تکمیل بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی نیازمند اقدامات اساسی دولت در توجه به اقتصاد سیاسی در حوزه بین الملل است

علیرضا شیرمحمدی حقیقتا می توان ادعا نمود وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بلافاصه پس از آغاز بکار، توجه جدی

ادامه

آشنایی با شاخص انتشار مواد شیمیایی فرّار ( VOC) از کفپوش ها به عنوان یک پارامتر کیفی پنهان

احسان اکرامی، دکترای مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر   کفپوش ها حجیم ترین منسوجات مورد استفاده

ادامه