تاريخچه الياف پنبه

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن لطفا جهت دانلود رایگان مجله کهن ایمیل خود را وارد کنید پنبه ، گياهي که از غوزة آن در ريسندگي و بافندگي استفاده مي شود، بويژه انواع رشته کوتاه آن موسوم به گوسوپيوم هرباکيوم . اين مقاله شامل اين بخشهاست : ۱) ايران ۲) افغانستان ۳) سرزمينهاي عرب زبان ۴) … ادامه خواندن تاريخچه الياف پنبه