پارچه پنبه ای محافظ در برابر پرتو فرابنفش با استفاده از نانوذرات سیلیکون ساب اکساید

پارچه پنبه ای محافظ پرتو فرابنفش با استفاده از نانوذرات سیلیکون ساب اکساید توسط محققانی از دانشکده نساجی دانشگاه دونگ

ادامه

قانون جذب و پيشنهادي براي حاميان كمپين هاي ضد فرش ماشيني!!

  چرا فعالان فرش دستباف به فرش ماشيني حمله مي كنند؟؟ بهنام قاسمي :: مجله نساجي كهن :: هر از

ادامه