كتاب پيش در آمدي بر تاريخ فر ش جهان

‏ فرش يكي از شريف ترين هنرهاي صناعي و يكي از برجسته ترين مظاهر هنر ملي آئيني و از نمادهاي هنر باستاني به شمار مي رود. فرش به عنوان يكي از صور تمدني محسوب شده كه هم داراي جنبه كاربردي و مصرفي است و هم مي تواند از ديد گاه هاي فرهنگي – هنري مورد بررسي قرار گيرد. اگر چه بايد پذيرفت هيچ ملت و قومي پيش از ايران بافت ، تهيه و توليد فرش گره دار را آغاز نكرده است و ايرانيان اولين قومي بودند كه بافت را برگرفته از هنر آئيني خود به عنوان نمادي از جلال و جبروت خيره كننده امپراطوري گسترده خويش در اقصي نقاط گيتي بسط و توسعه دادند. ‏

كتاب پيش در آمدي بر تاريخ فر ش جهان توسط آقاي دكتر سيد علي مجابي ( استاد يار دانشكده هنر ،‌معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد نجف آباد ) و خانم زهرا فنايي ( مربي دانشكده هنر ، معماري و شهر سازي دانشگاه آزاد نجف آباد ) در ۵۵۱  صفحه و در قطع وزيري به رشته تحرير درآمده اين كتاب ارزشمند در ۲۰۰۰ نسخه توسط انتشارات دانشگاه آزاد نجف آباد چاپ شده و با قيمت ۱۸۰۰۰ تومان ارائه مي شود. ‏

كتاب پيش در آمدي بر تاريخ فر ش جهان
كتاب پيش در آمدي بر تاريخ فر ش جهان

اين كتاب در ۱۲ فصل مجزا به بررسي ابعاد مختلف تاريخي  ، فرهنگي و تكنيكي بافت فرش در نقاط مختلف جهان  مي پردازد و هر بخش داراي تصاوير رنگي از فرش هاي مورد نظر است. ‏

در واقع پيش در آمدي بر تاريخ فرش روايتگر تاريخ تحولات فرشبافي در بيش از ۲۰ كشور جهان است. تحولاتي كه در طرح ،‌رنگ ، تكنيك بافت  بر اساس تغييرات سياسي و اجتماعي در هر حوزه رخ داده و برآيند آن بر سرنوشت فرش موثر بوده است.  فرش نه به عنوان يك محصول بلكه به عنوان يك كالاي هنري كاربردي نمودي از ريشه هاي تاريخي و فرهنگي اقوام مختلف است. در ين كتاب سعي شده است با بهره گيري از تصاوير مختلف درك بهتري از اين تحولات تاريخي براي خواننده متصور گردد.

تحريريه صنعت كهن  ۷۷۲۴۳۲۹۶‏

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *