اخبار نساجی

بهاي کالاي صادراتي فلزات در فروردين

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

افزايش قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي
گزارش بانك مركزي نشان مي دهد

گروه بازار پول- همزمان با تشديد نوسان هاي ارزي در ماه هاي پاياني سال گذشته، شاخص بهاي کالاهاي صادراتي در ايران نيز روند صعودي داشته است اتفاقي كه به كاهش قدرت رقابت پذيري كالاهاي صادراتي ايراني منجر مي شود. گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد با اينکه شاخص بهاي کالاهاي صادراتي پيش از زمستان سال گذشته روند نزولي داشته و حتي در شهريور ماه سال ۹۰ به عدد صفر رسيده، در چهار ماهه آبان تا بهمن سال گذشته، روزهايي که نرخ دلار به عنوان ارز مرجع صادراتي با نوسان هاي عمده اي روبه رو بود، بار ديگر روند افزايشي گرفته و حتي در بهمن ماه نزديک به ۵ درصد رشد کرده است.
شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران يكي از انواع شاخص هاي قيمت است كه تغييرات سطح عمومي قيمت كالاهاي غيرنفتي صادراتي را نشان مي دهد. براي تهيه اين شاخص، «قيمت ارزي كالاهاي صادر شده به قيمت ريالي» تبديل مي شود و روي هم رفته تغييرات اين شاخص، نمايانگر تغييرات قيمت كالاهاي صادر شده در بازارهاي جهاني و نوسانات نرخ ارز است. به عبارت ديگر وقتي شاخص بهاي کالاهاي صادراتي روند صعودي پيدا مي کند، نشانه هاي جديدي از افزايش «قيمت تمام شده کالاي صادراتي» را نمايان مي سازد، چرا که با افزايش اين شاخص، قيمت تمام شده کالاي صادراتي بالاتر مي رود. برخي کارشناسان معتقدند با افزايش قيمت کالاي صادراتي، در بازار رقابتي امروز جهاني، شانس يافتن بازارهاي جديد و صادرات بيشتر کالاهاي ايراني نيز کاهش پيدا مي کند.

دسته بندي کالاهاي صادراتي
بانک مرکزي شاخص قيمت کالاهاي صادراتي را بر اساس دو گروه عمده اصلي و اختصاصي دسته بندي مي کند. بيشتر کالاهاي گروه اول با تکيه بر مواد طبيعي يا خوراکي ايجاد شده؛ از جمله کالاهاي اين گروه محصولات نباتي و حيواني، محصولات معدني، محصولات صنايع غذايي، محصولات نساجي و… است. در گروه دوم نيز محصولات پتروشيمي قرار مي گيرد.

بهاي کالاي صادراتي نباتي در فروردين ماه
بر اساس گزارش بانک مرکزي، در فروردين ماه پارسال، شاخص بهاي گروه محصولات نباتي در مقايسه با ماه قبل ۲/۴ درصد افزايش داشت. البته گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد که شاخص بهاي اين گروه در مقايسه با فروردين ماه سال ۸۹ به ميزان ۷/۸ درصد کاهش داشته است.

بهاي کالاي صادراتي معدني در فروردين ماه
در فروردين ماه سال گذشته،شاخص بهاي کالاهاي صادراتي معدني نيز روند صعودي نسبت به اسفند ماه ۸۹ داشته است. افزايش شاخص بهاي پروپان مايع شده به ميزان ۶/۱۲ درصد، بوتان مايع شده ۶/۸ درصد، موم پارافين ۱/۴ درصد، سيمان ۸ دهم درصد و پودر بنتونيت ۲/۱ درصد در رشد ۷/۶ درصدي شاخص بهاي کالاهاي صادراتي ايران موثر بوده است. شاخص بهاي گروه محصولات معدني به ميزان ۹/۱۸ درصد بالاتر از عدد شاخص فروردين ماه ۸۹ بوده است.

بهاي کالاي شيميايي صادراتي در فروردين ماه
از ديدگاه بانک مرکزي، بالارفتن شاخص بهاي آمونياک به ميزان ۷/۱۲ درصد، پارازايلين به ميزان ۲/۳ درصد، پودرهاي شوينده به ميزان ۸ دهم درصد و شامپو به ميزان ۲/۱ درصد سبب شد تا شاخص بهاي گروه محصولات صنايع شيميايي و صنايع وابسته نسبت به اسفند ماه سال ۸۹ معادل ۳/۲ درصد افزايش نشان دهد.

بهاي کالاي صادراتي فلزات در فروردين
در اين بخش هم در نخستين ماه سال گذشته، شاخص بهاي کالاي صادراتي افزايشي بوده است. بانک مرکزي در گزارش خود به دلايل اين موضوع اشاره کرده و معتقد است که افزايش قيمت انواع مواد اوليه اين گروه موجب صعودي شدن روند بهاي کالاي صادراتي در اين بخش شد. بنا به گزارش بانک مرکزي ترقي شاخص بهاي آهن کلاف گرم معادل ۷/۹ درصد، شمش آلومينيوم ۴/۶ درصد، تيرآهن ۵/۲۰ درصد، فروموليبدن ۱/۱ درصد و انواع لوله گالوانيزه ۲/۱ درصد موجب شد تا افزايشي به ميزان ۹/۴ درصد در بهاي کالاي صادراتي فلزات در فروردين ماه ايجاد شود. اين در حالي است که شاخص بهاي گروه فلزات معمولي و مصنوعات آنها نسبت به فروردين ماه سال ۸۹ معادل ۲۸ درصد افزايش نشان مي دهد.

ارديبهشت ماه و اوج گيري بهاي کالاهاي صادراتي
بنا به گزارش بانک مرکزي، ماه دوم سال ۹۰ براي کالاهاي صادراتي با اوج گيري شاخص بهاي اين گروه از کالاها همراه بوده است. چنانکه شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران در ارديبهشت ماه نسبت به ماه قبل ۳/۵ درصد افزايش داشته است. در ارديبهشت ماه سال جاري، افزايش شاخص قيمت تعدادي از اقلام نظير آهن کلاف گرم، پروپان مايع شده، بوتان مايع شده، زعفران، موم پارافين، فرش پشمي دستباف، سالامبور گوسفندي، روده گوسفندي رتبه بندي شده، شمش آلومينيوم، نوشابه، کشمش و سبزه، پودرهاي شوينده، انواع لوله گالوانيزه، آمونياک، آلکيد رزين، چيني آلات بهداشتي، کولر، سيمان، فروموليبدن، پلي وينيل کلرور، تراکتور، سنگ هاي ساختماني پرداخت شده، رادياتور خودرو، رب گوجه فرنگي، روغن دانه آفتابگردان و کنسانتره و آبميوه با کاهش قيمت تعدادي از اقلام مانند پارازايلين و خرما همراه شد که منجر به افزايش شاخص بهاي کالاهاي صادراتي در ايران نسبت به ماه قبل شده است. بنا به گزارش بانک مرکزي، اين شاخص نسبت به ارديبهشت ماه ۸۹ بيش از ۱۶ درصد افزايش يافته است. شاخص بهاي کالاهاي صادراتي در دو ماه اول سال ٩٠ نسبت به دوره مشابه سال ۸۹ معادل ۲/۱۳ درصد افزايش پيدا کرده است.

خرداد و تير
در ماه خرداد پارسال شاخص بهاي کالاي صادراتي ايران، نسبت به ماه هاي قبل از آن رشد کمتري داشته و به عبارت ديگر روند افزايشي اين شاخص، کندتر شده است. در خرداد ماه سال گذشته نسبت به ارديبهشت ماه شاخص بهاي کالاي صادراتي ايران ۱/۲ درصد افزايش پيدا کرده است. اما در تير ماه بار ديگر اين شاخص نسبت به ماه گذشته خود بالاتر رفته است. به نحوي که شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران در تير ماه نسبت به خرداد ماه ۳/۴ درصد افزايش پيدا کرده است. بنا به گزارش بانک مرکزي اين شاخص در تيرماه ۹۰، نسبت به تير ماه سال ۸۹ برابر ۵/۱۵ درصد افزايش داشته است.

مرداد و شهريور، روند کاهشي
در ماه هاي مرداد و شهريور پارسال، روند اين شاخص به پايين ترين حد خود در سال ۹۰ رسيده و حتي در شهريور ماه نسبت به مرداد ماه تغييري نداشته است. اما بار ديگر در مهر و آبان روند افزايشي اين شاخص تکرار مي شود؛ به نحوي که در هر کدام از اين دو ماه، شاخص بهاي کالاهاي صادراتي ايران نسبت به ماه ماقبل خود ۴/۱ درصد افزايش پيدا کرده است. در ماه آذر روند کاهنده اين رشد، تکرار مي شود و تنها ۶ دهم درصد رشد اين شاخص نسبت به ماه آبان سال گذشته رخ مي دهد.

زمستان و روند افزايشي
در سه ماهه زمستان سال گذشته شاخص بهاي کالاي صادراتي ايران با روند افزايش شديد همراه بوده است. گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد در بهمن ماه سال گذشته اين شاخص نسبت به دي ماه ۳/۴ درصد افزايش پيدا کرده است. افزايش قيمت محصولات اوليه انواع کالاهاي صادراتي دليل اين رشد شاخص بوده است.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره ۲۶۲۴ به تاريخ ۴/۲/۹۱، صفحه ۱۲ (بانك و بيمه)

دانلود كاتالوگ فرش ماشينی شرکت فيضی امریکا

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن