تبریز…

اشتباه‭ ‬نكنيد‭ ‬قرار‭ ‬نيست‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬جاذبه‭ ‬هاي‭ ‬ديدني‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬حتي‭ ‬از‭ ‬امكان‭ ‬تاريخي‭ ‬تبريز‭ ‬صحبتي‭ ‬كنيم‭. ‬از‭ ‬تبريز‭ ‬صحبتي‭ ‬هست‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬پر‭ ‬فروش‭ ‬ترين‭ ‬فرش‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬تأثير‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬بازار‭ ‬فرش‭ ‬حرف‭ ‬ميزنيم‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬نگاهي‭ ‬به‭ ‬دكوراسيون‭ ‬داخلي‭ ‬اين‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬فرشها‭ ‬داريم‭. ‬

فرش‭ ‬تبريز‭ ‬توانسته‭ ‬بخش‭ ‬عمده‭ ‬اي‭ ‬از‭ ‬فروش‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬خارجي‭ ‬فرش‭ ‬دستباف‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬دهد‭. ‬در‭ ‬بازار‭ ‬فرش،‭ ‬مشتريان‭ ‬با‭ ‬انواع‭ ‬فرشهاي‭ ‬تبريز‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رو‭ ‬مي‭ ‬شوند‭. ‬جالب‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬ايران‭ ‬فرش‭ ‬تبريز‭ ‬با‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬متنوعي‭ ‬از‭ ‬استادان‭ ‬بنام،‭ ‬خياباني،‭ ‬نوين‭ ‬فر‭ ‬و‭ ‬سالاري‭ ‬و‭ ‬غيره‭ … ‬نيز‭ ‬شناخته‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬برخي‭ ‬مشتريان‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬شرايطي‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬اين‭ ‬طرح‭ ‬ها‭ ‬مي‭ ‬باشند‭. ‬اما‭ ‬مشتريان‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬هم‭ ‬شيفته‭ ‬قالي‭ ‬هاي‭ ‬آنتيك‭ ‬هريس‭ ‬و‭ ‬محدوده‭ ‬تبريز‭ ‬هستند‭. ‬همچنين‭ ‬تبريز‭ ‬مركز‭ ‬اصلي‭ ‬توليد‭ ‬تابلو‭ ‬فرشهايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بخش‭ ‬اعظم‭ ‬فروش‭ ‬داخلي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬دارد‭. ‬تابلو‭ ‬فرشهايي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬اصول‭ ‬سنتي‭ ‬فرش‭ ‬عبور‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬شهري‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬خانه‭ ‬اي‭ ‬كه‭ ‬پاي‭ ‬بگذاريد‭ ‬يك‭ ‬تابلو‭ ‬فرش‭ ‬روي‭ ‬دار‭ ‬قالي‭ ‬در‭ ‬گوشه‭ ‬خانه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬دهان‭ ‬كجي‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬شخصه‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬چشم‭ ‬خويش‭ ‬ديدم‭ ‬كه‭ ‬جانم‭ ‬مي‭ ‬رود  ‬بله‭ … ‬در‭ ‬تمام‭ ‬خانه‭ ‬هايي‭ ‬كه‭ ‬خانم‭ ‬بافنده‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬آن‭ ‬فرش‭ ‬با‭ ‬نقوش‭ ‬سنتي‭ ‬تبديل‭ ‬به‭ ‬تابلو‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬بي‭ ‬اصول‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مسأله‭ ‬به‭ ‬وقت‭ ‬ديگر‭ ‬موكول‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬گسترده‭ ‬تري‭ ‬مورد‭ ‬بحث‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‭. ‬

طرح‭ ‬موج‭ ‬مهر 

با‭ ‬همه‭ ‬اين‭ ‬حرفها‭ ‬همچنان‭ ‬يك‭ ‬كلمه‭ ‬بسيار‭ ‬بزرگ‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬مي‭ ‬دهد،‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬نام‭ ‬برند‭ ‬تبريز‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سر‭ ‬زبان‭ ‬هاست‭. ‬كافي‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬فرش‭ ‬دستباف‭ ‬چند‭ ‬قدم‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سالني‭ ‬راه‭ ‬برويد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬عمق‭ ‬محبوبيت‭ ‬اين‭ ‬اسم‭ ‬پي‭ ‬ببريد‭. ‬

اما‭ ‬بد‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬كمي،‭ ‬فقط‭ ‬كمي‭ ‬قالي‭ ‬هاي‭ ‬تبريز‭ ‬را‭ ‬نقد‭ ‬كنيم‭. ‬در‭ ‬نقوش‭ ‬تبريز‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬نقش‭ ‬مايه‭ ‬هاي‭ ‬پر‭ ‬پيچ‭ ‬و‭ ‬خم‭ ‬و‭ ‬دلفريب،‭ ‬رنگبندي‭ ‬هاي‭ ‬متنوعي‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬حسابي‭ ‬دل‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬بيننده‭ ‬اي‭ ‬را‭ ‬مي‭ ‬برد‭. ‬اما‭ ‬اين‭ ‬ظاهر‭ ‬كار‭ ‬است،‭ ‬اين‭ ‬فرش‭ ‬ها‭ ‬ظريف‭ ‬و‭ ‬دلربا‭ ‬هستند‭ ‬اما‭ ‬متاسفانه‭ ‬در‭ ‬رنگرزي‭ ‬نخ‭ ‬اين‭ ‬فرش‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬رنگ‭ ‬هاي‭ ‬گياهي‭ ‬استفاده‭ ‬نمي‭ ‬شود‭!! ‬گويي‭ ‬در‭ ‬تبريز‭ ‬زياد‭ ‬به‭ ‬رنگهاي‭ ‬گياهي‭ ‬كه‭ ‬ريشه‭ ‬در‭ ‬اصالت‭ ‬ما‭ ‬دارد،‭ ‬اعتقادي‭ ‬ندارند‭. ‬كم‭ ‬لطفي‭ ‬نويسنده‭ ‬نباشد،‭ ‬در‭ ‬فرشهاي‭ ‬آنتيك‭ ‬يا‭ ‬همان‭ ‬قديمي‭ ‬هاي‭ ‬هريس‭ ‬با‭ ‬۶‭-‬۵‭ ‬رنگ‭ ‬گياهي‭ ‬حسابي‭ ‬از‭ ‬خجالت‭ ‬رنگهاي‭ ‬پر‭ ‬و‭ ‬پيمان‭ ‬شهري‭ ‬تبريز‭ ‬در‭ ‬مي‭ ‬آيند‭ ‬ولي‭ ‬زورشان‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬پر‭ ‬آوازه‭ ‬تبريز‭ ‬نمي‭ ‬رسد‭. ‬تنوع‭ ‬رنگي‭ ‬تبريز‭ ‬را‭ ‬ميتوان‭ ‬در‭ ‬فرشهاي‭ ‬قم‭ ‬نيز‭ ‬جستجو‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬ديد‭ ‬كه‭ ‬چه‭ ‬تأثيري‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬چندين‭ ‬سال‭ ‬اخير‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬فرش‭ ‬گذاشته‭ ‬است‭.‬

طرح‭ ‬خطيبي‭ 

حتي‭ ‬در‭ ‬شهرهاي‭ ‬ديگر‭ ‬وقتي‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬چانه‭ ‬زني‭ ‬ها‭ ‬تصميم‭ ‬به‭ ‬تغيير‭ ‬نقوش‭ ‬مي‭ ‬گيرند‭ ‬در‭ ‬آخر‭ ‬كلامشان‭ ‬مي‭ ‬خواهند‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬تبريز‭ ‬حركت‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬فروش‭ ‬حرفي‭ ‬براي‭ ‬گفتن‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬قاليهاي‭ ‬تبريز‭ ‬بي‭ ‬چون‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬نمايشگاههاي‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬خارجي‭ ‬مشتري‭ ‬جذب‭ ‬مي‭ ‬كنند،‭ ‬گردش‭ ‬مواج‭ ‬گلها‭ ‬و‭ ‬برگها‭ ‬حسابي‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬مي‭ ‬آيد‭. ‬تأثير‭ ‬اين‭ ‬امواج‭ ‬زيبا‭ ‬را‭ ‬حتي‭ ‬در‭ ‬فرشهاي‭ ‬ماشيني‭ ‬بسيار‭ ‬بيشتر‭ ‬مي‭ ‬توان‭ ‬ديد‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬طراحي‭ ‬هاي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬اين‭ ‬نقوش‭ ‬پر‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬گردان‭ ‬تبريز‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سخاوتمندانه‭ ‬زيبايي‭ ‬مي‭ ‬بخشد‭.‬

شايد‭ ‬تبريز‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اصالت‭ ‬فرشهاي‭ ‬تبريز‭ ‬اما‭ ‬و‭ ‬اگرها‭ ‬فراوان‭ ‬است‭. ‬اصالت‭ ‬نقوش‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬و‭ ‬كاشان‭ ‬و‭ ‬كرمان‭ ‬خيلي‭ ‬بيشتر‭ ‬مي‭ ‬توان‭ ‬ديد‭. ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬فرشهاي‭ ‬اين‭ ‬شهرها‭ ‬با‭ ‬رنگ‭ ‬گياهي‭ ‬بافته‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬دريغ‭ ‬از‭ ‬شهري‭ ‬مثل‭ ‬تبريز‭ ‬كه‭ ‬فرش‭ ‬با‭ ‬رنگ‭ ‬گياهي‭ ‬توليد‭ ‬نمي‭ ‬كنند‭. ‬

طرح‭ ‬سالاري

در‭ ‬شيوه‭ ‬بافت‭ ‬هيچ‭ ‬شكي‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬نمي‭ ‬توان‭ ‬به‭ ‬استحكام‭ ‬گره‭ ‬هاي‭ ‬قالي‭ ‬ايرادي‭ ‬گرفت‭. ‬فرشهايي‭ ‬با‭ ‬بافت‭ ‬تركي‭ ‬به‭ ‬فرشهاي‭ ‬بي‭ ‬بديل‭ ‬تبديل‭ ‬شده‭ ‬اند‭.‬

قالي‭ ‬هاي‭ ‬تبريز‭ ‬با‭ ‬چيدمان‭ ‬تجملاتي‭ ‬خانه‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬همخواني‭ ‬دارد،‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬سبك‭ ‬و‭ ‬سليقه‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬با‭ ‬مبلمان‭ ‬استيل‭ ‬و‭ ‬آنچناني‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بيشتر‭ ‬نشان‭ ‬بدهد‭. ‬تركيب‭ ‬ابريشم‭ ‬و‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬رنگبندي‭ ‬قالي‭ ‬هاي‭ ‬تبريز‭ ‬بي‭ ‬شك‭ ‬براي‭ ‬خانه‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬با‭ ‬سليقه‭ ‬هاي‭ ‬كلاسيك‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬البته‭ ‬نقش‭ ‬مود‭ ‬يا‭ ‬نقش‭ ‬ماهي‭ ‬با‭ ‬تركيب‭ ‬رنگهاي‭ ‬گرم‭ ‬توانسته‭ ‬درلا‭ ‬به‭ ‬لاي‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬نقوش‭ ‬گردان‭ ‬و‭ ‬رنگارنگ،‭ ‬مشتريان‭ ‬خاص‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬جذب‭ ‬كند‭. ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬فرش‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬چيدمان‭ ‬كلاسيك مدرن‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬نمود‭ ‬مي‭ ‬كند‭. ‬غالبا‭ ‬اين‭ ‬فرش‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬آمريكا‭ ‬خواهان‭ ‬بسياري‭ ‬دارند‭. ‬

تبریز

طرح‭ ‬ماهي‭ ‬يا‭ ‬مود

از‭ ‬عمده‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬تبريز‭ ‬مي‭ ‬توان‭ ‬موج‭ ‬مهر،‭ ‬سالاري،‭ ‬مود،‭ ‬خطيبي‭ ‬و‭… ‬اشاره‭ ‬كرد‭. ‬

پيشنهاد‭:‬

مي‭ ‬توان‭ ‬فرش‭ ‬تبريز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬فرش‭ ‬دستباف‭ ‬در‭ ‬شهريور‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬با‭ ‬تنوع‭ ‬زياد‭ ‬ديد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬حق‭ ‬انتخاب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مشتري‭ ‬مي‭ ‬دهد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬سبك‭ ‬و‭ ‬سليقه‭ ‬خويش‭ ‬خريد‭ ‬خيلي‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ديد‭ ‬باز‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭. ‬البته‭ ‬لذت‭ ‬گشت‭ ‬و‭ ‬گذار‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬تبريز‭ ‬خالي‭ ‬از‭ ‬لطف‭ ‬نيست‭.‬

فاطمه‭ ‬سياوش‭ ‬شاه‭ ‬عنايتي

كارشناس‭ ‬طراحي‭ ‬فرش‭- ‬كارشناس‭ ‬ارشد‭ ‬رنگرزي‭ ‬فرش

Admin

فارغ التحصیل رشته تکنولوژی نساجی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *