اقتصاد و مدیریت

با ابلاغ آيين نامه اي از سوي دولت؛ كشتي ها، نفتكش ها و شناورها موظف به تهيه بيمه نامه و تعهد نامه مالي شدند

 

با ابلاغ آيين نامه اي از سوي دولت؛ كشتي ها، نفتكش ها و شناورها موظف به تهيه بيمه نامه و تعهد نامه مالي شدند

با موافقت دولت، آيين نامه اجرايي ماده (۶) قانون حفاظت از درياها و رودخانه هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي ابلاغ شد.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، نفت و جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد تبصره ماده(۶) قانون حفاظت از درياها و رودخانه هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي-مصوب ۱۳۸۹- آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را تصويب كرد.

بر اين اساس، هر كشتي، نفتكش و شناور، براي جبران خسارات احتمالي ناشي از آلودگي آبهاي مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان و آبهاي تحت حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران در درياي خزر و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني به مواد نفتي، بايد بيمه نامه يا تعهدنامه معادل ريالي يا ارزي بر مبناي حق برداشت ويژه مطابق تعريف صندوق بين المللي پول تهيه كند.

بر اين اساس مالك هر كشتي، نفتكش و شناور كه بيش از (۰۰۰/۲) تن نفت موضوع كنوانسيون مسئوليت به صورت فله به عنوان محموله حمل مي كند، بايد تا حدود مندرج در كنوانسيون ياد شده، براي پوشش خسارات ناشي از آلودگي نفتي؛ تخليه يا نشت نفت يا مواد نفتي يا آب توازن كشتي ها، نفتكش ها و شناورها در آب هاي موضوع قانون، بيمه نامه يا تعهدنامه مالي تهيه كند.

بر اساس اين مصوبه، مالك هر كشتي، نفتكش و شناور كه حداكثر تا (۰۰۰/۲) تن نفت موضوع كنوانسيون مسئوليت را به صورت فله به عنوان كالا حمل مي كند، بايد بيمه نامه يا تعهدنامه مالي را شامل؛ تا (۱۰۰) تن ظرفيت ناخالص (۰۰۰/۵۰۰) واحد محاسبه، از (۱۰۱) تا (۱۵۰) تن ظرفيت ناخالص (۰۰۰/۰۰۰/۱) واحد محاسبه، از (۱۵۱) تا (۶۰۰) تن ظرفيت ناخالص (۰۰۰/۵۰۰/۱) واحد محاسبه، از (۶۰۱) تا (۲۰۰۰) تن ظرفيت ناخالص (۰۰۰/۵۰۰/۲) واحد محاسبه، از (۲۰۰۱) تا (۵۰۰۰) تن ظرفيت ناخالص (۰۰۰/۰۰۰/۳) واحد محاسبه تهيه كند.

مالك هر كشتي، نفتكش و شناور براي جبران خسارات ناشي از نفت سوخت كشتي، نفتكش و شناور، بايد بر مبناي ظرفيت ناخالص كشتي، بيمه نامه يا تعهدنامه اي تهيه كند كه شامل؛ تا (۲۰) تن ظرفيت ناخالص(۰۰۰/۲) واحد محاسبه، بيش از (۲۰) تا (۵۰) تن ظرفيت ناخالص (۰۰۰/۱۰) واحد محاسبه، بيش از (۵۰) تا (۱۰۰) تن ظرفيت ناخالص (۰۰۰/۲۵) واحد محاسبه، بيش از (۱۰۰) تا (۳۰۰) تن ظرفيت ناخالص (۰۰۰/۷۰) واحد محاسبه، بيش از (۳۰۰) تا (۵۰۰) تن ظرفيت ناخالص (۰۰۰/۱۶۷) واحد محاسبه، بيش از (۵۰۰) تا (۰۰۰/۳۰) تن ظرفيت ناخالص (۰۰۰/۱۶۷) واحد محاسبه به اضافه (۱۶۷) واحد محاسبه به ازاي هر تن ظرفيت اضافه پس از حداكثر ظرفيت معين شده، بيش از (۰۰۰/۳۰ تا (۰۰۰/۷۰) تن ظرفيت ناخالص، (۱۲۵) واحد محاسبه به ازاي هر تن ظرفيت اضافه به علاوه حداكثر مقدار واحد محاسبه شده، بيش از (۰۰۰/۷۰) تن ظرفيت ناخالص، (۸۳) واحد محاسبه به ازاي هر تن ظرفيت اضافه به علاوه حداكثر مقدار واحد محاسبه شده تهيه كند.

بر اساس اين مصوبه همچنين در بيمه نامه حداقل بايد مشخصات كشتي، نفت كش و شناور مطابق گواهينامه ثبت، مشخصات و اقامتگاه مالك يا مالكان و بيمه گزارها، مبلغ بيمه، مدت بيمه، تاريخ و محل انعقاد قرارداد، مبلغ حق بيمه و خطرهاي تحت پوشش بيمه ها درج شود.
بر اين اساس، در تعهدنامه حداقل مشخصات و اقامتگاه ضامن و مضمون عنه، مبلغ تعهد، امضا و مهر ضامن، مدت تعهد، تاريخ و محل ايجاد تعهد، مشخصات كشتي، نفتكش و شناور مطابق گواهينامه ثبت و خطرهاي تحت پوشش تعهد درج شود.

گواهينامه هايي كه در اجراي كنوانسيون هاي بين المللي مورد الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران توسط كشورهاي متعاهد در چارچوب كنوانسيون هاي مذكور صادر شده و به تشخيص سازمان بنادر و دريانوردي بيانگر رعايت مفاد اين آيين نامه است، به منزله وجود بيمه نامه يا تعهدنامه قابل قبول است.

بر اساس اين مصوبه، دولت؛ سازمان بنادر و دريانوردي را موظف كرده است از ورود، ترك بندر يا فعاليت كشتي، نفتكش و شناور فاقد بيمه نامه، تعهدنامه يا گواهينامه در آبهاي مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان و آبهاي تحت حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران در درياي خزر و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني جلوگيري به عمل آورد.

مالك و يا ساير مسئولان كشتي، نفتكش و شناورهمچنين بايد بيمه نامه يا تعهدنامه و گواهينامه را در كشتي، نفتكش و شناور نگهداري كنند و در صورت درخواست سازمان بنادر و دريانوردي ارائه كنند.

اين مصوبه از سوي اسحاق جهانگيري؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن