اخباراسلاید شوجذاب‌ترین‌ها

اوکوتکس معرفی می‌کند: گواهینامه های تولید محصولات پایدار در چرخه نساجی

جالب‭ ‬است‭ ‬بدانيد‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۱۰۰‭ ‬كارگر‭ ‬و‭ ‬ده‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬فقط‭ ‬يك‭ ‬شلوار‭ ‬جين‭ ‬نقش‭ ‬دارند‭. ‬مثلا‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬يك‭ ‬شلوار‭ ‬جين‭ ‬پنبه‭ ‬مورد‭ ‬مصرف‭ ‬در‭ ‬آمريكا،‭ ‬نخ‌هاي‭ ‬دوخت‭ ‬شلوار‭ ‬در‭ ‬اندونزي،‭ ‬زيپ‭ ‬و‭ ‬دكمه‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬چين‭ ‬و‭ ‬پنبه‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬كارخانه‭ ‬ريسندگي‭ ‬در‭ ‬هندوستان‭ ‬به‭ ‬نخ‭ ‬تبديل‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬نخ‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬پاكستان‭ ‬رنگ‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بنگلادش‭ ‬به‭ ‬پارچه‭ ‬جين‭ ‬تبديل‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬پارچه‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬تركيه‭ ‬دوخته‭ ‬و‭ ‬بسته‭ ‬بندي‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دفتر‭ ‬مركزي‭ ‬برند‭ ‬در‭ ‬آمريكا‭ ‬ارسال‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬احتمالا‭ ‬اين‭ ‬شلوار‭ ‬جين‭ ‬در‭ ‬فروشگاهي‭ ‬در‭ ‬قلب‭ ‬سوئيس‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬ميرود‭. ‬

كارخانجات‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬كنندگان‭ ‬نساجي‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬حلقه‭ ‬اي‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬چرخه‭ ‬توليد‭ ‬نساجي‭ ‬يا‭ ‬همان‭ ‬Textile Chain به‭ ‬يكديگر‭ ‬متصل‭ ‬مي‭ ‬شوند‭. ‬مثلاً‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬يك‭ ‬تي‭ ‬شرت‭ ‬نيازمند‭ ‬چرخه‭ ‬توليد‭ ‬الياف‭ – ‬توليد‭ ‬نخ‭ – ‬توليد‭ ‬پارچه‭ ‬از‭ ‬نخ‭ – ‬تكميل‭ ‬و‭ ‬رنگرزي‭ ‬پارچه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬توليد‭ ‬تيشرت‭ ‬و‭ ‬كالاي‭ ‬نهايي‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬قسمت‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬كارخانه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬كشورهاي‭ ‬متفاوت‭ ‬صورت‭ ‬مي‌گيرد‭.‬

‭ ‬اين‭ ‬يك‭ ‬مشكل‭ ‬اساسي‭ ‬براي‭ ‬قانونگذاران‭ ‬در‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬كشورهاست‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬مختلف‭ ‬نگراني‌هايي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬مصرف‭ ‬كنندگان‭ ‬نهايي‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬كارخانجات‭ ‬مصرف‭ ‬كننده‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬خوشبختانه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬براي‭ ‬گسترش‭ ‬توليدات‭ ‬سبز‭ ‬و‭  ‬پايدار‭ ‬كمپين‌هاي‭ ‬فعالي‭ ‬تشكيل‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬متاسفانه‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬يك‭ ‬استاندارد‭ ‬واحد‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬براي‭ ‬توليدات‭ ‬پايدار‭ ‬كار‭ ‬با‭ ‬مشكل‭ ‬مواجه‭ ‬مي‭ ‬كند‭. ‬اين‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬رقابتي‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهان‭ ‬آسيب‭ ‬هاي‭ ‬جدي‭ ‬وارد‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬برندها‭ ‬و‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬خريداران‭ ‬محصولات‭ ‬پايدار‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬براي‭ ‬انتخاب‭ ‬صحيح‭ ‬تامين‭ ‬كنندگان‭ ‬بسيار‭ ‬سخت‭ ‬و‭ ‬دشوار‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬مسلمان‭ ‬ما‭ ‬نمي‌توانيم‭ ‬منتظر‭ ‬سياستگذاران‭ ‬و‭ ‬دولت‌ها‭ ‬باشيم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬اجماع‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬جهاني‭ ‬برسند‭.‬

‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬روي‭ ‬يك‭ ‬سيستم‭ ‬جهاني‭ ‬و‭ ‬كاملا‭ ‬مستقل‭ ‬براي‭ ‬بررسي‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬گواهينامه‭ ‬هاي‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬راه‭ ‬اندازي‭ ‬گرديد‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬پلت‌فرم‭ ‬قابل‭ ‬درك‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬اعتماد‭ ‬براي‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬پايدار‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬مي‌آورد‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬گواهينامه‌ها‭ ‬ميتوان‭ ‬يك‭ ‬كارخانه‭ ‬و‭ ‬خط‭ ‬توليد‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شاخص‌هاي‭ ‬قابل‭ ‬تعريف‭ ‬و‭ ‬دقيق‭ ‬بررسي‭ ‬و‭ ‬آناليز‭ ‬كرد‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬شاخص‌هاي‭ ‬مورد‭ ‬بررسي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬سيستم‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬

‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تكنولوژي‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬دوستدار‭ ‬محيط‭ ‬زيست

وجود‭ ‬يك‭ ‬محيط‭ ‬كار‭ ‬عادلانه‭ ‬و‭ ‬شرايط‭ ‬و‭ ‬دستمزد‭ ‬هاي‭ ‬استاندارد‭ ‬براي‭ ‬كاركنان‭ ‬و‭ ‬كارگران

تاثير‭ ‬پروسه‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬در‭ ‬محيط‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مواد‭ ‬مضر‭ ‬و‭ ‬سمي

براي‭ ‬انجام‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬با‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬در‭ ‬چرخه‭ ‬نساجي‭ ‬مشورت‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬انتظارات‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬چنين‭ ‬سيستمي‭ ‬مورد‭ ‬بررسي‭ ‬قرار‭ ‬داديم‭ ‬نيازها‭ ‬را‭ ‬شناسايي‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬كرديم‭.‬

گواهينامه‌هاي‭ ‬استاندارد‭ ‬اوكوتكس‭ ‬راهي‭ ‬عملي‭ ‬و‭ ‬اجرايي‭ ‬براي‭ ‬توليد‭ ‬پايدار‭ ‬در‭ ‬تمامي‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬افزايش‭ ‬استانداردهاي‭ ‬سلامتي‭ ‬مصرف‭ ‬انرژي‭ ‬كمتر‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬امنيت‭ ‬خاطر‭ ‬بيشتر‭ ‬كمك‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬توليدات‭ ‬صنعتي‭ ‬بي‭ ‬ضرر‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬گسترش‭ ‬مي‌دهد‭ ‬شكي‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬براي‭ ‬حركت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬توليدات‭ ‬استاندارد‭ ‬و‭ ‬دوستدار‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬يكدل‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬صدا‭  ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬رسالت‭ ‬اوكوتكس‭ ‬همين‭ ‬است‭. ‬

‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬پيشروان‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬دهه‭ ‬تجربه‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬سيستم‭ ‬جهاني‭ ‬بررسي‭ ‬صدور‭ ‬گواهينامه‭ ‬هاي‭ ‬توليد‭ ‬نساجي‭ ‬پايدار‭ ‬در‭ ‬موسسه‭ ‬اوكوتكس‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬اختصاري‭ ‬استپ‭ ‬راه‭ ‬اندازي‭ ‬شد‭. ‬عنصر‭ ‬اصلي‭ ‬موفقيت‭ ‬و‭ ‬اعتبار‭ ‬اين‭ ‬سيستم‭ ‬كه‭ ‬توسط‭ ‬اين‭ ‬شركت‭ ‬توسعه‭ ‬يافته‭ ‬مدل‭ ‬چند‭ ‬سطحي‭ ‬از‭ ‬امتيازدهي‭ ‬مي‭ ‬باشد‭ ‬متقاضي‭ ‬دريافت‭ ‬گواهينامه‭ ‬مي‌توانند‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ساير‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬رقيب‭ ‬مقايسه‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تمرين‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مداوم‭ ‬شاخص‭ ‬هاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بهبود‭ ‬بخشد‭ ‬و‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬جلو‭ ‬حركت‭ ‬كند‭.‬

‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬پروسه‭ ‬چطور‭ ‬كار‭ ‬ميكند؟  ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬اول‭ ‬درخواست‭ ‬اخذ‭ ‬گواهينامه‭ ‬توسط‭ ‬متقاضي‭ ‬مطرح‭ ‬مي‌شود‭ ‬شركت‭ ‬متقاضي‭ ‬پرسشنامه‭ ‬هاي‭ ‬ويژه‭ ‬طراحي‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬الكترونيكي‭ ‬و‭ ‬آنلاين‭ ‬پر‭ ‬مي‌كند‭. ‬اطلاعات‭ ‬ابراز‭ ‬شده‭ ‬مورد‭ ‬بررسي‭ ‬قرار‭ ‬مي‭ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬بعدي‭ ‬نماينده‭ ‬ارزيابي‭ ‬كننده‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬كارخانه‭ ‬بازديد‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬واقعيت‭ ‬مطابقت‭ ‬مي‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تطابق‭ ‬كامل‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬گذراندن‭ ‬حداقل‭ ‬هاي‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬گواهينامه‭ ‬براي‭ ‬شركت‭ ‬متقاضي‭ ‬صادر‭ ‬ميشود‭. ‬كارخانه‭ ‬ميتواند‭ ‬گواهينامه‭ ‬صادر‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬مقاصد‭ ‬تجاري‭ ‬مورد‭ ‬مصرف‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬مشتريان‭ ‬خود‭ ‬ارسال‭ ‬كند

‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬متقاضي‭ ‬در‭ ‬حين‭ ‬انجام‭ ‬تحقيقات‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬دريافت‭ ‬گواهي‭ ‬نامه‭ ‬مذكور‭ ‬نشود‭ ‬فرصت‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬شناخته‭ ‬و‭  ‬آنها‭ ‬را‭ ‬رفع‭ ‬كند‭.‬

‭ ‬اما‭ ‬چطور‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬اطلاعات‭ ‬استفاده‭ ‬كرد؟  ‬فرض‭ ‬كنيد‭ ‬شما‭ ‬قصد‭ ‬داريد‭ ‬براي‭ ‬سال‭ ‬جديد‭ ‬يك‭ ‬تامين‭ ‬كننده‭ ‬نخ‭ ‬و‭ ‬كارخانه‭ ‬ريسندگي‭ ‬را‭ ‬گزينش‭ ‬كنيد. اوكوتكس‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬اين‭ ‬امكان‭ ‬را‭ ‬مي‭ ‬دهد‭ ‬تا‭ ‬بتوانيد‭ ‬اطلاعاتي‭ ‬كه‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انتخاب‭ ‬بهترين‭ ‬تامين‭ ‬كننده‭ ‬هدايت‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬محل‭ ‬مشاهده‭ ‬و‭ ‬مقايسه‭ ‬كنيد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬يك‭ ‬محصول‭ ‬پايدار‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬پايدار‭ ‬توسط‭ ‬شما‭ ‬كمك‭ ‬شاياني‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭. ‬انجمن‭ ‬جهاني‭ ‬اوكوتكس‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬متقاضي‭ ‬را‭ ‬با‭  ‬آزمايشگاه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬امكانات‭ ‬تخصصي‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۶۰‭ ‬نقطه‭ ‬جهان‭ ‬بررسي‭ ‬مي‌كند‭.‬

‭ ‬موسسه‭ ‬اي‭ ‬۱۰۰‭% ‬مستقيم‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬وابستگي‭ ‬

صددرصد‭ ‬شفافيت‭ ‬و‭ ‬دقت‭ ‬در‭ ‬صدور‭ ‬گواهينامه‭ ‬ها‭ ‬

‭ ‬۱۰۰%‭ ‬نساجي‭  ‬و‭ ‬البته‭ ‬۱۰۰‭% ‬اكوتكس‭ ‬

كارشناسان‭ ‬اوكوتكس‭ ‬با‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۲۰‭ ‬سال‭ ‬سابقه‭ ‬تخصصي‭ ‬صدور‭ ‬گواهينامه‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬به‭ ‬دقت‭ ‬كارخانجات‭ ‬و‭ ‬خطوط‭ ‬توليدي‭ ‬را‭ ‬رصد‭ ‬مي‌كنند‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬منافع‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬توليد‭ ‬كننده‭ ‬الياف‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬مقدار‭ ‬مصرف‭ ‬كننده‭ ‬نهايي‭ ‬را‭ ‬تنظيم‭ ‬مي‌كند‭.‬

 

مجله-نساجی-کهن-صنعت-نساجی-فرش-ماشینی

————————————————————————————

این مطلب را نیز بخوانید
پیشنهاد سردبیر : همه آنچه باید درباره استاندارهای نساجی و اوکوتکس بدانید

————————————————————————————
تحریریه مجله نساجی کهن
ارسال مقالات و ترجمه جهت انتشار در سایت : info@kohanjournal.com

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین خبرها و به روز ترین نمایشگاه های نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید
This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

برچسب ها

Admin

فارغ التحصیل رشته تکنولوژی نساجی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن