به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان در نهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی،کفپوش ها، موکت و صنایع وابسته شهریورماه ۱۳۹۶ می‌رساند

مجله نساجی کهن امسال نیز همچون سنوات گذشته انتشار خبرنامه ویژه نمایشگاهی شهریور ماه را بر عهده خواهد داشت.در همین

ادامه