوگيري ازمهاجرت آنهابه شهرها موردتوجه قرارگيرد.‏
‏۹- اين فعاليت به واسطه تامين درآمد مستمر مي تواند درتوسعه وبهبودوضع زندگي جوامع روستايي موثر باشد. ‏
‏۱۰- بهبود هواي محيط، جلوگيري از فرسايش خاك و… را مي توان از ويژگيهاي زيست محيطي آن نام برد و اما اهميت اقتصادي اين فعاليت از آن جهت مورد تأكيد است كه مي تواند با تأمين مواد اوليه برخي از صنايع همچون نساجي، پزشكي، نظامي، دامپروري و طيور و بافت فرش، موجبات كسب درآمد ارزي قابل توجهي براي كشور داشته و اشتغالزايي بالايي را به وجود آورد‏

هرقسمتي ازدرخت توت داراي ارزش پزشكي است . درختان توت ضرورتا جهت پرورش كرم ابريشم كشت ونگهداري مي گردند.بعلاوه درخت توت داراي چوب خوبي بوده واز شاخه هاي آن جهت ساختن برخي ادوات كشاورزي ،ادوات موسيقي وهمچنين ازپوست آن براي ساختن كاغذهاي اعلاء ،فيبرونئوپان استفاده مي شود. و براي پايه ساختماني و قطعاتي كه تحمل به نيروي فشاري ، كششي و خمشي دارند ، مناسب مي باشد . ‏
در لنج سازي در سواحل خليج فارس و درياي عمان تا حدودي رايج شده است . ميوه آن خوراكي بوده و در صنايع تخميري نيزكاربرد دارد.‏
امروزه با توجه به رشد سريع جمعيت و گسترش بي رويه شهرها ، اين سنت خوب و ديرينه رو به فراموشي نهاده است كه بايستي با احياء و كاشت آن در فضاي سبز شهري از قبيل حاشيه خيابانها و پياده روها ، ميادين ، بلوارها ،تفرجگاه ها و ايجاد باغهاي عمومي ( توتستان ) در قسمت هاي مختلف شهر علاوه بر بوجود آمدن پارك هاي طبيعي براي مردم و حفظ سنت هاي ديرينه و افزايش سرانه فضاي سبز شهري در تقويت و پرورش كرم ابريشم جهت توليد پيله و نخ ابريشم مثمر ثمر خواهد بود.

———————————————————————————–

این مطلب را نیز بخوانید
پیشنهاد سردبیر : رونق صنعت فرش ماشینی و پدیده هایپرمارکتهای فرش

————————————————————————————
تحریریه مجله نساجی کهن
ارسال مقالات و ترجمه جهت انتشار در سایت : info@kohanjournal.com

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین خبرها و به روز ترین نمایشگاه های نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *