گالری ویدئو

ورود کاربران

تبلیغات سایت

نشریه اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران

ماشین آلات نساجی نو و دست دوم

Prev Next

درخواست نمایندگی و همکاری در ایران (2)

درخواست نمایندگی و همکاری در ایران  (2)

SPINNING THE FUTURE   این شرکت با 20 سال سابقه در زمینه ساخت ماشین آلات تولید نخ های مالتی فیلامنت و ریسندگی انواع نخهای  POY / FDY / BCF  را در یک ماشین و با کمترین میزان مصرف انرژی و بالاترین بهره وری را ارائه می دهد...

نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در…

نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در راه است (3)

  محصولات جدید، کیفیت و شور و اشتیاق تجارت در قاره کهن؛ نوزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس شانگهای در راه است   نمایشگاه دموتکس چین در سال 2017 میلادی در تاریخ 21 لغایت 23 مارچ در مرکز نمایشگاهی بین المللی شانگهای برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه تعدادی از شرکت...

وقتی اعداد و ارقام حرف میزنند ؛ درسی از …

وقتی اعداد و ارقام حرف میزنند ؛ درسی از دموتکس (2)

    شاید یکی از دلایل رشد روز افزون کشورهای پیشرفته حال حاضر دنیا نگاه دقیق و توجه به آمار و ارقام و اعداد باشد. اعدادی که بدون هیچ گونه تعارف و یا کم و کاست و به دور از هیاهوی مدیران و سازمانها و دولت ها...

فرش های چهل تکه و بافت تافتینگ

فرش های چهل تکه و بافت تافتینگ

فرش چهل تکه شاخه تقریبا جدیدی است که در سالهای اخیر بیشتر به آن توجه شده است و از فرش دستباف کم کم به فرش های ماشینی نیز کشیده شده است. فرش های چهل تکه به ویژه در بافت تافتینگ دارای جلوه های زیبا و...

فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده …

فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده اید + عکس

  فرش های عجیب و غریبی که تا به حال ندیده اید    برای آگاهی از آخرین اخبار نمایشگاهی، فرش ماشینی و نساجی ایران و جهان در کانال تلگرام کهن عضو شوید  و با ما به روز باشید...    

معرفی شرکت یوفنگ : طراحی و تولید انواع ت…

معرفی شرکت یوفنگ : طراحی و تولید انواع تجهیزات خطوط تولید الیاف مصنوعی (2)

  ارتقای کیفیت ... آنچه ما انجام می دهیممعرفی شرکت یوفنگ :شعار شرکت یوفنگ "کیفیت همه چیز است و مشتری خدا" می باشد و با این شعار روح نوآوری و توسعه در این شرکت جاری است. اصلی ترین کلید شرکت یوفنگ برای ورود به بازارهای صادراتی توجه...

درخواست همکاری - برند ITALIAN FAMILY در …

درخواست همکاری - برند ITALIAN FAMILY در ایران

Italian family یک برند ایتالیایی است که محصولاتی با بهترین پنبه های فراوری شده تولید می کند این برند جوان ایتالیایی در منطقه cava de tire I در شهر کامپانیا ایتالیا تاسیس شده است؛ در منطقه ای که مهارت بافندگی و تولید صنایع دستی با...

مروری بر انواع فیلترها

مروری بر انواع فیلترها

  امروزه منسوجات فنی کاربردهای گسترده­ای در بخش­های مختلف صنعت دارا می­باشند. از این میان شاخه­ای از منسوجات فنی، تحت عنوان منسوجات صنعتی در حدود ۴۰% از کل تولیدات صنایع نساجی جهان را شامل گردیده و به‌نظر می‌رسد که رشد فزاینده‌ای نسبت به دیگر محصولات صنایع...

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ اﻟﻴﺎف در ﺑﻴﺪه ﺷﺘﺮﻫﺎی ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان

 

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ اﻟﻴﺎف در ﺑﻴﺪه ﺷﺘﺮﻫﺎی ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان

ﻣﻬﻨﺎز ﺻﺎﻟﺤﻲ ، ﻣﻠﻴﺤﻪ ﻛﻤﺎلﭘﻮر

ﭼﻜﻴﺪه

ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻦ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ (ﻛﺎﻫﺶ ) ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ اﻟﻴﺎف ﺑﻴﺪه ﺷـﺘﺮﻫﺎی ﺑـﻮﻣﻲ اﻳـﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﻴﺎف از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻴﺪه72 و 377 ﻧﻔﺮ ﺷﺘﺮ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺳﻨﻴﻦ 2 ﺗﺎ 20 ﺳﺎﻟﻪ ﺷـﺎﻣﻞ 417 ﻳـﻚ ﻛﻮﻫﺎﻧـﻪ، 32 آﻣﻴﺨﺘـﻪ و دوﻛﻮﻫﺎﻧﻪ در ﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر "ﺧﺮاﺳﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﺟﺴﺘﺎن، ﻛﺮﻣﺎن، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮔﺮﮔﺎن، اردﺑﻴﻞ، ﺳﻤﻨﺎن و ﻳـﺰد " ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪ . ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی اﻟﻴﺎف از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺸﻢﺷﻮﺋﻲ ﭼﻬﺎرﺣﻮﺿﭽﻪای ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت و ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺣﺎوی ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳـﺪﻳﻢ و ﻣـﺎده ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻲ"ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺳﺮدوﻛﺲ" اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ در 5 ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ زﻳﺮﻳﻚﺳﺎل، ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﺳﺎل، ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل ، ﻫﻔـﺖ ﺗﺎ ده ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﻳﺎزده ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 145،141 ،64 ،25 و 74 ﺗﻌﺪاد ﺑﺮای آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑـﺎ روش ﺧﻄـﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ "GLM" در ﻧـﺮم اﻓـﺰار

SASدﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ اﻟﻴﺎف ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻘﻄﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﺘﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ (P<0/0001) ﻗـﺮار داﺷـﺖ . ﺷﺘﺮﻫﺎی ﺳﻤﻨﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ (75±1 درﺻﺪ) ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن (73/2±3/2 درﺻـﺪ ) از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺧﺘﻼف (P<0/001) داﺷﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن و اردﺑﻴﻞ ﺑﺎ ﺣﺪود 69 درﺻﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎنﻫـﺎی دﻳﮕـﺮ (P≤0/01) دارای ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻫﻢ دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲدار از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزدﻫﻲ اﻟﻴﺎف ﺷﺴـﺘﻪ از ﻧﺎﺷـﻮر (p<0/01) ﺑﻮدﻧـﺪ . ﺣـﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎزدﻫﻲ 20 و 87/4 ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺑﻴﺪه ﺷﺘﺮﻫﺎی ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻳﻚﻛﻮﻫﺎﻧﻪ، |ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 11 ﺳﺎل و 1 ﺗـﺎ 2 ﺳـﺎل و ﻧﻴـﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻛﺮﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻘﺪار آﻟﻮدﮔﻲ در ﺑﻴﺪه ﺷﺘﺮﻫﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﭘﺮورش و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد .

 

دانلود مقاله

آخرین اخبار صنعت نساجی ایران و جهان / مجله نساجی کهن

بازار آنلاین نساجی

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید

آمار بازدید

بازدید امروز 184

بازدید دیروز 1329

بازدید ماه 22744

بازدید کل 517632

اکنون 211 مهمان و 0 عضو آنلاین هستند.

همراهان ما

برخی از مشتریان ما

تماس با ما

اینستاگرام فیسبوک گوگل پلاس توییتر خبر خوان

 
تلفكس: 77243296-021 و 77245780  

پست الكترونيك: info@kohanjournal.com

صندوق پستي : تهران 465-16765 مجله نساجي كهن

Add to your Skype : ghasemi.behnam

پرسش پاسخ پزشکی پیامک صوتی

دانلود آهنگ جدید

پنل اس ام اس

ارسال پیامک بلک لیست

پنل اس ام اس رایگان

ارسال بلک لیست

طراحی ربات تلگرام

طراحی سایت