اهداف و برنامه هاي انجمن صنايع نساجي ايران

انجمن صنايع نساجي ايران يك تشكل صنفي مستقل و غير دولتي است كه حسب تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران به وجود آمده است. هم اكنون اين انجمن داراي قريب به چهارصد عضو در زمينه هاي مختلف صنعت نساجي از جمله: ريسندگي و بافندگي پنبه اي،
پشمي، نيمه فاستوني و فاستوني؛ پتوبافي؛ فرش ماشيني؛ موكت؛ منسوجات بي بافت؛ الياف و نخ هاي مصنوعي؛ نخهاي اكريليك؛ نخهاي ‏B.C.F؛ نخهاي هايبالك؛ مواد تعاوني نساجي؛ ساخت ماشين آلات و قطعات يدكي مي باشد كه حسب نياز هر يك از اعضا بر مبناي توليداتشان در يكي از كميته هاي تخصصي انجمن عضويت دارند. اين نهاد يكي از مهمترين انجمن هاي ذيربط و البته ذينفع صنعت نساجي كشور است و همواره سعي بر آن دارد كه با برنامه ريزي اصولي به اجراي موفق تر سياست هاي كلي و البته جزئي توليد بر محور صادرات همت گمارد.از اين رو مرور برنامه هاي اين تشكل به مثابه راهنماي خوبي براي رونق بخشيدن به صنعت نساجي كشور محسوب مي شود كه در ذيل اشاره فهرست وار به اهداف و برنامه هاي آن شده است.‏

‏۱٫ حمايت از صنعت نساجي و فرآورده هاي آن و نيز كوشش براي جلوگيري از رقابتهاي نامشروع نسبت به آن.

۲٫ سعي در بهبود كيفي توليدات كارخانجات و واحدهاي نساجي كشور.

۳٫كوشش در معرفي توليدات صنايع نساجي كشور به بازارهاي داخلي و بين المللي با توجه به اصل حمايت معقول و منطقي از مصرف كنندگان و ساير خريداران توليدات صنعت نساجي كشور.

۴٫ترغيب اعضاي انجمن و نيز ساير واحدهاي صنايع نساجي كشور به اجراي مقررات و ضوابط مربوط به استانداردهاي ملي و بين المللي، با استفاده از تكنولوژي پيشرفته و مواداوليه مرغوب در توليد فرآورده هاي نساجي با كيفيت قابل رقابت در بازارهاي بين المللي.

۵٫جلوگيري از رقابتهاي ناسالم بين كارخانجات و واحدهاي عضو و رفع اختلاف حادث در اين زمينه از طريق داوري و سعي درايجاد حسن تفاهم و تشريك مساعي بين آنان.

۶٫تشريك مساعي با كارخانجات و واحدهاي عضو و حمايت از مصالح و منافع آن در برابر فروشندگان مواد اوليه و ماشين آلات و سعي در متقاعد ساختن طرفين به انجام تعهدات قانوني و قراردادي بين آنان.

۷٫بررسي و شناخت مسائل نيروي انساني و روابط كار و تنظيم روشهاي مناسب براي تامين نيروي انساني موردنياز و كوشش در اجراي آن در صنايع نساجي.
۸٫ پژوهش به منظور انتخاب و تنظيم روشهاي مديريت علمي و فني مديريت مطلوب براي صنايع نساجي ايران.

۹٫ فراهم آوردن فرصتها و امكانات لازم براي مديران صنايع نساجي به منظور ايجاد ارتباط و تفاهم و مبادله اطلاعات و تجربيات خود با يكديگر.

۱۰٫ سعي در ترويج اعتقاد به ضرورت آموزشهاي فني و حرفه اي، مديريتي به منظور بالابردن آگاهي هاي نيروي انساني شاغل در صنايع نساجي كشور و ارتقاي كيفيت كار و بالابردن مهارت و بهره وري و كارايي و كارآفريني در صنايع نساجي.

۱۱٫ انتشار انواع كتب و نشريات علمي و فني در زمينه صنايع نساجي كشور با تحصيل مجوز از وزارت ارشاد و ساير مراجع قانوني.

۱۲٫ استفاده از آزمايشگاههاي موجود در صورت لزوم، ايجاد آزمايشگاههاي جديد براي كنترل كيفيت مواداوليه و توليدات صنايع نساجي كشور.

۱۳٫ عضويت در موسسات و سازمانهاي بين المللي فعال در زمينه صنعت نساجي و شركت در كنفرانسهاي علمي در سطوح بين المللي.

۱۴٫ مبادله اطلاعات علمي و فني مربوط به صنعت نساجي با مراكز مذكور به منظور استفاده پيشرفتهاي علمي نوين در صنعت نساجي كشور.

۱۵٫ تشكيل مراكز اطلاع رساني، جمع آوري اطلاعات و آمار مربوط به صنايع نساجي با ارتباط مرزي و برون مرزي، عرضه خدمات مورد نياز به اعضاي انجمن در قبال دريافت هزينه هاي مربوطه .

۱۶٫ تاسيس مراكز آمار و اطلاعات فني ، بازرگاني و خدماتي و اعتباري در زمينه صنعت نساجي نيز كوشش در حل و فصل مشكلات مربوط به موارد مذكور.
۱۷٫ ايجاد زمينه همكاريهاي علمي بين اعضاء در ايجاد شركتها و موسسات بانكي و با رعايت قوانين موضوعه.

۱۸٫ فراهم نمودن موجبات كمك به موسسات آموزشي و پژوهشي در زمينه صنعت نساجي و نيز استفاده از كمكهاي علمي و فني و مالي ، ملي و بين المللي به منظور تحقق اهداف انجمن.

۱۹٫ همكاري و تشريك مساعي با وزارت صنايع و ساير سازمانهاي ذيربط در تنظيم برنامه هاي علمي و فني و مالي و اعتباري لازم جهت كارخانجات موجود و نيز اظهارنظر نسبت به صدور اجازه تاسيس واحدهاي جديد نساجي.

۲۰٫ همكاري و هماهنگي با وزارتخانه ها و سازمانهاي اقتصادي، بانكها و موسسات اعتباري، بخش عمومي و نيز ساير سازمانهاي كارآفريني بخش خصوصي از قبيل اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن، انجمن ها ، اتحاديه ها، بخش هاي بازرگاني و خدماتي در زمينه ايجاد تسهيلات براي صنايع نساجي كشور، رفع مشكلات ناظر بر توليد، توزيع ، صادرات ، واردات و كوشش در جلوگيري از بروز هر گونه بحران در صنعت نساجي.

۲۱٫ كمك به انجام خدمات بازرگاني، در زمينه بازاريابي ، صادرات منسوجات داخلي از طريق ترتيب دادن نمايشگاههاي اختصاصي داخلي و بين المللي و شركت در نمايشگاههاي مذكور در سطوح ملي و بين المللي.

۲۲٫ هماهنگي و تشريك مساعي با وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان هاي كارگري و كارآفريني به منظور اجراي صحيح قوانين كار و بيمه هاي اجتماعي و رفع مشكلات حادث از تفسير مقررات موضوعه.

۲۳٫ كمك به واحدهاي عضو در انعقاد پيمان هاي جمعي كار.

۲۴٫ جمع آوري و بررسي قوانين، مقررات، آيين نامه ها و لوايح قانوني مرتبط با صنايع نساجي، تهيه و تدوين نظرات اصلاحي و مشورتي براي تسليم به مراجع و مقامات ذيصلاحيت دولتي و قانونگذار ، همكار و تعاطي افكار در تدوين مقررات قوانين مورد نياز.

۲۵٫ ايجاد دفتر فني به منظور كسب آخرين اطلاعات مربوط به قيمت مواد اوليه و مواد شيميايي و قطعات يدكي و ارتباط با مراكز بزرگ صنعتي جهان به منظور كسب آخرين اطلاعات علمي و فني در صنعت نساجي و هدايت صاحبان صنايع نساجي از طريق انتشارات انجمن و تشكيل سمينارهاي لازم.

۲۶٫ ايجاد ارتباط با تشكل ها و سازمان هاي كارگري و كارآفريني واحدهاي صنعتي و همكاري و تعاطي افكار با آنان در زمينه مسائل نيروي انساني.

۲۷٫ سعي در برقراري ارتباط لازم بين صنايع نساجي با دانشگاه ها، موسسات و همچنين مراكز تحقيقات و پژوهش هاي علمي و منظور اجراي طرح هاي آموزشي مشترك براي تدارك كادر متخصص مورد نياز در زمينه امور فني، مالي و اداري، تكنيسين ها و استادكاران فني و نيز متخصصين مديريت و حسابداري صنعتي و همچنين اجراي تحقيقات علمي در زمينه ارتقاي علمي و كاربردي نيروي انساني در صنعت نساجي.

۲۸٫ همكاري و تشريك مساعي با بخش بازرگاني وزارت صنعت،معدن و تجارت و مركز توسعه صادرات و ترغيب اعضاي انجمن به مشاركت و استفاده از برنامه هاي تنظيمي دولت در زمينه امور بازرگاني.

روزنامه رسالت، شماره ۷۳۸۲ به تاريخ ۱۸/۷/۹۰، صفحه ۱۷ (گفتگو)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *