اخباراسلاید شومصاحبه‌ها

آقای محمود مصلح مدير عامل‭ ‬شركت‭ ‬‮«‬فرش‭ ‬اكباتان‮»: نبودِ زیرساخت‌ها، مانع بزرگ صادراتی

پاي‭ ‬صحبت‭ ‬با‭ ‬آقاي‭ ‬محمود‭ ‬مصلح‭ ‬مدير عامل‭ ‬شركت‭ ‬‮«‬فرش‭ ‬اكباتان‮»‬‭ ‬نشستيم‭ ‬تا‭ ‬نظرات‭ ‬ايشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬فردي‭ ‬كه‭ ‬سالهاست‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬توليد‭ ‬مشغول‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬مسائل‭ ‬مختلفي‭ ‬همچون‭ ‬عدم‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬نرخ‭ ‬ارز،‭ ‬ارتباط‭ ‬ميان‭ ‬واحدهاي‭ ‬توليدي‭ ‬و‭ ‬انجمن‭ ‬هاي‭ ‬نساجي،‭ ‬دليل‭ ‬انصراف‭ ‬مجموعه‭ ‬فرش‭ ‬اكباتان‭ ‬از‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬وضعيت‭ ‬توليد‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬جويا‭ ‬شويم‭. ‬ايشان‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬وضعيت‭ ‬ارز‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬اينگونه‭ ‬عنوان‭ ‬كردند‭: ‬وضعيت‭ ‬نابسامان‭ ‬ارزي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ابتداي‭ ‬سال‭ ‬‮٩٧‬‭ ‬آغازشده،‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬چالش‌هاي‭ ‬فراواني‭ ‬روبه‌رو‭ ‬كرده‭ ‬است؛‭ ‬از‭ ‬يك‌طرف‭ ‬افزايش‭ ‬قيمت‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬هزينه‌ي‭ ‬توليد‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬تعطيلي‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬واحدهاي‭ ‬توليدي‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر‭ ‬كاهش‭ ‬قدرت‭ ‬خريد‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬ركود‭ ‬شديدِ‭ ‬بازار‭ ‬نيز‭ ‬باعث‭ ‬حذف‭ ‬تعدادي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬فعالين‭ ‬اقتصادي،‭ ‬تجار،‭ ‬واحدهاي‭ ‬توليدي،‭ ‬كاهش‭ ‬تعداد‭ ‬نيروي‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬نيمه‭ ‬تعطيل‭ ‬درآمدنِ‭ ‬واحدهاي‭ ‬توليدي‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬همچنين‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬و‭ ‬دلايل‭ ‬انصراف‭ ‬خود‭ ‬گلايه‌هايي‭ ‬نيز‭ ‬داشتند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬صورت‭ ‬متذكر‭ ‬شدند‭ ‬كه‭: ‬با‭ ‬بازسازي‭ ‬و‭ ‬نگرشي‭ ‬حرفه‌اي‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ساختار‭ ‬سايت‭ ‬نمايشگاه‭ ‬تهران‭ ‬از‭ ‬سمتِ‭ ‬مسئولين‭ ‬آن،‭ ‬همچنين‭ ‬بازسازي،‭ ‬تجهيز‭ ‬و‭ ‬بروز‭ ‬كردن‭ ‬مابقي‭ ‬سالن‌ها‭ ‬مي‌توان‭ ‬از‭ ‬حجم‭ ‬اين‭ ‬مشكلات‭ ‬كم‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬باهم‭ ‬فكري‭ ‬بيشتر‭ ‬بين‭ ‬درخواست‌كنندگان‭ ‬و‭ ‬اختصاص‭ ‬غرفه‌ها‭ ‬بر‭ ‬مبناي‭ ‬ظرفيت‭ ‬توليدي،‭ ‬كيفيت،‭ ‬تنوع‭ ‬محصولات،‭ ‬قابليت‭ ‬شركت‌ها‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬موارد‭ ‬تخصصي،‭ ‬درموردِ‭ ‬تقسيم‭ ‬غرفه‌ها‭ ‬تصميم‌گيري‭ ‬كرد‭.‬

در‭ ‬ادامه‭ ‬مي‌توانيد‭ ‬متن‭ ‬كامل‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گوي‭ ‬مجله‭ ‬كهن‭ ‬با‭ ‬آقاي‭ ‬مصلح‭ ‬را‭ ‬بخوانيد‭.‬

  ‬وضعيت‭ ‬فعلي‭ ‬توليد‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬براي‭ ‬بازار‭ ‬داخلي،‭ ‬چه‭ ‬مسائلي‭ ‬را‭ ‬دربر‭ ‬مي‌گيرد؟

در‭ ‬پي‭ ‬رشد‭ ‬سريع‭ ‬نرخ‭ ‬ارز،‭ ‬قيمت‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬با‭ ‬افزايش‭ ‬حدود‭ ‬سه‭ ‬برابري‭ ‬روبه‌رو‭ ‬شد؛‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬واسطه‌ي‭ ‬اشباع‭ ‬بازار‭ ‬داخلي،‭ ‬قيمت‭ ‬نهايي‭ ‬محصولات‭ ‬حدوداً‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬افزايش‌يافته‭ ‬كه‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬كاهش‭ ‬توليد،‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬محصولات‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬داخلي‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬سويي‭ ‬ديگر‭ ‬توقف‭ ‬عرضه‌ي‭ ‬مدت‌دارِ‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬محصول‭ ‬نهايي‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬نوسانات‭ ‬نرخ‭ ‬ارز،‭ ‬در‭ ‬درازمدت‭ ‬ركود‭ ‬شديدِ‭ ‬بازار‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬كيفيت‭ ‬توليد‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬از‭ ‬طرفِ‭ ‬برخي‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬درنهايت‭ ‬نوساناتِ‭ ‬قيمت‭ ‬فروش‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني،‭ ‬موجب‌شد‭ ‬تا‭ ‬مشتريان‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬خارجي‭ ‬دچار‭ ‬نوعي‭ ‬سردرگمي‭ ‬و‭ ‬بلاتكليفي‭ ‬شوند‭.‬

  ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تجربه‌ي‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬وضعيت‭ ‬كنوني،‭ ‬امكان‭ ‬صادرات‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬كشورهايي‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟‭ ‬

صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ايران‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬كيفيت‭ ‬و‭ ‬كميت‭ ‬محصولات،‭ ‬تنوع‭ ‬توليدات‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬اوليه،‭ ‬توانايي‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬بازارهاي‭ ‬جهاني‭ ‬را‭ ‬دارد؛‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬كنوني،‭ ‬وضع‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬آمريكا‭ ‬و‭ ‬اوضاعِ‭ ‬نابسامان‭ ‬ارز،‭ ‬اقتصاد‭ ‬ايران‭ ‬با‭ ‬اقتصاد‭ ‬كشورهاي‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬افغانستان‭ ‬درهم‭ ‬ادغام‌شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بازرگانان‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬كشور،‭ ‬با‭ ‬خريد‭ ‬رياليِ‭ ‬محصولات‭ ‬ايراني‭ ‬از‭ ‬منفعتي‭ ‬قابل‌توجه‭ ‬بهره‌مند‭ ‬مي‌شوند‭ ‬كه‭ ‬ازاين‌جهت،‭ ‬حجم‭ ‬قابل‌ملاحظه‌اي‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬اختصاص‭ ‬پيداكرده‭ ‬است‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬كشورهاي‭ ‬حوزه‌ي‭ ‬خليج‌فارس،‭ ‬آسياي‭ ‬ميانه‭ ‬و‭ ‬چين‭ ‬نيز‭ ‬جز‭ ‬جذابيت‭ ‬ويژه‌ي‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬محسوب‭ ‬مي‌شود‭.‬

  ‬اگر‭ ‬شركتي‭ ‬به‭ ‬تازگي‭ ‬بخواهد‭ ‬واردِ‭ ‬عرصه‌ي‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭  ‬شود‭. ‬با‭ ‬چه‭ ‬موانعي‭ ‬روبرو‭ ‬خواهد‭ ‬شد؟

مبحث‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬براي‭ ‬آن،‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬در‭ ‬حوزه‌ي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني،‭ ‬موضوع‭ ‬حساس‭ ‬و‭ ‬درخور‭ ‬توجهي‭ ‬است‭. ‬پس‭ ‬اگر‭ ‬شركتي‭ ‬بخواهد‭ ‬قدم‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬صادرات‭ ‬بگذارد،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬موانع‭ ‬متعددي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬كنوني‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬روبه‌رواست؛‭ ‬همچون‭ ‬تحريم‌ها،‭ ‬مشكلات‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬انتقالات‭ ‬مالي‭ ‬و‭ ‬بانكي،‭ ‬قوانين‭ ‬گمركي،‭ ‬پيمان‭ ‬سپاري‭ ‬ارزي‭ ‬بانك‭ ‬مركزي‭ ‬و‭ ‬غيره،‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬روش‌هاي‭ ‬نوآورانه‭ ‬و‭ ‬جديد‭ ‬در‭ ‬بازاريابي‭ ‬محصول‭ ‬و‭ ‬حوزه‌ي‭ ‬مصرفي‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بازارهاي‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬اشراف‭ ‬داشته‭ ‬باشد؛‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نمونه‭ ‬بايد‭ ‬سليقه‌ي‭ ‬خريداران‭ ‬خارجي‭ ‬كه‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬سبك‭ ‬زندگي‭ ‬متفاوتي‭ ‬از‭ ‬ايرانيان‭ ‬دارند،‭ ‬توجه‭ ‬جدي‌تري‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬گذشته‭ ‬داشت‭. ‬چراكه‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬توليدكننده‌ي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬تشكل‌هاي‭ ‬مرتبط‭ ‬به‌تنهايي‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬مطالعه‌ي‭ ‬گسترده‌ي‭ ‬بازاريابي‭ ‬و‭ ‬برقراري‭ ‬ارتباط‌هاي‭ ‬اوليه‭ ‬نيستند‭.‬

علاوه‭ ‬بر‭ ‬آنچه‭ ‬گفته‭ ‬شد،‭ ‬نبودِ‭ ‬زيرساخت‌ها‭ ‬و‭ ‬روش‌هاي‭ ‬نوين‭ ‬توليدِ‭ ‬مدرن‭ ‬فرش‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬تكنولوژي‭ ‬روز‭ ‬دنيا‭ ‬انجام‭ ‬مي‌شود‭ ‬نيز‭ ‬يكي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬موانع‭ ‬شركت‌هايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬فكر‭ ‬مي‌كنند‭.‬

  ‬آيا‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬توليد‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‌هاي‭ ‬گذشته،‭ ‬پيشرفتي‭ ‬داشته‌ايم؟‭ ‬به‌طوركلي‭ ‬كيفيت‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬داخلي‭ ‬چگونه‭ ‬است؟

در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬اخير،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بهره‌گيري‭ ‬از‭ ‬آخرين‭ ‬تكنولوژي‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬حوزه‌ي‭ ‬ماشين‌آلات‭ ‬ريسندگي،‭ ‬انواع‭  ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬با‭ ‬حمايت‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي،‭ ‬پيشرفت‌هاي‭ ‬قابل‌توجهي‭ ‬در‭ ‬كميت‭ ‬و‭ ‬كيفيت‭ ‬نهايي‭ ‬نخ‌هاي‭ ‬توليدي‭ ‬داخلي‭ ‬داشته‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬باعث‭ ‬كاهش‭ ‬واردات‭ ‬نخ‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬تركيه‭ ‬و‭ ‬افزايش‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ولي‭ ‬وابستگي‭ ‬به‭ ‬الياف‭ ‬‮«‬اكريليك‮»‬‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬اين‭ ‬الياف،‭ ‬متأسفانه‭ ‬هيچ‌گونه‭ ‬پيشرفتي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه‌ي‭ ‬خاص‭ ‬نداشتيم‭.‬

  ‬شما‭ ‬براي‭ ‬تأمين‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‌ي‭ ‬محصولاتتان‭ ‬بين‭ ‬توليداتِ‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬نمونه‌هاي‭ ‬خارجي،‭ ‬كدام‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬مي‌كنيد؟‭ ‬

مواد‭ ‬اوليه‌ي‭ ‬موردنياز‭ ‬توليد‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬كه‭ ‬شامل‭ ‬نخِ‭ ‬تاروپود‭ ‬و‭ ‬نخ‭ ‬‮«‬خاب‮»‬‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬كيفيت‭ ‬خوب‭ ‬نخ‭ ‬اكريليك‭ ‬و‭ ‬پودِ‭ ‬پنبه‭ ‬از‭ ‬واحدهاي‭ ‬ريسندگي‭ ‬داخلي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬تكنولوژي‭ ‬روز‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬تهيه‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌كنيم؛‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬مواردي‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬شرايط‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬بانكي‭ ‬براي‭ ‬واردات‭ ‬نخ‭ ‬اكريليك‭ ‬مهيا‭ ‬باشد‭ ‬از‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬خارجي‭ ‬تهيه‭ ‬مي‌شود‭. ‬ولي‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬نخ‭ ‬‮«‬جوت‮»‬‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوايي‭ ‬خاص،‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬بنگلادش‭ ‬تهيه‭ ‬و‭ ‬وارد‭ ‬مي‌كنيم‭.‬

  ‬آيا‭ ‬امكان‭ ‬تهيه‌ي‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬از‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬خارجي‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟

وابستگي‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‌ي‭ ‬وارداتي،‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬و‭ ‬عمده‌ترين‭ ‬مشكل‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬آمريكا‭ ‬عليه‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬همكاري‭ ‬كشورهاي‭ ‬اروپايي‭ ‬و‭ ‬پيرويِ‭ ‬اغلب‭ ‬كشورهايي‭ ‬كه‭ ‬تأمين‌كننده‌ي‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‌ي‭ ‬صنعتي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬هستند‭ ‬در‭ ‬حوزه‌ي‭ ‬صادرات‭ ‬مواد‭ ‬اوليه،‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬امروزه‭ ‬تهيه‌ي‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬سختي،‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬آزاد،‭ ‬ريسك‭ ‬بسيارِ‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬انتقالات‭ ‬مالي‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬امكان‭ ‬گشايش‭ ‬اعتباري‭ ‬از‭ ‬سمت‭ ‬بانك‌ها‭ ‬انجام‭ ‬شود‭.‬

  ‬وضعيت‭ ‬نابسامان‭ ‬ارز‭ ‬چه‭ ‬مشكلاتي‭ ‬براي‭ ‬واحدهاي‭ ‬توليدي‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬محصول‭ ‬نهايي‭ ‬ايجاد‭ ‬كرده‭ ‬است؟

صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬زنجيره‌هاي‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مي‌تواند‭ ‬نقش‭ ‬مهمي‭ ‬در‭ ‬صادرات‭ ‬غيرنفتي‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬جز‭ ‬صنايعِ‭ ‬گران‌قيمت‭ ‬محسوب‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬وضعيت‭ ‬نابسامان‭ ‬ارزي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ابتداي‭ ‬سال‭ ‬‮٩٧‬‭ ‬آغازشده،‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬چالش‌هاي‭ ‬فراواني‭ ‬روبه‌رو‭ ‬كرده‭ ‬است؛‭ ‬از‭ ‬يك‌طرف‭ ‬افزايش‭ ‬قيمت‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬هزينه‌ي‭ ‬توليد‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬تعطيلي‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬واحدهاي‭ ‬توليدي‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر‭ ‬كاهش‭ ‬قدرت‭ ‬خريد‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬ركود‭ ‬شديدِ‭ ‬بازار‭ ‬نيز‭ ‬باعث‭ ‬حذف‭ ‬تعدادي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬فعالين‭ ‬اقتصادي،‭ ‬تجار،‭ ‬واحدهاي‭ ‬توليدي،‭ ‬كاهش‭ ‬تعداد‭ ‬نيروي‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬نيمه‭ ‬تعطيل‭ ‬درآمدنِ‭ ‬واحدهاي‭ ‬توليدي‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

به‌طور‭ ‬خلاصه‭ ‬مي‌توان‭ ‬گفت‭ ‬ثبات‭ ‬ارزي‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬اقتصاديِ‭ ‬هر‭ ‬كشوري‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬رونق‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬بيكاري‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬مي‌آيد‭.‬

  ‬انجمن‌هاي‭ ‬نساجي‭ ‬ايران،‭ ‬جامعه‌‌ي‭ ‬متخصصين‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬نهادهاي‭ ‬مرتبط،‭ ‬در‭ ‬هدايت‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬ميزان‭ ‬موفق‭ ‬عمل‭ ‬كرده‌اند؟

انجمن‌هاي‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬اتحاديه‌ها‭ ‬هرچند‭ ‬شرط‭ ‬لازم‭ ‬هستند،‭ ‬ولي‭ ‬متأسفانه‭ ‬كفايت‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬نداشته‌اند‭. ‬گرچه‭ ‬براي‭ ‬اعضاي‭ ‬محترم‭ ‬هيئت‌مديره‌ها،‭ ‬دستاوردهاي‭ ‬لازم‭ ‬و‭ ‬كافي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬موفق‭ ‬بوده‌اند‭.‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬قدمت‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬ايران،‭ ‬اين‭ ‬نهاد،‭ ‬توانايي‭ ‬زيادي‭ ‬در‭ ‬ارزآوري‭ ‬دارد‭. ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬صنعت‭ ‬پيشگام‭ ‬در‭ ‬فرايندِ‭ ‬صنعتي‭ ‬شدن‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬كشورهاي‭ ‬توسعه‌يافته‌ي‭ ‬كنوني‭ ‬جهان،‭ ‬نقش‭ ‬بسزايي‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬همان‌طور‭ ‬كه‭ ‬مي‌دانيد‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬شامل‭ ‬تمام‭ ‬مراحل‭ ‬توليد‭ ‬الياف،‭ ‬تبديل‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬نخ،‭ ‬تبديل‭ ‬نخ‭ ‬به‭ ‬پارچه‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬و‭ ‬سايرِ‭ ‬فرايندهاي‭ ‬تكميلي‭ ‬به‭ ‬روي‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬محصول‭ ‬نهايي،‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬اين‭ ‬مسير‭ ‬نقش‭ ‬انجمن‌ها،‭ ‬جامعه‌ي‭ ‬متخصصين،‭ ‬دفتر‭ ‬مطالعات‭ ‬آماري‭ ‬و‭ ‬راهبردي‭ ‬اين‭ ‬نهاد‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬نهادهاي‭ ‬تخصصي‭ ‬و‭ ‬دانشگاهي‭ ‬مرتبط‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬تهيه‌ي‭ ‬گزارش‌ها‭ ‬از‭ ‬وضعيت‭ ‬توليد‭ ‬داخليِ‭ ‬نياز‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬مطالعه‌ي‭ ‬بازارهاي‭ ‬جهاني‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬ارائه‌ي‭ ‬سند‭ ‬راهبردي‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬جذب‭ ‬سرمايه‌گذار‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬خارجي‭ ‬شد‭.‬

ناگفته‭ ‬نماند‭ ‬كه‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ظرفيت‌هاي‭ ‬موجود‭ ‬داخلي‭ ‬همچون‭ ‬پايين‭ ‬بودن‭ ‬نرخ‭ ‬دستمزدها‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬هزينه‌ها‭ ‬در‭ ‬مقايسه‭ ‬با‭ ‬ساير‭ ‬كشورها،‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬پيشرفت‌هاي‭ ‬چشم‌گيري‭ ‬مخصوصاً‭ ‬در‭ ‬حوزه‌ي‭ ‬پوشاك‭ -‬كه‭ ‬جز‭ ‬اشتغال‌زاترين‭ ‬و‭ ‬ارزآورترين‭ ‬محصول‭ ‬توليدي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬است‭- ‬اشاره‭ ‬داشت‭.‬

  ‬آيا‭ ‬اين‭ ‬نهادها‭ ‬توانسته‌اند‭ ‬به‭ ‬وظيفه‌ي‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬راه‭ ‬عمل‭ ‬كنند‭ ‬يا‭ ‬چندان‭ ‬نقش‭ ‬مؤثري‭ ‬نداشته‌اند؟

يكي‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬وظايف‭ ‬انجمن‭ ‬صنايع‭ ‬نساجي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬نهادهاي‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬آن،‭ ‬بررسي‭ ‬مشكلات‭ ‬درون‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تخصصي،‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬شرايط‭ ‬رقابتي‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬جهان،‭ ‬تنظيم‭ ‬سند‭ ‬راهبردي‭ ‬كوتاه‭ ‬مدت‭ ‬و‭ ‬بلندمدت‭ ‬براي‭ ‬رفع‭ ‬مشكلات‭ ‬داخلي،‭ ‬جذب‭ ‬سرمايه‌گذار‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬خارجي‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬مؤثر‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬وزرات‭ ‬خانه‌هاي‭ ‬مرتبط‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬تحقق‭ ‬اهداف‭ ‬گفته‌شده،‭ ‬الزامي‭ ‬است‭. ‬متأسفانه‭ ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬اخير‭ ‬و‭ ‬مخصوص‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬با‭ ‬افزايش‭ ‬مشكلات‭ ‬براي‭ ‬تهيه‌ي‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬آن،‭ ‬همچنين‭ ‬درزمينه‌ي‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬تعامل‭ ‬لازم‭ ‬بين‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي،‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬بانك‭ ‬مركزي‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬چندان‭ ‬مؤثري‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬كاهش‭ ‬يا‭ ‬برطرف‭ ‬كردن‭ ‬مشكلات‭ ‬نداشته‭ ‬است‭.‬

پيشنهاد‭ ‬مي‌كنم‭ ‬مجله‌ي‭ ‬باسابقه‌ي‭ ‬‮«‬كهن‮»‬‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نظرم‭ ‬نقش‭ ‬مؤثري‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬ايفا‭ ‬مي‌كند،‭ ‬تدبيري‭ ‬بيانديشد‭ ‬تا‭ ‬خروجي‭ ‬جلسات‭ ‬هفتگي‭ ‬اين‭ ‬انجمن‌ها‭ ‬و‭ ‬اتحاديه‌ها‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬غالباً‭ ‬امثال‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بي‌خبر‭ ‬هستيم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اطلاعِ‭ ‬اهالي‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬برساند‭.‬

  ‬امسال‭ ‬دركدام‭ ‬يك‭ ‬از‭ ‬نمايشگاه‌هاي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬داخلي‭ ‬‭- ‬كه‭ ‬در‭ ‬شهريورماه‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬برگزار‭ ‬شود‭ ‬حضور‭ ‬خواهيد‭ ‬داشت؟‭ ‬چه‭ ‬دليلي‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬انتخاب‭ ‬داريد؟

هيچ‌كدام‭! ‬متأسفانه‭ ‬هيچ‭ ‬معيار‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬قبولي‭ ‬براي‭ ‬تقسيم‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬سالن‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بين‌المللي‭ ‬تهران‭ ‬از‭ ‬سويِ‭ ‬شركت‭ ‬برگزاركننده‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬اين‭ ‬امر‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬بارها‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬عدم‭ ‬تخصيص‭ ‬مكان‭ ‬مناسب‭ ‬انصراف‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬نكنيم‭. ‬احساس‭ ‬مي‌كنم‭ ‬مسئولين‭ ‬برگزاري‭ ‬اين‭ ‬نمايشگاه،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬تخصيص‭ ‬غرفه‌ها‭ ‬و‭ ‬متراژ‭ ‬آن‌ها‭ ‬مخصوصاَ‭ ‬در‭ ‬سالن‌هاي‭ ‬‮٨‬‭ ‬و‭ ‬‮٩‬‭ ‬كه‭ ‬وضعيت‭ ‬و‭ ‬امكانات‭ ‬بهتري‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ساير‭ ‬سالن‌ها‭ ‬داراست،‭ ‬سليقه‌اي‭ ‬عمل‭ ‬مي‌كنند‭.‬

متأسفانه‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬همكاران‭ ‬برگزاركننده‌ي‭ ‬اين‭ ‬نمايشگاه،‭ ‬شرايط‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬نمايشگاه‭ ‬‮«‬Domotex‮»‬‭ ‬مقايسه‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬اخطار‭ ‬سايت‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬نمايشگاه،‭ ‬از‭ ‬روش‭ ‬تخصيص‭ ‬غرفه‌ها‭ ‬حمايت‭ ‬مي‌كنند‭. ‬البته‭ ‬نمي‌توان‭ ‬تمام‭ ‬مشكلات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬شركت‭ ‬برگزاركننده‌ي‭ ‬دانست‭.‬

با‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬با‭ ‬بازسازي‭ ‬و‭ ‬نگرشي‭ ‬حرفه‌اي‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ساختار‭ ‬سايت‭ ‬نمايشگاه‭ ‬تهران‭ ‬از‭ ‬سمتِ‭ ‬مسئولين‭ ‬آن،‭ ‬همچنين‭ ‬بازسازي،‭ ‬تجهيز‭ ‬و‭ ‬بروز‭ ‬كردن‭ ‬مابقي‭ ‬سالن‌ها‭ ‬مي‌توان‭ ‬از‭ ‬حجم‭ ‬اين‭ ‬مشكلات‭ ‬كم‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬باهم‭ ‬فكري‭ ‬بيشتر‭ ‬بين‭ ‬درخواست‌كنندگان‭ ‬و‭ ‬اختصاص‭ ‬غرفه‌ها‭ ‬بر‭ ‬مبناي‭ ‬ظرفيت‭ ‬توليدي،‭ ‬كيفيت،‭ ‬تنوع‭ ‬محصولات،‭ ‬قابليت‭ ‬شركت‌ها‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬موارد‭ ‬تخصصي،‭ ‬درموردِ‭ ‬تقسيم‭ ‬غرفه‌ها‭ ‬تصميم‌گيري‭ ‬كرد‭.‬

  ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬درمورد‭ ‬اختلافاتي‭ ‬كه‭ ‬پيرامون‭ ‬مسئله‌ي‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬شكل‌گرفته‭ ‬چيست؟

مي‌توان‭ ‬با‭ ‬تشكيل‭ ‬كار‭ ‬گروهي‭ ‬متشكل‭ ‬از‭ ‬انجمن‭ ‬نساجي،‭ ‬اتحاديه‭ ‬و‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬با‭ ‬همفكري‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اختلاف‌هاي‭ ‬موجود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬به‭ ‬نحوه‌ي‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬و‭ ‬محل‭ ‬غرفه‌ها‭ ‬مربوط‭ ‬است،‭ ‬رايزني‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬اصلاح،‭ ‬مي‌توان‭ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بين‌المللي‭ ‬تهران‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه،‭ ‬درخور‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬كافي‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬غير‭ ‬اين‭ ‬صورت‭ ‬مي‌توان‭ ‬با‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬و‭ ‬بهره‭ ‬بردن‭ ‬از‭ ‬فضاهايي‭ ‬كه‭ ‬داراي‭ ‬امكانات‭ ‬به‌روزتر‭ ‬و‭ ‬سايتي‭ ‬قوي‌تر‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬مقررات‭ ‬خاصي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬همگان‭ ‬واضح‭ ‬و‭ ‬مشخص‭ ‬باشد،‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬نمايشگاه‭ ‬شهر‭ ‬آفتاب‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬حتي‭ ‬شهر‭ ‬كاشان‭ (‬در‭ ‬آينده‭ ‬نه‌چندان‭ ‬دور‭) ‬نمايشگاه‌هايي‭ ‬را‭ ‬برگزار‭ ‬كرد‭.‬

  ‬تأثيراتِ‭ ‬برگزاري‭ ‬همزمانِ‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬را‭ ‬چگونه‭ ‬ارزيابي‭ ‬مي‌كنيد؟

از‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬تأثيرات‭ ‬مثبت‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‌هاي‭ ‬بين‌المللي‭ ‬و‭ ‬تخصصي‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬هم‌زمان‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني،‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬ارزيابي‭ ‬ابزارهاي‭ ‬بازاريابي‭ ‬براي‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬داخلي،‭ ‬شناخت‭ ‬بازارهاي‭ ‬جديد،‭ ‬تجديد‭ ‬ارزيابي‭ ‬آن‌ها‭ ‬يادكرد؛‭ ‬درواقع،‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬اتفاق‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ِنوعي‭ ‬دقيق‌تر‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬ارزيابيِ‭ ‬وضعيت‭ ‬كمي‭ ‬و‭ ‬كيفي،‭ ‬تنوع‭ ‬و‭ ‬نوآوري‭ ‬محصولات‭ ‬توليدي‭ ‬شركت‌ها،‭ ‬قدرت‭ ‬رقابت‭ ‬در‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬بازارهاي‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬خارجي‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬هم‌زمان‭ ‬با‭ ‬ديگر‭ ‬رقباي‭ ‬شركت‌كننده‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭.‬

از‭ ‬ديگر‭ ‬دستاوردهايِ‭ ‬مهمِ‭ ‬هر‭ ‬نمايشگاه‭ ‬ايجاد‭ ‬ارتباط‌هاي‭ ‬مؤثر،‭ ‬گسترده‭ ‬و‭ ‬پايدار‭ ‬در‭ ‬فضاي‭ ‬رقابتي‭ ‬نمايشگاه‌ها‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بين‭ ‬شركت‌ها‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬اقتصادي‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‌ها‭ ‬شكل‭ ‬مي‌گيرد‭ ‬كه‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬همكاري‌هاي‭ ‬گسترده‭ ‬و‭ ‬درازمدت‭ ‬آن‌ها‭ ‬مي‌شود‭.‬

برچسب ها

Admin

فارغ التحصیل رشته تکنولوژی نساجی

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن