اخبار فرش ماشینی

تقاضای جهانی الیاف در سال ۲۰۱۳ به ۸۵٫۸ میلیون تن رسید

 

 تقاضای جهانی الیاف در سال 2013 به 85.8 میلیون تن رسید

مصرف سرانه ۱۲٫۱ کیلوگرمی الیاف در سال ۲۰۱۳

به گزارش دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی ایران به نقل از نشریه Chemical Fibers International، بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی شرکت PCI Fibres، تقاضای جهانی الیاف در سال ۲۰۱۲ به ۸۲٫۱ میلیون تن رسید که نسبت به سال ۲۰۱۱ در حدود ۴ درصد افزایش یافت. بر این اساس تقاضای جهانی برای الیاف پشم در سال مذکور در حدود ۱٫۱ میلیون تن (کاهش ۲٫۵ درصدی)، الیاف پنبه ۲۲٫۹ میلیون تن (کاهش ۲٫۲ درصدی)، الیاف بشرساخته ۵۸٫۲ میلیون تن (رشد ۶٫۸ درصدی) بوده است. تجربه متفاوت الیاف طبیعی با مصنوعی در سال مذکور تا حدودی مربوط به مشکلات قیمتی این الیاف بوده و اینکه الیاف مصنوعی حضور خود را در بازارهایی که الیاف طبیعی قادر به پاسخ کامل به نیاز آن‌ها نیستند، پررنگ‌تر می‌کنند.
آخرین اطلاعات منتشر شده برای سال ۲۰۱۳ نشان می‌دهد که تقاضای جهانی برای الیاف با شدت بیشتری در حال رشد است و نسبت به سال گذشته با رشد ۴ درصدی، که همراه با بهبود تقاضا برای الیاف طبیعی است، به ۸۵٫۸ میلیون تن خواهد رسید.

گزارش مذکور برای دوره طولانی تر نیز پیش‌بینی کرده که تا سال ۲۰۲۰، نرخ رشد مصرف جهانی الیاف کاهش یابد. این امر عمدتاً به دلیل اصلاح مصرف در چین می‌باشد که زمان آن بطور دقیق مشخص نیست. این امر موجب شده که آخرین گزارشات منتشره اعلام کنند که رشد جهانی مصرف انواع الیاف بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ در حدود ۳٫۷ درصد در سال بوده اما بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در حدود ۳٫۵ درصد در سال خواهد شد. در سال ۲۰۱۲، کشور چین که در حدود ۳۰ درصد از بازار مصرف الیاف در جهان را به خود اختصاص داده، در حدود ۹۰ درصد از رشد جهانی مصرف الیاف را رقم زد. در سال ۲۰۱۳، مصرف الیاف در سایر کشورها افزایش یافت و چین فقط ۲۵ درصد از رشد جهانی مصرف الیاف را به خود اختصاص داد. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۳ الیاف پشم با بهبود مصرف ۲ درصدی در جهان همراه خواهند بود و مصرف الیاف پنبه رشد ۴ درصدی خواهد داشت. مصرف الیاف مصنوعی نیز با رشد ۵ درصدی به ۶۱ میلیون تن خواهند رسید.

مصرف سرانه انواع الیاف در جهان در حدود ۱۱٫۶کیلوگرم در سال ۲۰۱۲ برآورد شد که پیش‌بینی‌ می‌شود برای سال ۲۰۱۳ به ۱۲٫۱ کیلوگرم و در سال ۲۰۱۴ به ۱۲٫۵ کیلوگرم برسد. با این حال لازم به توضیح است که بهبود شرایط در ایالات متحده آمریکا تا حدودی بی ثبات بوده و شرایط در اتحادیه اروپا نیز به نظر نامناسب می‌باشد. در مورد وضعیت کشور ژاپن نیز هنوز زود است که در مورد موفقیت‌های سیاست‌های اقتصادی این کشور بتوان اظهار نظر کرد. کشورهای جنوب شرقی آسیا در سال ۲۰۱۲ بطور چشم‌گیری قدرتمند عمل کردند و شاید بتوان گفت که در دوره ۲۰۱۳-۲۰۱۴ حتی از این بهتر عمل خواهند کرد. نیاز سرانه در کشور هندوستان به روند نزولی خود ادامه خواهد داد که دلیل آن نیز مشکلات اقتصادی این کشور است. در خصوص چین نیز باید منتظر بود و دید که روند رشد سریع نیاز سرانه تا چه زمانی می‌تواند ادامه یابد. به منظور کاهش نرخ رشد مذکور می‌باید یا نرخ رشد تولید کاهش داشته و یا صادرات منسوجات و سایر محصولات مربوط به الیاف توسعه بیشتری یابد؛ یعنی بر خلاف آنچه که اکثراً در مورد چین متصور هستند.

در مورد الیاف پشم، انتظار می‌رود که مصرف این الیاف بهبود یافته و طی دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در حدود ۰٫۴ درصد در سال افزایش یابد. این افزایش عمدتاً در مناطق پر مصرف الیاف مذکور یعنی اروپای غربی، چین و ایالات متحده آمریکا خواهد بود. تقاضا برای الیاف پنبه نیز رو به بهبود است و کاهش سهم آن از مصرف جهانی انواع الیاف با سرعت کمتری دنبال خواهد شد. سهم الیاف مذکور از کل مصرف الیاف در سال ۲۰۱۰ در حدود ۳۳درصد، در دوره ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ در حدود ۲۸ درصد و برای دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ بین ۲۶ تا ۲۷ درصد خواهد بود؛ البته سهم بازار پنبه در کشورهای مختلف به میزان قابل توجهی متفاوت است. در ایالات متحده آمریکا این سهم ۳۸ درصد، در هندوستان ۴۸ درصد و در چین ۹ درصد است. در منطقه جنوب شرقی آسیا، پیش‌بینی می‌شود که سهم بازار الیاف پنبه طی ده سال آینده کاهش یابد و از ۴۱ درصد به ۲۹ درصد برسد. با این وجود، انتظار می‌رود که موجودی جهانی پنبه طی دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ با نرخ ۱٫۳ درصد در سال افزایش یافته و تا سال ۲۰۲۰ به ۲۸٫۴ میلیون تن برسد. با تأمین مناسب الیاف پنبه و تقاضای کمتر برای این الیاف، با توجه به اصلاح مصرف از سوی چین، به نظر نمی‌رسد که کمبودی در تأمین الیاف مذکور وجود داشته باشد. به علاوه، با رشد تولید الیاف سلولزیک، به نظر نمی‌رسد که هیچ کمبودی در خصوص این الیاف احساس شود.

در بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، بازار مصرف چین برای الیاف مصنوعی (که در حال حاضر ۳۸ درصد از مصرف جهانی را به خود اختصاص داده) سالیانه ۹ درصد افزایش یافت اما برای دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ پیش‌بینی می‌شود که این نرخ به حدود ۶ درصد در سال برسد. به نظر می‌رسد که رشد شدید مصرف سرانه الیاف تا چند سال دیگر بیشتر به طول نیانجامد. با توجه به توسعه صنایع نساجی چین، در حال حاضر این کشور بیشترین میزان تقاضا برای الیاف را تجربه می‌کند. تقاضای جهانی برای انواع الیاف مصنوعی نیز تا سال ۲۰۲۰ به ۷۸٫۲ میلیون تن خواهد رسید و در دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ شاهد نرخ رشد سالیانه ۴٫۵ درصدی خواهد بود.

بزرگترین تولیدکنندگان منسوجات از الیاف مصنوعی چین است که در سال ۲۰۱۲، حجم ۳۵٫۲ میلیون تنی را ثبت کرد و ۶۱ درصد از فعالیت‌های جهانی در این زمینه را به خود اختصاص داد. پیش‌بینی می‌شود که سهم مذکور تا سال ۲۰۲۰ به ۶۶ درصد برسد. در میان انواع الیاف مصنوعی، انتظار می‌رود که تولید جهانی اکریلیک در دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ با نرخ ۰٫۲ درصد در سال کاهش یابد در حالیکه تولید فیلامنت پلی‌آمید با رشد ۱٫۹ درصدی به ۲۹٫۲ میلیون تن در سال ۲۰۱۲ رسید و نرخ رشد آن در دوره مذکور در حدود ۶٫۳ درصد در سال خواهد بود. همچنین تولید الیاف استیپل پلی‌استر در سال ۲۰۱۲ برابر با ۱۴٫۷ میلیون تن بوده و رشد ۷٫۵ درصدی در سال را در دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ تجربه خواهد کرد و همچنین تولید الیاف استیپل و فیلامنت پلی‌پروپیلن که در سال ۲۰۱۲ برابر با ۴ میلیون تن بوده، در دوره مذکور بخشی از بازار خود را به بی‌سی‌اف پلی‌استر داده و در حدود ۰٫۵ درصد در سال رشد خواهند کرد.

منبع: Chemical Fibers International 4/2013

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن