اگر از فروش و جذب مشتری چیزی نمیدانید … بهتر است کنار بکشید

مصاحبه‭ ‬با‭ ‬مدير‭ ‬عامل‭ ‬شركت‭ ‬فرش‭ ‬عرش‭ – ‬آقاي‭ ‬صادقي‭ ‬

فرش‭ ‬عرش‭ ‬شركتي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬تكيه‭ ‬بر‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬توزيع‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬درطي‭ ‬سالها‭ ‬توسط‭ ‬مديران‭ ‬آن‭ ‬شكل‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬توانسته‭ ‬به‭ ‬موفقيت‭ ‬هاي‭ ‬خوبي‭ ‬دست‭ ‬يابد‭. ‬در‭ ‬زير‭ ‬گفتگوي‭ ‬كوتاهي‭ ‬با‭ ‬مدير‭ ‬عامل‭ ‬اين‭ ‬شركت‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭ …‬

‭ ‬لطفاً‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬مختصري‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬شركت‭ ‬فرش‭ ‬عرش‭ ‬براي‭ ‬خوانندگان‭ ‬ما‭ ‬توضيحاتي‭ ‬بفرماييد‭.‬

توليد‭ ‬فرش‭ ‬عرش‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬بهتر‭ ‬بگويم‭ ‬تولد‭ ‬فرش‭ ‬عرش‭ ‬برميگردد‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬ده‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬كه‭ ‬بنده‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬قزوين‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬توزيع‭ ‬فرش‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬كسب‭ ‬تجربيات‭ ‬كافي‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬گسترش‭ ‬كار‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬مراجعه‭ ‬كردم‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬فرش‭ ‬تهران‭ ‬مستقر‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬بنكداري‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬گسترده‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬كشور‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬مجدد‭ ‬با‭ ‬كسب‭ ‬تجربيات‭ ‬جديد‭ ‬و‭ ‬تشكيل‭ ‬تيم‭ ‬كاري‭ ‬منسجم‭ ‬،‭ ‬متعهد‭ ‬و‭ ‬متخصص‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ثبت‭ ‬برند‭ ‬عرش،‭ ‬پاي‭ ‬به‭ ‬عرصه‭ ‬توليد‭ ‬نهادم‭.‬

شركت‭ ‬فرش‭ ‬عرش‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬كشورهايي‭ ‬صادرات‭ ‬دارد‭. ‬عمده‭ ‬محصولات‭ ‬صادراتي‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬نوع‭ ‬بافت‭ ‬و‭ ‬نقشه،‭ ‬چه‭ ‬تراكم‭ ‬و‭ ‬نخي‭ ‬استفاده‭ ‬مي‭ ‬كنيد؟‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬صادراتي‭ ‬شما‭ ‬داراي‭ ‬چه‭ ‬ويژگي‭ ‬هايي‭ ‬است؟

براي‭ ‬جواب‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬سوال‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬انتها‭ ‬شروع‭ ‬كرد‭. ‬زيرا‭ ‬ويژگي‭ ‬هاي‭ ‬كاري‭ ‬و‭ ‬بافتي‭ ‬ماست‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬موفقيت‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬توليد‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬كوتاهي‭ ‬رسانده‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬از‭ ‬خلاء‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬بافت‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬ها‭ (‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬ابريشمي‭ ‬دست‭ ‬بافت‭ ‬گونه‭) ‬استفاده‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬جاي‭ ‬باز‭ ‬كرديم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬با‭ ‬ايجاد‭ ‬تحول‭ ‬و‭ ‬تفاوت‭ ‬در‭ ‬نقشه‭ ‬ها،‭ ‬نوع‭ ‬بافت‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬مرغوب‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬رنگبندي‭ ‬هاي‭ ‬متفاوت‭ ‬توانستيم‭ ‬پاي‭ ‬در‭ ‬جاي‭ ‬بزرگان‭ ‬فرش‭ ‬نهاده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بازارهاي‭ ‬صادراتي‭ ‬راه‭ ‬پيدا‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬فروش‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬داخلي‭ ‬مي‭ ‬باشد‭. ‬البته‭ ‬بايد‭ ‬بيان‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مهم‭ ‬ايجاد‭ ‬نمي‭ ‬شد‭ ‬جز‭ ‬با‭ ‬تشكيل‭ ‬همان‭ ‬كارگروه‭ ‬متعهد‭ ‬و‭ ‬متخصص‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬سخت‭ ‬كوشي‭ ‬مداوم‭.‬

آيا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬جهش‭ ‬بي‭ ‬سابقه‭ ‬ارز‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬مثل‭ ‬دموتكس‭ ‬هنوز‭ ‬توجيه‭ ‬اقتصادي‭ ‬دارد؟

ما‭ ‬براي‭ ‬آنكه‭ ‬از‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬رقابت‭ ‬جهاني‭ ‬عقب‭ ‬نمانيم،‭ ‬نياز‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬داريم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬تمامي‭ ‬عرصه‭ ‬هاي‭ ‬جهاني‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشيم،‭ ‬چه‭ ‬برسد‭ ‬به‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬مانند‭ ‬دموتكس‭ ‬كه‭ ‬تمامي‭ ‬بزرگان‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬غيره‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬اينكه‭ ‬جهش‭ ‬ارز‭ ‬را‭ ‬شما‭ ‬بيان‭ ‬مي‭ ‬كنيد‭ ‬برميگردد‭ ‬به‭ ‬حمايتي‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬سمت‭ ‬دولت‭ ‬صورت‭ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬صنف‭ ‬دنبال‭ ‬آن‭ ‬باشد،‭ ‬كه‭ ‬عموما‭ ‬چنين‭ ‬چيزي‭ ‬هيچ‭ ‬وقت‭ ‬صورت‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭.‬

دموتكس‭ ‬نيز‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬كارزارهاي‭ ‬جهاني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬مسمر‭ ‬ثمر‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬اينكه‭ ‬تمامي‭ ‬راه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ختم‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬كسي‭ ‬چنين‭ ‬تفكري‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬بنده‭ ‬اصلا‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬هدف‭ ‬توليد‭ ‬كه‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬مشتري‭ ‬است،‭ ‬چيزي‭ ‬نميداند‭ ‬و‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬كنار‭ ‬بكشد‭.‬

عرش‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬هايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بدون‭ ‬انجام‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬سرسام‭ ‬آور‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬صادرات‭ ‬قابل‭ ‬قبولي‭ ‬دارد؟‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬مكانيزم‭ ‬هايي‭ ‬براي‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬استفاده‭ ‬كرده‭ ‬ايد؟

در‭ ‬چند‭ ‬كلمه‭ ‬كوتاه‭ ‬بيان‭ ‬ميكنم‭: ‬تلاش،‭ ‬كيفيت،‭ ‬جلب‭ ‬رضايت‭ ‬مشتري‭ ‬و‭ ‬مشتري‭ ‬مداري‭ ‬و‭ ‬تعهد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬كالايي‭ ‬كه‭ ‬ارائه‭ ‬مي‭ ‬شود‭.‬

بعضا‭ ‬ديده‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬شركت‭ ‬هايي‭ ‬كه‭ ‬هنوز‭ ‬وب‭ ‬سايت‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬انگليسي‭ ‬ندارند‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬غرفه‭ ‬گذار‭ ‬هستند‭!! ‬كه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ميرسد‭ ‬حضور‭ ‬اين‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬چيزي‭ ‬جز‭ ‬آسيب‭ ‬و‭ ‬ضرر‭ ‬اقتصادي‭ ‬براي‭ ‬انها‭ ‬ندارد،‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬كوچك‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬راه‭ ‬تايي‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬مي‭ ‬توانند‭ ‬براي‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬استفاده‭ ‬كنند؟

اين‭ ‬مطلب‭ ‬همان‭ ‬درد‭ ‬نداشتن‭ ‬علم‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬مشتري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬قبلا‭ ‬بيان‭ ‬كردم‭ ‬مثال‭ ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬آلمان‭ ‬سفر‭ ‬كرديد‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬زباني‭ ‬كه‭ ‬ميدانيد‭ ‬فارسي‭ ‬هست،‭ ‬نميتوانيد‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬كنيد‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬از‭ ‬فرودگاه‭ ‬نميتوانيد‭ ‬خارج‭ ‬شويد‭ ‬زيرا‭ ‬كسي‭ ‬نميتواند‭ ‬بفهمد‭ ‬كه‭ ‬مقصود‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬شما‭ ‬چيست‭. ‬صادرات‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬مجموعه‭ ‬اي‭ ‬از‭ ‬ابزار‭ ‬هاي‭ ‬مختلف‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬داشتن‭ ‬وب‭ ‬سايت‭ ‬قدرتمند،‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬ها‭ ‬و‭ … ‬تنها‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬شركتي‭ ‬بدون‭ ‬فراهم‭ ‬كردن‭ ‬زيرساختها‭ ‬و‭ ‬ابزارهاي‭ ‬مناسب‭ ‬هم‭ ‬بتواند‭ ‬صادرات‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭ ‬قطعا‭ ‬صادرات‭ ‬مداوم‭ ‬و‭ ‬پايدار‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬كنوني‭ ‬نيازمند‭ ‬صادرات‭ ‬مداوم‭ ‬و‭ ‬بازارهاي‭ ‬پايدار‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬بتوانيم‭ ‬واقعا‭ ‬از‭ ‬ظرفيت‭ ‬هاي‭ ‬نصب‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬هاي‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬ارزآوري‭ ‬هرچه‭ ‬بيشتر‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬بهترين‭ ‬استفاده‭ ‬را‭ ‬كنيم‭.‬

نظر‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬شكل‭ ‬گيري‭ ‬دو‭ ‬نمايشگاه‭ ‬شهر‭ ‬آفتاب‭ ‬و‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬سئول‭ ‬چيست؟‭ ‬آيا‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ظرفيت‭ ‬وجود‭ ‬دو‭ ‬نمايشگاه‭ ‬را‭ ‬دارد؟

ظرفيت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬بسيار‭ ‬زيادتر‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬اعداد‭ ‬و‭ ‬حرفهاست‭ ‬ولي‭ ‬شكل‭ ‬گيري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬دوم‭ ‬در‭ ‬چنين‭ ‬موقعيت‭ ‬و‭ ‬شرايطي‭ ‬جز‭ ‬خيانت‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬نيست‭.‬

در‭ ‬پايان‭ ‬اگر‭ ‬مطلبي‭ ‬براي‭ ‬اضافه‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مصاحبه‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬كردن‭ ‬ميدانيد‭ ‬اضافه‭ ‬نماييد‭.‬

اميدوارم‭ ‬روزي‭ ‬برسد‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬امور‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬آنها‭ ‬هست،‭ ‬متوجه‭ ‬شوند‭ ‬كه‭ ‬زادگاه‭ ‬فرش‭ ‬ايران‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ميتوانست‭ ‬نسل‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬ايران‭ ‬بماند‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬حتي‭ ‬از‭ ‬خيلي‭ ‬امور‭ ‬توجيهي‭ ‬ديگر‭ ‬منفعت‭ ‬براي‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬داشت‭.‬

Admin

فارغ التحصیل رشته تکنولوژی نساجی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *