كشت پنبه در اراضي كشاورزي شهرستان بوئين زهرا آغاز شد

مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين گفت: كشت محصول پنبه در سطح۶۰۰ هكتار از اراضي كشاورزي شهرستان بوئين زهرا آغاز شد.

مهندس حسن جليلوند افزود: از اين ميزان سطح زير كشت ۲۰۰ هكتار در قالب طرح آرماني مديريت مزرعه جهت تجمع كليه فعاليت هاي فني و زراعي در سطح مزارع اجراء شده است. وي به كشت مكانيزه پنبه در استان اشاره كرد و گفت: به منظور كاهش هزينه هاي توليد و همچنين استفاده بهينه از نهاده هاي كشاورزي كشت مكانيزه اين محصول در حال اجرا است. مهندس جليلوند افزود: كشت مكانيزه پنبه با استفاده از ۳ دستگاه بذر كار توسط كشاورزان اجراء شده است. مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين اضافه كرد: با استفاده از اين دستگاه مقدار بذر مصرفي ۲۲ درصد در هر هكتار كاهش پيدا خواهد كرد. وي گفت: اين دستگاه توسط سازمان جهاد كشاورزي خريداري و در اختيار بهره برداران قرار داده شده است. مهندس جليلوند پيش بيني كرد در سال زراعي جاري بيش از يك هزار و ۸۰۰ تن وش پنبه از مزارع شهرستان بوئين زهرا برداشت شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *