اخبار نساجی

انتقاد از انحصار صنعت نمايشگاهي

انتقاد از انحصار صنعت نمايشگاهي
در نشست کميسيون کسب و کار اتاق تهران بررسي شد

انتقاد از انحصار صنعت نمايشگاهي

نظارتي بر بودجه شرکت نمايشگاه هاي بين المللي نمي شود
انتخاب مجري هاي نمايشگاهي انحصاري شده است

گروه بازرگاني – آن طور که فعالان اقتصادي در تشريح مشکلات کنوني خود در صنعت نمايشگاهي مي گويند: در شرايط فعلي برگزاري نمايشگاه ها تنها نوعي هزينه براي بخش خصوصي است که کارآيي زيادي ندارد و منجر به جذب سرمايه گذاري خارجي نمي شود؛ چرا که براي مثال، انتخاب مجري از سوي شرکت نمايشگاه هاي بين المللي انحصاري شده و از سوي ديگر، نظارتي هم بر بودجه شرکت نمايشگاه هاي بين المللي که بايد در اختيار تشکل ها قرار گيرد، نمي شود.

اسفندماه سال گذشته، نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و شرکت نمايشگاه هاي بين المللي مذاکراتي داشتند که بر اساس آن، قرار شد کميته اي متشکل از نمايندگان اتاق تهران و شرکت نمايشگاه هاي بين المللي تشکيل شود تا از نزديک، به بررسي اين مشکلات بپردازند و براي آنها راه حل پيدا کنند.
تازه ترين جلسه اين کميته در قالب نشست کميسيون فضاي کسب و کار و کارآفريني اتاق بازرگاني تهران برگزار شد که طي آن، گروهي از فعالان اقتصادي و مسوولان شرکت نمايشگاه هاي بين المللي به تحليل چالش هاي کنوني بخش خصوصي و صنعت نمايشگاهي پرداختند.
در اين نشست، موضوعات مهمي همچون معيارهاي صدور مجوزهاي نمايشگاهي، نحوه تعيين پيمانکاران نمايشگاه بين المللي تهران و ضرورت انتخاب آنها بر اساس معيارهاي شايسته سالاري، مکانيزم تخصيص مشوق ها و کمک هزينه ها به ويژه به ميهمانان خارجي، کيفيت برگزاري نمايشگاه ها، نحوه برگزاري همايش هاي جانبي، نحوه تخصيص فضاهاي نمايشگاهي، ضرورت ايجاد بانک جامع اطلاعاتي و نحوه اطلاع رساني به مخاطبان از جمله محورهايي است که در اين حوزه مورد توجه قرار گرفت.
عليمردان شيباني، نماينده انجمن صنايع نساجي که در اين نشست حضور پيدا کرده بود، از امکانات نامناسب نمايشگاه بين المللي تهران براي جمعيت زياد و ميهمان هاي خارجي انتقاد کرد. شيباني که از قيمت بالاي اجاره فضاي نمايشگاهي در نمايشگاه بين المللي تهران هم گلايه داشت، گفت: ما قوانين و دستورالعمل هاي خوبي وضع مي کنيم، اما در اجرا خوب عمل نمي کنيم و قوانين خوبمان بي نتيجه مي ماند. اين فعال صنعت نساجي با تمجيد از نظم و ترتيب نمايشگاهي که اخيرا در چين برگزار شده بود، گفت: در محل نمايشگاه هاي بين المللي تهران مشکلات متعددي وجود دارد؛ مثلاشماره گذاري سالن ها براساس اصل غافلگيري است؛ به طوري که بازديدکننده از سالن ۵ خارج مي شود و ناگهان سر از سالن ۲۷ در مي آورد.
محمدرضا نجفي منش، نماينده انجمن قطعه سازان نيز سخنان خود را با انتقاد از عدم اعتقاد وزارت صنعت و معدن و تجارت به تشکل ها آغاز کرد و گفت: اينکه شرکت نمايشگاه ها بيايد و براي نمايشگاه هاي ما مجري پيدا کند، مصداق اصطلاح «دايه
مهربان تر از مادر» است؛ چرا که مطمئنا ما خودمان بهتر منافع خود را مي شناسيم و مي توانيم براي نمايشگاه هايمان مجري هاي بهتري پيدا کنيم.
مسعود دانشمند، رييس کميسيون حمل ونقل، گمرک و ترانزيت اتاق ايران نيز خواستار تشکيل اتحاديه انجمن ها شد تا برگزاري نمايشگاه ها نظم و نسق بهتري به خود بگيرد. او با اشاره به اينکه اقتصاد کشور ما دولتي است، شرکت نمايشگاه هاي بين المللي را نيز يک سازمان دولتي دانست که در بودجه، رديفي دارد و عملانظارتي هم بر اينکه بودجه اين شرکت چطور هزينه مي شود،
وجود ندارد.
دانشمند ادامه داد: اگر ناشران ما با تحمل هزينه هاي فراوان به نمايشگاه هاي فرانکفورت مي روند و در آن شرکت مي کنند، به اين دليل است که به نتيجه آنها اعتقاد دارند، اما ما از برگزاري نمايشگاه هايمان چه نتايجي مي گيريم؟ مهمانان خارجي ما با کدام خط پروازي بايد به کشور بيايند و در کدام هتل بين المللي اقامت بگيرند؟ اين عضو کميسيون فضاي کسب وکار، کارآفريني و مقررات برگزاري نمايشگاه را تنها نوعي هزينه براي بخش خصوصي برشمرد که کارآيي زيادي ندارد و منجر به جلب سرمايه گذاري سرمايه خارجي نمي شود.
محسن صفايي نيز از انحصار ايجاد شده در حوزه تعيين مجريان نمايشگاهي گلايه کرد. او همچنين آمار و ارقامي که از سوي برخي مجريان نمايشگاه ها اعلام مي شود را داراي شبهه دانست و خواستار ارائه دقيق و مستند آمار شد. اين فعال بخش خصوصي از مسوولان نمايشگاه خواست براي رفع هرگونه شک و ترديد در مورد مجريان و واگذاري برگزاري نمايشگاه هاي مختلف به آنها در طول سال، گزارشي از نمايشگاه هاي برگزار شده در سال هاي ۸۹ و ۹۰ و مجريان آنها منتشر کند.
محمدرضا بهرامن، نايب رييس خانه معدن نيز گفت: ما از حدود ۵۰ سال قبل در صنعت نمايشگاهي فعاليت داريم، اما تنها مشکل اين بود که از همان ابتدا، بخش خصوصي به بازي گرفته نشد. اين عضو کميسيون فضاي کسب و کار، کارآفريني و مقررات از مسوولان نمايشگاه خواست تا در زمان برگزاري شوراي سياستگذاري و تصميم گيري براي يک نمايشگاه، از نمايندگان تشکل مربوطه نيز دعوت کنند و اجازه دهند که بخش خصوصي هم شريک آنها باشد.
نيازمند تغييرات هستيم
اما در پاسخ به اين انتقادات، خيراله خادم، نماينده شرکت نمايشگاه هاي بين المللي در پاسخ به بخشي از اين چالش ها گفت: براي صدور مجوز برگزاري يک نمايشگاه، يک نماينده از اتاق بازرگاني ايران، يک نماينده از اتاق تعاون، دو نماينده از سازمان توسعه تجارت و يک نماينده از شرکت نمايشگاه ها حضور دارند. يک کميته کارشناسي هم وجود دارد که براساس تقاضاهاي رسيده، بهترين تقاضا را انتخاب مي کند. معاون نمايشگاهي شرکت نمايشگاه هاي بين المللي همچنين از حضور يک ناظر براي هر نمايشگاه خبر داد و افزود: پيشنهادات تشکل ها براي چگونگي برگزاري نمايشگاه ها مدنظر قرار داده مي شود. خادم همچنين با تاکيد بر اينکه حضور بخش خصوصي در صنعت نمايشگاهي فرصت ايجاد مي کند، از تشکيل اتحاديه نمايشگاهي و تدوين بسته نمايشگاهي براي خدمات به عنوان دو ضرورت در اين حوزه نام برد.
مهرداد جلالي پور، نماينده سازمان توسعه تجارت نيز گفت: استنباط از شرايط فعلي اين است که بايد تغييراتي در نوع نگاه به نمايشگاه بين المللي به وجود آيد. همچنين بايد ساختار نمايشگاه را ارتقا دهيم و تمهيداتي بينديشيم تا فضاي نمايشگاهي ما، استاندارد شود و جزو نمايشگاه هاي درجه يک رتبه بندي شود. جلالي پور همچنين خواستار تدوين ضوابطي شد که براساس آن مجري خوب شناخته شود و براساس درجه بندي نمايشگاه ها مجري ها نيز رتبه بندي شوند.
محمود حق وردي، مدير نمايشگاه هاي خارجي شرکت نمايشگاه هاي بين المللي نيز صنعت نمايشگاهي در ايران را نوپا خواند و برخي اشکالات را نتيجه جوان بودن اين صنعت دانست. حق وردي برخي محدوديت ها را نيز مانع از دستيابي به نتايج کامل عنوان کرد و توضيح داد: تمام نمايشگاه هاي بزرگ دنيا داراي ايستگاه هاي مترو هستند؛ در حالي که در نمايشگاه بين المللي تهران هيچ ايستگاه مترويي وجود ندارد و خط مترو از نزديک آن هم نمي گذرد.
اين مسوول شرکت نمايشگاه ها همچنين از محدوديت هايي که در ساعات برگزاري نمايشگاه به دليل ايجاد ترافيک گذاشته مي شود، انتقاد کرد و گفت: نمايشگاه هايي که برگزار مي شوند، ساعت ۱۶ بايد تعطيل شوند؛ در حالي که بهترين ساعات براي بازديد از نمايشگاه از همين ساعت به بعد است، چون قبل از آن اغلب افراد در محل کار خود هستند.
در جمع بندي مطالب مطرح شده در اين نشست، احمد پورفلاح، رييس کميسيون فضاي کسب وکار و کارآفريني اتاق تهران نيز تاکيد کرد: خارج شدن مجري و پيمانکاري نمايشگاه از حالت انحصاري فعلي، روان سازي جوابگويي به متقاضيان و مشخص شدن وظايف هر سازمان مسوول در روند برگزاري نمايشگاه، پذيرفتن حضور بخش خصوصي در کميته اجرايي و شوراي سياستگذاري، استاندارد کردن فضاي نمايشگاه و بررسي روند برگزاري نمايشگاه ها در چند کشور منطقه و امضاي تفاهم نامه براي شرکت در نمايشگاه هاي مشترک با پيشنهاد بخش خصوصي از جمله مواردي است که حتما بايد در اين حوزه مورد توجه قرار گيرد.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره ۲۶۸۳ به تاريخ ۱۸/۴/۹۱، صفحه ۵ (بازرگاني)

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن