موسسات بين‌المللي نساجی

برنامه ارزيابي سطح فعاليت‌هاي كارآفريني   ‎  www.gemconsortium.org 

سازمان بهره‌وري آسيائي  ‎  www.ipo-tokyo.org

سازمان تجارت جهاني  ‎  www.wto.org

سازمان توسعه تجارت و بازرگاني ملل متحد  ‎  www.unctad.org

شوراي بين‌المللي براي كسب و كارهاي كوچك  ‎  www.icsb.org

صندوق بين‌المللي پول  ‎  www.imf.org

صندوق توسعه و همكاري‌هاي صنايع كوچك فيليپين و كانادا   ‎  www.dfait.gc.cu/manila 

صندوق سرمايه‌گذاري اروپائي   ‎  www.eif.org

مركز اطلاع‌رساني جهاني براي واحدهاي كوچك و متوسط   ‎  www.gin.sme.ne.jp

مركز انتقال تكنولوژي آسيا پاسيفيك   ‎  www.apctt.org    

مركز تبادل فناوري، آموزشي و همكاري‌هاي چند جانب   ‎  www.actetsme.org

موسسه اروپائي صنايع دستي و شركت‌هاي كوچك و متوسط   ‎  www.ueapme.com

موسسه جهاني صنايع كوچك و متوسط   ‎  www.wasmeinfo.org

واحد موسسات كوچك و متوسط سازمان توسعه همكاريهاي صنعتي سازمان ملل متحد يونيدو     www.unido.org

وب سايت.اخبار و اطلاعات انجمن حفاظت از سر مايه ها ي شخصي درآمريكا ودر سا ير نقاط دنيا   ‎  www.ipo.org

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *