همايش ملي هنر، فرهنگ، تاريخ و توليد فرش دستباف ايران و‎ ‎جهان ۲۸ و ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۰‏

بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد در عصري که‎ ‎دانش و بينش علمي تکيه گاه و ضامن پايداري هر صناعتي به شمار مي آيد، فرش دستباف در‎ ‎غفلت روزمرگي قرار گرفته و آموخته هاي نهفته در آن بايگاني شده است. بررسي تاريخ‏‎ ‎فرش دستباف از منظر هنر، فرهنگ و توليد نشان مي دهد که اين هنر سنتي نقش به سزايي‎ ‎در نبوغ هنري و شکوفايي استعداد هاي درخشان هنرمندان اين سرزمين داشته است‎. ‎

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد‎ ‎بعنوان بزرگترين واحد آموزشي در بين دانشگاههاي آزاد اسلامي سراسر کشور و بعنوان‎ ‎قديمي ترين دانشگاه فعال در حوزه آموزش عالي فرش، با هدف ارائه آخرين يافته‌هاي‎ ‎علمي و پژوهشي ، تبادل اطلاعات علمي ،  ايجاد فضاي همکاري با دانشگاهها ،موسسات‎ ‎آموزشي و پژوهشي، انجمن‌ها ، اتحاديه‌‌ها ، سازمانهاي دولتي و خصوصي مرتبط ، ايجاد‎ ‎انگيزش در بين دست اندرکاران مراحل مختلف آموزش، پژوهش و توليد، امکان ايجاد فرصت‎ ‎هاي کار آفريني با ارائه آخرين يافته هاي توليدي و بحث و تبادل نظر در خصوص تنگناها‎ ‎و خلاءهاي هنري، فرهنگي و توليدي فرا روي صنعت فرش دستباف ايران و جهان در‎ ‎تاريخ‎ ۲۸ ‎و ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۹۰، همزمان با هفته ميراث فرهنگي و با همکاري سازمانهاي‎ ‎فعال در حوزه فرش دستباف همايش ملي هنر، فرهنگ، تاريخ و توليد فرش دستباف ايران و‎ ‎جهان را  برگزار مي نمايد‎.‎

Image

هدف از برگزاري همايش‎:
۱- ‎ارائه آخرين يافته‌هاي علمي و پژوهشي در خصوص هنر، فرهنگ، تاريخ و توليد فرش دستباف ايران و جهان‎


‎    ۲- ‎تبادل اطلاعات علمي‎ ‎در زمينه هنر، فرهنگ، تاريخ و توليد فرش دستباف ايران و جهان فرش دستباف‎ ‎ايران و جهان و همكاري

۳- ايجاد فضاي بسط و گسترش همکاري با دانشگاهها‎ ‎موسسات آموزشي و پژوهشي، انجمن‌ها،     اتحاديه‌‌ها، ساير سازمانهاي دولتي‎ ‎و خصوصي مرتبط با فرش دستباف‎


‎    ۴- ‎ايجاد نظام انگيزشي در بين دست اندرکارن مراحل مختلف آموزش، پژوهش و توليد فرش دستباف‎


‎    ۵- ‎امکان ايجاد فرصت‎ ‎هاي کار آفريني با ارائه آخرين يافته هاي توليدي در فرش دستباف ايران و‎ ‎مقايسه آن با شيوه هاي توليدي در فرش جهان‎


‎    ۶- ‎بحث و تبادل نظر در خصوص تنگناها و خلاءهاي هنري، فرهنگي و توليدي فرا روي صنعت فرش دستباف ايران و مقايسه آن با فرش جهان‎ ‎

محورهاي همايش‎:‎

‏۱- در حوزه فرهنگ، هنر و تاريخ فرشبافي:‏
‏- سير تحول و تطور طرح  ونقش فرش
‏- تاريخ فرش ايران و جهان
‏- مباني طراح و رنگ و رنگبندي در فرش ايران و جهان‏
‏- مردم شناسي، قوم شناسي و جامعه شناسي در فرش ايران و جهان‏
‏- کاربرد کامپيوتر در طراحي و توليد فرش ‏
‏- فرهنگ و هنر مشرق زمين و فرش دستباف ايران‏
‏- فرهنگ فرش در کشورهاي غربي، نحوه نگرش و استفاده از فرش و تاريخ روي آوردن به توليد انواع کفپوش ها در غرب ‏
‏- ريشه‌يابي ، نشانه‌شناسي ، اسطوره شناسي و سبك‌شناسي طرح و نقش در فرش دستباف ايران و جهان‏
‏- جغرافياي بافت، ‏‎ ‎طرح، نقش و رنگ فرش دستباف ايران و جهان
‏- سير تحول و تطور شيوه هاي بافت و تکميل و طرح و نقش فرش دستباف ايران و جهان و بررسي عوامل موثر بر اين تحولات
‏- اصالت و نوآوري در طرح و نقش فرش دستباف ايران‏
‏- مباني زيبايي شناسي در طرح و نقش فرش دستباف‎
‎‏- ارتباط بين طرح و نقش فرش دستباف ايران و جهان و ساير رشته‌هاي هنري و تاثيرپذيري آنها از يكديگر‏
‏- فرش ماشيني، موکت و ساير کفپوشهاي صنعتي و تاثير آن بر بازار و توليد فرش دستباف ‏

‏۲- در حوزه شيوه هاي توليد: ‏
‏- پتانسيل و ويژگيهاي استحصال و توليد الياف و نخ مورد استفاده در فرش دستباف ايران و جهان
‏- رنگزاهاي طبيعي و رنگرزي سنتي خامه قالي‏
‎ ‎‏- معرفي روشهاي ‏‎ ‎بهينه سازي رنگرزي ‏
‏- روشهاي بهبود مواد اوليه مصرفي و بهبود كيفيت مواد اوليه‏
‏- معرفي شيوه هاي رنگرزي در ساير مناطق جهان‏
‏- بررسي شيوه ها و انواع  بافت، دار و ابزار ، شيوه هاي تکميل و شستشو‏
‏- روشهاي نگهداري وانبار داري فرش‏‎

مسئولين برگزار کننده:‏
رئيس همايش:                                                    دکتر سيد محمد اميري
نائب رئيس همايش:                                             دکتر رضا ابراهيمي
دبير همايش:                                                       دکتر لاله قاسمي مبارکه
دبير کميته علمي:                                               دکتر سيد علي مجابي
دبير کميته اجرايي:                                              مطهر رادي
دبير کميته هماهنگي:                                          دکتر امير گندمکار
مسئول کميته ارتباط با صنعت:                              افسانه قاني‏
مسئول کميته ارتباط با مراکز دانشگاهي:              زهرا فنايي ‏
رئيس کميته اجرايي همايش:                                مهندس عليرضا يزداني
رئيس کميته پذيرايي و اسکان:                               مهندس اسداله خاکي
دبير کميته دانشجويي:                                          عاطفه يزداني ‏

کميته علمي همايش:‏

‏‎    ‎حوزه هنر، فرهنگ و تاريخ:‏
دکتر حبيب اله آيت اللهي                                      دانشگاه شاهد
دکتر سيروس پرهام                                             پژوهشگر برجسته فرش ايران و جهان‏
دکتر رقيه بهزادي                                                 دانشگاه الزهرا
محمد علي رجبي                                               دانشگاه شاهد
دکتر جمشيد صداقت کيش                                    دانشگاه شيراز
دکتر محمد تقي آشوري                                        دانشگاه هنر
رضا الله داد                                                         مرکزملي فرش ايران
دکتر علي اصغر شيرازي                                        دانشگاه شاهد
دکتر امير حسين چيت سازيان                               دانشگاه کاشان‏
دکتر نازيلا دريايي                                                 بنياد بزرگ دانشنامه زبان فارسي
دکتر اصغر جواني                                                 دانشگاه هنر اصفهان
دکتر احمد صالحي کاخکي                                    دانشگاه هنر اصفهان‏
عليرضا خواجه عطاري                                          دانشگاه هنر اصفهان ‏
مهدي کشاورز افشار                                            دانشگاه هنر
ايمان ذکريايي                                                     دانشگاه هنر اصفهان‏
کريم ميرزايي                                                      فرهنگستان هنر
دکتر عطاء محمد رادمنش                                      دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دکتر محمد کريم يوسف جمالي                              دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دکتر قربانعلي ابراهيمي                                        دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
زهرا فنايي                                                         دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مقداد جاويد صباغيان                                           دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد‏
افسانه قاني                                                      دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مريم فدايي                                                       دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
سحر آقا صفري                                                  دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
سيد حسين سجاديه                                          دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مطهر رادي                                                        دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد‏

‏حوزه توليد:‏

دکتر محمد مرشد                                               دانشگاه صنعتي اصفهان
دکتر حسين توانايي                                            دانشگاه صنعتي  اصفهان
دکتر مجيد مرتضوي                                             دانشگاه صنعتي اصفهان‏
دکتر سعيد شيخ زاده نجار                                    دانشگاه صنعتي امير کبير ‏
دکتر مجيد منتظر                                                دانشگاه صنعتي امير کبير
دکتر سيد جلال الدين بصام                                  موسسه علمي کاربردي جهاد کشاورزي‏
دکتر امير کيومرثي                                              پژوهشکده صنايع رنگ ايران
دکتر رضا قاضي سعيدي                                      دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
دکتر مهرداد محمديان                                          دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان
دکتر رامين خواجوي                                            دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
دکتر سيد سعيد ميرعشقي                                 دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک
دکتر احمد اکبري                                                دانشگاه کاشان
دکتر اعظم طالبيان                                             دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري
دکتر زهرا احمدي                                               مرکز ملي فرش ايران
دکتر لاله قاسمي مبارکه                                     دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دکتر سيد علي مجابي                                       دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مهندس سيد محمد ويسيان                                مرکز ملي فرش ايران
مهندس کوروش کريمشاهي                                مرکز ملي فرش ايران
مهندس رسول مهرورزان                                      موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران


‎آدرس دبيرخانه همايش‎:‎

تلفکس‎۰۳۳۱ ۲۲۹۱۰۹۶ : ‎
وب سايت همايش‎ www.iauncarpet.com
پست الکترونيکي همايش‎ info@iauncarpet.comThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ‎ ‎ ‎

اصفهان، نجف آباد، دانشگاه آزاد‎ ‎اسلامي واحد نجف آباد، دانشکده هنر، معمماري و شهر سازي‎.‎

مجله صنعت كهن نيز به عنوان مجله تخصصي حامي اين رويداد مهم در صنعت فرش و كفپوش همكاري مي نمايد. شما مي توانيد اخبار بيشتري در اين رابطه در شماره بعدي مجله مطالعه نمائيد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *