ترجیحات تعرفه ای کالاهای مبادلات تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه

ترجیحات تعرفه ای کالاهای مبادلات تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه         

 

ردیف

سیستم هماهنگ ۲۰۱۳

(۱۳۹۲)

شرح اقلام

نرخ تعرفه پایه

۲۰۱۳(%)

(۱۳۹۲)

تخفیف

کاهش تعرفه

۱

۵۴۰۸۶۱

که دارای ۸۵ درصد وزنی یا بیشتر رشته های پلی استر غیر تکستوره باشند

۳۲

۳۰%

۲

۵۵۰۹۳۲

چند لا(تابیده) یا کابل، نخ از الیاف سنتتیک غیر یکسره (غیر از نخ دوخت)

۱۲

۴۰%

۳

۵۵۱۵۱۱

سایر پارچه های تار و پودباف از الیاف سنتتیک غیریکسره – که عمدتاً یا منحصراً با الیاف فیر یکسره ریون ویسکوز مخلوط شده باشند

۳۲

۳۰%

۴

۵۷۰۲۴۲

فرش و سایر کفپوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف نشده از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی

۴۰

۳۰%

۵

۶۱۰۴۳۲

لباس به صورت دست، به صورت مجموعه …از پنبه

۱۰۰

۳۰%

۶

۶۱۰۴۴۲

لباس به صورت دست، به صورت مجموعه …از پنبه

۱۰۰

۴۰%

۷

۶۱۰۴۴۴

لباس به صورت دست، به صورت مجموعه …از الیاف مصنوعی

۱۰۰

۴۰%

۸

۶۱۰۴۶۲

لباس به صورت دست، به صورت مجموعه …از پنبه

۱۰۰

۴۰%

۹

۶۱۰۵۱۰

پیراهن مردانه یا پسرانه ،کشباف یا قلاب باف از پنبه

۱۰۰

۴۰%

۱۰

۶۱۰۶۱۰

پیراهن، بلوز، بلوز شمیزیه از پنبه

۱۰۰

۴۰%

۱۱

۶۱۰۶۲۰

پیراهن، بلوز، بلوز شمیزیه از الیاف سنتتیک یا مصنوعی

۱۰۰

۴۰%

۱۲

۶۱۰۸۳۱

از پنبه

۱۰۰

۴۰%

۱۳

۶۱۰۸۳۲

زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت(اسلیپ)، تنکه، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله ای حمام، روب دوشامبر و اشیاء همانند ،زنانه یا دخترانه ،کشباف یا قلاب باف از الیاف سنتتیک یا مصنوعی

۱۰۰

۴۰%

۱۴

۶۱۰۹۱۰

تی شرت، زیرپوش   چسبان و همانند، کشباف یا قاب باف از پنبه

۱۰۰

۴۰%

۱۵

۶۱۱۰۲۰

پیراهن یقه اسکی، پولوور، کاردیگان، جلیقه ها (ویست کوتز) و اشیاء همانند، کشباف یا قلاب باف از پنبه

۱۰۰

۴۰%

۱۶

۶۱۱۰۳۰

پیراهن یقه اسکی، پولوور، کاردیگان، جلیقه ها (ویست کوتز) و اشیاء همانند، کشباف یا قلاب باف از الیاف سنتیک یا مصنوعی

۱۰۰

۴۰%

۱۷

۶۱۱۵۲۹

جوراب شلواری، جورابهای زنانه، جورابها و سایر جوراب‌آلات شامل جوراب آلات تراکمی درجه بندی شده (برای مثال جورابهای واریس) و پای پوشها بدون به کار بردن کفه کشباف یا قلاب بافی شده – از دیگر مواد منسوج

۱۰۰

۴۰%

۱۸

۶۱۱۵۹۵

جوراب شلواری، جورابهای زنانه، جورابها و سایر جوراب‌آلات شامل جوراب آلات تراکمی درجه بندی شده (برای مثال جورابهای واریس) و پای پوشها بدون به کار بردن کفه کشباف یا قلاب بافی شده – از پنبه

۱۰۰

۴۰%

۱۹

۶۲۰۴۴۲

لباس به صورت دست، به صورت مجموعه …از پنبه

۱۰۰

۴۰%

۲۰

۶۲۰۴۴۳

لباس به صورت دست، به صورت مجموعه …از الیاف سنتتک

۱۰۰

۴۰%

۲۱

۶۲۰۴۵۲

لباس به صورت دست، به صورت مجموعه …از پنبه

۱۰۰

۴۰%

۲۲

۶۲۰۴۶۳

لباس به صورت دست، به صورت مجموعه …از الیاف سنتتک

۱۰۰

۴۰%

۲۳

۶۲۰۵۲۰

پیراهن مردانه یا پسرانه- از پنبه

۱۰۰

۴۰%

۲۴

۶۲۰۶۳۰

پیراهن، بلوز، بلوز شمیزیه(شرت بلوز)، زنانه یا دخترانه- از پنبه

۱۰۰

۴۰%

۲۵

۶۲۰۶۴۰

پیراهن، بلوز، بلوز شمیزیه(شرت بلوز)، زنانه یا دخترانه- از الیاف سنتتیک

۱۰۰

۴۰%

۲۶

۶۲۰۸۹۱

زیرپوش چسبان و همانند ،زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت(اسلیپ)، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله ای حمام، روب دوشامبر و اشیاء همانند ،زنانه یا دخترانه از پنبه

۱۰۰

۴۰%

۲۷

۶۲۱۴۳۰

گرمکن ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس شنا، سایر لباسها از الیاف سنتتیک مصنوعی

۵۵

۴۰%

۲۸

۶۳۰۲۲۱

شستنی های رختخواب، سرمیز، توالت یا آشپزخانه ،از پنبه

۵۵

۴۰%

۲۹

۶۳۰۲۳۱

شستنی های رختخواب، سرمیز، توالت یا آشپزخانه ،از پنبه

۵۵

۴۰%

۳۰

۶۳۰۲۶۰

شستنی های توالت یا آشپزخانه، از پارچه های حوله باف اسفنجی (پرز حلقوی)همانند، از پنبه

۵۵

۴۰%

۳۱

۶۳۰۳۹۲

پشت دری، پرده، پرده، پرده کرکره ای درونی، والان پرده یا تختخواب، از الیاف سنتتیک

۵۵

۴۰%

۳۲

۶۳۰۵۳۲

ظروف (واسطه) نرم برای مواد به صورت فله

۵۵

۴۰%

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *